Balogh Bertalan
Szöllő és cirkusz

Öreg barátom New Jersey-ben jó pár szőlőtőkét ültetett a háza mögött. Hazulról hozatta őket, és úgy ültette, pontosan olyan közel a ház napsütötte falához, mint az otthoni lugasa volt. Nyesegette, vezetgette, kötözgette az indákat, és lett is belőle csinos lugas, mert a föld és a növények éppoly türelmesek és szófogadóak itt is ... (Publicisztika)

Papp Lajos
Tanulságok

Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész tapasztalatai az Amerikában eltöltött egy éve után a magyar és amerikai hozzáállásról és a "magyar átokról" a Jöjjön el a Te országod c. könyvében: "...mi nem vagyunk képesek arra, hogy feladatokat tűzzünk ki magunk elé, és ezért összefogjunk, egy, két, öt, tíz, száz ember." (Könyvbemutató)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Festő és kritikus

Hirtelen megvilágosodással a lándzsadöfések irányát követve egy kaszáló mozdulattal áthúzta az állat rajzát. A törzs diadalordításban tört ki, reá pedig elemi erővel tört a felszabadultság érzete. Az ember megtette első lépését az ábrázolóművészet felé. (Humor)

Szerkesztő A
Wass Albert: A zenélő ezüstkecske

A Kráter Műhely kiadása: Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy király, aki nagyon szerette a zenét. Csodálatosan szép palotában élt ez a király, melynek falai alabástromból voltak, s az alabástromfalakat minden oldalon drágakövek díszítették. Olyan gyönyörűszépek voltak ám azok a falak, hogy aki arra járt, nem győzte csodálni. Büszke is volt a király a palotájára, csupán egyetlen szépséges lányára volt büszkébb. (Könyvbemutató)

Kenessey Csaba
Tsalafinta tanmese 1994, avagy: Miért nem szeretem Kucsera urat

Az elnyomásnak egy lazább formája lépett az előző, a brutális helyébe, egy új "technokrata" vezető réteg váltotta fel (részben) a régieket. Egy idő után a megszálló, az egész világot meghódítani akaró nagyhatalom belerokkant saját nagyzási hóbortjába, az ottani új vezetők, - akik a régiekből kerültek ki, - igyekeztek a... (Könyv)

Balogh Bertalan
Az írás mechanizmusa

Az írás mechanizmusa közeli rokonságot mutat a hipnózis mechanizmusával: azt akarom, hogy összpontosíts a tárgyra, becsallak (jól kitanult fogásokkal) az odafigyelés állapotába, aztán játszom veled, vezetlek és hagyom, hogy élvezd amint eggyé válsz a hőssel, hagyom, hogy érezd amit a hős érez az események sodrában, gondold, amit ő gondol, együtt vegyél lélegzetet vele, küzdd az ő küzdelmét (Novella)

Eperjes Károly
Thália és teológia 13/20

Bolberitz Pál: A francia forradalomnak volt egy gyönyörű szlogenje: szabadság, egyenlőség, testvériség. Ezt azért lehetett elterjeszteni -- hogy úgy mondjam: eladni -- a keresztény Európában, mert ez keresztény találmány. Csak a sorrend rossz. (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (5.)

– Csak nyomjátok a rizsát! – kiáltja Gabó. – Majd Godó, a lézerkarddal, az lesz a kúl… Gabriel nyakon legyinti. – Tedd már föl azt a kurva sapkát! Hűvös van. – Azért elgondolkodtató – mondja Lorenza –, hogy ennyire lesüllyedtünk a köznapiságba… (Egyéb)

Turcsány Péter
Cigány Beatrice

Arcok a panaszfal előt 972-80. „Férjem tüdőszanatóriumban volt Radványban 6 hónapig. Nincs még 10 éves munkaviszonya, nincs meg a 10 éve, e-végett nem százalékolják le. Visszatér a betegség, egy kicsit ködös idő van, már fúl. Operálni nem lehet, a tüdőn csak árnyalat van, légcsőhurut eldugulása van.” (Könyv)

Balogh Bertalan
A boldogság definíciója

Keressük, kutatjuk, hajszoljuk, és közben fogalmunk sincs róla. Sőt egyetlen filozófus sem tudott definíciót adni a boldogságra. Nem tudjuk tehát, mi az, legfeljebb sejtjük, és sokszor teljesen rosszul. A magam részéről, semmiképpen sem tartom a boldogságot elérhetetlen absztrakciónak, valamiféle távoli lila gőznek, vagy éppen konkrét, megtapintható, (Publicisztika)

Petrozsényi Nagy Pál
Az aktív pihenésről

Így is lehet pihenni. – Hurrá, holnaptól szabadságra megyek, doktor úr! Szinte el sem hiszem, hogy ennyi zűrös, reggeltől estig tartó robot után végre alaposan kipihenhetem magamat. – Robot? Hogy oda ne rohanjak! – Á, mit tudjátok ti, doktorok. Ti beballagtok a jó hűvös rendelőbe 8-ra, 9-re, mindenesetre minimum félórai késéssel, dolgoztok négy órát, azzal viszontlátásra, mialatt én… (Novella)

Horváth Lajos
Hová lett egy millió magyar a Felvidékről? (2/2)

...a barátság bizalomra, egymás tiszteletére és megvédésére, a másik önzetlen gyarapítására, elismerésére, megdicsérésére stb. törekszik, ahogy én tudom. Egymás mocskolásából, gyűlöletéből, megalázására törekvéséből, javainak ellopásából, elorzásából, életének megrontásából, ellenségként provokálásából, értékeinek-múltjának eltagadásából, elhazudásából stb. ritkán születhet barátság emberek és népek között. (Tudomány)

Eperjes Károly
Thália és teológia 12/20

A nevelés morális, szívadomány, az okítás tudományos agytevékenység. A kettőnek összhangban kell lenni. S ezek harmóniája adja az ember méltóságát. Hát ezt a méltóságot kell visszaadni az embernek. Föl kell ragyogtatni a REMÉNYT. Visszavezetni az embereket az alapokhoz, hitelesnek lenni a hétköznapi életben. (Könyv)

Balogh Bertalan
A nagyvárosi ember...

A nagyvárosi ember nagyokat káromkodik reggelente, amikor munkába menne, és a vánszorgó csúcsforgalomban többet rostokol a kocsiban, mint haladna. A természetellenes, ostoba, fárasztó és idegtépő életstílust átkozza, és legszívesebben kiköltözne egy tanyára, szántana-vetne, illatos mezőkkel körülvéve élne emberhez méltó, igazi életet (Publicisztika)

Sajdik Ferenc
Petőfi Sándor: János gazda

Illusztráció Petőfi Sándor verséhez (Humor)

Hörcher Ferenc
A nap vége

A vándor a nap végére egyre nyugtalanabb. / A vidék erre már nem ismerős, öles fák / takarják el a kilátást, / köztük furcsa szél szalad, / s az erdei útnak egyszerre vége szakad. // Akkor leül a földre, tenyerébe hajtja fejét. / Halántékán érzi, lüktet / gy kiálló ér, / ahogy áramlik-szalad fölfelé a vér, / valami furcsa homály borítja el szemét, / mintha egy fátylat hajítanának / felé… // És tudja már, innét többé ki nem talál. / Rejtelmes susogást hall, ez már a halál, / gondolja, fel se néz... (Vers)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Tora-Tora-Tora!

A tora japánul tigris, háromszor mondva pedig a jelszó, amely 1941. december 8.-án elindította Pearl Harbor bombázását, s ezzel Japán hadba lépését Amerika ellen. A hatvanas évek bestsellere lett az eseményeket felelevenítő Tora-tora-tora című könyv, 1970-ben pedig nagy sikert aratott megfilmesítése. Mindkettő megemlékezik Muranaka vadászpilótáról... (Riport-tudósítás)

Turcsány Péter
Konok csend-élet

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Nagyon tiszta, tágas udvar. Hosszú szép parasztház. Ajtóban magas, szép szál ember fogad. Nem látszik a kora. A szobákban tisztaság van, szép bútorok. A falon nagy festmény Jézusról. A konyhában zsúfolt otthonosság. A felesége varrógépe a sparhelt mellett, a varrógépe kis fonó-rámával. Az ablaknál asztal, kis pad mellette. Kis fekete kutya iszkol ki a konyhából. (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap