Könyv

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 22/25

- Amikor én Ady verseit olvasgattam, arra gondoltam: lenyűgöző, hogy micsoda Isten-tapasztalatokra jutott! Ugyanakkor majdnem minden istenes versében érezhető, hogy ezeket nem tudta igazán a lelkébe építeni. Babitscsal más a helyzet: ő is bejárta a maga vándorútját a hitben, de el isjutott Isten megértéséhez. - Ady is, Babits is kivételes tehetségű költő, de mások voltak az eszközeik és a lehetőségeik a hit... (Könyv)

Lukáts János
A bujdosók virágoskertje

Lassan közeledett a két férfi az úton. A szerzetes csöndes biztonsággal lépegetett, mint aki jól ismert úton jár, a vendég érdeklődve nézegetett széjjel. Az út két oldalán hosszú karjaikkal pálmafák integettek, közöttük magnóliabokrok sötételltek. A mélyben ezüstösen tündökölt a Márvány-tenger. - Rodostó! – mormogta maga elé a vendég. – A bujdosók városa. És a fejedelemé…! – tette hozzá, majd a... (Könyv)

Eperjes Károly
Thália és teológia 5/20

Számomra úgy tűnik, hogy akik a hagyományos, európai, vagyis keresztény értékrendet vallják és követik, inkább a jobboldal mellett teszik le a voksukat. Tehát szerintem Európában egyre kevésbé Nyugat és Kelet, Közép és Dél között húzódik a vonal. Sokkal inkább a keresztény értékrend és a nem keresztény értékrend áll szemben egymással -- egész Európában. - Bolberitz Pál: Amikor az ENSZ alapokmányát Amerikában megfogalmazták (Könyv)

Papp Lajos
Újratöltve: Hazaszeretet, Sinkovits és Latinovits

A gyenge emberek nem tudják elképzelni, hogy vannak náluknál erősebbek. Ha valaki mégis kiválóbb, mint ők, azt csak úgy tudják elfogadni, ha az illetőt beszennyezik, mert akkor lerángatják a maguk szintjére. Minden olyan történet, amely a nemzet nagyságait és hőseit erkölcsileg próbálja denunciálni, az a gonosz birodalmába tartozik. (A Legyen meg a Te országod c. könyvből) (Könyv)

Jókai Anna
Az együttlét 6/34

– József körút, azaz a Népszínház utca eleje. Már a megállóoszlopoknak sem lehet hinni! Hazug – jobb esetben csak pontatlan minden kiírás. Ez esetben mégsem teljesen félrevezető, hiszen a Népszínház utca valóban a Körútba torkollik, s a legalább valamelyest tájékozott utazó könnyen megtalálja a felszállóhelyet. Ameli Ladár sokat utazik, de az ilyen–olyan útvonalakat hamar elfelejti. Mintha fölösleges volna megjegyezni, mintha úgysem ismétlődne soha semmi... (Könyv)

Lukáts János
A bujdosók virágoskertje

Lassan közeledett a két férfi az úton. A szerzetes csöndes biztonsággal lépegetett, mint aki jól ismert úton jár, a vendég érdeklődve nézegetett széjjel. Az út két oldalán hosszú karjaikkal pálmafák integettek, közöttük magnóliabokrok sötételltek. A mélyben ezüstösen tündökölt a Márvány-tenger. - Rodostó! – mormogta maga elé a vendég. – A bujdosók városa. És a fejedelemé…! – tette hozzá, majd a... (Könyv)

Kenessey Csaba
A Légió visszatért....

Az egész ország rettegett tőlük, még irodáik bejárata előtt sem ment el az ember szívesen a járdán. Ha lehetett, inkább a túloldalra ment és ott folytatta útját a magyar polgár. Senki sem volt előlük biztonságban. Minden gaztettre kész csapat, az elnyomás szimbóluma és eszközei voltak. Az ÁVH vagy ÁVÓ, a Katonapolitikai Osztály, vagy éppen ahogyan hívták őket. Az eredmény mindig ugyanaz maradt. Ha valaki isteni véletlen folytán élve szabadult (Könyv)

Kenessey Csaba
Információ és dezinformáció mint a politikai harc egyik eszköze

Mielőtt a téma taglalásához fognék szeretném a két szó fogalmát meghatározni: Az információ, - mint a tudás is - hatalom. Az információ útján lehet széles társadalmi rétegeket elérni, őket tudósítani, befolyásolni. ADezinformáció ezzel szemben a hatalomra törést vagy a megszerzett hatalom biztosítását elősegítő az információkkal való (Könyv)

Kenessey Csaba
Magyar egység, vagy egységes-e a magyar?

Az ezeréves magyar történelem során talán sohasem volt a magyarság annyira egységes, mint 1956-ban. Ezt már sokan megírták és elmondták, nem mondok vele újat. Ami azonban foglalkoztat, az az új idők fejleménye, a nyugati és az anyaországi magyarság egymástól való eltávolodása. Ezt kell fejtegetnünk, az okait megismernünk, mert ha ennek a folyamatnak nem állunk ellen, akkor még nagyobb károk... (Könyv)

Kenessey Csaba
A váratlan tanú

A Váratlan tanú c. könyv bemutatása sok gondolatot váltott ki bennem. Szeretném ezeket a nyilvánosság elé tárni és vita tárgyává tenni. Bár napjainkban a szenzáció hajhászás uralja a könyvkiadásokat, azt hiszem, hogy Varga Domokos György ezzel a könyvével sokkal mélyebbre megy és olyan témát faggat, ami a mai Magyarország életének egyik nagy befolyásoló tényezője. Okvetetlenül fel kell tennem magamnak a kérdést; hogyan lehet az (Könyv)

Kenessey Csaba
Kábítószert szedett Hitler is...

Svájcban nemrég népszavazás volt a kábítószeres függőségi betegségben szenvedők kezelését illető kérdésekről. Sok érv hangzott el pro és kontra, a végén elsöprő többséggel megszavazták a súlyos esetekben alkalmazandó orvosi vezetés alatt álló terápia-központokban juttatandó szintetikus kábítószer használatát, mely egy terápiával együtt az elvonókúra eredményességét biztosítja. A népszavazás (Könyv)

Kenessey Csaba
Szorít a szocialista cipő...

Elképesztő, amit az utóbbi időkben a Horn-Gál és még ki tudja hány és milyen villákról tudhatott meg az újságolvasó közönség. Azon aligha akad bárki is fel, hogy vannak hatalommal való visszaélések, ezt a nagyközönség már megszokta. Volt már Czinege (altábornagy) villa is, abolse vita nem új jelenség hazánkban. Igen, régen ugyan megmorogták az emberek, amikor a rózsadombi villákat látták, ahol a kormányőrség vigyázott a tulajdonosok teljes (Könyv)

Kenessey Csaba
Gondolatok 40 év távlatából és európai szemszögből nézve

Aggodalom és reménység 1990 - 1998. - Negyven év sok idő, két emberöltőt jelent, ideje, hogy az ember visszatekintsen a múltra, a saját életére. Nem egyszerű feladat, tele fájdalommal, érzelmekkel, félelmekkel, örömökkel, reménységekkel, tehát a legkülönbözőbb emberi érzésekkel. Valamikor - 40 évvel ezelőtt - úgy néztem azokra, akik azt mondták már tíz (10) éve... (Könyv)

Kenessey Csaba
Évforduló után.... Gondolatok

Elmúltak az ünnepek, a Forradalom 40. évfordulója, majd a november 4.-i ugyancsak gyászos emlékezetű évforduló. A mai magyar társadalom alig vett ezekről az ünneplésekről tudomást. Szomorú tény. Az ünneplések szerencsére egységes szervezésben kerültek lebonyolításra. Végre sikerült a különböző 56-os szervezeteket arról meggyőzni, hogy senki sem sajátíthatja ki magának 1956. október 23.-át. (Könyv)

Kenessey Csaba
Kiknek ünnepe október 23.-a?

1956-ban a Forradalom leverése után többszázezred magammal hazámat elhagyni kényszerültem. Fiatal életemet kellett mentenem, a megtorlás előrelátható volt mindazoknak, akik 1945-től 56-ig megélték a kommunista diktatúrát. Azóta mind Magyarországon (titokban), mind külföldön a legnagyobb magyar ünnepnek tartottuk október 23.-át. A kádári időkben mindent megtettek annak érdekében, hogy... (Könyv)

Kenessey Csaba
Üres oldal '56-ról

Csodálattal teli érzelmekkel olvastam a hírt, a füzesabonyi Önkormányzat hivatalos lapjáról, miszerint nem hajlandóak az október 23.-i nemzeti ünnep alkalmából írt 56-os megemlékezéseket leközölni, mert az "politikai" tartalmú lenne! Csodálom a tisztelt szerkesztőket, mert szinte hihetetlen, mekkora energiát kellett felhasználniuk arra, hogy a gyászos időkből beidegzett reakcióikat konzerválva, újból alkalmazhassák. Egy nagy tévedésre... (Könyv)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (VII/6.)- Befjező rész.

Ma már tudjuk, a bukás elkerülhetetlen volt, a kommunista blokk élországa, a Szovjetunió nem tűrhette, hogy Magyarország kicsússzon a karmai közül. Európa XIX. századi zsandárja, 1956-ban is teljesítette vállalt szerepét. Kísérteties a hasonlóság 1849 és 1956 között. Nem csak március 15-e és október 23-a fakad egy tőről, hanem a reakció kíméletlen volta is. Mindkét alkalommal kegyetlen megtorlás színtere lett... (Könyv)

Steinné Gruber Katalin
Vér és kenyér

Hideg októberi nap volt. Az ágyúzás napok óta egyre sűrűbben hallatszott. A fegyverek szünet nélkül ropogtak. Orosz tankok lőtték a várost. Lőtték, még romhalmaz nem lett. A magyar főváros, magyar kérésre. A Jóságos Kádár elvtárs kérésére! '! Az utcákon össze-vissza futkosó férfiak, nők, gyerekek, akik vagy a szétlőttlakásukból menekültek, vagy azért voltak az utcán, mert úgy hallották, hogy valahol élelmet, kenyeret osztanak... (Könyv)

Kenessey Csaba
”Emlékszünk Kádár elvtársra....” Mi is!

Nemrég volt Kádár János halálának 7. évfordulója. A Munkáspárt megemlékezésre hívta híveit a temetőbe. Jöttek is! Ebben még nem talál az ember semmi különöset, hisz mindenféle diktátornak, zsarnoknak vannak privilegizált emberei, akik természetesen visszasírják azt az időt, amikor hatalmon voltak. Ilyen formában megtalálhatók a politikai nézetek oldalán nosztalgiázó csoportosulások, ne... (Könyv)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (VII/5.)

Vannak napok, melyek egész életünket megváltoztatják. Sőt, mintha addigi létünk is attól a naptól nyerné el értelmét és létjogosultságát. Mintha egy tükörbe pillantanánk általa, amely megvilágítja az eltelt élet törekvéseit... Jó ideje érzünk már valamiféle belső nyugtalanságot, bizsergést a szívünk táján, és csak akkor önt el bennünket egyfajta lelki kielégülés, amikor végre elérkezik az a nap. A várva várt. A sorsfordító... Számomra ilyen nap volt ’56. október 23-a... (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap