Könyv

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 3/23

Az első ciklus 1945-1952 közötti szakasza a legújabb kori magyar történelem talán legsúlyosabb időszaka. A nemzeti vagyonának 40%-át elvesztő ország történelmi mélyponton van a háború után. Anyagilag, mentálisan, morálisan lepusztítva, kifosztva, idegen megszállás alatt, a felemelkedés minden reménye nélkül. Ám akárcsak más földig rombolt országokban – főként a fő vesztesnek számító Németországban és... (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - Nyílt levél Dániel Péterhez - "A stílus maga az ember"

Dániel Péter! Ön GYÁVA ember. Gyáva ember az, aki kockázat nélkül kiszolgáltatott embert testileg-lelkileg megöl, emberségében meggyaláz, tönkretesz, bemocskol. Gyáva tett volt bemocskolni, összemaszatolni más munkáját, közösségi házban ketchuppel bármit is összekenni. A gyávaságnak is vannak fokozatai. Atombiztos bunkerből lőrésen keresztül,... (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 9/37

IX. Konstancinápoly 1. Februarii 1722. Furcsa jószág az idő, tudod-e, fiókám?! Hívjuk és hessentjük, szidjuk és dicsérjük, sőt munkát bízunk rá és várunk segítségére, miközben azt se tudjuk, mi fán terem egyáltalán. Némelykor hisszük Istennek, vagy Isten valamelyes teremtményének, de hát melyikünk nem Isten teremtménye. Az idő, mégis, jobban az, (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 9/25

- Egy renitens? - Egy renitens, akit állandóan fegyelmezni kell. Kilenc hete olvastuk a darabot, és már csak három hét volt a hivatalos premierig. Mondtuk a színház igazgatónőjének, aki egyben a főszereplő is volt, hogy legyen kedves, kérdezze meg Vasziljevtől, mikor mehetünk már fel a színpadra. "Amikor a darab megérik. Lehet, hogy nyolc hónap múlva vagy másfél év múlva fog megérni" - válaszolta a rendező. "De hát három (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 8/37

VIII. Konstancinápoly 20. Novembris 1721. Te lettél, lelkem, fiókám, az egyetlen rőzselángom, ezt a kis melegséget táplálom minden levelemmel, amikor írom, amíg a postafutárság ideje tart, leginkább pedig, amikor úgy gondolom, hogy éppen kézbe veszed. Mert megérezem én azt! Ha víg a levél, megsokszorozom benne kedvemet veled, ha... (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - Magyarország a magyaroké!

Tisztelt emlékező Nemzettársaim! 2006. szeptember 17-én a nemzet egyértelműen NEM-et mondott a kormányzati szintre emelt hazugságra. Akkor a NEM-ig jutottunk el. De mire is mondhattunk volna IGEN-t? Mit tehetett 2006-ban a nép? A népfelség. Az alkotmány szerint: "A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja." A... (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 7/37

VII. Konstancinápoly 23. Septembris 172l. Ősz gyűlik már Konstantinus városa fölött, a felhők hozták az őszt, és sugaranként hordják el hátukon a nyarat. Az Aranyszarv öble oly szépséges színekben pompázik, hogy aki nézi, szeméből könnyek patakja indul útnak. De töröljük le a harmatot orcánkról, lelkem, fiókám, a szépség könnyei után a keserűség... (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - Az igazság felszabadít

Tisztelt Jelenlévők! Húsz évvel ezelőtt, abban a reménykedtem, hogy a gyerekeim egy tisztességes társadalomban nőnek fel. De az eltelt idő, ennek az ellenkezőjéről győzött meg. Az elmúlt fél évben, amikor lehetőség nyílt rá, hogy megszülethessen az új alkotmány, abban bíztam, hogy legalább az unokáimnak lesz esélyük rá. Nagyon nagy kétségeim vannak, mert hazugságra nem lehet építeni sem alkotmányt, (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 8/25

III. Isten "hangjáról" és a mindennapi áldozásról - Volt még valamilyen Isten-tapasz- talata? - Igen. Háromszor véltem hallani az Istent életemben. Az első tizenhét éve volt, az Eldorádó forgatásán. Utá- na, amikor mélyen drogos állapotban voltam, körülbelül tizenhárom éve. A harmadik pedig a színpadon, Anatolij Vasziljev rendezése közben. Tíz éve nem hallom. Valószínűleg most nincs rá szükségem. Ő tudja. - Említette, hogy az... (Könyv)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 2/23

De mi is az a „szocializmus”? Folytatás... Ugyanígy képtelenek voltak annak felfogására is, hogy a 70-es évek konstruált olajárrobbanása már az új „fegyver” megjelenését jelzi, és így az ennek nyomán kialakuló adósságcsapda 1978-82 között végleg rázárult Magyarországra és Lengyelországra. Hiábavaló volt tehát a demonstratív, igaz, most már hazai „nemzetmentőkre” bízott fegyveres... (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - A magyar olyan, mint a diófa

Egy belső háború is folyik, magyar a magyar ellen folytat háborút. Hiszen a belátható 1100 éves történelmünkben ilyen pusztító háborút a magyar nem folytatott a külhoni ellenségekkel, mint amelyet a belháborúban, a magzatháborúban, a saját magzatai ellen folytatott. Az élet legnagyobb csodája a megszületendő új egyed, legyen az növény, állat, vagy ember. A Jóisten, az embert kiemelve teremtményei közül, rábízta a (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 8/37

I. - Konstancinápoly 3. Mai 1720. Lelkem, fiókám, hála légyen az Istennek… Miért is? Hogy megtaláltalak végre, hogy itt találtalak meg ezen az Európa szélére vetett földön, hogy levelem nem más, mint annak tanúbizonysága, mindketten bujdosók lettünk a világban? Bizony, ki tudja, mind e nehéz okok közül érdemes-é kiválasztani, miért is legyen... (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 7/25

- Ez egy tipikus halálközeli élmény volt, ahogy a nagykönyvben meg van írva. - Már többször kérték, hogy meséljek erről, de nem akartam részt venni a halálközeli élményeket taglaló bulvárműsorokban. Erről nem lehet Isten és Jézus Krisztus nélkül komolyan beszélni. Ezt nem szenzációként kell kezelni, hanem csodaként, és nem realista az, aki nem hisz a csodában. - Ráadásul ez nagyon bensőséges élmény, amit... (Könyv)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 1.

1.De mi is az a „szocializmus”? Mielőtt bele fognánk a magyar rendszerváltás részletes kifejtésébe, a közvetlen történeti előzmények rövid összefoglalása mindenképpen indokoltnak és szükségesnek látszik. Ennek a rövid összefoglalónak a főszereplője az a jelenséghalmaz, amely magát bolsevizmusnak, kommunizmusnak, szocializmusnak nevezte. Hogy pontosan mi volt, az még hosszú ideig marad vita tárgya, ám be kell... (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 6/37

VI. Konstancinápoly Finis Maii 1721. Az ilyen ágrólszakadt, bolondos, harminc s valahány éves vénasszonyt még az ág is húzza! Ne öregedj meg, lelkem, fiókám, ennyi idős pedig, mint én, sose legyél, te is ilyen ügyefogyott lennél! Ezúttal még a naptáram is cserbenhagyott, zajos kimúlással hálálva meg, amiért egy évtizeden által naponta simogattam. Nem (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 6/25

- Ez azt jelenti, hogy folyamatosan halálfélelemben élt. - Nem, annál már tompább voltam. Akkor apám, aki belefogyott ebbe a gyötrelembe, egyszer csak bejött hozzám, szinte föltépte a kórterem ajtaját. Kétségbeesve kérdezte tőlem, aki akkor már bódult állapotban voltam: "Azt mondd meg nekem, fiam, mit csináljak?" Azonnal készen voltam a válasszal: "Édesapa, menj papért!" Apám ettől megnyugodott, végre tudott... (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 5/37

V. Konstancinápoly 17. Martii 1721. Lelkemnek szép fiókája, te, Kelemen! Kapogatom és olvasgatom a leveleidet, egyikben víg órákról számolsz be, s ez földerít, a másikban felhős napokról írnál, ez bizony aggódni tanít. Leginkább azonban a kedvetlenség leveleit olvasom gyakori sóhajtozással, mert a lelki célok elveszejtése kétes dolgokba hajtja belé az... (Könyv)

Papp Lajos
Újratöltve: Hazaszeretet, Sinkovits és Latinovits

A gyenge emberek nem tudják elképzelni, hogy vannak náluknál erősebbek. Ha valaki mégis kiválóbb, mint ők, azt csak úgy tudják elfogadni, ha az illetőt beszennyezik, mert akkor lerángatják a maguk szintjére. Minden olyan történet, amely a nemzet nagyságait és hőseit erkölcsileg próbálja denunciálni, az a gonosz birodalmába tartozik. (A Legyen meg a Te országod c. könyvből) (Könyv)

Papp Lajos
Újratöltve: A világosság legyőzi a sötétséget

A Jöjjön el a te országod c. könyvből: Ezer éve tanuljuk azt, hogy nem tudunk olyan gonoszok lenni, vagy annál gonoszabbak, mint az ellenségünk, tehát eleve, ha ezen az úton járunk, akkor vesztésre vagyunk ítélve. De van egy másik példa, van egy másik út, amit nem próbáltunk meg igazán az elmúlt ezeréves történelmünk során az embernek? [...] Merthogy miből van korlátlan lehetősége az embernek? Vagyona: ki szegény (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 4/37

IV. Konstancinápoly 19. Decembris 1720. Lelkem, fiókám, hát hiszen azt se tudod rólam, mely részén lakozom a világnak. Talán csak a kopertáról olvasod a Konstancinápoly nevezetet, és a felséges szultán nevével azonosítod. Hogy én is ebben a rengeteg méretű, világszéli méhkaptárban élek, ugye bizony eszedbe se jut. Pedig elhiheted, haragos (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap