Doma-Mikó István
A Japánban terjedő sugárzás és fogadtatása

Japán földünk egyetlen nukleáris bombázást elszenvedett országa. Az 1945 augusztusában Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombák becslések szerint 150-246 ezer emberéletet követeltek az 1950-ig elhunyt sugárfertőzötteket is beleszámítva. (2007-ig közel 252 ezer sugárfertőzöttet regisztráltak.) (Publicisztika)

Steinné Gruber Katalin
A dorai révész

Az idő tájt, amikor falunkban még naponta csak kétszer volt buszjárat, reggel és délután, hajóval mentek az emberek Pestre, a munkahelyükre. Az ökrös és lovas szekerek komppal jöttek át. Ez ma is így működik Vácnál. A hajó érkezése minden nap egy izgalmas program volt. (Novella)

Turcsány Péter
A lírikus sétája

Jajdul a fasor, szótlan a sír, / behorpadt homlok, letörött orr; / mégis szkíta, perzsa és asszír / múltunkról letörülve a por. // Temetőink árvasága // Púpos vénasszonyunk, Fűzfa-anyánk, / bomló hajad vihart seper reánk, (Vers)

Doma-Mikó István
Japánságtudat, a belső erő

A világ legkiválóbb elemzői próbálják megjósolni a japán gazdaság jövőjét. Statisztikákat vetnek egybe, számolgatnak, mutatókat analizálnak, miközben figyelmen kívül hagyják, hogy a japánok teljesítményét képtelenség általános emberi mértékkel mérni. (Publicisztika)

Papp Lajos
A szívsebész vallomása

A Teremtő kegyelméből betöltöttem a hatvanadik életévemet. Esendő bűnösként, sok hibával megélt életem minden tettét vállalom! Köszönöm Önöknek, a Magyar Népnek, hogy taníttattak, ezért ez idáig és életem visszalévő részében is adósuk maradok. (Publicisztika)

Szerkesztő A
Feltámadt az Inter Japán Magazin!

A MIL szerkesztősége és tagsága örömmel fogadta tokiói tudósítónk, Doma-Mikó istván együttműködési ajánlatát. A szerkesztésében újrainduló Inter Japán Magazin magyar nyelvű írásai színesíteni fogják portálunkat. (Egyéb)

Ács Mária
Németh László nőalakjai 2/20.

(négy regény – A gyász, az Iszony, Égető Eszter, az Irgalom alapján) Minden irodalmi alkotás bevallott vagy be nem vallott célja az ember lényegi erőinek, az emberi természet mibenlétének kifejezése művészi eszközökkel. (Publicisztika)

Turcsány Péter
Heródesi tavasz

Hideg Hold köszörűje feni / könnyű mozdulattal esti felhők kék pengéjét. / — / Csukódik össze az életem – / mint pók mérgétől megdermedt dongó szárnya. / — / Az álom – / elhullajtott morzsaszemekért is visszaszalad az időben. (Vers)

Doma-Mikó István
Munka a sugárzás árnyékában 2

Tokió külvárosában elnéptelenedtek az utcák. Az úttesteken egy hete még egymást érték a járművek, ma pedig alig látni egy-egy autót mutatóban. A gyalogosok száma hasonlóan megcsappant. A néhány sietős járókelő szemmel láthatóan áru-vadászatot tart. (Publicisztika)

Ács Mária
Németh László nőalakjai 1/20.

(négy regény – A gyász, az Iszony, Égető Eszter, az Irgalom alapján) Minden irodalmi alkotás bevallott vagy be nem vallott célja az ember lényegi erőinek, az emberi természet mibenlétének kifejezése művészi eszközökkel. (Publicisztika)

Papp Lajos
Régi Magyar Áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott, / És áldott legyen a kéz, mely felnevelt / Legyen áldott eddigi utad, / És áldott legyen egész életed. // Legyen áldott Benned a Fény, / Hogy másoknak is fénye lehess. / Legyen áldott a Nap sugara, / És melegítse fel szívedet, (Vers)

Balassay Kornél
Szállj, madár!

Szállj madár, / Magasan, messze, szabadon. / Emlékezz rám, ki törött szárnyad / ápolta. / Havasok szele rázza bóbitád, / Arra, hol dédapám született. / Valaha. (Vers)

Turcsány Péter
Vérrózsabokrok esztendeje

Pünkösdbe hajlik a lecsüngő zápor / vérrózsabokros uszálya, // tűzliliom vár a nyár csókjára, / bodza-ernyőre vágynak / arázs-álmok, / szélvihar a szirmokat zihálja, (Vers)

Tótfalusi Gergely
Hiroshi barátomnak

Mélységesen megrendített a Japánt sújtó katasztrófa-sorozat. Levelező partnerem él ott, akit napok óta nem tudok elérni. Remélem, életben van. E napokban Hiroshi testesíti meg számomra a japán népet ért minden szenvedést. (Vers)

Papp Lajos
Alázat

Részlet prof. Dr. Papp Lajos szívsebész Verbum cordis - A szív szava c. könyvéből, amelyben orvosoktól szokatlan módon vall a gyógyításról. (Publicisztika)

Szerkesztő A
Üdvözöljük a MIL-en Prof. Dr. Papp Lajost!

Írótársak! Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy A MIL-en üdvözölhetjük jelenkorunk legnagyobb magyarját, Prof. Dr. Papp Lajos szívsebészt. (Egyéb)

Szerkesztő A
A MIL szerkesztősége és tagjai együttérzésükről biztosítják a japán természeti katasztrófa áldozatait!

A MIL szerkesztősége és tagjai együttérzésükről biztosítják a japán természeti katasztrófa áldoazatit! (Publicisztika)

Doma-Mikó István
Munka a sugárzás árnyékában

Tokió külvárosában néptelenek az utcák. Egy hete az úttesteken még egymást érték a járművek, ma pedig alig látni egy-egy autót mutatóban. A gyalogosok száma hasonlóan megcsappant. Néhány sietős járókelő szemmel láthatóan áru-vadászatot tart. (Vers)

Turcsány Péter
Kamasz-scherzók, 1968-2001

Bartók Béla emlékére Aj/ sehonnan se / aj / sehova még / élő arc soha / ereje vasa / soha nem szabadított / (Vers)

Szerkesztő B
Talpra magyar, hí a haza!

Talpra magyar, hí a haza! (Fotó)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap