Könyv

Rozványi Dávid
Az utolsó vonat Ungvárról - 15. 1944 október, Kárpátalja: „Csakazértis”

az álmok, az első napok lelkesedései mindig szertefoszlanak. De amikor visszavonultunk, hányan könyörögtök, hogy vigyük őket magunkkal? Magyarország szemére hányod, hogy összegyűjtöttük és deportáltuk a zsidókat Németországba, ahol ki tudja, miket csinálnak velük, de elfelejted, hogy Romániában élve hentes kampóra akasztották őket és úgy kínozták őket halálra. És szidod a pesti világfiakat is, hogy nem elég erkölcsösek. De elfelejted azt, hogy amikor reggel kijönnek a mulatókból és bevonulnak... (Könyv)

Papp Lajos
Segíts Ég! 3.

A Kárpát-medence a teremtő Úristen alkotta természeti egység. Évmilliók óta a Föld egyik legvédettebb, leggazdagabb, legszebb területe. A Kárpát-medence történelmi idők kezdetétől emberi közösségek, kultúrák bölcsője. Ebben a hazában évszázadokon át együtt éltünk magyarok, horvátok, szerbek, tótok, ruszinok, oláhok, vendek és más kisebb népcsoportok. Az elmúlt évezredben a Kárpát-Haza befogadta a kunokat, jászokat, németeket... (Könyv)

Rozványi Dávid
Az utolsó vonat Ungvárról - 14. 1944 október, Kárpátalja: becsület és kétség

Ez a honvédség már nem az volt, amelyik 1938-ban csodával határos módon felszabadította Kárpátalját, de nem is az, amelyik a Donnál próbálta meg feltartóztatni a szovjetet. Szakadt egyenruhák, borostás, megfáradt arcok, a kórház folyosóján fekvő csonkolt sebesültek, összeszorított fogak, gyermekekből férfivá érett fiúk szemei, akik tágra nyílt tekintettel néztek a világba, hogy minél többet befogjanak belőle, mielőtt rájuk borul az örök sötétség. (Könyv)

Rozványi Dávid
Az utolsó vonat Ungvárról - 12. 1944. nyár, Kárpátalja: két birodalom árnyékában

A rémálom, ami körülöttük és a lelkekben zajlott rosszabb volt, mint ami keletről közelgett. Az ország élte tovább mindennapi életét, az üzletek nyitva voltak, a színházak és a mozik gondoskodtak a felhőtlen szórakozásról, a nyilasok még mindig a politikai perifériájára szorultak – és éppen ez volt az abnormális. Mert százezrek tűntek el az országból, s a maradék élethalálharcra készült. Mindenki tudta: a haza sorsa itt fog eldőlni, a Kárpátokban kiépített védvonalakon. (Könyv)

Rozványi Dávid
Az utolsó vonat Ungvárról - 11. 1944 március, Kárpátalja: Aligátor a lakásban

Ha a lakosság tanácstalan volt ezekben a napokban, akkor a honvédség tehetetlen. A Legfőbb Hadúr, Horthy nem adhatott utasításokat, hiszen elvágták a külvilágtól, a miniszterelnöknek, Kállay Miklósnak bujkálnia kellett, a vezérkar egyértelmű utasítások hiányában nem mert lépni. Nagy kérdés, ha ezekben a napokban Horthy a várbéli őrhelyén tartózkodik, másképpen ala... kult volna-e a magyar történelem? (Könyv)

Rozványi Dávid
Az utolsó vonat Ungvárról - 10. 1943-44 Kárpátalja: Halálvonalak

A negyvennégyes év a viszontlátással kezdődött: István ezrede végre visszatért Kárpátaljára, hogy felkészüljenek a végső összecsapásra. Belakták a védelmi vonalakat, hegyi kiképzést kaptak. A csontvázkatonák, akikből már kifagyott a lélek, most, az otthon levegőjén újra életre keltek. Most már nem a koncot, a megszállt területet kellett védeniük, hanem a szülőföldjüket. A kimenőn néha-néha hazalátogathattak, s egy-egy nap otthon többet ért, mint ezer lelkesítő szózat. (Könyv)

Rozványi Dávid
Az utolsó vonat Ungvárról - 09. 1943 március, Budapest: a „pótország”

...mindent tudunk, még ha semmivel sem merünk szembenézni. Tudjuk, hogy ez a háború elveszett, de ha Hitler győzne is, akkor sem lenne sokkal jobb a sorsunk. Minket halálra ítéltek. ...Fenntartjuk a régi életformánk látszatát, a gazdagság díszleteit, erre mondunk nemet. Hogy ha nem is tudunk változtatni a pusztulásunkon, de elfogadni sem fogjuk soha. Hogy mi sem a szép új európai rendet, sem a keleti despotizmust nem akarjuk, hanem a magunk módján élni. És élveteg mosollyal kortyolgatjuk a pocsék pótkávénkat (Könyv)

Papp Lajos
Tanulságok

Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész tapasztalatai az Amerikában eltöltött egy éve után a magyar és amerikai hozzáállásról és a "magyar átokról" a Jöjjön el a Te országod c. könyvében: "...mi nem vagyunk képesek arra, hogy feladatokat tűzzünk ki magunk elé, és ezért összefogjunk, egy, két, öt, tíz, száz ember." Maximum két emberig jutunk el időnként, és abban a pillanatban, amikor valahol felüti a fejét valami más, ami ugyan a közös érdeket szolgálja, akkor (Könyv)

Rozványi Dávid
Az utolsó vonat Ungvárról - 08. 1943 február, Budapest: kórházban

A háború még sokáig tart, marad még belőle, mire felépül. Sőt, olyan, mintha postán rendeltük volna: házhoz szállítják. Utánvéttel, jó magas áron. Az embereiről nincsenek adataim, a hadijelentések nem nagyon forszírozták, hogy mekkorák is a veszteségeink. Annyit tudok csak, hogy az ezred maradékai az újjászervezési körletben vannak, hogy hol, az persze hadititok. Valahol Oroszországban. Sokan meghaltak, de szerencsére vannak még túlélők is. (Könyv)

Szerkesztő B
Bocskor Csaba Attila: A Székelyföldi oktatás kezdetei

Ha valaki összegyűjtené, bizonyosan számos könyvespolcot megtöltenének a székely iskolatörténeti közlemények. A mennyiség tehát imponáló, a minőség azonban csöppet sem. Többségüket ugyanis olyan pedagógusok írták, akik a tizenkilencedik század végén, a nagyobb kulturális központoktól távol, falusi-kisvárosi környezetben működtek, és jobbára el voltak zárva a könyvtári-levéltári kutatás lehetőségeitől. So... kan alapvető történelmi ismeretek nélkül fogtak munkájukhoz (Könyv)

Rozványi Dávid
Az utolsó vonat Ungvárról - 07. 1943. január 12., Don-kanyar: fagypokol

...egymás mellett hullanak el a bajtársak, ragadnak be a fegyverek, fogy ki a lőszer, esnek el az állások, a fagyott élelmezésből néha-néha lehet csak bekapni egy-egy falatot, aludni nem lehet, csak néha egy-egy percre behunyni a szemet és álomtalan feketeségbe zuhanni, amiből vagy van ébredés, vagy nincs. Vagy egy repesz, egy golyó vagy a fagy. És a fáradt embernek nincsenek kétségei, nincsenek gondolatai, csak az, hogy ölni kell... (Könyv)

Rozványi Dávid
Az utolsó vonat Ungvárról - 06. 1942 ősz: a Don-kanyar felé…

Hiába olvasta el akárhányszor felesége leveleit, nem tudott válaszolni rájuk. Miről írt volna? A kétségbeejtő hadi helyzetről, amit a tábori cenzorok úgyis kihúztak volna? Arról, hogy ha feláll az esti kártyapartiról és végignéz az asztaltársaságon, nem tudja, másnap kiket talál ott? Hogy ő maga elhatározta, hogy nem tér vissza, mert egy katonatisztnek nem szabad elhagynia őrhelyét, hogy neki nem szabad életben maradnia, ha azok meghalnak, akikért ő a felelős? (Könyv)

Szerkesztő B
Balázs Ildikó: Wass Albert motívumrendszere, hitvilága

Kiváltságos dolog egy nagy ember szellemi aurájában élni éveken keresztül. Nekem az a kegyelem adatott, hogy Wass Albert életművét kutathattam 8 éven keresztül, míg kutatásom eredményét egy doktori disszertációban hasznosíthattam. Nehéz egy rövid előadásban kiválasztani, mi is az esszenciája ennek a hosszú kutatói útnak. Mit ragadhatnék ki belőle? Talán azt, ami számomra személyes – a személyes kötődést, ami kutatásom témáját adta, (Könyv)

Orosz T Csaba
Kijev eleste

Részlet a Lehettünk volna istenek című regényemből - 240 hótól csillogó decembere szörnyű, véres telet hozott a kijevi nagyhercegség minden lakójára. Szvetoszlav és Danoló hercegek kétségbeesetten készültek fel a város védelmére. Már harminc napja ostromgyűrűben voltak, körbefogta őket az ifjú Batu kán. A kán két, egyenként tízezer főből álló tumenje, melyek a sereg elitjét képezték. Szubudaj Bagatur közvetlen parancsnoksága alatt álltak. Az öreg vezér már... (Könyv)

Rozványi Dávid
Az utolsó vonat Ungvárról - 05. 1942 ősz, Kárpátalja: Az utolsó este otthon

Hiába futott az ország, a sors elől nem lehetett elmenekülni. A horogkeresztes tankok átrobogtak Jugoszlávia maradékán, az Akropoliszra kitűzték a zászlajukat, a németek a levegőből lecsapva kiverték az angolokat krétáról… Megállíthatatlanul dübörgött előre Hitler gőzhengere. Majd egy nyári hajnalon kiadták a jelszót: keletre! És megtámadták a végtelen orosz pusztát. Az első hetekben a vasszekerek nagy porral száguldoztak Moszkva felé, de ahogy múlt az idő, egyre keményebb ellenségnek bizonyult a sár és a fagy. (Könyv)

Rozványi Dávid
Az utolsó vonat Ungvárról - 03. 1940-41, Kárpátalja: Az ígéret

A gyerekeik a filmhíradókban csillogó szemekkel nézték, hogy a Luftwaffe gépei hogyan uralják a levegőt, de István csak arra tudott gondolni, hogy a jugoszlávok pár hónapja még Hitler szövetségesei voltak, talán még jobban is, mint a magyarok, most mégis rájuk szabadítják a pusztulást. Vajon, ha Magyarország megpróbálna önállóan cselekedni, kezébe venni a sorsát, nem ugyanez lenne a végzete? (Könyv)

Szerkesztő B
„Ariosto”: Az objektivitás ábrándjáról

Azt hinné az ember, hogy a szellem dolgai, lévén anyagtalanok és légiesek, könnyen és gyorsan képesek változni, míg az anyagi világ dolgai, ellentétben az előbbivel, nehezek, sárszagúak, ezért nehezebben is változnak meg. Pedig ennek pontosan a fordítottja igaz. Az elmúlt évtizedekben létezésünk tárgyi-anyagi körülményei hihetetlen gyorsasággal változtak szinte már napról napra, az atombombától az informatikai forradalomig. Ezzel szemben gondolkodásunk – legalábbis a többségé (Könyv)

Rozványi Dávid
Az utolsó vonat Ungvárról - 02. 1940, Ungvár: Két férfi a háború árnyékában

... hidd el: itt minden más. Csak az tudja megérteni, aki már egy kis időt eltöltött itt. Aki a királyságból, a maradék hazából jött, el sem tudja képzelni, milyen a kisebbségi lét. Elolvasnak egy-két lektűrt Erdélyről vagy a Felvidékről és azt hiszik, hogy itt mindenki magyar nótát énekelt esténként és egyfolytában siránkozott. Pedig nem. Élték a saját életüket, megpróbálták megőrizni a magyarságukat, de a cseh köztársaság viszonyai között megpróbáltak boldogulni. (Könyv)

Rozványi Dávid
Az utolsó vonat Ungvárról - 01. 1939 március: Szerencs, filmhíradók

Regény Kárpátalja öt magyar évéről. Regény a hűségről, a harcokról, a becsületről, egy korról, melyben a férfiak gondolkodás nélkül feláldozták az életüket a hazáért, az asszonyok őrizték a családot. Amikor az urat nem a hatalom vagy a kutyabőr tette úrrá, hanem a kötelesség teljesítés... Regény öt év reményről, mely végül a deportálásokba, vérbe és árulásba fulladt... (Könyv)

Fehér József
Négy kiválóság egy kötetben (Recenzió)

Négy „E”. Ennél találóbb címet nem is adhatott volna Király Lajos író, költő, műfordító barátom válogatott versfordításaiból 2014. őszén megjelent szép kivitelű kötetének. Ha nem lenne ott könyvének borítóján a négy költő portréja névvel ellátva, találgatnunk kellene, kiket is rejt a négy „E” betű, mielőtt még a kötetbe belelapoznánk.Ez a válogatás a szerző irodalmi és versfordítói munkásságának 50. évfordulója alkalmából született. (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap