Könyv

Turcsány Péter
Beteglátogatás, hatósági közjátékkal

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Édesapja odaveszett a 14-es háborúban. Édesanyjára négy gyerek maradt. Édesanyja visszahozta a családot szülőfalújába. Korábban Zalahalápon éltek, ott születtek a gyerekek. Édesanyja mosni járt, meszelni az urakhoz, sok teknő mellett állt, sok falat meszelt fehérre. A megkérdezett bácsi volt a legkisebb gyerek. (Könyv)

Turcsány Péter
„Ha gátőrház, hát legyen telefon is!”

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Tevékeny, szellemes asszony. Alig látszik ki a sok gond közül a nagy szegénységben. Tesz-vesz, főz, mos, eljár pörölni a Tandoshoz, otthon is be nem áll a szája a sok elégedetlenségtől. A Vasúthoz dolgozni járó férje úgy lapul mellette, mint puskadurranások közepette a lapuló nyúl. (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (11.)

Masha Az ékesszólás. Elhagyott. Michy Bevették. A maszlagot. Masha Többet kaptak. Michy Többet vétnek. Masha Lidércfényük. Csillogtatják. Michy Cinkosai. Sötétségnek. A Fiú még közelebb préseli egymáshoz Lorenzát és Lorenzót. Körülnéz. Mosolyog. Most először, amióta a színen van. Flóráhozlép, aki magányosan ácsorog, forgatja a törött hegedűt. A Fiú ráfúj, talán sikerül megreparálni. A kéz Flóra bal vállán. Flóra küszködik a szavakkal – nem akar... (Könyv)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (III/3.)

A Bem térről Bandival elindultunk Pest felé, át a Margit-hídon, énekelve, jelszavakat kiáltozva: „Aki magyar, velünk tart!”, „Vesszen Gerő!”, „Ruszkik haza!”... (Könyv)

Turcsány Péter
Tessék fényképezni – itt a számadó gulyás!

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Fáradt vagyok. Erős élettel találkoztam. Aki kívánja, bogozza ki, rendezze el az ember sorsát, egy emberi élet sodrát. Csak montírozni fogok a beszélgetésből… egy-egy megvilágító ötlettel összehelyezek néhány részletet, a világos egymás-mellérendelést nem zárom ki! (Könyv)

Eperjes Károly
Thália és teológia 17/20

A család két pillére az apa és az anya. Mivel a Teremtő pontosan tudta, hogy kit teremtett, ismerte a természetüket is. Az apának és az anyának a családon belül elmozdíthatatlan és egyenrangú, de ugyanakkor nem egyforma felelősséget adott. Az egyiknek a külvilág felé védőpajzs szerepet adott, és a család fejévé tette. Ez az apa. Az anya a belső pajzs szerepét kapta. (Könyv)

Kenessey Csaba
A "liberilzmus", egy elkoptatott fogalom újkori

A kommunikáció az életben, így a politikában is nagy szerepet játszik. Ezért a vitát azesetben nem szabad elkerülni, ha elvek, alapvető világnézetek kerülnek egymással szembe. A vita célja a saját nézet lehető legmesszebb menő megvédése és a tárgyalópartner meggyőzése. Tárgyi kérdésekben a politikusoknak lehet, sőt sokesetben kell kompromisszumos megoldást keresni. (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (10.)

A Fiú továbblép, ezúttal szinte vonakodva. Gabó visszabújik az apjához. Önként visszanyomja a sapkát a fejébe, fordított „csőrrel”. A Fiú Lidi néni mögé áll. Lidi néni ülve marad, szaporán kötöget. A Fiú keze Lidi néni bal vállára nehezedik. Lidi néni dudorászik: – Batyut kötött a hátára, úgy ment a kis Lidike a vásárra, tyuhajja… (Könyv)

Turcsány Péter
A férj is közbeszól

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. 1944-ben született. Öten voltak testvérek. Érdekes, ahogy megkülönbözteti szülei nevelési elveit a sajátjától. Saját normái egy önálló, teljesedő életképet vetítenek bele a gyereknevelési elképzelésekbe. Szülei egy engedelmesebb, vallásos és emberséges élet stabilabb formáit hagyták rá a nevelésükkel. (Könyv)

Papp Lajos
Újratöltve: Tanulságok

Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész tapasztalatai az Amerikában eltöltött egy éve után a magyar és amerikai hozzáállásról és a "magyar átokról" a Jöjjön el a Te országod c. könyvében: "...mi nem vagyunk képesek arra, hogy feladatokat tűzzünk ki magunk elé, és ezért összefogjunk, egy, két, öt, tíz, száz ember." (Könyv)

Doma-Mikó István
Sütő András könnyű álma

Részlet az Erdélyi Sólyom jelenti c. könyvből: - Hát igen, ne kerteljünk, a szememet kiverték, és egyértelmű, hogy már soha többé nem fogok látni vele. Rövidesen operációra megyek, de csak azért, hogy a szemgolyót megmentsék. Zavarna, ha egy üreg maradna a helyén. - Hozzáértő orvos végzi az operációt? - Egy amerikai japán professzor, aki állítólag legjobb a szakmában. (Könyv)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (III/2.)

Azon a nyáron és koraőszön egészen más légkör volt a városban, mint az előző években. Mintha egyszerre elege lett volna mindenkinek a hazudozásból, a rettegésből, a sunyi számítgatásokból. Mintha nagyon fáradt, elgyötört, de épp ezért mindenre elszántak lettek volna az emberek. (Könyv)

Turcsány Péter
Cigánd és a cigányok

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Zemplén megyébe hozott a Tokaj-expressz. Sárospatakról még 25-30 km-t tesz meg a busz, mikor leszállhatok a község közepe körül. Az országút és a vasútvonal a négyzet alakú község egyik oldalát szegélyezi, a másik oldalról a Tisza, a gát képezi az egyenes határvonalat. (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (9.)

– …tendenciózusan, periodikusan felrémlenek – mondja Alex. – Már azt hiszed, zöld ágra vergődtek, s akkor elővánszorognak… rontani a városképet – mondja Alexandra. – De hol itt a város…? – kérdi Flórián. – Kiszagolták a Godót! – Belus rázogatja a drótot. – Munkakerülők, naplopók! – Szipusok és piások. Szinte mind! – csatlakozik Lidi néni. – Deklasszált elemek! És akkor mi tartsuk el őket! – Vilmos kiflicsücsköt vet Miriam elé. (Könyv)

Turcsány Péter
A vajda fia

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Kőműves segéd helyben, az Állami Gazdaságban, hetente kétszer muzsikás cigány, húzza a vonót a lakodalmakban és a helyi vezetők mulattságain, emellett ellátja otthon az állatokat, négy sertést, üszőborjút, tehenet, sőt kiscsikót is! Szekere is van, nyáron fuvarozásra is adja a fejét. Nyírlugoson először épített új, módos pallérházat a cigányok közül. (Könyv)

Kenessey Csaba
Levél az Egyház és Világ- c. lapnak

Az Új Magyarország július 28.-i számában Desewffy László tollából olvashattunk a kereszténység és a politika összefüggéséről. Remekül elemzi Rónay László az Új Ember július 17.-i számában megjelent "Válságban van-e a keresztény gondolat" cikkét. Nos, ehhez a témához igen sok hozzáfűzni való lenne. Ha van válság, ki okozta? Ha meg nincs, akkor kinek érdeke a válság felidézése? (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (8.)

Lorenza felsikkant: – Poézis, színtiszta poézis! Formabontó líra! – Szinte irigylem – mondja Lorenzo –, csak úgy ömlik belőle az ihlet! – Érdekes – mondja Alex. – De csak a nyitott szellemiségnek. Meg kell ehhez érni. Albia tapsikol: – Frankó…! Maga tehetséges, Merry boy. S még fejlődni is fog! – Ajaj – mondja Flóra. Flóriánnal összenéznek. – Chippendale-műsort bevállalsz? – kérdezi Góliát. – Egy kicsit rágyúrsz és oké. De ott nyista duma. – Öcskös, dobj meg egy potyamintával (Könyv)

Turcsány Péter
Az életút végső csöndje felé

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. 1919-ben Tatabányán született. Tizenöten voltak testvérek. Koldulni jártak az anyjukkal. Egy elemit végzett. Olvasni tud, írni nem. Apjuk elismert, csöndes ember volt a városban, kiváló muzsikus. 17 évesen maga is bandába állt, játszott és magyar nótákat énekelt a vendéglőkben. 29 éves korában más munka után nézett. Alkalmi munkás volt. (Könyv)

Kenessey Csaba
A magyar szellemi erózió vagy infláció

Furcsa időket élünk manapság. Minden drágul, elértéktelenedik, az élet egyre elviselhetetlenebbé válik. Az infláció nem csupán a napi szükséglethez elengedhetetlen javakat érintette, hanem – sajnos - a szellemi életre is kihatással van. Jó példa volt az idei Nagy Imre emlékplakett átadása, melyet Göncz Árpád elnök úr, a Nagy Imre Emlékplakett Kuratóriumának javaslata alapján foganatosított. (Könyv)

Turcsány Péter
Tetőtől talpig csupa vér

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Kis lakás, alapozás nélküli, régi, vert falú ház hátsó maradéka. Édesanyja a szomszédban lakik öccsével. Ez a telek valamikor un. „megosztott telek” volt. Szüleivel az első részben laktak, az jobb épületrész. Mikor férjhez ment, megvették ezt a házrészt. Férje nem akarta az ára miatt, 27000 Ft-ot kértek, ő ragaszkodott hozzá, (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap