Humor

Tandori Dezső
Lábon vett filozófia - Átlényegítő bor?

Átszellemítő volt a bor Szekszárdon, ahová az ötvenes évek végén Mészöly Miklóssal, akkori mesteremmel és nálam jó másfél évtizeddel idősebb barátommal szüretre néhányszor elmehettem; mikor várakoznunk kellett a buszcsatlakozásra, „möszjő, möszjő”, intett Miklós, „Presszóba ülni? Kocsmába.” S milyen igaza volt. Nem részletezem, mi minden munkálatban vettem részt hamarost már nem is oly nagyon ügyetlenkedve (Humor)

Sajdik Ferenc
Arany János: A tudós macskája

Illusztráció Arany János verséhez (Humor)

Zalán Tibor
Azért mégis hiányoznak

Azért mégis hiányoznak az olyan egzotikus szókapcsolatok, mint a rovátkolt barom, melyet (a csonkított névszók összerántásának módszerével) rovarrá alakított a nyelvújítás. A rovátkolt barom legalább olyan szépséges állatot képez meg az ember agyában, mint a lótetű. A lótetű nemes kiállású, kihalóban lévő, a rossz nyelvek szerint a ló és a tetű összekeveredésével keletkezett különös lény, a harcsák nagy... (Humor)

Steinné Gruber Katalin
Újratöltve: Szekér a háztetőn

Valamikor hajdanán falunkban munka csak tavasztól őszig adódott, hiszen a kerti munka a szürettel befejeződött. A kőművesek sem dolgoztak, csak a fagyok beálltáig, mert a falak hidegben nem szárad­tak ki. Akkor még nem találták fel a műmaltert. Azért nem állt meg az élet, mert ahol fiatalok vannak, ott mindig történik valami. Na, itt is akadtak mókacsinálók, akik vicceiket véghez is vitték. Történt egyszer, hogy az egyik fuvaros (Humor)

Steinné Gruber Katalin
A padlástapasztás

Régen, a húszas években történt ez az eset. Pócsmegyer egyik legmódosabb gazdájának felesége híres volt fösvénységéről. Egyszer a leányfalusi legények, szegények, megtudták, hogy ez a gazdasszony valakiket keres, akik agyaggal letapasztják az új háza padlását. Mivel a pénz mindig jól jön, és mindig kevés, hát áteveztek hozzá. Meg is egyeztek annak rendje és módja szerint az összegben és a határidőben, egy hét múlva húsvét, addigra (Humor)

Cservenka Attila
Futballzseni II.

Berczi bácsi – aki a labdarúgás hőskorának nevezhető korszakról az információk jelentős részét szolgáltatta - gyermekkora óta gyengén látó, és a Lukullusz Kertészeti Technikum első osztályából eltanácsolták, miután meglocsolta a hentes kétéves zsemleszínű retrieverét, aki mit sem sejtve éppen kifújta magát a hónapos retek ágyás közvetlen közelében. Előrebocsájtom, 2005 óta a nemcsak a leshelyzet megítélése a partjelző dolga, hanem a les (Humor)

Szilágyi Balázs
Egy nyelvet beszélünk

Egy gondolat három nyelven. Magyarul, magyarul és magyarul. Hivatalnokok, jogászok! Mely nem kívánt irányultságok irányába fejlődne ezen nagyszerűségében önnön kiválóságával nagyvilágbeli versenytársai közül színességének tükröződése folytán érdemlegesen kitűnni bizonyult emberi nyelv, a magyar, amennyiben esetlegesen kizárólagosság folytán, avagy nem tervezhető módon és előre nem látható... (Humor)

Molnár Miklós
A legderekabb tündér

Kis tanmese arról, hogy mily istentelenül nehéz igazmondásra bírni a politikusokat. - Ő Szent Fölsége a trónusán ült, és körülötte ott álltak mind a segítő szellemek, jó tündérek és őrző angyalok; valóságos regiment. És előlépett egy a jótét lelkek közül, és mélyen meghajolt. – Honnét jössz? – kérdezte Ő Szent Fölsége. – A Közel-Keletről. Harminc évig dúlt a háború, ömlött a vér, állandó volt a zűrzavar. Én békét szereztem. Hatástalanítottam a föld, a víz és a (Humor)

Cservenka Attila
Egy röpke emlék a Ferenc térről II.

Kétféle macskakő volt. A kisebbik okkersárga, sokszor úgy volt kirakva, ahogyan a napraforgó magjai sorakoznak. A másik – ebből volt több- ugyanolyan ébenfekete színű volt, mint a sorban lerakott kövek közé frissen kiöntött szurok, csak nem olyan fényes. Ma szerencsém volt. Egy modern gumikerekes lovas kocsival érkeztem haza az iskolából. Nem ám a gyakoribb vasabroncsos szörnyen... (Humor)

Adorján András
A magányos utazó kiönti...

Iksz Ipszilon néha jobban, néha kevésbé, de valamennyire mindig szorongva ment ki a Ferihegyre. Pedig gyerekkora óta szinte állandóan úton volt, keresztül-kasul bejárta a Glóbuszt, különös, erős sodrású életet élt, ritka, nagyon szép, de megpróbáltatásokkal is terhes művészpályára lépett. Szóval megszokhatta volna már az örökös jövés-menés izgalmát. De mégsem: az indulás előtti éjszakán mindig nyugtalanul aludt. (Amúgy (Humor)

Eszterke
Internet-fórum - A tojástörők

Tojás2: Körülbelül egy évtizede főzök reggelire tojást (23 éves vagyok), de nem tudom, hogy a hegyes, vagy a tompa végén kell-e feltörni. Érzem, ez így nem mehet tovább. Addig nem fogok reggelizni, amíg ki nem derül, mi a helyes. Vélemény? Emőke: Le vagy nullázva! Nudli: Szégyelld magad, ilyesmit nem tereget ki az ember a neten! Miért nem kérdezed meg a szüleidet? Göteborg: Ugyan, öregem! Semmiség az egész! Ezért... (Humor)


Dicső Ferenc találkozása a Mesterrel (Fábri Zoltán után szabadon)

Május 6. Nevetés Világnapja. Mivel a Humor rovatot kisajátította Adorján úr, ezért a következő történet is csak Róla szólhat. - Történt, hogy majdnem áprilisi tréfaként, egy márciusharmincegyedikei napon, megszületett, egy kiváló barátunk, a Mester. Azután, gyorsan elrepült hatvanegy esztendő és ma azért jövünk össze, hogy ezt csendes dorbézolással és hallé vacsorával (Humor)

Adorján András
Skoda (kár)

(Érzés Karinthy Frigyes után...) Iksz Ipszilon Ismert Őrült (Szerzőtárs) őrülten ideges, feszült volt. Fel, alá járkált, tányérokat vágott a falhoz, a tükörbe. Tégláig kaparta körömmel a vakolatot. (Kissé fájt is – a téglának) DE! Semmi sem segített. Pedig ordí-tozott is az asszonnyal, a gyerekeket is megverte. Lerúgta a kutyát a lépcsőn. Oda se neki. Könyvet vett a kezébe. Jézus!! KLM* – látta a borítón... Na ne! Egy másik után nyúlt. Az is ugyanattól a pernahajdertől volt való... (Humor)

Adorján András
Iksz Ipszilon (nem) szakít

Iksz Ipszilon világéletében utált szakítani. Sokan mások elégtételt nyernek abból, hogy ha már valami kimerül, véget ér, legalább ők mondják ki az utolsó szót. A barátunk nem ilyen volt. Ha ő valakivel járt, és a dolog lega-lábbis ígéretesen indult, aztán mégis megfeneklett, csak nagyritkán szánta rá magát, és általában zavartan dadogva mondott bárkinek is búcsút. Nem szeretett fájdalmat okozni, és dacos keménységét.... (Humor)

Adorján András
Iksz Ipszilon stílust vált

Maga is kezdte sokallani a keselyűt, dögvészt az írásaiban. Végül is az élet nem csak ebből áll, csak leginkább. De például szokott néha sütni a nap is, rendszeresen kitavaszodik, nagynéha kedvesen is szólnak az emberhez. És más örömök is akadnak. Amikor például átkereszteli barátját Isz Ákos-ra (amit annak tündéri neje nyomban felvesz a repertoárjába az azonos tőről fakadt Bor Isz mellé) az nem szép, de milyen jó! És más verbális ökörségek is... (Humor)

Adorján András
Iksz Ipszilon rendetlen

Iksz Ipszilon gyerekkorától rendetlen volt. Nem is lett volna ez nagy baj, sokan járnak ebben a cipőben. Hanem amíg egy normális slampos ügyet sem vet a káoszra (míg csak meg nem nősül, aminek viszont – állítólag – más előnyei vannak) őt zavarta, nyomasztotta (egy bizonyos szint felett) a rendetlenség: bűntudat, kisebbségi érzés fogta el, hogy ilyen kevéssé fe-gyelmezett. Úgy érezte, reménytelen megváltoznia. És igaza is volt! – Biztos nem akarom eléggé – (Humor)

Adorján András
Iksz Ipszilon magába száll

„Szállj magadba Ipszi, míg nem késő, kérd mindazok bocsánatát, akiket megbántottál” – írta hősünknek egy jóbarátja. Iksz különben makacs volt, mint egy öszvér, ritkán hallgatott másokra (vagy pél-dátlan szívóssággal kutatta fel azt az egyetlenegyet, aki pont azt tanácsolta, mint amit úgyis tenni akart), de a felszólítás ezúttal olyankor érte, mikor már úgyis késő volt. Valami megint cigányútra ment, lábai alól kiszaladt a szőnyeg (Humor)

Adorján András
Iksz Ipszilon hülye

Hogy lehet valaki olyan hülye, mint én? – tette föl a kérdést (szokás szerint) önmagának Iksz Ipszilon. Ő volt az egyike a megmaradt keveseknek, akik még szóbaálltak vele. Bár nem mindig szívesen tette, néha meg egyáltalán nem volt hajlandó. Választ persze nem kapott – hogy is magyarázhatta volna meg egy hülyének egy hülye, mi is a hülyeség mibenléte, titka? Mert Iksz tényleg hülye volt, nem csak bolond, mint ahogy hosszú ideig hitte, hirdette. Az egyetlen (Humor)

Adorján András
Iksz Ipszilon halál komoly

Milyen lehet a halál? – kérdezte magától Iksz Ipszilon. Nem, mintha inge-renciája támadt volna végre kipróbálni. Arra, hogy megöljék, hozzátartozó-it, barátait deprimáltan szokta kérlelni, azzal kecsegtetve mindet, hogy nem lesz hálátlan. Nem, most egészséges kíváncsisággal szerette volna körüljárni a témát, sokirányú tudásszomja okán. Nem óbégatott a böllér után, önmagát megölni meg a legsötétebb időkben sem próbálta,... (Humor)

Adorján András
Iksz Ipszilon előadja magát

Iksz Ipszilont felkérték egy szabadelőadásra, kötetlen beszélgetésre. Valamivel pontosabban úgy intézte a dolgot, hogy vendéglátói csupa udvariasságból kénytelenek voltak megkérdezni, nem mondana-e egy pár(?) szót önmagáról, gondolatairól a teljesen gyanútlan hallgatóságnak. Ha lehetett is halvány reményük, hogy szemérmesen elhárít, súlyosan kellett csalatkozniuk: imádott „szerepelni”, emberekhez beszélni. Sajnos a (meg)hallgatás nem volt kiemelkedő erénye, de ezen hiába próbált javítani, fejlődésének (Humor)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap