Riport-tudósítás

Fedák Anita
"A háború elsősorban tragédia és csak azután győzelem..."

Az eseményektől távol nehéz, de még inkább lehetetlen megállapítani az igazságot. Mindenesetre nagyon gyanús a tragédiák körüli hivatalos (el)hallgatás. Talán soha nem derül ki, ki húzta meg a ravaszt, kinek a kezéhez tapad a beregszászi magyar ifjú vére. - 1991 különösen fontos dátum Magyarország történelmében. Június 19-én 15 órakor Záhonynál az utolsó szovjet katona is elhagyta az országot. Viktor Silov altábornagy, az egykori déli hadseregcsoport parancsnoka 14 óra 50 perckor ért a határállomásra, (Riport-tudósítás)

Fedák Anita
A Báthory-szablya nyomában

A szálfegyver markolatát drágakövek ékesítik, SB – Stefan Báthory – monogrammal és a fejedelem kucsmás ábrázatával. A szablya hüvelyén a következő latin felirat olvasható: "Pro Deo et Patria". A fegyver pengéjén " S. B. Rex Hung et Pol" latin aranybetűs írás van, vagyis Báthory István lengyel király. A múzeum igazgatója szerint a szablya értéke körülbelül három Mercedes árával vetekszik. A kiállítás ötletgazdája, lelke és kurátora Kobály Ilona, a múzeum... (Riport-tudósítás)

Doma-Mikó István
Az Utolsó Szamuráj

- Több kardom is van, és mindegyik saját történettel. Az egyiké különösen kedves számomra, mivel ez a fegyver az őseimé volt. Többszáz éves, a markolatára családunk jelképeit vésték. Az elődeim ezzel vágták az ellenséget a háborúkban. Generációk viselték, ezzel védték magukat, és a családi vérvonalunkat. Ha a kezemben tartom, mindig érzem a belőle áradó hatalmas erőt. - Mennyire éles a kardja? Megvágott esetleg vele valakit? - Lehet, hogy ismét csalódást okozok, de élő embert még soha nem vágtam meg. Ezerszámra (Riport-tudósítás)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Robinson az árokparton Nyomorodásig

A derekam! Hogy így, hogy úgy. Nem is csuda: ha virrad, ha nem, már piszkálja a kihűlt tűzhelyet, melegíti a moslékot, keze vizes lesz, szalad az ólba fáért. Kutyálkodik vele az idő, kezefején repedezik a bőr, de ő csak hipp-hopp, viszi a jószág étkét, kerül-fordul, mosogat, már készíti a család reggelijét, kapja magát, szalad a boltba, térül-fordul, rotyog az ebéd... A derekam! Hogy így, hogy úgy. „Rokkantra dolgozza magát édesanyám. Mivégre?”... (Riport-tudósítás)

Doma-Mikó István
Kamikaze, az "Isteni Vihar"

„1945. augusztus 13-án, két nappal a háború vége előtt a Kisarazu Légitámaszpontról egy öngyilkos egység indult bevetésre. Elöljáróm, Nisimori Josiomi őrmester így szólt hozzám: "Kawano, most meghalok. A te egyenruhád tisztább. Cseréld el velem, hogy méltó módon érjen a halál." Fájó szívvel adtam át pilótaruhámat, amit három nappal későbbi bevetésemre, saját halálomra tartogattam. Sorrakerülésem előtti napon be... fejeződött a háború. (Riport-tudósítás)

Bodnár Dániel
Erkel Ferenc üzenete az ezredforduló magyarjaihoz

Honfitársaim! Magyarok az Ezredfordulón! „Az 1810-es esztendő kiemelkedő évjárat a zenetörténetben. Ekkor született Robert Schumann, Frédéric Chopin, valamint Erkel Ferenc, a XIX. század egyik legnagyobb magyar muzsikusa.” Ma, kedves hallgatóim, születésének 200. évfordulójára emlékezvén arra keresem ünnepi beszédemben a választ, hogy milyen üzenetértékű tanulságot hagyott örökül számunkra, az ezredforduló magyarjainak, fiataljainak. A felvilágosodás eszméje, a reformkor hihetetlen hatással volt a (Riport-tudósítás)

Doma-Mikó István
TORA-TORA-TORA !

Exkluzív riport a Pearl Harbort megtámadó vadászpilótával. - A tora japánul tigris, háromszor mondva pedig a jelszó, amely 1941. december 8.-án elindította Pearl Harbor bombázását, s ezzel Japán hadba lépését Amerika ellen. A hatvanas évek bestsellere lett az eseményeket felelevenítő Tora-tora-tora című könyv, 1970-ben pedig nagy sikert aratott megfilmesítése. Mindkettő megemlékezik Muranaka vadászpilótáról: "Fucsita kapitány egyfolytában a felderítőgé... pek rádiójelentését hallgatta. A többi gépen (Riport-tudósítás)

Vasi Ferenc Zoltán
95 éve született Kerti Károly grafikusművész

A művész lakásán, monó Bigston magnetofonnal rögzítettem 1980 nyarán, mikor kijártam a Vaszary János Általános Iskolát, ahol egyébként rajztanárom volt, színesztétikára helyezve a hangsúlyt, Vasarely-látásmóddal. A művelődési házban felnőtteknek,középiskolásoknak tartott rajzszakkört. Nekem nincs érzékem a gyakorlathoz, nővérem ügyesebb kezű volt, ő járt rajzolni hozzá. A beszélgetés keletkezése és közreadása közt tehát 36 év telt el. (Riport-tudósítás)

Szerkesztő B
Körmendi Lajos: Robinson az árokparton Riportok Lina és a jutalom 2/2

A községi tanács dísztermében lágy, az alkalomhoz illő zene szól, úttörőpajtások köszörülik a torkukat, s ekkor, ekkor a község vezetőinek kíséretében feltűnik történetünk hőse, akit az egyszerűség kedvéért nevezzünk Linának, amint azt a falu is teszi. Lina, mint a nevéből és fátyolos, meghatott tekintetéből kitetszik, nőnemű lény. Minden jel szerint ő az ünnepelt, a ceremónia fénypontja. Az úttörők neki szavalnak, neki énekelnek,... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő B
Körmendi Lajos: Robinson az árokparton Riportok Lina és a jutalom 1/2

A községi tanács dísztermében lágy, az alkalomhoz illő zene szól, úttörőpajtások köszörülik a torkukat, s ekkor, ekkor a község vezetőinek kíséretében feltűnik történetünk hőse, akit az egyszerűség kedvéért nevezzünk Linának, amint azt a falu is teszi. Lina, mint a nevéből és fátyolos, meghatott tekintetéből kitetszik, nőnemű lény. Minden jel szerint ő az ünnepelt, a ceremónia fénypontja. Az úttörők neki szavalnak, neki énekelnek,... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő B
Körmendi Lajos: Robinson az árokparton Riportok

Kezembe került egy verses napló, rajta a cím: „Egy élet története”. Írta egy bizonyos S.L. karcagi parasztember 1949-ben. A napló írójáról megtudjuk, hogy tizenegy éves, amikor meghal az apja, majd ő néhány év múlva kikerül a hattyúsi tanyára, három fiútestvére megnősül, hősünk egyedül marad az anyjával. Huszonegy éves mikor besorozzák, majd behívják Kár.. pátaljára, ahol hegyivadász lesz, sokat szenved a nagy hóban. 1941 tavaszán kelet felé mentek:.. (Riport-tudósítás)

Szerkesztő B
Körmendi Lajos: Robinson az árokparton Riportok

Kezembe került egy verses napló, rajta a cím: „Egy élet története”. Írta egy bizonyos S.L. karcagi parasztember 1949-ben. A napló írójáról megtudjuk, hogy tizenegy éves, amikor meghal az apja, majd ő néhány év múlva kikerül a hattyúsi tanyára, három fiútestvére megnősül, hősünk egyedül marad az anyjával. Huszonegy éves mikor besorozzák, majd behívják Kár.. pátaljára, ahol hegyivadász lesz, sokat szenved a nagy hóban. 1941 tavaszán kelet felé mentek:.. (Riport-tudósítás)

Fedák Anita
"A háború elsősorban tragédia és csak azután győzelem..."

Az eseményektől távol nehéz, de még inkább lehetetlen megállapítani az igazságot. Mindenesetre nagyon gyanús a tragédiák körüli hivatalos (el)hallgatás. Talán soha nem derül ki, ki húzta meg a ravaszt, kinek a kezéhez tapad a beregszászi magyar ifjú vére. - 1991 különösen fontos dátum Magyarország történelmében. Június 19-én 15 órakor Záhonynál az utolsó szovjet katona is elhagyta az országot. Viktor Silov altábornagy, az egykori déli hadseregcsoport parancsnoka 14 óra 50 perckor ért a határállomásra, (Riport-tudósítás)

Szerkesztő B
Élő emlékezet (Oral histories): Schimmer József: A Géza (1956)

Minden bizonnyal sokan őriznek szívükben és emlékezetükben megrendítő, felejthetetlen élményeket 1956-tal kapcsolatban. Az akkori – immár 50 évvel ezelőtt lezajlott – események sorsfordító szerepet töltöttek be az én életemben is, ugyanakkor élesen bevésődtek emlékezetembe. Különösen érvényes ez néhány rendkívüli egyéniséggel történt találkozásra, az ő sorsuknak alakulására. A hosszú év... tizedek távlatából is elevenen, mély érzéseket kiváltó erővel jelenik meg lelki szemeim előtt Péch (Riport-tudósítás)

Fedák Anita
Az ungvári vár kísértete

A vár keleti részének udvarában korábban temető volt. Itt voltak többek között azok a családi kripták is, ahová a Drugeth család, a Bercsényi család, később pedig ezeknek a leszármazottai, a Barkócziak, a Schenneyek stb. lettek eltemetve. A vár déli árka mellett a Drugeth család a legműveltebb magyar szerzetesrendnek, a pálosoknak kolostort épített, amely idővel teljesen elpusztult. A régi temetkezési helyekre pedig a jelenlegi skanzen... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Robinson az árokparton Nyomorodásig

A derekam! Hogy így, hogy úgy. Nem is csuda: ha virrad, ha nem, már piszkálja a kihűlt tűzhelyet, melegíti a moslékot, keze vizes lesz, szalad az ólba fáért. Kutyálkodik vele az idő, kezefején repedezik a bőr, de ő csak hipp-hopp, viszi a jószág étkét, kerül-fordul, mosogat, már készíti a család reggelijét, kapja magát, szalad a boltba, térül-fordul, rotyog az ebéd... A derekam! Hogy így, hogy úgy. „Rokkantra dolgozza magát édesanyám. Mivégre?”... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő A
Orbán Éva: Don kanyar a lövészárokból nézve - Egy túlélő emlékei

A véletlen során találkoztam az életvidám és kiegyensúlyozott Simonics Feri bácsival 2005-ben, aki azon kevesek közé tartozott, akik hazajöttek a „pokolból”, a Don kanyarból. A 2. Magyar Hadsereg kétszázezer magyar katonája közül nagyon kevesen térhettek haza, és közülük is alig élnek már, akik szemtanúi, megélői voltak a Don kanyari történelemnek. Ez a lövészárokból megélt háború, Feri bácsi visszaemlékezését hallgatva ember közelibb, mint a történelemkönyveké. - Hogyan sikerült ilyen életvidámnak, (Riport-tudósítás)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Robinson az árokparton Bekiáltunk a kéménybe

A kisöreg magyaráz, terjedelmes történetbe kezd. – Amikor gyerek voltam, a komám, Palkó lelökött egy csutkakazalról. Az anyám felölelt, úgy vitt be a házba – ápolom is a sírját szegénynek. Két esztendeig feküdtem betegen, még iskolába se jártam akkor, úgyhogy csak egy iskolám van. Kilenc doktor bukott ki mellőlem, nem tudtak meggyógyítani. Na, akkor oszt jött egy tudós asszony. Egybül azt mondta, hogy eltört a farcsontom, a sárvíz meg elfutotta a combomat. Azt mondta, hogy ha a sárvíz felhúzódik, meghalok..... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Robinson az árokparton „Parasztnak tanyára”

1. Fekete füst gomolyog egy kéményből az ipari füstöt sohasem látott földek fölött. Kevés helyen örültek úgy ennek, mint J.-n. A fekete cafatokat okádó kémény tövében ott az új gyár. Ennek a kellékes részlegében dolgozik S.-né. – A pénz miatt kezdtem dolgozni – mondja –, de ennél sokkal többet kaptam. Azelőtt nagyon ingerlékeny voltam, gondolom, az anyagiak is bolygattak. Amióta eljárok, elmúlt a zaklatottságom. Úgy látszik, gyógyszer lett nekem a gyár... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő B
Körmendi Lajos: Robinson az árokparton Játék kerestetik

1. Fekete füst gomolyog egy kéményből az ipari füstöt sohasem látott földek fölött. Kevés helyen örültek úgy ennek, mint J.-n. A fekete cafatokat okádó kémény tövében ott az új gyár. Ennek a kellékes részlegében dolgozik S.-né. – A pénz miatt kezdtem dolgozni – mondja –, de ennél sokkal többet kaptam. Azelőtt nagyon ingerlékeny voltam, gondolom, az anyagiak is bolygattak. Amióta eljárok, elmúlt a zaklatottságom. Úgy látszik, gyógyszer lett nekem a gyár... (Riport-tudósítás)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap