Riport-tudósítás

Kő-Szabó Imre
Nincs veszve semmi, újra lehet …

Az ember élete során sok mindent tesz, formál, alakít. Többek között: növekszik, játszik, tanul, dolgozik, szórakozik... Hányszor kezdjük újra a munkát, a szórakozást, baráti kapcsolatokat, szerelmet, sok minden egyebet, az egész életet, kisebb nagyobb sikerrel. Újra kezdeni azt jelenti, hogy újból megpróbáljuk helyesen (legalább is saját elképzelésünk, értékítéletünk szerint) elvégezni, újraépíteni azt, amire vá... gyunk, amit akarunk.... (Riport-tudósítás)

Fedák Anita
Már csak a gyerekek járnak könyvtárba

Kárpátalján a könyvek állománya szinte mindenütt csökkenő tendenciát mutat, a kötetek elhasználódnak, tartalmilag elvesztik aktualitásukat. Pénzt újak vásárlására alig kapnak a könyvtárak. Szép és tartalmas kiadványok ugyan vannak a könyvpiacon, de micsoda árakat kérnek érte a kiadók. A legrosszabb a helyzet a gyermekirodalom terén. A színes képeskönyvekre, ismeretterjesztő kiadványokra szinte alig futja. A járási könyvtárak kom... puterizálása, ami a könyvek nyilvántartásánál nyújtana nagy segítséget, leállt. (Riport-tudósítás)

Kühne Katalin
Kárpátok igézetében

Több erdélyi kirándulás emlékét őrzöm, ahol csodálatos élményekben lehetett részünk. Az ott élő magyarok az évszázadok során annyi kincset hagytak ránk, amihez sokáig nem juthattunk, mert nem engedtek oda látogatni, megismerni történelmüket, harcaikat, irodalmukat, művészetüket. Ma szerencsére már lehetőségünk adódott, hogy minden évben elmenjünk hozzájuk, ők úgy fogadnak bennünket, mint régen látott rokonaikat, a velük való beszélgetések, a gyönyörű tájak (Riport-tudósítás)

Gyöngyösi Imre
Tudósítás a négy legszámottevőbb XX. századi emigráns magyar költő hazai megismertetésére

Felvidéken, Délvidéken és Erdélyben egészen biztosan feltérképezték már azt a külhoni részét a magyar irodalomnak, amelyet szomszédaink – gondolom intézményesen – nemzetiség gyanánt elnyomnak! Az érdeklődést mégis sikerült felébreszteni otthon a XX. század Kárpát-medence-i irodalma iránt talán pontosan azoknak a vitáknak a nyomán, me... lyek egyfelől a trianoni országdarabolás felháborodásából, másfelől a kialakított nemzetközi szocialista (Riport-tudósítás)

Doma-Mikó István
Eláll az eső.....

Egy előadásom alkalmával megkérdezték tőlem, milyen filmeket tartokszínvonalasnak. Azt válaszoltam, hogy „amelyekre még másnap is emlékezem”. A limonádé, a makaróni western, a szappanopera, a futószalagon gyártott kommandós akció nem kedvenc műfajaim. A harmadrangú színészekkel előadott gyermeteg szerelmi történetek, a fölösleges öldöklés, a jelentéktelen semmi pár óra alatt kihessen az agyamból. Hiányzik belőlük az érték, a tanulság, a maradandó. Mint... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő B
Fábián Kornélia: Az ember az árral szemben

– egy televíziós tudósító szubjektív beszámolója – Borúra derű jön – ezt mondta apám az 1970-es árvízkor, majd megfogta a kezem, és elvitt a falunkat átszelõ, megáradt patakhoz nagy vizet látni. Ma is elevenen él bennem a kép a gyermekről, aki akkor voltam. Ott állok a síró ég és az elázott föld szomorúságának szorításában, s a hömpölygő víznél csak rémületem nagyobb. Kicsinységem nagy iszonyatában nem értem, miért állnak tétlenül a felnőttek, és miért beszélnek olyan halk szóval arról, hogy nincs már, amit (Riport-tudósítás)

Mila
Szerbül tanulunk

Egy perces pillanatkép arról, hogyan tanítják és mennyit tudnak szerbül a kishegyesi gyerekek. Pár hónappal ezelőtt megcsörrent a telefon, Olyan hang szólalt meg a drót másik végén, akiét még eddig nem hallottam a telefonban. Bemutatkozás után, rögtön beugrott, utcabéli volt tanítványom szól hozzám. – Tanárnő, szeretném megkérdezni, elvállalná-e a lányomat szerb órára. Úgy gondoltam, nem csak az iskolai feladatokat dolgoznák fel, hanem tanítsa meg beszédkész... ségre is.... (Riport-tudósítás)

Kő-Szabó Imre
Vakáció - pihenés

- Kora tavasszal Harkányba voltunk az asszonnyal, tíz napot, - meséli Z. Jani bácsi. - Ezt úgy tudtuk megtenni, hogy mind a ketten nyugdíjasok vagyunk. A nyugdíjas, pedig már eléggé elkopott, fáj minden csontja, izülete, még a lelke is. Előtte az SZTK-ban a reuma orvosnál voltunk mind a ketten, kaptunk kezeléseket, karunkra, lábunkra, derekunkra. Erre jártunk vagy tizenöt napig. Egy kicsit panaszkodtunk a dokinak, hogy jó-jó ez a kezelés, de meleg fürdő lenne az igazi... (Riport-tudósítás)

Bella Árpád
Megmondom kerek

Bár egyre drágább a benzin, azért mégis kell autóznunk, mert az ma már nem luxus, hanem megélhetési szükséglet. Ha egyedül vezetünk, és senki nem ül mellettünk, bizony első dolgunk bekapcsolni a rádiót, hogy a monoton motorzajt egy kellemes zenével elüssük. És ekkor ér a meglepetés! Zene nincs, csak valami ricsaj, emberi beszéd helyett pedig idióta műsorvezetőknek csúfolt fehérjehalmazok gusztustalan vihogása üti meg fülünk hallójáratán át érzékeny dobhártyánkat. (Riport-tudósítás)

Kühne Katalin
Kárpátalján jártunk

Egy jótékonysági előadáson összegyűjtött adományokat vittünk Beregszászra, Mezőváriba és Verbőcre. Megrendítő találkozásokban volt részünk a helyiekkel, elénk tárták lelküket, nehéz sorsukat, testvérként fogadtak, minden finomsággal megkínáltak, ismeretlenekből kedves barátok lettek, inkább mi kaptunk tőlük. A túlélés, megmaradás terén példamutató erejüket látva elszégyellhettük magunkat, amikor eszükbe jutottak az övékéhez képest csekélységnek számító gondjaink. (Riport-tudósítás)

Szerkesztő C
Mihály Ágostonné: Cseréptöredékek az én uram életiből

A cím utólagos, és önkényes, mert Mihály Ágostonné elbeszélése eredetileg teljes volt. A hetvenes években néprajzos édesanyámat kísérve – a néprajz és az általam jobban kedvelt történelem közti egyensúlykeresésként – számos életet „gyűjtöttem”. Kazettás magnómba idős emberek mesélték el, hogy miképpen élték át, és élték meg a 20. század viharait, emberséget kísértő megpróbálta... tásait. Mihály Ágostonné – pedig iíztattam (Riport-tudósítás)

Jókai Anna
„Még nincs kész a világ”

Jókai Annával beszélget Tóth Zsolt / – Újabb állomásához érkezett a Jókai Anna-életműsorozat: a téli könyvvásárra már új gazdára lelve, a Széphalom Könyvműhely kiadásában jelenik meg az alkotói pálya összefoglalásának harmadik darabja, a Vörös és vörös című kötet. Az életműkiadást elindító, de kisvártatva alapjaiban megrendülő Szépirodalmi Kiadó helyzetén keresztül mennyire lehetett átérezni az egész könyvszakma válságosra fordult hely... (Riport-tudósítás)

Kő-Szabó Imre
Így van ez minden tavasszal…

A tavaszi zápor. Már lekerültek a kabátok, csak könnyű pulóverben, vagy vékony ingben voltak az emberek. Kellemesen sütött a nap, kora délután volt. Fodros fehér felhők az égen. Jól mutatott a kékségben, meg a zöldellő mezőben. Enyhén fújt a szél. Aztán nem telt be egy óra és kirobbant az égi csatornákból a zápor. Zuhogott egy kicsit, majd elállt, felfrissült a táj, sütött a nap tovább és könnyű, vidám volt minden.... (Riport-tudósítás)

Fedák Anita
Az ungvári vár kísértete

A vár keleti részének udvarában korábban temető volt. Itt voltak többek között azok a családi kripták is, ahová a Drugeth család, a Bercsényi család, később pedig ezeknek a leszármazottai, a Barkócziak, a Schenneyek stb. lettek eltemetve. A vár déli árka mellett a Drugeth család a legműveltebb magyar szerzetesrendnek, a pálosoknak kolostort épített, amely idővel teljesen elpusztult. A régi temetkezési helyekre pedig a jelenlegi skanzen... (Riport-tudósítás)

Kő-Szabó Imre
Amit a fülünk még elvisel

Ha valaki felteszi azt a kérdést: - Mit jelent számomra, úgy összefoglalva, hogy zaj, zene, nesz? Arra tudnék gondolni, hogy olyan ez, mintha beindítanának az utcánkban egy légkalapácsot a kövezet felbontására, kompresszorral együtt. Éktelen zaj, felhorkanás keletkezne, az emberek kinyitnák az ablakokat, mindenki kiabálna. – Állítsák le! Állítsák le! – volna a válasz. A kezelő először habozik, mit tegyen, aztán gondol egyet és a nagy ellenállás miatt az indítókarra, teszi a kezét, és ... (Riport-tudósítás)

Fedák Anita
A Kárpát-medence egyházi tégláinak gyűjteménye

A 240 éves tiszaszentimrei református templom felújítása közben különleges egyházi pecsétes téglákra találtak a munkások. A nem mindennapi felfedezésből származott az ötlet, hogy a templomtorony kihasználatlan alsó részében téglamúzeumot nyissanak, s a helyi beszélő építőelemeken túl helyet adjanak a Kárpát-medence olyan egyházi tégláinak is, melyek a magyarországi mellett Trianon által elszakított nem... zetrészektől származnak. (Riport-tudósítás)

Mila
Amikor a szülők magukra maradnak

Az emberekkel elég nehéz dolgozni. Van ilyen is olyan is. Az egyik kedves, elégedettségét fejezi ki, a másik simán kifizeti a fényképet, a harmadik válogatja sokáig, melyiket is vegye meg, de akad olyan is közöttük, aki többször is visszamegy, de nem veszi meg a fényképét. Ingyen szerette volna. Azt nem lehetett. Mindjárt az első nap a főnöke bejelentette, senkit sem sajnál meg, nem adhatja a képeket ingyen, mert vele gyűlik meg (Riport-tudósítás)

Fedák Anita
A Báthory-szablya nyomában

A szálfegyver markolatát drágakövek ékesítik, SB – Stefan Báthory – monogrammal és a fejedelem kucsmás ábrázatával. A szablya hüvelyén a következő latin felirat olvasható: "Pro Deo et Patria". A fegyver pengéjén " S. B. Rex Hung et Pol" latin aranybetűs írás van, vagyis Báthory István lengyel király. A múzeum igazgatója szerint a szablya értéke körülbelül három Mercedes árával vetekszik. A kiállítás ötletgazdája, lelke és kurátora Kobály Ilona, a múzeum... (Riport-tudósítás)

Fedák Anita
Virágpompa bánatszirmokkal (Kárpátalja)

Mert nem kell ahhoz közvetlenül eldördülnie egy fegyvernek, ha valahol valamelyik településen délután a helyi postás áll meg a kapuban. A rettegés, hogy „Istenem add, hogy a nyugdíjat/családi pótlékot hozza és nem a behívót a család valamelyik férfitagjának!” nehéz sóhajként tör fel a szívek mélyéről. Pedig a postás mindennap jön és hozza a katonai behívót. Hogy van olyan település, ahol a 80 katonakö... teles magyar férfiból csak kettőt talál otthon, azokat is betegen, már meg sem lepődik a kézbesítő. (Riport-tudósítás)

Tamás István
Kalandos életút kongói zsoldosként

Belgiumban a „Hors Concours” politikai folyóirat főszerkesztőjeként dolgozott évekig, valamint a „Jeune Europa” munkatársaként is tevékenykedett. Több, mint 10 évet töltött Kongóban és Burundiban, ahol részt vett Stanleyville felszabadításában. A könyvek iránt mindig nagy érdeklődést tanúsított, hiszen Bujumburában (Burundi) jól menő könyvkereskedése volt. Párizsban1972-ben Hubert La... bat álnéven látott napvilágot a „Dieux protheses” című könyve. (Riport-tudósítás)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap