Könyv

Szerkesztő B
Wass Albert - Mese a kék hegyekről

A távolságot ha eléred, akkor a hátrahagyott világ válik titokzatossá számodra, az elérhetetlen hegyekben véljük a boldogságot, de odaérve szétfoszlik a titokzatosság, s a farkasok ott is lesik az őzgidák könnyed nyomait… A titok magunkban él, bármerre is vet bennünket az élet, ettől vagyunk gazdagabbak. A képeskönyvet Csilléry Orsolya illusztrációi teszik rendkívül vonzóvá. / Mese a kék hegyekről/ Erdők könyve sorozat 10. / Keménykötésű ár: 1800 Ft / Puhakötésű ár: 680 Ft / Terjedelem: 24 oldal / Szerző: Wass (Könyv)

Turcsány Péter
Fehér rajzolat, kizöldült palást

Jó beleolvadni abba a szürke színbe, / honnan kiválni már luxus volna amúgy is. / Szürke délután, dérlepte vízpart érintetlensége, / tetten érni a fehér rajzolatot / füvek még kizöldült palástján. // Látod, gyógyír lehet ez még a lábadozónak − / és a magányosnak eget verő kupola! / És csillagtalanul is óvó hely. / Ködök és tisztulások helye. Falaké és járatoké. / Körbetekintés és a bizonyosság pontja. // Jó beleolvadni abba a szürke színbe, / honnan kiválni már luxus volna amúgy is. (Könyv)

Lukáts János
Ágnes - Esti töredék

Ágnes // Vad zene vagy, érzelmek / önpusztító vulkántava, / szikrázva rólad visszahullik / a nap-hitek fénysugara. // Május füvén szűz hómező, / tavaszreményt rejtő hideg, / életre ébresztő kezed / a teremtést ismétli meg. // Indázz be, élet szőlőága, / szőj magadévá, végtelen, / simíts habod tükörvizévé / háborgó tengerszemeden. // Esti töredék / Színed a szürke s alkonyég lilája, / az alkonyé, mit lázas éj követ, / rejtőzködöl csönd néma bársonyába , / hozzád ritkán kipergő szó vezet. (Könyv)

Szerkesztő C
Wass Albert - Mese a kék hegyekről

A távolságot ha eléred, akkor a hátrahagyott világ válik titokzatossá számodra, az elérhetetlen hegyekben véljük a boldogságot, de odaérve szétfoszlik a titokzatosság, s a farkasok ott is lesik az őzgidák könnyed nyomait… A titok magunkban él, bármerre is vet bennünket az élet, ettől vagyunk gazdagabbak. A képeskönyvet Csilléry Orsolya illusztrációi teszik rendkívül vonzóvá. / Mese a kék hegyekről/ Erdők könyve sorozat 10. / Keménykötésű ár: 1800 Ft / Puhakötésű ár: 680 Ft / Terjedelem: 24 oldal / Szerző: Wass (Könyv)

Turcsány Péter
A bennünk élő líra

A lírát, a poézist ki kell szabadítani a civilizációink évezredeiben rárakódott t e c h n é rabságából. Ezért közelítek egyre több alkalommal a prózának látszó vers ritmusához, gondolatritmusához, rendezett hömpölygéséhez, sugallatos rendezettségéhez, kifejező oximoronjához, telt és összetett metafora-fókuszához. Föl kell szabadítanunk a bennünk élő lírát a konfekciós forma- és mondat-áruk elporosodott és elatkásodott rutinja alól. Érdemes a költészetet ott is keresni (Könyv)

Orosz T Csaba
Első nap

Részlet a Határtalan végel című regényemből - 1988 szeles novemberében magamhoz vettem kis batyumat, amiben némi szendvics egy kis üveg tea és az irataim voltak. Persze kedvenc könyvem is ott lapult a szatyorban. Bár ezt nem írta a behívóparancs. Mégis elvittem, sohasem lehet tudni alapon. Később ezért az egy könyv miatt neveztek furának, vamzernek, könyvmolynak, de tartalmas, jó barátnak bizonyult magányos, és ebből is... (Könyv)

Lukáts János
Holt gesztenyék

A fákra kiülnek a rozsdák, / mint harcmező hullott vasára, / sebeiket egymásnak mutogatják, / az ősz csendes parancsszavára. // A színek közül csak a pasztell / élt meg: bronz, barna, fekete… / Előbb a hő, aztán a fény maradt el, / s maga se tudja: megy-e, marad-e. // „Menj, menj te is!” A sok rossz előjel / maga is már taszítja, űzi… / „Mit kezdesz majd a sárral, köddel? / A tél végül lombodba tűzi // Halálod fehér zászlaját!” / A gesztenye csak áll, mert mit tehet, / köd göndöríti, szél cibálja (Könyv)

Lukáts János
A józanodás hajnala

Az elhagyottak és az elhagyók / emléke lassan egybefáj, / a tervek és kudarcok fordulása / az emlék rozsdás tengelyére jár. // Tudás, hit és elszánás magvait / elkeverte bőven a salak, / a még és már töprengő arcai / egymás tükrében nézik magukat. // Az újrakezdésben talán hiszünk még, / a sikerében már aligha. / Amiről eddig büszkén titkolóztunk, - / lassan szégyenkezünk miatta… // ! / az egyenesből / alászúrt pont teremt / felkiáltójelet (Könyv)

Turcsány Péter
Vissza és előre itt a Duna mentén

Ki tudná itt a Duna jobb partján / hol sétált Piroskájával Vas István? / S ki ismerné azt a / zöldséges asszonyt, / ki előtt ma és minden szerdán meg-megáll / s káposztát vásárol / Dezsőnk, a Tandori? // S láthatom-e még egy oly pontról, / mely csak ama vándor felhőknek adatik, / hogy megvan-e a macskaköves út, / hol Mészöly két öregje bandukolt át / a Film-regény soraiba? Vagy látjuk-e / zöldellő dombok hurkáit a Hármas- / határ irányában, melyet Janus be is / járhatott, bizony, már Mátyás alatt? (Könyv)

Lukáts János
Estéli zenebona

Estéli zenebona // széllel vetélkedő tücsök / harsogta végig a hársfasort… // mint ha zavart napló akarja / az évet újra tetten érni, / úgy nem szűntek meg ők a partra / egész éjjel csöndet zenélni // a világ némán elkullogott, / visszavert árnyak / lettek a tárgyak // s akkor kolompos békák jöttek, / hangtrombitás, kereplős békák, / és szétvartyogták a tücsköknek / csenddel vitázó harangjátékát // Lukáts János// Magyar Irodalmi Lap (Könyv)

Turcsány Péter
A pásztor fia…

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Szabad gyerekkor. Pozsony megyében született. Két éves korától Veszprém megyében kereste kenyerét apja. Apja uradalmi cseléd volt, pásztor. Gyakran változó helyszínek a gyerekkorban. Szülei vitték magukkal a nyolc gyereket. Midig tanyán. Tehént őrizni, kapálni, kaszálni kellett. Az alakuló Tsz-ben traktoros. Ettől kezdve mindig szeretne képesítést szerezni, de nem sikerült elkezdeni. Többször. Dolgozott a gép... (Könyv)

Szerkesztő C
Wass Albert - Mese a kék hegyekről

A távolságot ha eléred, akkor a hátrahagyott világ válik titokzatossá számodra, az elérhetetlen hegyekben véljük a boldogságot, de odaérve szétfoszlik a titokzatosság, s a farkasok ott is lesik az őzgidák könnyed nyomait… A titok magunkban él, bármerre is vet bennünket az élet, ettől vagyunk gazdagabbak. A képeskönyvet Csilléry Orsolya illusztrációi teszik rendkívül vonzóvá. / Mese a kék hegyekről / Erdők könyve sorozat 10. / Keménykötésű ár: 1800 Ft (Könyv)

Szerkesztő C
Wass Albert - A harkály meséje (Erdők könyve sorozat 8.)

„Ismered a harkályt, ugye? Azt a furcsa, tömzsi madarat, amelyik naphosszat kúszik a fák törzsén fel és alá, kopogtat itt, kopogtat ott, majd nehézkes röpüléssel átszáll egy másik fára, és ott elkezdi ugyanezt? Kúszik föl és alá, kopogtat itt, kopogtat ott. De azt ugye már nem tudod, hogy miért cselekszik így? Hát hadd mondjam el!” A mesét nagy gyermeki átérző képességgel Gábor Emese illusztrálta. - A harkály meséje - Erdők könyve sorozat 8. (Könyv)

Lukáts János
Videoklip

A festményről a kép a földre hull / a megroppant kő gyáván elgurul / portölcsérén a felhő égbe száll / meddőhányó a szétomlott határ. / Látvány kell akkor is, ha már nem él / üvöltsön, bőgjön, hogyha nem mesél / öklözzön, rúgjon, ha nem simogat / torkon harapjon, ha csókot nem ad. / Cserép, szilánk, üszök vagy törmelék? / A széttört lámpa – íme! – újra ég, talpadhoz görnyed az odvas határ / a szikföldön hited forrást talál / álmodj fenyőt s majd végre egy cserép / kibontja féltve őrzött ékszerét (Könyv)

Szerkesztő C
Wass Albert - Egyesülés a székelyekkel (Magyar mondák sorozat 4.)

„Mindjárt azon a helyen, a Szamos folyó partján, egy magyar táltos és egy görög pap előtt Ménmarót és a székelyek rabonbánja elmondták az eskü szent szavait, a szövetség ezzel a bolgár telepesek és a magyarok között megpecsételődött… A vén Szamos hallotta az eskü szavait, s körös-körül a dombok tanúi voltak a vezéri kézfogásnak.” A mondát stílszerű, korhű áb... rázolással Dózsa Tamás illusztrálta. - Egyesülés a székelyekkel - Magyar mondák sorozat 4. ISBN: 978-963-9735-83-5 (Könyv)

Szerkesztő B
„Ariosto”: Az objektivitás ábrándjáról

Azt hinné az ember, hogy a szellem dolgai, lévén anyagtalanok és légiesek, könnyen és gyorsan képesek változni, míg az anyagi világ dolgai, ellentétben az előbbivel, nehezek, sárszagúak, ezért nehezebben is változnak meg. Pedig ennek pontosan a fordítottja igaz. Az elmúlt évtizedekben létezésünk tárgyi-anyagi körülményei hihetetlen gyorsasággal változtak szinte már napról napra, az atombombától az informatikai forradalomig. Ezzel szemben gondolkodásunk – legalábbis a többségé (Könyv)

Lukáts János
Nagy munka, szép munka…

A Gazda magához szólította a kisszolgát: - Szerezzél be állatokat, kisszolgám! Itt a pénz, vásárolj rajta legjobb tudásod szerint. Megijedt a kisszolga, sose bízott még rá ilyen komoly munkát a Gazda. Korábban csak énekelnie kellett a kórusban, vagy – kellemes volt a hangja - ő tanította a még kisebbeket az éneklésre. És akkor most ez a komoly megbízatás, amikor pedig a kisszolga olyan járatlan volt az effélékben. Fogta a kis bőrzacskót, a nyakába kanyarította, hallotta, ahogy cincognak benne a pénzecskék. (Könyv)

Kő-Szabó Imre
Késsel a kézben (kisregény – 20/9) Eltérő boldogság

A lány mosolygott, Vágó Géza szíve, pedig úgy kalimpált, mint egy gőzkalapács. Érezte, rögtön kiugrik helyéből, még a levegő is kevés volt számára. - Szép vagy! - mondta a lánynak és újból megálltak. - Ne mondd? - csodálkozott. - Megkedveltelek! - hebegte Vágó Géza zavartan és mindkét kezével maga felé, fordította a lányt. - Menjek hozzád feleségül? - kérdezte kedélyeskedve, a hangulathoz nem illő hangsúllyal. Vágó Gézát zavarta a lány fölényeskedése. Akarta, kívánta, ... (Könyv)

Lukáts János
A gesztenye

Első voltam, ki még tavasszal / gyertyát gyújtottam fény gyanánt / s telten hittel, zölddel, zamattal / lobogtam holt erdőkön át // Száz óriás kitárt tenyérrel / a nap fel mutattam én / rigót ringattam szenvedéllyel / feszített vágy, fűtött remény // S első vagyok, alig hogy ősz van, / mint fárdt vándor: indulok / elosztogattam mindent sorban / most zárt tenyérrel koldulok // Az üzenet palacka zárva / tüskés burokban készen áll, / lobbantsd ki lángod, rokkant lámpa, / ha jön tavasz még, rám talál! (Könyv)

Temesi Ferenc
Apám (részlet)

Mindent végig kell gondolni, mielőtt nem oltjuk el cigarettánkat. Felszínes vagyok. Félművelt. Mindenbe belekapok. De nem úgy a titkosrendőr elvtársak. Ők, akik mindent megtanultak: a marxizmus-leninizmus esti egyetemen, a foximaxin, később meg persze az estin, a jogon. Hogy tudják, mit szegnek meg mindennap. De nekik ilyen szellemi vértezetben mért volt üldözési mániájuk, mért féltek? Hiszen övék volt a hatalom és a bölcsek köve! A tudományos szocializmus, a tudszoc (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap