Könyv

Jókai Anna
Godot megjött (18.)

– Hórukk…! – kirántják Possót a gödörből. Posso egy kissé megviselt. A görkorcsolya deformálódott. Visszanyúl a kalitkáért, kihalássza. A kalitka összepréselődött, a madár megdöglött. Posso a madarat a két ujja közé csippentve visszadobja a gödörbe, a görkorcsolyát lecsatolja, s kalitkástul a kísérők nyakába sózza. – Oppá…! – balettmozdulattal, ollózva ugrik egyet a levegőbe. – Megbotlottam. Valami követ tettek ide. Kurva nagy követ. (Könyv)

Turcsány Péter
Család a piros házban

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Szép, pirosra festett, új, 74-ben OTP-kölcsönre épített házban él a család. A férfi Pestre jár dolgozni, az asszony itthon van a háztartásban. A hat gyerekkel együtt nyolcan vannak. A férfi átlagkeresete 2600 Ft, a családi pótlék 2300 Ft. Körülbelül havi 5000 Ft-ból élnek. (Könyv)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (IV/2.)

Az utcán ember- és motorzsivaj. Szórványos puskalövések durrannak a távolban. Az emberek meg-megállnak, fél füllel hallgatóznak, aztán indulnak tovább. Itt-ott kisebb csoportok olvassák a hajnalban kitett falragaszokat. Cirkáló — piros-fehér-zöld karszalagot viselő — járőr halad el a járdán: két géppisztolyos férfi katonai zubbonyban és egy hosszú bőrkabátos fiú. Egy-két évvel lehet idősebb nálam, szőke haján fekete sapka. Első pillantásra fegyvertelennek... (Könyv)

Kenessey Csaba
Mennyire demokrata Tamás Gáspár Miklós?

Megrendülve és a végsőkig felindulva olvastam Tamás Gáspár Miklós "elmefuttatását" melyhez hasonló az utóbbi évtizedekben (szerencsére) nem került a kezembe. Minden megértésem mellett azok iránt, akiknek személyes emlékeik vannak a nemzetiszocialista világ embertelen üldözésiről, fel kell tennem a kérdést, szabad-e ugyanezt a taktikát, ugyanazokat a fegyvereket használni... (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (17.)

Csoportosulnak Paulus köré. Fixírozzák, késztetik, sürgetik. – Rozsdás a zár, minden bizonnyal – mondja zavartan Paulus. – Erő kell hozzá. Talán Góliát barátunk. Kedves, nagyrahivatott hazánkfia. Góliát kikapja Paulus kezéből a kulcsot. A kapuhoz ugrik, a kulcsot energikus mozdulattal beilleszti. Fordítaná balra. A kulcs meg se moccan. Góliát meghökken, újra nekirugaszkodik, nyög. A kulcs nem forog. Belus gúnyosan felkacag: – Nem a nyers erő! Megvan a dolognak a forsza! (Könyv)

Turcsány Péter
Tisza-parti példázat a légcsőhurut megbetegedésről

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. A falumagtól távoli Paptag -ba indultam. Negyed óra, 20 perc gyalogosan, nagy léptekkel a nagy havon át. Az esőzés idején már csupa sár lennék, itt nagyon agyagos a föld, örüljek, hogy most a hóban jöttem. Helyenként ösvényeken vágtam át, a kisoskolások talpnyomai igazítottak a legrövidebb útra. (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (16.)

Beátus és Beáta a kapu mellől elmozdulva, csoszogva megközelítik a Fiút. Könyékig vájkálnak a szatyrában. Amit hosszú matatás után kivesznek: egy-egy falat száraz kenyér. Mohón bekapják, nyállal felpuhítják, szétcsócsálják, lenyelik. Boldogan, jóllakottan szuszognak. Erőre kapva visszaállnak a Kapu két oldalára. A Fiú leül; némiképp megvigasztalódott. A szatyrot a hóna alá szorítja. – Jellemző! – Alex megbotránkozik. – Kirabolni ezeket a... (Könyv)

Turcsány Péter
„Elkerítettem a veteményeskertet”

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. „Hárman voltunk testvérek. Gyerekkoromban hárman nőttünk fel. A legkisebb öcsém után 18 évre született még egy örömgyerek, akkor már nem laktam a szüleimnél. Mind a négy fiú. Leánytestvérem nincsen. Apám cigány. Anyám paraszt. Fater Miskolcon az ÉPFÜ -nél rakodómunkás volt. (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (15.)

Beáta és Beátus a kapu két oldalára lépnek, mintegy üdvözlésre készen. A Hajléktalan Csonka Család a görnyedező Felíciával előbbre húzódik. – Hármat is koppantott! – Paulus izgatott, simítgatja-egyengeti csipkegallérját és a fodros mandzsettát. – Hármat. Egymás után. Ez végeredményben egyszeri kopogásnak számít. – Nem is kell lélekszakadva ugrani! – mondja Lorenzo. – Ő is megváratott minket – mondja Albia. – Utóvégre! – Albian... (Könyv)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (iv./1.).

A Parlamentnél eldördülő sortüzek utáni napon..., nem is, már azon az estén, éjszakán hallottuk, amint új harckocsi egységek vonulnak a környéken... Hallottuk a lánctalpak csikorgását, a motorok bőgését. Tompán pöfögő teherautókon szállították a gyalogságot, meg páncélautókon. (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (14.)

– …iparkodjunk izgalom nélkül beszélgetni, ha már képtelenek vagyunk arra, hogy hallgassunk! – Flóra újra elvegyül. – Úgy van! – Flórián is megszólal. – Sohasem áll be a szánk! – Mert nem akarunk gondolkodni – mondja Alex. – Megvan rá a mentség – mondja Gabriel. – Mert nem akarjuk hallani – mondja Lidi néni. – Megvan rá az okunk! – mondja Belus. – …a holtak hangját? – Alexandra ironikus. – Ami olyan, mint a szárnyak csattogása – mondja Flóra. – Levélzizegés... (Könyv)

Eperjes Károly
Thália és teológia 19/20

Én a magam részéről ebbe az irányba már eltolódtam. Azt mondtam: nekem egy szoba, egy asztal, egy ágy, egy szekrény elég. Biblia, Arisztotelész Poétikája, kereszt, egy Mária-szobor, rózsafüzér elég. Tiszta ruha elég. (Könyv)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (III/5.)

25-én a Széna-téri csoport megerősödött, szervezettebbé vált, vezetője is lett: egy nagybajuszú, csizmás öregember: Szabó bácsi. Népszerű volt a forradalmárok körében. Sugárzott róla a tisztesség és a becsületesség. Teherautóvezető volt, egyszerű ember, aki bizalmat ébresztett mindenkiben. Szinte apaként tiszteltük... (Könyv)

Turcsány Péter
Aki nem használja a szövőszéket

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. A kapun belépek és havas a kert. Az idősebb férfi könnyen mozog. Arcán meleg vonások, barátságos. Szemüveges. Kezében maroknyi vessző és félig elkészített kosár, a szomszédnak ígérte, kevéske vesszőt hoztak neki még a nyáron, abból maradt. A ház rendezett, kis üvegverandás, falusi ház. (Könyv)

Eperjes Károly
Thália és teológia 18/20

Ezt többek között Széchenyi Istvántól tanultam meg, aki halála előtt pár hónappal ezt írta a naplójába: ,,Zay ragyogó cikke. -- Kár: »Jobban szeretjük Magyarországot Istennél, üdvözülésünknél is.«'' (1859. december 1.) Tehát ő sem szerette jobban hazáját, mint Istent és a saját üdvösségét. (Könyv)

Turcsány Péter
Ház, ami nincs a térképen

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Szinte városiasan öltözött, tisztességes tekintetű, bajuszos fiatalember és szép, nagy szemű felesége él hat gyerekkel ebben a kívülről rozoga, belülről egészségtelen, elaggott valamikori parasztházban. (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (13.)

– Már majdnem lépre mentünk – mondja Lorenza. – A naivitás!… De primitívségnek is nevezhetném. – mondja Alex. – Csak az időt vesztegetjük – mondja Vilmos. – Bezzeg ennek – a Hajléktalan Csonka Családra mutat –, az éhenkórász fajtájuknak smafu. Úgyis csak a potyát lesik. – Itt szobrozunk ahelyett, hogy carpe diem! – mondja Albia. – Kiélvezni minden egyes napot! A rómaiak még tudták, mitől döglik a légy! – mondja Lorenzo. – Eddig is elszórakoztunk valahogy… (Könyv)

Turcsány Péter
Egy a negyvenhat közül

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. A falu határában, a Paptag határában 1977-ben építtetett a Tanács két sárgafalú Cs -házat. Belvíz károsodási alap segítségével az illetékeseknek csak a havi törlesztést kell fizetniük, előleget nem kellett összegyűjteniük. Az egyikben öreg, nyugdíjas házaspár lakik, már vettek televíziót, bebútorozták a szobát. (Könyv)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (III/4.)

Egy, általunk még sosem látott, magas, csontos arcú, viharkabátos fiatalember osztotta a fegyvereket, és közben elmagyarázta, hogyan kell használni őket, hogyan kell kibiztosítani, élesre állítani, mi az a súlyzár... (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (12.)

– Disztingváljunk! – Paulus felemeli a hangját. – Én nem abban kételkedem, hogy Godó létezik! Ne tessék csúsztatni! Én csupán a rám ruházott felelősség teljes súlya alatt azon elmélkedem, helyes-e elvárni, hogy az ő pozíciójában ő jöjjön hozzánk. Vajon azt a régi ígéretet nemcsak képletesen kellene-e felfogni, hogy ő, ide, le, a sűrűjébe…? Nem inkább térden csúszva, nekünk… ha majd magához rendel? És persze, éltem a gyanúperrel, hogy esetleg fondorlat áldozatai... (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap