Humor

Cservenka Attila
Elméleti és gyakorlati áttörés a kapálás témakörében

Mint tősgyökeres pesti srác bátran írhatok a kapálásról. A kapálás során az a cél, hogy a nemkívánatos növények szárát elvágjuk, ezáltal elvesszük a kedvüket a további növekedéstől. Sokan azt gondolják, hogy a kapálás során több köbméter földet is meg kell mozgatni. Őket biztosíthatom a felől, hogy a kapálás során a kapát a föld síkjában kell mozgatni, és a lehető legkevesebb földdel kell a lenyesett ... (Humor)

Szerkesztő C
Arany János: Barátomhoz (Petőfihez)

Illusztráció Arany János verséhez (Humor)

Szerkesztő C
Arany János: A tudós macskája

Illusztráció Arany János verséhez (Humor)

Cservenka Attila
Elméleti és gyakorlati áttörés a szabadidő eltöltése témakörében

Nemrégiben angol tudósok megállapították – az általam számukra levélben elküldött információk alapján -, hogy az aktív pihenés teóriája idejétmúlttá vált. Manapság ugyanis az emberek sokkal többet dolgoznak, mint néhány évtizeddel ezelőtt, amikor is az aktív pihenés természetes igény volt a munkában eltöltött lazító órák után. Ám a világ jelentősen megváltozott! Az emberek fáradtan érnek haza (Humor)

Cservenka Attila
Némakacsák

Az új anyósom udvarába menvén szembe jött velem két némakacsa. Elsőre úgy véltem, hogy az én termetem nagyobb lévén, nem eshet bántódásom. De csak jöttek felém, állhatatosan, fenyegetően. Mire álláspontom megváltozott, és kézifegyver után néztem. Meg is találtam egy seprű képében. A seprűvel történő sorozatos tuszkolással próbáltam távol tartani magamtól őket. Ez a passzív védekezési forma csupán addig tartott ki, mígnem az egyik felugrott a seprűre, és szilárd (Humor)

Cservenka Attila
Gombák

A gombát teljes erőből, a erősebbik, és technikásabb lábunkkal kell felrúgni. Fontos, hogy teli rüszttel végezzük a mozdulatot, vigyázva arra, hogy nehogy beleakadjon lábfejünk a földbe, mert ekkor a rúgás ereje jelentősen lefékeződik, a kívánt hatás nem jön létre. Miután a sajgó lábunk fájdalma csillapodik, meg kell ismételnünk a mozdulatot. Ebben az esetben gondolatainkba már beférkőzhet az első kísérlet sikertelen volta, és egyre bátortalanabbá (Humor)

Cservenka Attila
Tolakodó vonatok és vonakodó tolatók

“Miért nincs bástya a vonaton? Mert a vonat nem vár.” Magyarázat: Ketten sakkoztak a vonaton. Elérkeztek a vezérvégjátékhoz, mind a négy bástya már réges-régen leütésre került. Éppen a vezérek ütötték le a bástyákat srégen. Miután a leütött bábukat sehová sem tudták lerakni, kidobták az ablakon. Ezzel a kérdés meg is van oldva. - Enyém a vár, tiéd a lekvár. - szoktuk harsogni pirkadós gyermekkorunk idején, bár ennek nem (Humor)

Ódor László
Tell Vilmos

Tell Vilmos hősiessége, az idegen hatalmat megtestesítő Gesslerrel való merész szembeszegülése, majd a puffancs tirannus meggyilkolása ugyan svájci illetőségű történet, de mint sztori és mint tanmese teljességgel idegen a svájci emberek és a svájci közösség természetétől: svájci történet, de az európai mítosz része. Volkskunde der Schweiz (Svájc néptana) című alapművében Richard Weiss etnográfus a svájci ember jellemző tulajdonságait a középvonal ... (Humor)

Eszterke
Eszterke: „Így írtok” –én!

- A maga novelláit nem lehet letenni! Ellenben sarokba vágni, megtaposni, darabokra tépni és a szélbe szórni, azt lehet, sőt, kell is! - Jaj! Ez azt jelenti, hogy nem méltóztatatták elnyerni a tetszését? - Nézze, a szerkesztők fő erénye az őszinteség és tárgyilagosság. Ezekkel a nagy gonddal teleírt, öt-húsz oldal terjedelmű írásokkal annyi mindent el lehet nyerni, hogy azt én magának estig sorolhatnám. De a tetszésemet… - azt nem! Hallgassa csak ezt a részt: „Sárika apró (Humor)

Molnár Miklós
A legderekabb tündér

Kis tanmese arról, hogy mily istentelenül nehéz igazmondásra bírni a politikusokat. - Ő Szent Fölsége a trónusán ült, és körülötte ott álltak mind a segítő szellemek, jó tündérek és őrző angyalok; valóságos regiment. És előlépett egy a jótét lelkek közül, és mélyen meghajolt. – Honnét jössz? – kérdezte Ő Szent Fölsége. – A Közel-Keletről. Harminc évig dúlt a háború, ömlött a vér, állandó volt a zűrzavar. Én békét szereztem. Hatástalanítottam a föld, a víz és a (Humor)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Tévedni isteni dolog

Az Úristennek megfájdult a feje az angyalok énekétől. Még ha csak fájt volna! Szúrt, sajgott, hasogatott, lüktetett! A bárányfelhőn hárfázó kopasz pocakos angyal szörnyű kornyikálása minden bizonnyal bekerült a mennyország végtelen történelmébe. - Életem baklövése volt ideszólítani ezt a pancsert – hörögte elkínzottan a Teremtő – még évtizedig maradhatott volna adóhivatalnok. A kopasz újult erővel fülsértő dallamba kezdett, az Úr felszisszent, és szapora (Humor)

Orosz T Csaba
Megnyitnám...

Ecce, ha maj’ öreg leszek/ Veszek négy kereket/ Kocsit eszkábálok má’/ Ha lesz még akkó egyátalá’// Zúg fejemben a régi Bikinis sikerdal. Nem én nem kocsit eszkábálnék, hamarosan eljövő „öreg” koromban. Nekem van egy álmom. Az álmom egy saját kiskocsma nyitása. Amolyan házias, baráti, egyszóval mint az istenháta mögötti ír pubok. A Nyalka Tetű! Ez lesz a neve. Egy hatalmas kockás abroszt ami még engem is átér a derekamra kötök majd és Pedrónak hívatom magam a... (Humor)

Doma-Mikó István
Foggal és körömmel Eger váráért

- Dobó István kapitány vagyok. Kit keres az úr? – szólította meg a hatalmas férfi. Ibrahim fejében egymást kergették a gondolatok: lehet, hogy eltévedt, és ez itt nem is az egri vár? Mit jelent az ünneplő, és hogy nem harcolnak? Mitévő legyen? A többieknek már itt kellene lenniük… - Nos!? – ágaskodott fel Dobó bozontos szemöldöke. A csendet vágni lehetett. Tisztán érezte, hogy egy kövér verejtékcsepp elindul a tarkójától. A kapitány türelmetlenül toporgott... (Humor)

Balogh Bertalan
Az asztrológiám jelzése

Az asztrológia is érzékeny terület. Aki valamit is ad a közmegbecsülésre, véletlenül sem veszi komolyan (nyíltan) a hókuszpókuszt. Különös módon, mégis több asztrológus van Amerikában, mint orvos, és mind nagyon szépen megél. Én, a magam részéről, szeretem őket, mert szép öregséget ígérnek nekem, minthogy nem ígérhetnek már szép fiatalságot. Az én fordításomban az öregség valószínűleg (Humor)

Eszterke
Párbeszéd

(Valahol Magyarországon...) - Hé, te! - Én-e? - Nem ÉN! TE! - Mi van? - Gyere má'! - Minek? - Mert... - Mi mert? - Nem MI! - Hát? - KI! Ki mert? - Én. - Mertél? - Mertem. - Mit? - Levest. - Minek? - H’ egyél! - Hát e’ mi? - Légy. - Mi legyek? - Bögöly. - Bögölj te! - Hun a Gazsi? - Ahun. - Minek? - Oszt... - Észt? - Nem. - Naná! - Kártyát. - Nyert? - Nyert. - Sokat? - Sokat. - Verje devla! - Verte. - Devla? - Nem a’. - Hát? - A Jóska. - Verte? - Verte. - Hol? - Agyon. - Nagyon? - Nagyon. - Oszt’? - Többé ... (Humor)

Balogh Bertalan
Hatszög, törölköző, civillizáció

Miért kockának nőssz, te pupák, miért nem hatszögű pálcának, mint én?! Amaz, a kockás, nem érti milyen hülyeségeket beszél neki a mellette fejlódő hatszögű. Minthogy türelmes a kockás, udvarisságból egy pillantra meg is próbálja a hatszögűséget, de annyira mindig kockárra rándulnak vissza az atomjai, hogy égül csak legyint egyet és tovább nő kockának. A hatszöges akkor már igazán értetlenűl nézi a nyílvánvalóan (Humor)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Festő és kritikus

Hirtelen megvilágosodással a lándzsadöfések irányát követve egy kaszáló mozdulattal áthúzta az állat rajzát. A törzs diadalordításban tört ki, reá pedig elemi erővel tört a felszabadultság érzete. Az ember megtette első lépését az ábrázolóművészet felé. Másnap vadászaton elejtették a bölényt. Pontosan azt, és úgy, ahogy Samafu megrajzolta. Ettől kezdve olyasféle szemfényvesztő lett, amit akkor varázslónak, ma inkább képző... (Humor)

Verrasztó Gábor
Félperces novellák

Mint beregszászi szőlősgazda, elbocsátott pénzintézeti alkalmazott népfelkelő hadnagyként a zászlóaljparancsnok úr segédtisztjeként szolgáltam az orosz fronton egészen 1915. május nyolcadikáig, amikor is megbokrosodott lovam a földre vetett és sok méter távolságra magával hurcolt. Azóta bajtársaimmal nem találkoztam. * Miután a városból visszaértünk a rutinpályára, a vizsgabiztos kezet nyújtott, hogy sikerült, megkapom a jogosítványt, és kiszállt az autóból. Oktatóm szólt, hogy húzódjunk egy... (Humor)

Ódor László
Tell Vilmos

Tell Vilmos hősiessége, az idegen hatalmat megtestesítő Gesslerrel való merész szembeszegülése, majd a puffancs tirannus meggyilkolása ugyan svájci illetőségű történet, de mint sztori és mint tanmese teljességgel idegen a svájci emberek és a svájci közösség természetétől: svájci történet, de az európai mítosz része. Volkskunde der Schweiz (Svájc néptana) című alapművében Richard Weiss etnográfus a svájci ember jellemző tulajdonságait a középvonal ... (Humor)

Mila
A vonatban

Amikor kellemesen csalódik az ember a fiatalokkal kapcsolatban. Hajlamosak vagyunk elmarasztalni őket, mert elfelejtettük(?) mi is voltunk fiatalok. - A sokszori késés, és egyéb problémák ellenére is, sokan utaznak vonattal, mert azzal is odaér az ember fia előbb vagy utóbb ahova indult, ha nem ma, hát holnap, de odaér. Akkor, még mindig nincs vége a problémának, ugyanis felkapaszkodni a vonat lépcsőjére, az is cirkuszi mutatványt igényel. Akinek rövid a lába, és nem (Humor)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap