Könyv

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 12/25

- Az Egyház tagjai számára kötelesség Jézus örömhírét hirdetni, és nem csupán kötelesség, hanem belső, lelki késztetés is. Az evangelizációnak azonban többféle formája, lehetősége van. Milyen útját választja szívesen a hit továbbadásának? - Én "Boanergész" -típusú vagyok (ez azt jelenti, hogy "mennydörgés fiai", így nevezi Jézus a Márk-evangélium szerint Jakabot és Jánost), vagyis vehemens, heves... (Könyv)

Kenessey Csaba
Egy kérdés, ami a határokon inneni és kívüli Magyarságot foglalkoztatja: a választójog

Hosszú évtizedeket kellet mindannyiunknak várni arra, hogy az ország polgárai élhessenek valós választópolgári jogaikkal, hogy vége legyen az egy pártból álló "választásnak", hogy az ország ügyeinek intézésébe a polgárok aktívan bele tudjanak szólni. Ezen új lehetőségekkel való élés nem... (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 11/25

- Az is nagyszerű, ha egy pap megtiszteli a bűnbánót azzal, hogy a gyónását jutalomként, kegyelemként éli meg. Kevesen tudnak ezzel a szentséggel így élni, kevés pap tudja így kiszolgáltatni. - Úgy van! A "szentség" kulcsfogalom. Az a probléma a mai világban, hogy profán, és nem szakrális. Nem szentségi életet él, hanem "való világ" -ot, és nem akarja az igaz világot élni. A megtérés után fogtam fel József Attilának (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 10/25

- És így tudja megőrizni, állandóvá tenni a megtapasztalt Isten-élményt. - Igen. Így lehetek állandó megtérő, és így más minőségű életet élhetek, mert mindehhez komoly erkölcsi felelősség is tartozik. - Mikortól vesz részt mindennap szentmisén? - 1994 óta. Most volt tíz éve. - Ez sok előkészületet, szervezést igényelhet. - Amikor külföldön forgatok, akkor is úgy intézem, hogy mindennap részt vehessek szentmisén. (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 9/25

- Egy renitens? - Egy renitens, akit állandóan fegyelmezni kell. Kilenc hete olvastuk a darabot, és már csak három hét volt a hivatalos premierig. Mondtuk a színház igazgatónőjének, aki egyben a főszereplő is volt, hogy legyen kedves, kérdezze meg Vasziljevtől, mikor mehetünk már fel a színpadra. "Amikor a darab megérik. Lehet, hogy nyolc hónap múlva vagy másfél év múlva fog megérni" - válaszolta a rendező. (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 8/25

III. Isten "hangjáról" és a mindennapi áldozásról - Volt még valamilyen Isten-tapasz- talata? - Igen. Háromszor véltem hallani az Istent életemben. Az első tizenhét éve volt, az Eldorádó forgatásán. Utá- na, amikor mélyen drogos állapotban voltam, körülbelül tizenhárom éve. A harmadik pedig a színpadon, Anatolij Vasziljev rendezése közben. Tíz éve nem hallom. Valószínűleg most nincs rá szükségem. Ő tudja... (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 7/25

- Ez egy tipikus halálközeli élmény volt, ahogy a nagykönyvben meg van írva. - Már többször kérték, hogy meséljek erről, de nem akartam részt venni a halálközeli élményeket taglaló bulvárműsorokban. Erről nem lehet Isten és Jézus Krisztus nélkül komolyan beszélni. Ezt nem szenzációként kell kezelni, hanem csodaként, és nem realista az, aki nem hisz a csodában. - Ráadásul ez nagyon bensőséges élmény, amit... (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 6/25

- Ez azt jelenti, hogy folyamatosan halálfélelemben élt. - Nem, annál már tompább voltam. Akkor apám, aki belefogyott ebbe a gyötrelembe, egyszer csak bejött hozzám, szinte föltépte a kórterem ajtaját. Kétségbeesve kérdezte tőlem, aki akkor már bódult állapotban voltam: "Azt mondd meg nekem, fiam, mit csináljak?" Azonnal készen voltam a válasszal: "Édesapa, menj papért!" Apám ettől (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 5/25

- Nagy kincs, hogy a családjában, a felmenői között volt egy ilyen ember. A nagyszülőknek amúgy is gyakran jut kiemelkedő szerep az unokák hitre nevelésében. - Az is döbbenetes volt, ahogy meghalt. Beteg volt, otthon feküdt az ágyában, és egyszer csak elveszítette az eszméletét. Több napig teljesen eszméletlen volt. Egyszer csak felült, és azt mondta: "Papot!" Korábban már megkapta a betegek szentségét, de azért (Könyv)

Kenessey Csaba
Magyar fogalomzavar

A magyar nyelvhasználatban az utóbbi évtizedekben sajnálatos fogalomzavar észlelhető. Ez az állapot kezdetét vette a világháború vége felé, mikor is a bevett köszöntés akitartás volt. Ebben az időben menekültek az emberek, - ki-ki hová, - az óvóhelyre, vagy külföldre. A zűrzavar logikusan folytatódott, amikor jött a felszabadulás, ami nem volt más, mint az ország katonai megszállása, elnyomása, gyarmati sorba való süllyesztése. Ekkor vált kötelezővé a szabadság (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 4/25

- Ez már a jó és rossz érzékeléséről, vagyis némi lelkiismeretről tesz tanúságot. Ez az ember tudja talán, hogy mi az, amit nem kellene tennie. - Úgy van. Mégis azt kell mondanom, hogy ez a liberális kereszténység" a legrosszabb állapot. - Kétszínű állapot. - Úgy van! Ez kétszínűség. Kettős lelke van. Nem lehet két úrnak szolgálni. A „liberális keresztény" két úrnak szolgál. A liberalizmus az ördög útja (nem mintha más (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 3/25

- A kamasz fiatalok hite gyakran meggyengül. Fontosabb számukra, hogy a hit nélkül élő kortársaikhoz igazodjanak, mint az, hogy továbbra is a szüleiktőlkapott istenhit szerint éljenek. - Kamaszkoromig bennem volt, hogy talán pap leszek. De hát a Jóisten olyan szépnek teremtette a másik nemet, hogy éreztem, ebből balhé lesz. Úgyhogy ha görög katolikus lettem volna, akkor ma egy színésszel kevesebb lenne, mert akkor egy (Könyv)

Kenessey Csaba
Kéz kezet mosott

Az elmúlt évtizedekben a nevelésben, a magyarságtudat ébrentartásában és nemzeti értékeink megőrzésében nagy hiányosságok mutatkoznak. A hatalom az erkölcsök tudatos lerombolásával igyekezett az egész társadalmat korrumpálni. Ennek eléréséhez különféle eszközöket alkalmaztak, a megfélemlítéstől a meghurcolásig, a megélhetéshez szükséges előfeltételek megteremtését biztosító "együttműködésig" mind megtalálhatók. A... (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 2/25

- Közeledése Istenhez egy folyamat volt, vagy köthető valamilyen misztikus élményhez, eseményhez? - Folyamat volt. Illetve mind a kettő igaz, mert ennek a folyamatnak voltak nagy pillanatai számomra. Először is: így neveltek. Édesanyám, édesapám pedagógus, és a kommunizmus tiltó időszakában is rendszeresen jártunk templomba. - Tanár szülők esetében ez különösen nagy dolog! - Ez így igaz. Apai-anyai (Könyv)

Kenessey Csaba
Göncz Árpád elnök úr és az 56-os sortüzek

A február 23.-i Új Magyarországban megjelent "A gyilkosokat néven kell nevezni" cikket olvasva, a Köztársasági Elnök úr nyilatkozata és viselkedése miatt mély felháborodás fogott el. Az 56-os sortüzek elkendőzése, vagy az akkori döntéshozók bűnei feltárásának akadályozása, valamint a tragikus események súlyának lekicsinyítése ugyancsak bűn, amit egy ilyen magas állású személy, egy köztársasági elnök, (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 1/25

- Hogyan tudná röviden megfogalmazni, hogy miben hisz? - Röviden? A szeretetben. - Milyen szeretetben? - Nem az öntörvényű, hanem az Isten-törvényű szeretetben. Ennek a lényegét Jézus fogalmazza meg, amikor a farizeusok kérdésére a Tízparancsolatot idézi: "Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" Isten szeretetére vonatkozik (Könyv)


Menekülök

Keserű a lelkem. Mérhetetlen aggodalom kerített hatalmába. Iszonyúan féltem családom jövőjét! Egyetlen kiutat látok csak és az borzalmas. Félő, hogy föltámad a népek tengere! Nem is tudom, mi lenne jobb? Csöndben agonizáIni, vagy cselekedni? Ha egymillió ember szépen közrefogná a Parlamentet. és addig nem mozdulna onnan, amíg ez az eszement kormány le nem mondana. Akkor mi lenne? Ők tették tönkre ezt az országot, hát... (Könyv)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (VII/2.)

A kerületben lakott egy öreg bolsi, Sobor Rezső, Komócsin Zoltánnak az apósa. Ő kért meg bennünket, fiatal gyerkőcöket, hogy a környéken szétszóródott rengeteg fegyvert szedjük össze. A fiúk többsége nagy buzgalommal látott munkához. Játéknak tűnt számunkra az egész. A fegyvereket össze kell gyűjteni, nehogy illetéktelenek kezébe kerüljenek. Eddig rendben van, csakhogy az a számtalan fegyver, amit jóhiszeműen összeszedtünk, egy egész kis... (Könyv)

Steinné Gruber Katalin
Ők csak mentek

(id. Kecskés János és Stein József elmondása alapján) Hideg októberi nap volt. 1956-ot írtunk. Napok óta ostromolták Budapestet az oroszok. Az egész főváros éhezett. S a vidék megmozdult! Élelmiszergyűjtésbe kezdett. Falunkban az akkori nemzetőrök oroszlánrészt vállaltak ebben a munkábanis. Házról-házra jártak és kérték az embereket, hogy ki mennyit tud adni, tegye meg. Az akkori Kultúrházban volt a gyűjtőhely. Sokan személyesen vitték oda amit fölajánlottak a... (Könyv)

Kenessey Csaba
Ballagóbál Nagypénteken

Az Új Magyarországból értesültem a Ballagóbál Nagypénteken való megtartása tervéről, melyet két vezető politikusunk, a művelődésügyi miniszter Fodor Gábor és Demszky Gábor Budapest főpolgármestere vett védnökségbe. Kevés ilyen ízléstelen, intoleráns, a keresztény vallást megcsúfolását megvalósító intézkedést ismer a magyar történelem! Hol van az a "liberalizmus" amire eddig hivatkoztak? Ezután logikusan... (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap