Könyv

Doma-Mikó István
Nirvána Palettája - Ciklonban 9/9

A Tongai király magyar udvari festőjének visszaemlékezései. /Az írásban egyes neveket, adatokat, vagy történéseket óvatosságból megváltoztattam. - Doma-Mikó István királyi udvari festőművész./ Amikor 1984-ben a Fülöp-szigeteki Tablasnál - a ciklonban - mindenek tetejébe elpattant a lélekvesztőnket a "vendéghajóhoz" rögzítő lián, a nők sikoltozásai közepette borulni kezdtünk, amíg a filippíno (Könyv)

Bilecz Ferenc
Bel-Ár (XXIV.)

Enlil isten, protosumer „teremtő” isten volt, a lelkek ura! (En = Úr, Lil = szél). Enlil, Ansár és Kisár istenek fia volt az akkád mitológiában. Vajon a magyar én, lélek, ár, sár szavaknak létrejöttében kaphatott-e szerepet az 5-6 ezer évvel korábban már létező és folyamatosan fel-felbukkanó nevek hasonló alakja? (Könyv)

Turcsány Péter
Énekek éneke - Egy keleti város fotográfiája

(Négykezes, 35 év után) / S. E. művésznővel // Tűz és fény, agyagból, / anyagból gyúrt lélekkel lehelt... // Most is, természetesen, az vagy, / akinek megismertelek. // Kiáltok Égnek, roskadozom Földnek. // Égnek vetsz lobot. Földnek magot. / Magadat szórod. Magaddal óvod. // Isten... ember, adj magot! / Mit égnek, földnek szétoszthatok. // Kezedből-kezembe... // Érintések az éteren át – / evezések az égi tavon. / Szemünk, (Könyv)

Bilecz Ferenc
Bel-Ár (XXII.)

Ebben a fejezetben visszatekintünk az ár szó lényegére. Hogyan lett a vilajetből dárógá? A Léthe és a lét. Az igazságról görögül, az árjákról magyarul. Ár és Rá Egyiptomban. Istenfogalmak: „Vagyok, aki vagyok”... „Létem, a Lét”... „Világnak Világa”. Mindezekről a Bel-Ár stílusában. - Túl azon, hogy ennek a szónak a magyar nyelvben négy jelentése is ismert, sokkal több rejtélyt tartalmaz, mint amit elsőre gondolhatnánk. Vitaindítónak idézem a Magyar Etimológiai Nagyszótár (MEN. (Könyv)

Turcsány Péter
A vajda fia

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Kőműves segéd helyben, az Állami Gazdaságban, hetente kétszer muzsikás cigány, húzza a vonót a lakodalmakban és a helyi vezetők mulattságain, emellett ellátja otthon az állatokat, négy sertést, üszőborjút, tehenet, sőt kiscsikót is! Szekere is van, nyáron fuvarozásra is adja a fejét. Nyírlugoson először épített új, módos pallérházat a cigányok közül. „934-ben születtem. Voltunk négyen gyerekek. Mink sokáig apa ... (Könyv)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Richard Volkmann-Leander Az álombükk A megrozsdásodott lovag és más mesék

Richard Volkmann a 19. század egyik legjobb sebésze volt, tudományos publikációi mellett azonban Richard Leander írói néven szépirodalmi műveket is alkotott. Az Eötvös József Kiadó jóvoltából most a német (Könyv)

Bilecz Ferenc
Bel-Ár (XXI.)

Miért van az, hogy a magyarul tökéletesen érthető helyneveinket tudósaink átértelmezik? A legrégebbi elnevezéseket a köznép adhatta. (Amikor a demokrácia, demokrácia, a külföld az külföld volt!). Akkor még Dombó vár, dombon volt, a högyön meg hőgyészkedtek. A Kapus meg kapus volt, ami bekerített, bezárult, mint a kapu. Halom alatt meg a halottam nyugodott. Az aszú pedig vízmentes volt már a hunok-avarok nyelvében is. Fel lehet ezt ... (Könyv)

Papp Lajos
Újratöltve: Hazaszeretet, Sinkovits és Latinovits

A gyenge emberek nem tudják elképzelni, hogy vannak náluknál erősebbek. Ha valaki mégis kiválóbb, mint ők, azt csak úgy tudják elfogadni, ha az illetőt beszennyezik, mert akkor lerángatják a maguk szintjére. Minden olyan történet, amely a nemzet nagyságait és hőseit erkölcsileg próbálja denunciálni, az a gonosz birodalmába tartozik. (A Legyen meg a Te országod c. könyvből) (Könyv)

Adorján András
Latinovits (Tűzláng) Zoltán

2002-ben jelent meg "Végszavazás a halállal" címen Kocsis L(ó) Mihály könyve az addig volt 50 év öngyilkos, vagy tragikus körülmények között meghalt színészeiről. A szerző engem is fölkért egy sirató-féle írásra. Csodák csodája, még csak bele sem nyúlt. Akiről, akihez szóltam, az pedig Latinovits Zoltán, a Láng Úr. "Mégiscsak jó a Jó Isten, / hogy – ha kis időre is, de – / közénk leengedett…" - A könyvelőt vártam... (Könyv)

Bilecz Ferenc
Szarvas a magyar nyelvben

Könnyen szarvashibát véthet az, aki a magyar szarvas szó eredetének nyomait kutatja. A szótárírók is óvatosan megkerülik ezt a témát. Részletek a Bel-Ár című könyvemből. - A szószármaztatásról Czuczor Gergely és Fogarasi János szótárában a következőket olvashatjuk: „A szószármaztatás könnyen tévedésre s képtelenségekre visz. A kimondás által a betűk gyakran elcseréltetvén, csaknem lehetetlen a szók való (Könyv)

Szerkesztő C
Wass Albert - Tanozuba (Magyar mondák sorozat 8.)

„István király tábori sátrában szemtől szembe álltak egymással, az őszülő uralkodó és a fiatal besenyő vezér. István király örömmel legeltette szemét Tonuzoba büszke tartású alakján, nemes fiatal arcán. – Keresztelkedjetek meg, te és a néped – mondta Tonuzobának István király –, és nem lesz bántódásotok.” / Tonuzoba / Magyar mondák sorozat 8 / ISBN: 978-963-9735-79-8 /... (Könyv)

Bilecz Ferenc
Bel-Ár (XIX.)

A 20. századi eurázsiai régészeti feltárások kiértékelése indokolttá teszi a szkíták, hunok és a magyarok kapcsolatának újragondolását. Ebben a tanulmányomban azokat a gondolataimat osztom meg az olvasókkal, amelyek a 2011-es dél-uráli Ujelga feltárások, és Mihail Fjodorovics Koszárjev Nagy Magyarország nyomában című kétkötetes könyve olvasása közben bennem megszülettek. De szó esik Szekszárd nevének újabb verziójáról is: ... (Könyv)

Eperjes Károly
Thália és teológia 12/20

A nevelés morális, szívadomány, az okítás tudományos agytevékenység. A kettőnek összhangban kell lenni. S ezek harmóniája adja az ember méltóságát. Hát ezt a méltóságot kell visszaadni az embernek. Föl kell ragyogtatni a REMÉNYT. Visszavezetni az embereket az alapokhoz, hitelesnek lenni a hétköznapi életben. Csak akkor tudjuk jól továbbadni az örömhírt, ha hitelesek vagyunk. Éppen ezért magunkért vezekelnünk, másokért pedig engesztelnünk kell. Azért, hogy (Könyv)

Bilecz Ferenc
Bel-Ár (XVIII.)

Balog, az avar nemes, vőnek állt be a Mojmir-házba, és ennek komoly névtörténeti utóhatása lett. Ha az egyik kezem jobb a másiknál, ez még nem jelenti azt, hogy a másik suta! Míg az indogermán nyelvekben a jobb oldal a helyes, jogos, igaz oldal, a bal pedig az ellentéte, a magyar nyelv sokkal „demokratikusabb”: van jó és van ennél jobb oldal is. Az igazság kérdését meg ne feszegessük...A Volga mai nevét pedig a balog emberek adhatták, vagy (Könyv)

Bilecz Ferenc
Bel-Ár (XVII.)

Visszatérés a menyasszonyhoz. Az anyaistennő szerepe a magyar őstörténetben. Cybele kebele a helynevekben. Varázslat hatására parásodott, vagy varosodott-e a kialvó tűzben a zsarátnok. Miért csak a szlávok tudhatták erre a választ? - Mondják, hogy az írásomban – amelyben a menyasszony szó jelentését magyarázom – nem részleteztem a szinonim magyar „ara” szavunkat. Egy kis emlékeztető a menyasszony szó „bilecz” féle (Könyv)

Adorján András
Az ILLÉS és István, a király 2/2

Tegnapelőtt, 2013. augusztus 20-án mutatták be újra a Szegedi Szabadtéri Játékokon Szörényi-Bródy, a néhai ILLÉS tagjainak rock-operáját, amely éppen 30 éves. A darab liberális szellemű rendezése (Alföldi Róbert) és előadása nagy vihart kavart. Hasonlóan az új Nemzeti Színházat 2002-ben avató "Az ember tragédiája" önkényes átértelmezéséhez (Szikora János). Utóbbi esetben pl. lángbetűk helyettesítették az Úr ... (Könyv)

Adorján András
Az ILLÉS és István, a király 1/2

Tegnapelőtt, 2013. augusztus 20-án mutatták be újra a Szegedi Szabadtéri Játékokon Szörényi-Bródy, a néhai ILLÉS tagjainak rock-operáját, amely éppen 30 éves. A darab liberális szellemű rendezése (Alföldi Róbert) és előadása nagy vihart kavart. Hasonlóan az új Nemzeti Színházat 2002-ben avató "Az ember tragédiája" önkényes átértelmezéséhez (Szikora János). Utóbbi esetben pl. lángbetűk helyettesítették az Úr ... (Könyv)

Eperjes Károly
Thália és teológia 11/20

Sajnos ez is egy magyar tragédia: nem azért adják az embereknek a fizetést vagy az elismerést, mert az illető valamit produkál, dolgozik, letesz valamit az asztalra, hanem azért adják a fizetést, a pozíciót, az elismerést, mert az illető hűséges szolgálója a társadalmilag elfogadott eszmerendszernek. (Könyv)

Bilecz Ferenc
Bel-Ár (XVI.)

A "király", a "kerek" szavak eredete. Basarab az apafej? Szarvas-e a szarvas? A "szarvas" szavunk eredetének befejező része. Megjelenik Surgyán: a finn szóátvétel valószínűségéről. De a cáréhoz hasonló a magyar „király” szó története is. Itt meg I. (Nagy) Károlyt tartják a král, karol szláv tisztség névadójának, és hát innen lett volna szláv jövevényszó a magyar király is. Mint Cézárnál, itt is a nagyapa volt a névadó. Ő volt Kalapácsos (Martell) Károly (Könyv)

Bilecz Ferenc
Bel-Ár (XIV.)

Az Ujelgai lelet jelentősége. „Nagy Magyarország” fogalma és határai. A kunok nyelvéről. Mony, vagy tojás? És ha igen, akkor mennyi? A meny, a mony, a menny, a menyét, a menyecske, a menyasszony, a menyegző, szavak speciális eredeztetése és értelmezése. Epizód a történelemben. (Nyelvészeknek nem ajánlott rész!). (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap