Könyv

Szerkesztő B
Gróf Benyovszky Móric élete és kalandjai 3/13

Egyedülálló, hiánypótló élmény a Japánba második magyarként érkezett honfitársunk sokrétű tapasztalata. Érdemes megismerni e nem mindennapi, vállalkozó szellemű magyar teljes életét és halálát is. – a Szerkesztőség. A száműzötteknek ámultokban elállott a szavuk, amint a kormányzó ajándékát látták, s Benyovszky elbeszélését hallották. Panovra azonban az egész dolog inkább leverőleg hatott. «Meglássátok - szólt, - a kormányzó előzékenysége miatt társunk csak alábbhagy buzgóságával, s ha más kormányzó kerül ide (Könyv)

Lukáts János
Kiskőrös

Enyhe volt a tél, a tavasz már február közepén jelzi közeledtét. Az őszi vetés tenyérnyi magas, zöld szőnyeget terít el a földeken, őzcsapatok legelésznek, fejüket kíváncsian emelik az eldohogó vonat felé. A Kiskunságon nem állja útját a tekintetnek semmi. Az állomás homlokán hosszú szalag fogadja az érkezőt: Köszöntjük Petőfi Sándor szülővárosában. Az „indóház” 1882-ben a legszebb volt a Budapest-Zimony vonalon, a vasúttársaság ekképpen akart tisztelegni a neves szülött emléke előtt. (Könyv)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV I/11 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve (Könyv)

Lukáts János
Kezünkben a lehetetlen

A lehetetlen is a valóság része és Minden lehetséges! – ezekkel a filozófiailag talányos, de jól használható bölcsességekkel indítja útjára új regényét Aknay Tibor. Regényét? Mese ez a javából, mese a romantika értelmezésében is, hiszen rejtélyes virágcserepek hullanak az emeletről, továbbá isteni és emberi, emberi és állati teremtmények tűnnek át egymásba. És mese felvilágosodott korunk értelmezésében is, hiszen helyszínek és korok (filozófice: terek és idők) változnak oda és vissza, vágy (Könyv)

Fehér József
Mondd, mi történik velünk!

A "Valahol Magyarországon" címmel, most készülő új regényembe tekinthet bele ezzel a részlettel a Kedves Olvasó. Sok mindennel foglalkozok én ebben a könyvben, amitől hosszú ideje szenvedünk. Ami arra késztetett engem, hogy tollat ragadjak és megírjam mindazt, ami bennünket bánt. Sajnos, ezeket már annyira megszoktuk, hogy napjaink részévé váltak a világunkat sokszor más megvilágításban, torz... - Másnap korán kitolattam a Nissannal a garázsból, és jókevűen rákanyarodtam a körútra. Irány Sárhely! (Könyv)

Kárpátalja-szerkesztő
Fedák Sári élete képeslapokon

A Beregvidéki Múzeum rendelkezik az egyik legnagyobb, közel 300 darabot számláló képeslapgyűjteménnyel. Az album ezekből nyújt válogatást. A korabeli fényképekből nem csupán Fedák Sárit ismerhetjük, hanem az általa viselt ruhák, kalapok, díszek és kellékek révén bepillantást nyerhetünk az operett világába is. Az album megjelentetésével a szerkesztők a neves primadonna emlékének kívánnak adózni, emellett arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a Vérke-parti kis... város hány nagyszerű embert adott (Könyv)

Lukáts János
Kiskőrös

Enyhe volt a tél, a tavasz már február közepén jelzi közeledtét. Az őszi vetés tenyérnyi magas, zöld szőnyeget terít el a földeken, őzcsapatok legelésznek, fejüket kíváncsian emelik az eldohogó vonat felé. A Kiskunságon nem állja útját a tekintetnek semmi. Az állomás homlokán hosszú szalag fogadja az érkezőt: Köszöntjük Petőfi Sándor szülővárosában. Az „indóház” 1882-ben a legszebb volt a Budapest-Zimony vonalon, a vasúttársaság ekképpen akart tisztelegni a neves szülött emléke előtt. (Könyv)

Szerkesztő A
Tormay Cécile: A régi ház 15/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Szerkesztő A
Tormay Cécile: A régi ház 12/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Szerkesztő D
Tormay Cécile: A régi ház 11/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Fehér József
Változatok a csöndre (Recenzió)

Ez a címe Király Lajos író, költő, műfordító legújabb, 29. könyvének. A szerző pályafutásának ötvenedik évfordulójára jelentette meg az idén a kiadó. Szép kivitelű verseskötetének alapmotívuma a csend, akarom mondani a „csönd”, mely csodálatos ívét alkotva könyvének, „rabul ejti” az olvasó tekintetét gondosan szerkesztett, kilenc ciklusán át. A szerző válogatott és új verseket, versfordításokat tartalmazó kötetének költeményei nagyon is mély értelműek, és olykor filozófikusak is. (Könyv)

Adorján András
Iksz Ipszilon újraéled

Korunk antihőse Iksz Ipszilon, valaki a napsütötte Magyarhonból, ahol már most nagy jólét uralkodik (és mi lesz még!) és frenetikus jókedv. A balsors régen eltépett, az Isten népünket megáldotta. Mindenki (de télleg/sic!/ mindenki) boldog, csak ez a hülye Iksz Ipszilon (X.Y.) NEM veszi be reggel a rózsaszín bogyókat! („Szóma, ha mondom, segít a gondon” – Huxley) Használni akarja az eszét. A marha! Úgy kell neki ! Adorján András (AA) Humoreszkek és szomoreszkek... (Könyv)

Lukáts János
A kilencven éves Parasztok

Inkább szellemes, mintsem igaz megállapítás, hogy a XIX. különösen hosszú évszázad volt, a XX. pedig különösen rövid. De akár igaz ez a bonmot, akár nem, a Parasztok 1903 és 1909 között íródott, a kalendárium szerint tehát a XX. század első évtizedében, miközben ízig-vérig a XIX. század világát idézi fel és menti át a következő század(ok) olvasói számára. A Parasztok nem történelmi regény, írója Wladislaw Reymont a... lig egy nemzedéknyi idővel tekintett (Könyv)

Lukáts János
Nagypénteki népszavazás

Krisztus, Krisztus, Krisztus, Krisztus, / Krisztus, Krisztus, senki más! / Krisztus, Krisztus, Krisztus, Krisztus, / szóba sem jön Barrabás! / Krisztus, Krisztus, csak tehozzád / száll a szó, a jó fohász / s szégyenében fuldokolva / rágja körmét Barrabás! / Krisztus, néha oly nehéz, ha feddőn nézel, s ránk ha vársz, / nem szól, mégis mint a mágnes / vonz magához Barrabás! Krisztus, bár a hű szívekben / tündökölve csak te állsz, / de a szájunk néha szinte / azt suttogná: Barrabás! / Tévedés ez, gyáva alku (Könyv)

Lukáts János
A lázongó ritter

Ma korán keltem, lementem a tó partjára, a hódok szorgalmasan túrták-fúrták vízparti furcsa váraikat, időnként hallatták idétlen kaffogásukat. Hajítottam nekik halat, rohantak és felfalták, aztán néztek rám, lesz-e még alamizsna. - Ennyi elég volt – szóltam, és elfordultam, a falánk gyűjtögetőket ugyanúgy megvetem, mint a mindent azonnal felzabálókat. Szeretem, ha esős hajnal után napos reggel következik, mintha a lélek megfürödne a hajnali esőcseppekben és az enyhe sugárzásban. A lélek, va... gyis (Könyv)

Turcsány Péter
Szenvedések triptichonja - II. Imák a szenvedésből

a/ Hová tekintek? / Honnan nézek? // Ki irányítja pillantásomat? // Miért az ólomcsuklya / tekintetemen? // b/ Kelj föl és járj! / − Még fölnyílik a szemem. / − Téged tekintselek! / − Még kinyílik a szám. / − Rólad szólhassak, ne ilyen / átkozottul önmagamról. / − Még ír a tollam… / − A tintát a Te véredbe / mártom. / − Még lép a lábam. / − De oly erőtlen, hogy a Te / Igédre van szükségem. // c/ A reménnyel való / találkozás / napról napra elmarad. (Könyv)

Turcsány Péter
Kövek misztériuma

Kövek misztériuma / / / S. E. művésznő munkája nyomán / / / Körök, körök, körkörös teljességek, / születések, közeledések, tágulások, / / forgószelek, magmák, tóba hulló napkorongok, / visszanéző szem, a teljesség tekintete, / / körök, körök, teljességetek örök, / / kövek körtánca, köveké / és föltámadt éveké, / / kövek vonzása, elhagyhatatlanoké, / ó kert, ó part, ó kráterek súlya, / / teljességetekben élek. / / / Magyar Irodalmi Lap Magyar Irodalmi Lap (Könyv)

Szerkesztő D
Tormay Cécile: A régi ház 4/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Turcsány Péter
Egy a negyvenhat közül

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. A falu határában, a Paptag határában 1977-ben építtetett a Tanács két sárgafalú Cs -házat. Belvíz károsodási alap segítségével az illetékeseknek csak a havi törlesztést kell fizetniük, előleget nem kellett összegyűjteniük. Az egyikben öreg, nyugdíjas házaspár lakik, már vettek televíziót, bebútorozták a szobát. A másikban fiatal házaspár él négy gyerekkel, mind a négy fiú. A lakások alapterülete 42 m2, ilyen alapterületű házról vala (Könyv)

Lukáts János
Jeromos

A barlang télen szörnyen huzatos, / a hó behull és átsüvít a szél, / a rőzsegallyak füstös tüzinél / vén ujjad görcsbe dermed, Jeromos! // A falat hús az oroszlánnak jár, / hajdan védett, ma védenced maradt, / húsz év és ő lett megvénült fiad, / nem tud magának semmit fogni már. // S a kézirat? Fel- s visszakunkorul / két kő között a pergamentekercs. / Görbült keresztről nézel szigorún // le rám, Uram! Rosszallod, s nem felelsz, / vagy a világgal együtt konokul / rest remetédet, társaddá ölelsz? (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap