Könyv

Szerkesztő C
A vitatkozó mókus - Erdők könyve sorozat 7

A vitatkozó mókus - Erdők könyve sorozat 7 „Valahányszor kimégy az erdőre, s halkan, lábujjhegyen haladsz a szálason át, láthatod a mókusokat, ahogy mogyorót, makkot rágcsálnak, vagy fejjel lefelé veszekednek egymással a fatörzseken. Ezek mókuspapa és mókusmama többi gyermekei, akik szorgalmasan végzik a maguk dolgát, ahogy illik.” Illusztrálta Gábor Emese. ISBN: 978-963-9735-71-2 / Keménykötésű ár: 1700 Ft, ISBN: 978-963-9735-71-2 (Könyv)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV II/5 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig (Könyv)

Turcsány Péter
Kertvégi almafánk alázata

Kertünk késő őszi, piros almái fürtösen bólintgatnak / fönt a fa koronájában éppúgy, mint lehajló, / földet söprő, dús ágain a fűcsomók fölött. // Őszi érettség; őszi szépség; és az ágak − / mint próféták karjai lendülnek az ég felé. / Ősz izzása az almák érett gömbjeiben. // És hány háttér, mint változó díszlet, / pereg a dombkaréj különös megvilágításában: / dús, rózsaburkolású délelőttökön, / sötét kendőt borító, viharos délutánban, / fé... mes pengefényben (Könyv)

Turcsány Péter
Kövek misztériuma

Kövek misztériuma / / / S. E. művésznő munkája nyomán /// Körök, körök, körkörös teljességek, / születések, közeledések, tágulások, / / forgószelek, magmák, tóba hulló napkorongok, / visszanéző szem, a teljesség tekintete, / / körök, körök, teljességetek örök, / / kövek körtánca, köveké / és föltámadt éveké, / / kövek vonzása, elhagyhatatlanoké, / ó kert, ó part, ó kráterek súlya, / / teljességetekben élek. / / / Magyar Irodalmi Lap Magyar Irodalmi Lap (Könyv)

Szerkesztő A
Balázs Ildikó: Wass Albert motívumrendszere, hitvilága

Kiváltságos dolog egy nagy ember szellemi aurájában élni éveken keresztül. Nekem az a kegyelem adatott, hogy Wass Albert életművét kutathattam 8 éven keresztül, míg kutatásom eredményét egy doktori disszertációban hasznosíthattam. Nehéz egy rövid előadásban kiválasztani, mi is az esszenciája ennek a hosszú kutatói útnak. Mit ragadhatnék ki belőle? Talán azt, ami számomra személyes – a személyes kötődést, ami kutatásom témáját adta, (Könyv)

Turcsány Péter
Himnusz-próba

Bíbornak szeretettel /// Legyen erőd az életre, / beléd remegő szerelemre, / fakadjon virág lépteidre, / jóságodat, mint illatot, / a szél, az élet szerte hintse, / legyen erőd az életre, / Isten neked himnuszait adja / énekeidben fölfakadva, / vigaszaidat százszorozva / áldásait rád bőven ossza! / Legyen erőd az életre, / bánatokból kilépve, / újra és újra föltámadva, / várakozva a virradatra / Isten rózsáját égre tartva! // (2013. december 18. dél) /// Magyar Irodalmi Lap (Könyv)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV I/8 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig hazai földön, feje fölött a kommunizmus (Könyv)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV I/7 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve (Könyv)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV I/6 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig (Könyv)

Szerkesztő C
Wass Albert - Gazda és kereskedő

„Azzal nyakába vette a tarisznyát, fejébe csapta a kalapot, s úgy ment ki a házból, mint aki nem is készül visszatérni soha. Ment, mendegélt az úton, lassan besötétedett. Haragja lelohadt, s bánta már, hogy eljött hazulról. Visszafordult volna szívesen, de nem tehette. Mert aki egyszer kimond egy szót, annak tartania kell magát hozzá.” Simorka Sándor illusztrációival /A gazda és a kereskedő / Magyar népmesék sorozat (Könyv)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV I/5 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve (Könyv)

Szerkesztő A
Wass Albert - Egyesülés a székelyekkel (Magyar mondák sorozat 4.)

„Mindjárt azon a helyen, a Szamos folyó partján, egy magyar táltos és egy görög pap előtt Ménmarót és a székelyek rabonbánja elmondták az eskü szent szavait, a szövetség ezzel a bolgár telepesek és a magyarok között megpecsételődött… A vén Szamos hallotta az eskü szavait, s körös-körül a dombok tanúi voltak a vezéri kézfogásnak.” A mondát stílszerű, korhű áb... rázolással Dózsa Tamás illusztrálta. - Egyesülés a székelyekkel - Magyar mondák sorozat 4. ISBN: 978-963-9735-83-5 (Könyv)

Szerkesztő A
„Ariosto”: Az objektivitás ábrándjáról

Azt hinné az ember, hogy a szellem dolgai, lévén anyagtalanok és légiesek, könnyen és gyorsan képesek változni, míg az anyagi világ dolgai, ellentétben az előbbivel, nehezek, sárszagúak, ezért nehezebben is változnak meg. Pedig ennek pontosan a fordítottja igaz. Az elmúlt évtizedekben létezésünk tárgyi-anyagi körülményei hihetetlen gyorsasággal változtak szinte már napról napra, az atombombától az informatikai forradalomig. Ezzel szemben gondolkodásunk – legalábbis a többségé (Könyv)

Turcsány Péter
Imádság nehéz órában

Sorsomba, életembe, jaj, nincsen már visszaút. / Istenem! Az Igazság! Csak Te maradsz velem. // Köszönöm a szenvedést − ez is közelebb visz a Te irgalmas jóságodhoz / és ítéleted megismeréséhez. /// Istenem! A Te határtalan szeretetedre bízom szeretteimet! / Őértük irgalmazz nekem, ha megérdemelném, ha kiérdemelhetném! // Csak hozzájuk vezess vissza, megtisztulva! Volt lépteimhez, / volt tetteim hiúságaihoz, önzéséhez, önteltségéhez soha! // Égesd ki belőlem, aki voltam! (Könyv)

Szerkesztő B
Wass Albert - A békaporonty kalandjai

Hatodik mese, amelyben szó lesz a legneveletlenebb békaporontyról, aki csak valaha élt a földön, és szó lesz a kockás hátú öreg teknősbékáról, aki a legbölcsebb a teknősbékák között. A mese az iszapos tó iszapos partján történt, és ha le akarod rajzolni, akkor ne feledkezz meg erről! Gábor Emese illusztrációival - A békaporonty kalandjai. Tavak könyve sorozat 6. ISBN: 978-963-298-035-5, Keménykötésű ár: 1600 Ft, Terjedelem: 24 oldal, Kötés: cérnafűzött, (Könyv)

Szerkesztő B
Wass Albert - Mátyás és az őz meséje (Erdők könyve sorozat 6.)

„Van az erdőben egy madár, amit mátyásnak neveznek, mátyásmadárnak, és más vidéken szajkónak. Ismered bizonyára. Szép kék tollai vannak a szárnyán, bóbitát is visel, és nagyon ügyes, élelmes madár. Okos is. És ebből származott a baj.” Gábor Emese illusztrációival. / A mátyás és az őz meséje / Erdők könyve sorozat 6. / ISBN: 978-963-9735-34-7 / Keménykötésű ár: 1400 Ft, Puhakötésű ár: 680 Ft, Terjedelem: 24, Kötés: Keménytáblás, Szerző: Wass Albert (Könyv)

Turcsány Péter
Elveszettségből kiáltok

Elveszettségből kiáltok /// Ha elfogy a szellemi táplálék, / elhagy a lélek is. / Ó, lélek, te szent, / Egyenesedj föl terheid alatt! /// [Zokogáson túl…] // Zokogáson túl a néma fájdalom / terhe bénítja minden tagom, / már csak egy karolásra vágyom, / Istenére, túl a halálon. // 2013. december 20. 11 óra /// [Már csak fehér lapok…] // Már csak fehér lapok, / fehérek, fehérek, fehérek, / Isten, ha lapozgatom őket, / elérlek, elérlek, elérlek. /// (2013. december 24.10.45.) (Könyv)

Turcsány Péter
Szenvedések triptichonja - III. A vándorlás fájdalmával

Turcsány Péter / / / - Szenvedések triptichonja - III. A vándorlás fájdalmával / / / A szenvedések / vándorbotja / mindig más-más / kezébe kerül. / / És menni, menni kell / a bemérhetetlen úton. ó / / Ó, kéz − látod, / még fájdalmaid / mankójába is / belekapaszkodsz. / / / Vándorok vagyunk mi mind, / de célja / csak a zarándoklatnak van. / / / 2013. december 25-29.) / / / ( Vers ) / / / Magyar Irodalmi Lap (Könyv)

Turcsány Péter
Fölépülés

Kintről nem törhet rád / oly förgeteg, / mint amit belülről készít elő / a szervezet, // ellenfeled sincs / oly erős, / mint akit magadban / kell legyőzz, // nem tudhatod, az aknát / hol teszed le, / melyre magad lépsz később, / már mit se // tudva, s azt sem, ki lesz, / ki megsegít, / csodáld hát minden emberben: / az istenit, // a remény akkor lép eléd, ha érzed, / semmi vagy, / s a mindenségből egy nagy erő téged / nyerni hagy, // hálaének ez, vagy ün... nep – / az emberé, (Könyv)

Turcsány Péter
Szenvedések triptichonja - II. Imák a szenvedésből

a/ Hová tekintek? / Honnan nézek? // Ki irányítja pillantásomat? // Miért az ólomcsuklya / tekintetemen? // b/ Kelj föl és járj! / − Még fölnyílik a szemem. / − Téged tekintselek! / − Még kinyílik a szám. / − Rólad szólhassak, ne ilyen / átkozottul önmagamról. / − Még ír a tollam… / − A tintát a Te véredbe / mártom. / − Még lép a lábam. / − De oly erőtlen, hogy a Te / Igédre van szükségem. // c/ A reménnyel való / találkozás / napról napra elmarad. (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap