Könyv

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 20/25

- Voltak-e olyan filmszerepei, amikre különösen érvényes ez az igazságra irányulás? - Szakrális film például az Eldorádó, ahol én játszottam az öntörvényű nagyapát, de a szerepem ellenpontjaként van a filmben egy istentörvényű nagyanya. Az Eldorádó az öntörvényűség és az istentörvényűség közötti vergődésről szól, és végül az istentörvényűség győz. A gyerek nem az arannyal tudja megvenni a nagyapa életét, hanem azzal, (Könyv)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 15/23

7. Jóléti rendszerváltás? - Mielőtt a 2002-es választások után hatalomba lépő új kormány tevékenységének elemzésébe belekezdenénk, előbb egy fontos kitérőt kell tennünk. Ez a kis közbevetés azzal a kérdéssel kíván foglalkozni, amely lassan most már egy évtizede alapvető eleme az uralkodó közgazdasági diskurzusnak. A 2002 és 2010 közötti időszak „ősbűnének” ugyanis azt a „végzetes pénz-szórást” tartják a mainstream... (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - Magyarország a magyaroké

Tisztelt emlékező Nemzettársaim! 2006. szeptember 17-én a nemzet egyértelműen NEM-et mondott a kormányzati szintre emelt hazugságra. Akkor a NEM-ig jutottunk el. De mire is mondhattunk volna IGEN-t? Mit tehetett 2006-ban a nép? A népfelség. Az alkotmány szerint: "A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja." A... (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 18/25

- Ezek szerint nem politikai pártok, hanem értékek alapján kell választani. - Úgy van! Az ember értékek mellé tegye le a voksát, és ahhoz keressen egy olyan politikai pártot, amelyik azokat a legjobban képviseli az Isten és az ő számára. - De mint minden intézményben, itt isvan egy emberi oldal, ami gyakran azt eredményezi, hogy a párt vagy szervezet tagjai nem képviselik tökéletesen az ügyet. - Úgy van, ez is igaz. Ez az emberi... (Könyv)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 15/23

6. A bukás: okok és következmények. - Az továbbiakban arra teszünk kísérletet, hogy az Orbán Viktor személye és kormánya által véghez vitt szuverenitásvisszaszerző stratégiát elhelyezzük abban a hatalmi térben, amit a globalitás győztes western birodalma az elmúlt évtized során felépített. Meggyőződésünk, hogy ez a kísérlet jelentőségében 1848 vagy 1956 történéseihez mérhető, mint... (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 22/37

XXII. Konstancinápoly 3. Novembris 1726. Oly régen vetted levelemet, hogy azt hihetted, lelkem, fiókám, már a fű is kinőtt síromon, de a kertemben bizonyosan. Igazságod is vagyon félig-meddig, mert sírom helyét még nem mérték ki tudtommal, de kertemet alapost felverte a gaz. Amikor hosszas szárazföldi és vízi bolyongásomról... (Könyv)

Lukáts János
Nagy munka, szép munka... (karácsonyi mese)

A gazda magához szólította a kisszolgát: - Szerezzél be állatokat, kisszolgám! Itt a pénz, vásárolj rajta legjobb tudásod szerint. Megijedt a kisszolga, sose bízott még rá ilyen komoly munkát a gazda. Korábban csak énekelnie kellett a kórusban, vagy – kellemes volt a hangja, - ő tanította a még kisebbeket az éneklésre. És akkor most ez a komoly megbízatás, amikor pedig a kisszolga... (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 21/37

XXI. Konstancinápoly 1. April. 1726. Lelkem, fiókám, vidámmá s talán még boldoggá is tehetjük ezt a világot magunk körül, csak legyen meg mindaz, mi a boldogsághoz szükséges. Ezen a lengén szellős tavasznapon csak azt javallhatom neked, bújjál ki bőrödből, amely már régi és kopott, összetöredezett, harapások éktelenítik, s megújult bőrödben... (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 17/25

- Szabad-e, kell-e keresztény embernek a közéletben szerepet vállalnia? Mi a véleménye a politikáról? - Nemhogy szabad, de kötelező! A keresztény embernek az ajándékba kapott szabad akaratából következően politizálnia kell. Mi az, hogy "politizálni"? A polisz, azaz a közösség ügyeivel foglalkozni. A társadalommal foglalkozni, tehát politizálni kötelező. Aki ezt elmulasztja, bűnt követ el, és egy középkori szerzetes... (Könyv)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 13/23

Az (első) Orbán kormány öröksége. - A mainstream véleményhatalom legsúlyosabb vádja az Orbán-kormány négy-éves tevékenysége és személyesen Orbán Viktor ellen az volt, hogy „elherdálta” azt a kitűnő örökséget, amit a Horn-kormány ráhagyott, és hogy nem vitte végig, sőt számos esetben éppen a visszájára fordította azokat a „reformokat”, amelyeket elődje elindított. Az a tény, hogy ezekből a kezdetben viszonylag kulturáltan (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 20/37

XX. Konstancinápoly 21. Januarii 1726. Lelkem, fiókám, legyen velünk az Úr, a mi reménységünk, de hiszen velünk vagyon nyomorúságban is, és a megbékélés napjaiban is. Az élet egyúttal a halál ideje is, ez a kíméletlen kertész megrázza időnként a világnak fáját, a korhadó ágak ilyenkor lezörögnek a fáról, s az élet megyen (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 16/25

VI. Az "utolsó időkrő1" és a közéleti szerepvállalásról - Úgy érzem, úgy látom, hogy az európai kultúra most döcög, bajban van, mert már majdnem a lelki mocsár mélyén vagyunk. Ám ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem. Közel van a nagy talpra állás. Hogy hogyan, azt nem tudom. Vagy kataklizma, vagy katarzis, de végül katarzis. - Nemrég olvastam néhány 19.század végi, 20. század eleji gondolkodó művét,... (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 19/37

XIX. Konstancinápoly 17. Octobris 1724. Mossa, mossa Konstancinápolyunk partjait a Márványos tenger, elgörget belőle egy-egy követ, meg lerak helyébe némelyes kavicsot, fövenyt, ez a dolga a tengernek, ez a sorsa a köveknek. Hát nekünk mi a dolgunk, lelkem, fiókám, hát nekünk mi a sorsunk, Kelemenem? Meg ne rémülj, hogy sóhajtásomat (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 18/37

XVIII. Konstancinápoly 17. Maii 1724. Tegnap este fölpillantottam az égre, lelkem, fiókám, és eszembe jutottál. Eszemben vagy ugyan te nekem máskor is, de most olyan badar kérdés ütött szöget fejembe, amilyent te szoktál eszedben forgatni. Szállt fölfelé az égen a telihold, vörös volt, nagy sárga, én egy pimasz rókát szoktam látni benne, amely... (Könyv)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 11/23

2. A birodalom “Bokros teendői” - Olyan sajátos szocietális fenomenonról ejtünk most szót, amelynek megítélésében nemcsak hogy homlokegyenest eltér egymástól a mainstream és az ehhez képest alternatív magyarázat, hanem ez a jelenség az ún. „rendszerváltozás” legnagyobb erejű ideológiai és politikai összeütközéseinek színtere. Mindez szükségessé teszi, hogy legelőször is... (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 15/25

- Van valamilyen kedves imaformája? Mi áll közel a szívéhez? - A Rózsafüzér. A Rózsafüzér az edzés, a szentmise a meccs. A fájdalmas Rózsafüzér a szentmise titkait elmélkedi át. Azután János evangéliumának 1. fejezete, az 1-18. vers. Ennél szebb verset, "filozófiát" még nem olvastam. A János-evangélium bevezetőjének a kitágítása, részletezése Aquinói Szent Tamás filozófiája, a "szív-agy filozófiája", a morális bölcselet (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 17/37

XVII. Konstancinápoly 7. Martii 1724. Forr a világ, lelkem, fiókám, forrong és fortyog, de hogy fényes lakoma lesz-é belőle vagy kotyvalék, aligha tudjuk előre. Kinek ez jut, kinek meg amaz! Sok talán észre sem veszi a lakomát, a másik pedig megszokta már a kotyvalékot. Ne ronts tátott szájjal, fiókám, ezért a fazékhoz, várdd meg mások első falását, s utána (Könyv)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 10/23

IV. A rendszerváltás, mint Magyarország felszámolása. 1. A globális hatalomgazdaság berendezkedi. - A Valutaalap tagságának 1982. évi elnyerése és ezzel párhuzamosan a piaci szocialista párttársadalom újabb fényes győzelme, valamint egyre szorosabbá váló rejtett liaisonja a polgári államtársadalom liberokrata elitjével már diszkréten jelezte az új szuverenitásgazda lokális... (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 16/37

XVI. Konstancinápoly 23. Novembris 1723. Most vér fog folyni, elkerülhetetlenül, fiókám. Vére az ellenségnek is, meg a mi vérünk is, meg a hozzánk csapódott barátoké is. Amit én elmondok neked, Kelemen, azt magam szemével láttam… Dehogy láttam, kedvesem, a csatatértől távol, a málhás szekerek ponyvája alatt ültem, és reszkettem a félelemtől. (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 14/25

V. A magányosságról, az imáról és a böjtről - Szeretném a jelenről, a mostani helyzetről kérdezni. Mindenki, aki elolvassa ezt a könyvet, ugyanabban az adott környezetben él, hívők, hitetlenek vagy hitet keresők egyaránt. Mindenki, aki nyitott lélekkel közelíti a mi beszélgetésünk témáját, küzd azzal, hogy a csírázó hitéhez hogyan áll hozzá a külvilág: eltapossa, vagy hagyja felnőni, megnyilvánulni. Amikor... (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap