Könyv

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 9/23

9. Az “első szabad” választás látványtechnikaja. - A „négyigenes” népszavazáshoz képest már alig volt jelentősége magának az „első szabad választásnak”. Az ugyanis véglegesen eldőlt, hogy a „nemzeti nagykoalíció” esélye elveszett. A liberokrata „főhatalom” hamis tematizációs hatalma lehetetlenné tette, hogy a politikai diskurzusban egyáltalán akár csak elbeszélhető legyen a lényeg. Az tudniillik, hogy a „jobboldal – baloldal” (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 15/37

XV. Konstancinápoly 7. Augusti 1723. A te sűrű könyörgésedre is szükség lesz, lelkem, fiókám, hogy meginstáljuk Klió úrhölgyet, vagy kisasszonyt? Ne nehezteljen rám, amiért a história folyását, amibe kezdék, megint csak félreteszem. De már olyan az élet, hogy kell vagy sem, beleharapdál az ember napjaiba, beleszövi szálait a... (Könyv)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 8/23

8. Belső alkuk káoszában - Az előző fejezetben már részletesen elemeztük az 1982 és 1988 közötti időszak belső alkuinak bonyolult hálóját. A magyar politizációs tér komoly létteljesítményének tekinthetjük, hogy a régió társadalmai közül feltehetőleg itt artikulálódott a legvilágosabban a valós ontoszociális alternatíva. Az Aczél György és Pozsgay Imre által szimbolizált politizációs univerzum a sikeres globalo-... (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 13/25

- Érthető, hiszen pont ezektől a dolgoktól próbálnak elhatárolódni. - Igen, de én nem adom fel, mindennap imádkozom értük is. Ők is Istenhez akarnak eljutni, csak még a szentségek hiányában keresik Őt. Mindig azt szoktam mondani a más felekezetű keresztény testvéreknek: "Kinek ennyi, kinek annyi szentsége van, nekünk van a legtöbb, hét. Héttel jobban lehet szorozni, mint kettővel vagy eggyel, eggyel meg nem is nagyon lehet... (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - Halgass a szívedre!

Interjúsorozatunkban különféle nemes ügyek szolgálatára elköteleződött embereket kívánunk bemutatni. Bízunk benne, hogy példájuk többeket követésre indít, hiszen Pilinszky Jánossal valljuk: „vakmerő szívekre, az élet mélységes szeretetére és megbecsülésére van égető szükségünk”. Júniusi lapszámunk súlypontjához kapcsolódva az emberi testet jól ismerő beszélgetőtársat kerestünk. És találtunk. Papp Lajos nyugdíjas... (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 14/37

XIV. Konstancinápoly 30. Junii 1723. Grácia szegény fejemnek, lelkem, fiókám, amiért a saját, jelentéktelen napjaimat tárom eléd nagy részletességgel, pedig a világ fordulását bémutató tusakodás napját kellett volna már régen megösmertetni veled, ahogyan kezdettem is. Talán azon a szerdai napon hanyatlott el az egész kuruc világ, de egy része egész... (Könyv)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 7/23

7. Végjáték - Szimbolikusnak is tekinthető, hogy szinte ugyanabban a pillanatban, amikor Magyarország hivatalosan is a Nemzetközi Valutaalap tagjává válik, 18 éves uralkodás után meghal Brezsnyev szovjet pártfőtitkár. A szovjet birodalom zsákutcás globalizációs kísérlete során az általa szimbolizált birodalmi haditársadalom és annak gerontokráciája valójában képtelen volt megérteni a világhatalmi... (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - Több mint ötezer ember szívét tartotta a kezében

Dr. Papp Lajos nyugdíjas sebészprofesszor a Nők Egyesülete meghívására látogatott Kézdivásárhelyre. A Vigadó Művelődési Házban tartott előadásában a mindennapok gyötrelmeiben megfáradt közönségnek igyekezett megmutatni az élet és a magyar lét gyönyörűségeit, külön hangsúlyozva, minden egyes lélek valamilyen feladattal születik a világra. Lapunknak (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 13/37

XIII. Konstancinápoly 7. Martii 1723. Megvan mindenkinek a maga sorsa, lelkem, fiókám, ezt a sorsot napról-napra fonja, szövi, bontogatja az ember. Fonása közben bele-belepislant a más életébe, és ámul rajta, mennyire más módon foly a más ember élete. Azért, persze, tudjad, hogy ki ügyesnek véli magát, az is tud nagy balgaságot beléfonni a saját életébe... (Könyv)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 6/23

6. Az „új” pártok „inkubátorai” - Mielőtt azonban az 1989-es végjáték eseményei belső szerkezetének elemzésébe belekezdenénk, kis kitérőt kell tennünk. Röviden vázolni kell ugyanis azt a teret, amelyben 1987-88 során az „új” politikai pártok létrejöttek. A többpártrendszer kialakulásának mélyszerkezetét máig is teljes homály fedi. A mainstream politológia ugyan könyvtárnyi irodalmat hozott létre ebben a... (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - Álom hava - Hét perc katarzis örökre

„Tudd, ami soron van, lebírhatatlan. És méges meg kő bírni. De nem féregként. Amit megtehetsz, tanítsd meg népünket erőben várni, magyari módon, igazságban, mozdíthatatlanul.” Attila ( Papp Lajos szívsebész professzor) Hét perc katarzis örökre. Ha néhány évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy Papp Lajos szívsebész fél centisre vágatja hosszú haját, s mindezt ráadásul egy néhány perces filmszerep (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 12/37

XII. Konstancinápoly 5. Martii 1723. Elmúlott a tél a fejünk felől, valamit mégis itt hagyott a fejünkön. Hó ez évben se hullott, dicséretes szokás ez errefelé, bár aligha a törökök érdeme, de hó helyett a hajunkon, mármint az enyémen, valamelyes deret hagyott. Azt pedig semmilyen tavaszidő el nem távoztatja onnan. Amint az idő tavaszba fordult, és az égen (Könyv)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 5/23

5. Hamis alkuk csapdájában. - A párttársadalmak közül azonban a 80-as évek elejétől a piaci szocialisták – most már Kádár személyes kiválasztottjaként funkcionáló – új vezérkara kerül domináns pozícióba. Stratégiájuk széles körű támogatását többféle módon is igyekeznek biztosítani. Az egyik – később döntővé váló – törekvésük, hogy tömegesen kezdik el a történelmileg az 50-es évektől az alávetett társadalmak közé száműzött (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 11/25

- Az is nagyszerű, ha egy pap megtiszteli a bűnbánót azzal, hogy a gyónását jutalomként, kegyelemként éli meg. Kevesen tudnak ezzel a szentséggel így élni, kevés pap tudja így kiszolgáltatni. - Úgy van! A "szentség" kulcsfogalom. Az a probléma a mai világban, hogy profán, és nem szakrális. Nem szentségi életet él, hanem "való világ" -ot, és nem akarja az igaz világot élni. A megtérés után fogtam fel József Attilának (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - A Teremtő szolgálatában

Papp Lajos szívsebész már harmadikos gimnazistaként egyetemi felvételt nyert, az orvosi helyett mégis a bányában kezdett dolgozni. Úgy tartották róla, szinte művészi fokú a kézügyessége, pedig nem finom sebészkezekkel született: felfújt léggömböt szikével hámozva, dobozó állatszívek aprócska ereit öltve gyakorolt. Most lenne pályája csúcsán, ám három éve egyszer sem operált. A professzor története a... (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 11/37

XI. Konstancinápoly 17. Septembris 1722. Most aztán igazán kinevetsz ám engemet, lelkem, fiókám, tudom én azt! De csak nevess, ha tetszik, vagy amíg te is föl nem nézel az ég boltozatjára! Ma reggel, a hajnali ködben leltem rájuk először, amint az égre tekinték, föl a házam és a többi ház párkányára, mintha éjszaka múltán a csillagok mind pihenni tértek... (Könyv)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 4/23

4. A párttársadalmak hanyatlása. - Mielőtt azonban rátérnénk a 80-as évek végjátékának részletes elemzésére, érdemes még újra szemügyre venni ennek az 1972-79-es ciklusnak néhány olyan jellegzetességét, amelyek összekötik ezt az időszakot, a periódus hazai történéseit a globális hatalmi térrel. Ez azért látszik fontosnak, mert – szemben a közkeletű vélekedéssel – mi úgy látjuk, hogy a „rendszerváltás” – ha... (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 10/37

X. Konstancinápoly Id. Maii 1722. Ne hagyd, lelkem, fiókám, hogy az idő, akit ezúttal falánk fenevadnak mondok, elrágja és megeméssze emlékeidet. Amit fölösleges hiúságnak gondolsz, vagy ostoba teherként hordasz magaddal, lökd az időnek elébe jó szívvel, hadd falja, rágja el mind. De amit megőrizni akarsz, ne engedd veszni, vedd elő... (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - Ó, édes hazám, te szép Magyarország

Köszönöm a Teremtő Úristen mérhetetlen kegyelmét, hogy a Kárpát-medencébe születtem és a nyelvem a magyar. Meggyőződésem szerint, az idők kezdetétől, őseink a világ legszebb földrajzi egységében a Kárpát-medencében éltek. Vérüket, verítéküket adták azért, hogy a ránk mért isteni küldetésünket teljesíthessük. Nem vagyunk kiválasztott, választott nép. De magyarságunk okán, küldetésünk van-e földi... (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 10/25

- És így tudja megőrizni, állandóvá tenni a megtapasztalt Isten-élményt. - Igen. Így lehetek állandó megtérő, és így más minőségű életet élhetek, mert mindehhez komoly erkölcsi felelősség is tartozik. - Mikortól vesz részt mindennap szentmisén? - 1994 óta. Most volt tíz éve. - Ez sok előkészületet, szervezést igényelhet. - Amikor külföldön forgatok, akkor is úgy intézem, hogy mindennap részt vehessek szentmisén. - 1994 óta. Most volt... (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap