Riport-tudósítás

Kő-Szabó Imre
Létezem, tehát cselekszem

Z. Ferenc a kft-ben dolgozott, amióta csak megalakult. Jó szakembernek tartották, nem is volt vele semmi baj. Az alapító gárda összetartott, hiszen ők határozták el, hogy a cég létrejöjjön, működjön. Z. Ferencet úgy ismerték, ő az, aki őszinte, megmond mindent. Sokszor jól is jött, hogy éppen ő hívta fel a figyelmet a meglévő hiányosságokra. A történet szempontjából ott kezdődött a fordulat, amikor a gazdasági élet... ben új szelek kezdtek fújdogálni.... (Riport-tudósítás)

Fedák Anita
"A háború elsősorban tragédia és csak azután győzelem..."

Az eseményektől távol nehéz, de még inkább lehetetlen megállapítani az igazságot. Mindenesetre nagyon gyanús a tragédiák körüli hivatalos (el)hallgatás. Talán soha nem derül ki, ki húzta meg a ravaszt, kinek a kezéhez tapad a beregszászi magyar ifjú vére. - 1991 különösen fontos dátum Magyarország történelmében. Június 19-én 15 órakor Záhonynál az utolsó szovjet katona is elhagyta az országot. Viktor Silov altábornagy, az egykori déli hadseregcsoport parancsnoka 14 óra 50 perckor ért a határállomásra, (Riport-tudósítás)

Szerkesztő B
Fábián Kornélia: Az ember az árral szemben

– egy televíziós tudósító szubjektív beszámolója – Borúra derű jön – ezt mondta apám az 1970-es árvízkor, majd megfogta a kezem, és elvitt a falunkat átszelõ, megáradt patakhoz nagy vizet látni. Ma is elevenen él bennem a kép a gyermekről, aki akkor voltam. Ott állok a síró ég és az elázott föld szomorúságának szorításában, s a hömpölygő víznél csak rémületem nagyobb. Kicsinységem nagy iszonyatában nem értem, miért állnak tétlenül a felnőttek (Riport-tudósítás)

Kárpátalja-szerkesztő
Milyen „színű” a Horthy-kép?

Horthy Miklós Magyarország egykori kormányzójának születésnapján rendhagyó eseményre került sor Beregszászban. A kormányzó 145-ik születési évfordulóján Zétényi–Csukás Ferenc író-történész, valamint Szentgyörgyi Dezső nyugalmazott MALÉV-pilóta – idősebb Szentgyörgyi Dezső „pumás” vadászpilóta fia – ismertette az úgynevezett Horthy-korszak jellegzetességeit, valamint a család tagjainak, legfőképp a kormányzónak és István fiának tetteit, és azok motivációit. Horthy Miklós vitathatatlanul a XX. század (Riport-tudósítás)

Szerkesztő B
Élő emlékezet (Oral histories): Schimmer József: A Géza (1956)

Minden bizonnyal sokan őriznek szívükben és emlékezetükben megrendítő, felejthetetlen élményeket 1956-tal kapcsolatban. Az akkori – immár 50 évvel ezelőtt lezajlott – események sorsfordító szerepet töltöttek be az én életemben is, ugyanakkor élesen bevésődtek emlékezetembe. Különösen érvényes ez néhány rendkívüli egyéniséggel történt találkozásra, az ő sorsuknak alakulására. A hosszú év... tizedek távlatából is elevenen, mély érzéseket kiváltó erővel jelenik meg lelki szemeim előtt Péch (Riport-tudósítás)

Bodnár Dániel
Erkel Ferenc üzenete az ezredforduló magyarjaihoz

Honfitársaim! Magyarok az Ezredfordulón! „Az 1810-es esztendő kiemelkedő évjárat a zenetörténetben. Ekkor született Robert Schumann, Frédéric Chopin, valamint Erkel Ferenc, a XIX. század egyik legnagyobb magyar muzsikusa.” Ma, kedves hallgatóim, születésének 200. évfordulójára emlékezvén arra keresem ünnepi beszédemben a választ, hogy milyen üzenetértékű tanulságot hagyott örökül számunkra, az ezredforduló magyarjainak, fiataljainak. A felvilágosodás eszméje, a reformkor hihetetlen hatással volt a (Riport-tudósítás)

Kárpátalja-szerkesztő
Árpád-vonal: haditurizmus magyaros ételekkel

Az Árpád-vonal már most is vonzza a magyar turistákat, akik közül sokan keresik fel a Velika Hrabivnica (Szidorfalva) község határában található, 800 méter hosszú egykori lőállást. Az erődítésrendszer létesítményei könnyűszerrel megközelíthetők, akár négy óra alatt sikerülhet az Árpád-vonal 22 objektumát megtekintenie egy kirándulás során. A magyar turisták számára érdekes a vereckei hon... foglalási emlékmű (Matl Péter munkácsi szobrász alkotása). A Vereckei-hágóra, ahol a magyar katonák 1939-ben nem lőttek (Riport-tudósítás)

Vasi Ferenc Zoltán
Határtalanul szeretném Hazámat

Levélinterjú DINNYÉS JÓZSEF daltulajdonossal Bácsalmás 1999. Márton napján Önéletrajz Költők között zenész, zenészek között költő vagyok. Népem egyharmada szülőföldjétől megfosztottan, más népek fennhatósága alatt él. Önmagam veszteném el, ha a világízlést képviselném és futnék nemzeti hagyományaim elől. A Balkán zenei stílusa nem szolgálja, az angolszász muzsika prozódiája megtöri nyelvünk ritmusát. Az utóbbi 300 évben a német zene, értékeivel együtt, elvetette, átigazította még népdalainkat is. (Riport-tudósítás)

Mészár Alexandra
Isten létezése

A magasságos mindenható létezését, sokan cáfolják. A világ rossz oldala, sokszor feketíti be a nevét, bosszús káromkodások kiséretében. Gyarló emberi természetünknek köszönhetően, hajlamosak vagyunk arra, hogy egy rossz nap lefolyása alatt, többször trágár szavakat használva emlegessük fel Istent, vagy egy haláleset történésekor, kérdőre vonjuk létezését. “Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten!” (Zsoltárok 14:1) Pedig, mind tudjuk, az élet nem egy (Riport-tudósítás)

Szerkesztő A
Tamási Áron Emléknap

Tamási Áron egyik legnagyobb népi írónk ((a szónak nemcsak a kort, irányzatot jelző, hanem a szemléletmódra és nyelvre is vonatkozó értelmében), varázsos világot látó, láttató és teremtő, csodálatos, lélekből fakadó nyelvű művész ő, aki a szépirodalmi stílusnak, a mesemondásnak legnagyobb mesterei közül való. Valami különös, derűt sugárzó hangulat lengi be műveit, olyan szívhez szóló, ben... sőséges, őszinte hangon szól hozzánk, hogy úgy érezzük, mindig is ismertük. És valóban, lelkünkhöz, magyar lelkünkhöz szól ő. (Riport-tudósítás)

Szerkesztő B
Tunéziai útirajz 5/5 - A sousse-i Dar Esszid Múzeum

A sousse-i nyaralóknak nem kell messzire menniük ahhoz, hogy valami egészen különlegeset lássanak. A város medinája (fallal övezett óvárosa) olyasmit tartogat, amivel nem mindenhol találkozunk. Nem a nagymecsetre gondolok és nem a ribatra, a rendház-erődre, amelyek homokszín falukkal és dísztelen egyszerűségükkel az iszlám puritanizmusának mintapéldányai; nem a bazárra, amely ugyan nem megvetendő él... ményeket kínál, – az itteni természeti környezet napszítta (Riport-tudósítás)

Szappanos Gábor
Tunéziai útirajz 4/5 - A sivatag rózsája

Másnap kora reggel továbbindultunk a sósivatag felé. A Sott el-Dzseridet a térképen kékkel jelölik, de ez félrevezető, mert a sóstóból csak a só maradt. Inkább fehérrel kellene jelölni, hiszen végeláthatatlan só tenger húzódik Dúzból északnyugatnak, az algériai határ felé. Olyan fehér és olyan sima, akár egy irdatlan korcsolyapálya. Még csak hasadt a hajnal, s mi megálltunk fényképezkedni húsz percre. Kevésbé romantikus érzületű (Riport-tudósítás)

Szappanos Gábor
Tunéziai útirajz 3/5 - Tevegelés

Késő délután teljesen elcsigázva megérkeztünk a nap utolsó előtti állomásához: a homoksivatag szélén álló Dúz városának dűnéihez, tevegelni – vagy ahogy Sanyi bácsi mondta, mosolyogtató kiejtéssel: „tevegélni.” Ekkor történt, hogy életemben először és utoljára elhatároztam: én soha nem leszek teveháton utazó sivatagi kereskedő! Meglehetősen kellemetlen élmény volt a sivatag hajóján eltölteni háromnegyed órát. Kezdő... dött azzal, hogy érkezéskor sietősen ránk adtak egy bő, világoskék belebújós kaftánt, (Riport-tudósítás)

Szappanos Gábor
Tunéziai útirajz 2/5 - A szegénység fehér virága

A tunéziaiak nagy többsége a mi fogalmaink szerint nagyon szegény, de a legtöbben – ha nem is büszkén, de – méltósággal viselik szegénységüket. Érdekes módon itt nincsenek hajléktalanok, a szó magyar értelmében. Nincsenek az út mellett részegen fetrengő, kéregető, kalapozó, emberi mivoltukból teljesen kifordult roncsok. Minden nincstelen arab kínál valami apróságot azért a csekély alamizsnáért, amit kapni szeretne. Sok fiatal fiú pici jázminvirágcsokrot „árul”, – no, persze eléggé erőszakosan (Riport-tudósítás)

Mészár Alexandra
Konfirmáció Nagymuzsalyban

Május 8.-án, délelőtt zajlott le a 2016-os évi konfirmációs ünnepség Nagymuzsalyban. A helyi református lelkész, Baksa Zsolt, az istentisztelet után, megkérte a fiatalokat, tegyenek hitükről Isten felé vallást és fogadalmat, hogy ezáltal tiszta szívvel és a jövőben is tisztes reformátusként látogassák a templomot, váljanak az anyaszentegyház tagjaivá saz elkövetkezendőben igaz hittel kövessék Jézus Krisz... tust. A fogadalom tétel után, a konfirmandusok egy szál virág kíséretével, átvették az emléklapot, (Riport-tudósítás)

Szappanos Gábor
Tunéziai útirajz 1/5 Az oroszok megszállták Tunéziát

Legalábbis egy Marhaba Salem nevű tengerparti szállodában, az észak-afrikai ország középső részén elterülő Sousse (ejtsd franciásan: „szusz”) városában. Egyik hétről a másikra, mondhatni, egy szuszra szállták meg. A kies hófehér szálló labirintusszerű folyosóin, az agyon klimatizált ebédlőben, a városközpontba vezető utak mentén mindenhol orosz szót lehetett hallani. A tengerben lubickoló, a fedett úszó... medencébe fejest ugró és mindenkit lefröcskölő, a dús oázisra emlékeztető belső kert édes tehertől roskadozó (Riport-tudósítás)

Mila
Szerbül tanulunk

Egy perces pillanatkép arról, hogyan tanítják és mennyit tudnak szerbül a kishegyesi gyerekek. Pár hónappal ezelőtt megcsörrent a telefon, Olyan hang szólalt meg a drót másik végén, akiét még eddig nem hallottam a telefonban. Bemutatkozás után, rögtön beugrott, utcabéli volt tanítványom szól hozzám. – Tanárnő, szeretném megkérdezni, elvállalná-e a lányomat szerb órára. Úgy gondoltam, nem csak az iskolai feladatokat dolgoznák fel, hanem tanítsa meg beszéd... készségre is.... (Riport-tudósítás)

Kő-Szabó Imre
Nincs veszve semmi, újra lehet …

Az ember élete során sok mindent tesz, formál, alakít. Többek között: növekszik, játszik, tanul, dolgozik, szórakozik... Hányszor kezdjük újra a munkát, a szórakozást, baráti kapcsolatokat, szerelmet, sok minden egyebet, az egész életet, kisebb nagyobb sikerrel. Újra kezdeni azt jelenti, hogy újból megpróbáljuk helyesen (legalább is saját elképzelésünk, értékítéletünk szerint) elvégezni, újraépíteni azt, amire vá... gyunk, amit akarunk.... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő B
Fábián Kornélia: Az ember az árral szemben

– egy televíziós tudósító szubjektív beszámolója – Borúra derű jön – ezt mondta apám az 1970-es árvízkor, majd megfogta a kezem, és elvitt a falunkat átszelõ, megáradt patakhoz nagy vizet látni. Ma is elevenen él bennem a kép a gyermekről, aki akkor voltam. Ott állok a síró ég és az elázott föld szomorúságának szorításában, s a hömpölygő víznél csak rémületem nagyobb. Kicsinységem nagy iszonyatában nem értem, miért állnak tétlenül a felnőttek, és miért beszélnek olyan halk szóval arról, hogy nincs már, amit (Riport-tudósítás)

Fedák Anita
Már csak a gyerekek járnak könyvtárba

Kárpátalján a könyvek állománya szinte mindenütt csökkenő tendenciát mutat, a kötetek elhasználódnak, tartalmilag elvesztik aktualitásukat. Pénzt újak vásárlására alig kapnak a könyvtárak. Szép és tartalmas kiadványok ugyan vannak a könyvpiacon, de micsoda árakat kérnek érte a kiadók. A legrosszabb a helyzet a gyermekirodalom terén. A színes képeskönyvekre, ismeretterjesztő kiadványokra szinte alig futja. A járási könyvtárak kom... puterizálása, ami a könyvek nyilvántartásánál nyújtana nagy segítséget, leállt. (Riport-tudósítás)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap