Apáti Kovács Béla
A markomannoki vár félelmetes sárkánya - Mesélő magyar várak (MILHÍR)

Réges-régen hajdanában, olyan régen, hogy a földkerekségen nincs olyan ember, aki megmondaná, mikor. A markomannoki várban élt egy félelmetes hétfejű sárkány. Ennek a sárkánynak minden holdtöltekor egy szép hajadont kellett vinni ajándékba. Ha nem kapta volna meg, akkor elpusztította volna a környék összes falvát és városát. Sírtak, ríttak a leányzók. Egyik sem akart ajándékba menni a hétfejű, félelmetes sárkányhoz. Senki nem tudta, mi fog vele ott történni a várban. (Egyéb)

Duray Miklós
Globalizáció a reformációtól napjainkig 2/4.

Részben, de mégsem teljesen elszakadva az eddigi gondolatmenettől vessünk egy pillantást éppen a kereszténység megújulása 500. évének fordulója kapcsán Dr. Békefy Lajos református teológus, a Presbiter főszerkesztője, közíró, világvallás kutató által felvetett, az utóbbi időben legtöbbet idézet gondolatára: „A pénz mindent elintéző hatalma elleni első európai méretű hatalmas protestálás is volt a reformáció”. Ezzel a véleménnyel – főleg ha nem valláselméleti szempontból értelmezzük – egyet érhetünk (Egyéb)

Jankovics Marcell
A televízió hatása a „tömegekre” 3/3.

Stratégiai rács // E tévésnek hangzó szakkifejezés alatt itt szempontrendszer értendő.[1] Közszolgálati adó ne legyen nyereségérdekelt, az adóbevételből az állam finanszírozza (amelybe az eltörölt, de visszahozott készülék utáni adó, és a bevezetni szándékozott, de a népharag hatására visszavont internetadó is beleérthető). Tekintse az állam hazafias kötelességnek, hosszú távon hasz... not, nyereséget hozó befektetésnek. Egy olyan korban, amikor Széchenyi jelmondatának: „KIMŰVELT EMBERFŐT!” tömegméretekben (Egyéb)

Jókai Anna
Kötél nélkül 3/4

Augusztus a vegetáció hónapja. Szeptemberben aztán feltápászkodik az ember a homokból, és megpróbálja újra és újra feltalálni a spanyolviaszt. Az ősz cselekvésre ingerel. Gyorsulnak a centrifugális erők. Néhányan nem bírják tovább, ezeket kidobja a masina. De a többség élvezi a forgást. Igen, a szeptember lehetőség. De mit lehet ebből a lehetőségből nyakon csípni, és mi csupán a vibráló illúzió…? – Helyben vagyunk! Hiába kalapálom össze a... / – Idegbeteg – suttogta megbo... csátóan Karcsi –, idegösszeomlást (Novella)

Szerkesztő A
Bartók Béla Emléknap

Világszerte elismert modern zeneszerző, de ugyanakkor a magyar népi folklórzene felkutatója, gyűjtője és rendszerezője. Mindez az egyik legismertebb magyar zeneszerző nevéhez, Bartók Bélához köthető. A zeneszerző, zongoraművész és népzenekutató Bartók Béla különböző nemzetiségek népzenéje iránti érdeklődése, azok felgyűjtése példaértékű még ma is. A szintén zeneszerző és folklór-kutató Kodály Zoltánnal szoros tudományos együttműködés alakul ki: faluról falura járva gyűjtik össze az idős (Hírek)

Szerkesztő B
1881. március 25-én született Bartók Béla zeneszerző

Szuhafői Bartók Béla (Nagyszentmiklós, 1881. március 25. – New York, 1945. szeptember 26.) a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője, zongoraművész, népzenekutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője, a Zeneakadémia tanára. Művészete és tudományos teljesítménye nemcsak a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is korszakal... kotó jelentőségű. Zeneszerető családban nevelkedett: apja, idősebb Bartók Béla a város iskolájának igazgatója volt, (Hírek)

Csata Ernő
A géniusz magánya

1881. március 25-én született Bartók Béla. A Felső-Torontál című helyi lap már február 22-én hírül adta a tehetséges zeneművész érkezését. Március 22-én újabb beharangozó foglalkozik a Felső-Torontálban a közelgő Bartók-hangversennyel. „Megemlékeztünk már mi is Bartók Béláról, városunk nagy szülöttéről – írja a lap – akkor, midőn egy bécsi hangversenye alkalmával a zeneszakértők érdeklődését a legnagyobb mértékben lekötötte remek játékával (Vers)

Kárpátalja-szerkesztő
Bartók Béla és Nagyszőlős

Az édesanya látta, hogy Nagyszőlősön már nem tud továbbfejlődni fia kiemelkedő zenei tehetsége, 1891 szeptemberében Nagyváradra küldte gimnáziumba. Ő azonban nem érezte ott jól magát, ezért anyja a tél folyamán hazavitte Nagyszőlősre. 1892. május elsején az ugocsai vármegyeháza nagytermében jótékonysági koncertet szerveztek, ahol életében először nagyközönség előtt is bemutathatta tehetsé... gét. Ekkor Bartók mindössze 11 éves. A koncertre (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert levelesládája

Wass Albert levelezése a napokban elhunyt Szász (Zas) Lóránttal. 22 darab nélkülözhetetlen dokumentum, amely a nagy író utolsó tíz évének küzdelmeibe enged bepillantást, hitelesen, első kézből. Politikai hitvallás, a második felesége halála után megismert harmadiki feleséggel való kapcsolat, a családi ellentétek, a komoly anyagi nehézségek, a tisztes halálra készülés öntudata: mind-mind föllelhető ezekben a baráthoz és írótárshoz küldött levelekben. A két ember szoros kapcsolatát, barátságát és jogi (Könyvbemutató)

Balogh Bertalan
Bartók és Saljapin zenéje

Csodálom Bartók muzsikáját, de nem értem. Majdnem idegenül hangzik.Csörömpöl, vijjog, torzul, tombol, jajgat, hogy szinte a velőmet hasogatja... Bocsáss meg Mester, egyszerű-ágról szakadt vagyok: közmagyar. Ezer évig kongattak harangot a fülembe, megtépte az érzékeny hártyát az a bödön-zúgás, és lelkemet már "szent" István megnyomorította: béklyót vert őserőmre a katekizmus, oltáraimat mind lerombolták, avar templomaimat mind kirabolták, táltosaimat (Publicisztika)

Döbrentei Kornél
Az ötvenedik stáció

Szeretettel Nagy Gáspárnak / Bár nyitva a kalitkaajtó, / nincsen erô, szabadba kihajtó, / szabadságosnak mímeljük hát magunkat bévül, / kivárván, amíg a rács elévül, / elrozsdáll, itt a múlt a jövônek adósság, / rozsdától patinás a magyar örökkévalóság, / míg odakint, félve a szabadság-kínt, / mindmostig, és már megint, / mersz-fogyottan, / lerogyottan, / rabságon túl, szabadságon innen, / vérrel gazdagon hímzett Nessus-ingben, / szépreményûn, de csúnyán maradunk vakok, / SZABADRABOK, / mindig ez a lélekcson... (Vers)

Balázs Csilla Kinga
Németek, bevándorlók, menekültek - és gyerekek

Hogyan élik meg egy német kisvárosban a "multi-kultit", milyen esélyekkel vágnak neki az új életnek a bevándorlók, a menekültek és a gyerekeik? A szöveg - félúton a tárcanovella és a beszámoló között - szemelvények beiktatásával keresi a választ. A "társszerző", Zana Ramadani, egykori menekült, muzulmán hitű család sarja, jelenleg német állampolgár, ügyvéd, politikus és női aktivista. "A muzulmán anyák ha... talma és a németek tolerancia őrülete" című könyve a 2017-es év egyik bestsellere volt Németországban. (Publicisztika)

Matekovics János Zoltán
Magyar geotermia

Az alábbi írás, inkább megélt történelmi mozzanatok sorozata, amely időben több, mint negyven évet foglal magába. Megdöbbentő, de alig változott a küzdelmünk, csak elnyomatásunk eszközei váltak változatosabbá, kifinomultabbá. Nem tűnhetünk el, és nem tűrhetünk a végtelenségig. Minden pillanatban fel kell vegyük azt a képzeletbeli kesztyűt és ki kell állnunk magunkért és másokért. Ez a fegfontosabb, nem a "dögöljön meg a másik kecskéje is", meg a Pató Pál-mentalitás. (Novella)

George Tray
A mosoni aratás

Orbán pápa keresztesháborút hírdetett az Úr 1095. esztendejében. A lelkesedés, és a harcikedv soha nem látott magasságokba hágott Európa szerte. Alig telt el egy esztendő és a keresztesek előörsei már a Magyar Királyság terülétén Moson várát ostromolják. Az ifjú Kálmán király és maroknyi védőserege kelepcébe került. A nádorispán felmentő csapata még messze jár, de Moson vára nem bír ki még egy rohamot. Eközben a támadók már azon vitatkoznak ki legyen Magyarország következő királya... (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap