Könyv

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva/ II.

Homo homini lupus est. Homo homini lupus est.” Állandóan ez zakatolt az agyamban, miközben ott ültem az alig harmincöt éves, de hatvannak kinéző Újvári Lászlóval szemközt. (Könyv)

Turcsány Péter
Mitől „züllenek” az asszonyok?

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Az asszony 1943-ban született. Édesapja csak hét éves korában került haza a hadifogságból. Ezután 14 éves koráig csak kéthetente látták a gyerekek – négyen – az apjukat, mert Pesten dolgozott, kőműves-mester volt. /Édesapja ideges, zaklatott ember, mint aki „nagyobbra született és kisebbre van”. (Könyv)

Kenessey Csaba
Ópusztaszer

Augusztus elseje Svájc nemzeti ünnepe. Ezen a napon ünneplik az államszövetség több mit 700 évvel az Osztrák uralom elleni létrejöttét, annak ellenére, hogy az államalkotó Svájciak (Helvétek) akkor még csak nem is tudták, hogy mekkora cselekedetet vittek végbe. A szükségszerűség hozta az államszövetséget 1291-ben létre és ez tartja a mai napig életben, ez alkotja megrendíthetetlen alapjait. (Könyv)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (I/5.)

Ha a lányok is lehettek volna katonák, én az lettem volna. A számháború meg a bunkerépítés voltak a kedvenc játékaim, babázni sose szerettem. Ezekben a fiúsnak tartott játékokban nem a komolykodó férfiasság megnyilvánulása vonzott, kislányként nem is lehetett volna így, hanem a kaland és az izgalom. (Könyv)

Eperjes Károly
Thália és teológia 16/20

Amikor az Úr Jézus feltámad, és megjelenik a tanítványoknak, azt mondja: ne féljetek. Hiszen a félelem által jön a bűn. A félelem a legszörnyűbb eszköz. A sátán eszköze a félelem. És ez volt a XX. század jelszava is. Isten eszköze a szeretet. Engem születésemtől fogva szeret valaki. Ezt az élményt igyekeznek minden emberből kilúgozni, eltüntetni, lerombolni, vagy elferdíteni. (Könyv)

Turcsány Péter
A csönd tágassága

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Iskolájával, állásával, szakmájával már kétszer is pálya-váltásra kényszerült. Kétszer csalódott elképzeléseiben. Erdész akart lenni, de helyhiány miatt nem vették fel. Megpróbálkozhatott volna ismét, de az ember gondolkozása az idő folyamán változik – mondta –, s csalódott az erdei munkában, az emberekben. (Könyv)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (I/2-3-4.)

Ropogós, hófehér dunna takarta be a grundot is, ahol keményre gyúrt hógolyóbisokkal fogadott minket a már ott játszó falkányi gyerek. Mintha összebeszéltünk volna, négyen fedezékek mögé húzódtunk, és nekiláttunk az intenzív hógolyógyártásnak. (Könyv)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (I/1.)

Alattunk a belváros ódon házai. A patinás épületek között széles, acélkék szalagként húzódik a Duna, és mint nadrágon a bújtatók, tartós, a két várost összekötő hidak ívelnek át rajta. Látod, az a zömök, ószürke híd: Szent Margit-hídja, nem messze a budai hídfőtől az a parányi zöld terület pedig grund, a mi grundunk... (Könyv)

Turcsány Péter
Nő csalódásokkal és ambíciókkal

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Munkahelyében gondolkozik, a faluban már nem sokat mozog. Tevékeny természete munkahelyéhez köti. 29 esztendős. 800 fős szövetkezet politikai csoportvezetője. Korábban SzB-elnök, most párt-titkár. Helyettesít ezen a poszton. A Könnyűipari Műszaki Főiskola ruhaipari tagozatát és a Marxista Egyetemet kellene elvégeznie a munkaköri követelmények szerint. (Könyv)

Kenessey Csaba
Quo vadis magyar humor?

Az Új Magyarország január 5.-i számában Süle Sándor Humorkórtan c. írásában kritizálja a Magyar Televízió szilveszteri "derűs" műsorát. Teljesen egyet értek vele abban, hogy az adásnak sok mindenhez van köze, csak a humorhoz nem. Különösen az elektronikus médiák tesznek ki magukért - negatív értelemben - a humor ezen kórosnak mondható fajtája terjesztésében. Úgy néz ki, hogy a hívatásos humoristáknak nem volt elegendő... (Könyv)

Turcsány Péter
Takarékosság

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. 1956-ban született. „Hárman voltunk testvérek. Mint az átlagos többi gyerek, úgy nőttem fel. Szerettem az erdőben sétálgatni, mászkálgatni. Szerettem az erdőben sétálgatni, mászkálgatni. Szedtem leveleket, fenyődobozokat, epret. Amikor anyuék kapálni mentek, vigyáztam a testvéreimre. Iskolába szerettem járni. Apu beteges volt annak idején. (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (7.)

– Mit tetszik itt susmorogni? – Alex rászól Paulusra. – A kollektívát kizárni, antidemokratikus! – Hivatali kötelessége, drága-egy Paulus úr – Belus is felfigyel –, hogy megossza velünk a témát! – Legalábbis e tárgykörben! – mondja Vilmos. – Nagy a tét. Elviekben idáig kellemesen elfecserésztünk, de most már forrósodik a helyzet. Minden pillanatban zörgethet. Ez az állítólagos Godó. – Paulus úr csupán feltárt egy lehetőséget. Eszmeileg – mondja Flórián –, a feltételezés szintjén. A tett halála az okoskodás. Erre már a bús Hamlet is ráfizetett. (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (6.)

– Pardon! – Megtapogatja Góliát izmait. – Sok minden csodálatos van a nap alatt, de az embernél nincs csodálatosabb, hogy az ismert latin szerzőtől idézzek. Aki ilyen pompás fizikummal rendelkezik, az nem kíváncsi holmi exhibicionista simlis testépítőre, mint ez a „nagy” Godó… Ki tudja, milyen doppingszert használ? – Kacsint. – Pátyolgassa csak ezt a kis véznát, tartsa edzésben – megcsipkedi Dávid arcát. – Alig van rajta hús! Fejleszteni. Fejleszteni! (Könyv)

Turcsány Péter
Sántikált a többi után

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Kisember sántikált előre a hátsó kertből, jobb kézre nem tudott kezet fogni, fél lábára nem tudott ráállni, valahogy jött. Szívesen fogadta a látogatást. A konyhában jó meleg volt, felesége serénykedett, hamarosan lánya is hazaért. Öregségére így élnek, hármasban, békességben. (Könyv)

Steinné Gruber Katalin
Újratöltve: A dorai révész

Az idő tájt, amikor falunkban még naponta csak kétszer volt buszjárat, reggel és délután, hajóval mentek az emberek Pestre, a munkahelyükre. Az ökrös és lovas szekerek komppal jöttek át. Ez ma is így működik Vácnál. A hajó érkezése minden nap egy izgalmas program volt. (Könyv)

Eperjes Károly
Thália és teológia 15/20

Mert nézd csak meg, már gyerekkorban elkezdik sulykolni ezt a szemléletet. A legújabb ifjúsági könyv- és filmtermés darabjai miről szólnak? Azt mondják: Bajod van? Varázsolj! Ne oldd meg, ne küzdj, varázsolj! Ez az alapélmény. Ha bajod van, varázsolj. Tanuld meg. Varázsolj. (Könyv)

Kenessey Csaba
Évvégi gondolatok 1994.

Összehasonlításul veszem az 1945-ös évet, amikor az ország népe az átélt borzalmakkal terhelt világháború után nagy reménységekkel indult el a demokratikus úton, egy jobb jövő felé. Nemsokára az álomvilágból fel kellett ébrednie, mivel a politikai valóság egészen más képet mutatott. A kezdeti demokratikus fejlődés rügyeit hamar lefagyasztották a hatalomra törekvő diktatórikus elemek, a moszkoviták, kiket az akkori világhatalom, országunk megszállója minden rendelkezésére álló eszközzel támogatott. (Könyv)

Turcsány Péter
Családosodás előtt

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Készül a kiscsaládi élet fegyelmére. Még legény. Még édesanyjával él. Takaros kisházuk van. Kettős telken. Az első részben meghalt az öreg házaspár, megvették azt a részt is. Ott a ház öreg, rozzant, le kell bontani. Ez sem különb. Pár év múlva építkezik. Kiszemelt menyasszonya van. Meg kell nősülni. (Könyv)

Eperjes Károly
Thália és teológia 14/20

A mai kor tömegesen kreálja az egyéniségeket, a szentek példája helyett pedig sztárokat ,,istenít''. A sztárok pedig -- ilyen-olyan másságuk folytán, ilyen-olyan ,,értékeket'' produkálnak. Létrehoznak különböző sztárcsoportokat, aköré tömegeket szerveznek, amelyeknek profán ünnepeket rendeznek (Könyv)

Turcsány Péter
Talált-e foltot a zsák?

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Kövessük nyomon az életét. Apja sorsát, a kőfejtőét, az anyjával maradt férfi sorsát, a bányát, a „pletykás” latyakban eltöltött 8-10 órák sorát, a részeges ember megváltozását, az italról lemondó ember vágyait, az esetleges házasság reményét. (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap