Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Hároméves A Magyar Nyelv Múzeuma!

Egy szekér közeleg. A tavaszi melegben kiszáradt földút mély barázdái nagyokat rántanak a fogaton ülőkön, a kocsis mégis elszundított a bakon, megszokta már, miként a lovak is: ismerik a járást. Jólesik az utazás ilyen szép időben, enyhe szellő lengedez, a levegőt a virágzó fák édeskés illata hatja át. A távolban hegyek magasodnak... (Hírek)

Balogh Bertalan
Balett és computer

Okvetlenül mérnököt akartak csinálni belőle a szülők, hogy az életben szilárdan meg tudjon állni a lábán. Persze, egyáltalán nem az lett belőle, hanem balett-táncos. Nurejevnek hívták. Szörnyülködtek a szülők, szégyenletesnek, sőt botrányosnak tartották fiuk frivolságát, és jóformán kitagadták. (Publicisztika)

Turcsány Péter
Cigánd és a cigányok

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Zemplén megyébe hozott a Tokaj-expressz. Sárospatakról még 25-30 km-t tesz meg a busz, mikor leszállhatok a község közepe körül. Az országút és a vasútvonal a négyzet alakú község egyik oldalát szegélyezi, a másik oldalról a Tisza, a gát képezi az egyenes határvonalat. (Könyv)

Sajdik Ferenc
Arany János: Házasság (2.)

Illusztráció Arany János verséhez (Humor)

Jókai Anna
Godot megjött (9.)

– …tendenciózusan, periodikusan felrémlenek – mondja Alex. – Már azt hiszed, zöld ágra vergődtek, s akkor elővánszorognak… rontani a városképet – mondja Alexandra. – De hol itt a város…? – kérdi Flórián. – Kiszagolták a Godót! – Belus rázogatja a drótot. – Munkakerülők, naplopók! – Szipusok és piások. Szinte mind! – csatlakozik Lidi néni. – Deklasszált elemek! És akkor mi tartsuk el őket! – Vilmos kiflicsücsköt vet Miriam elé. (Könyv)

Szerkesztő A
Wass Albert: Szerencsés Pista

A Kráter Műhely kiadása: Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegényember meg egy szegényasszony. Szegényebbek voltak ám még a templom egerénél is, s alighanem bele is pusztultak volna a nagy szegénységbe, ha a Jóisten meg nem áldja őket annyi sok gyerekkel. De volt gyerekük annyi, mint a rosta lika, s még eggyel több is. Így aztán... (Könyvbemutató)

Lukáts János
„Újabban mindig megszűnök…”

Gyurkovics Tibor képtára, Gyurkovics Tibor verstára - - Az emberek általában megérzik, amikor elérkezik az összegezés ideje. A költők meg különösen! Ilyenkor meg kell tenni a halaszthatatlan tennivalókat, újra kell fogalmazni régtől igaznak hitt igazságokat, és épp’ ideje, hogy új utak felé forduljunk. Az új évezred első éveiben Gyurkovics Tibor is ilyenfajta összegezésre szánta el magát, mint annyiszor már: nyugtalan kutatókedvvel... (Egyéb)

Sajdik Ferenc
Arany János: Házasság (1)

Illusztráció Arany János verséhez. (Humor)

Patócs Júlia
Arany levele szomszédjához

Nagykőrös, márc. 28.1852. Kedves Szomszéd úr! Furcsa szomszédság ez a mienk, 20 mérföldnyire egymástól! No de sebaj, azért a szomszédi jó érzet nem változott. A kérdéses számadásról egyebet nem tudok, mint azt, hogy az a forradalom alatt akkori főszolgabíró Sughó József úrnak volt kiadva (a megyei közgyűléstől) megvizsgálás végett: Súghó úr 1849-ben ha jól emlékszem január vagy február hóban... (Hírek)

Szerkesztő A
SZENZÁCIÓS ARANY-LELETEK!

Minden valószínűség szerint a MIL publikálja elsőként Arany János néhány eltűntnek hitt, vagy elfelejtett eredeti kézírását! A múzeum kis páncélszekrényében féltve őriznek néhány eredeti Arany-levelet, amelyek a diktátor érájában elkerülték a kegytárgyakat „költöztető” román múzeulógusok figyelmét. (Hírek)

Doma-Mikó István
Az ebéd

Az eperfa alatt töpörödött kis öregember falatozott. Kalapja illedelmesen a kecskelábú asztal sarkán nyugodott, előtte újságpapíron egy karéj kenyér és két szem főtt krumpli. Egy hatalmas bugylibicskával időnként leszelt egy karikát a krumpliból. Úgy vágta körbe a hüvelykujjával megtámasztva, mint mások a drága kolbászt: vékonyra, finomra, abban a titkos reményben, hogy úgy több lesz. (Novella)

Papp Lajos
Újratöltve: A szívsebész vallomása

A Teremtő kegyelméből betöltöttem a hatvanadik életévemet. Esendő bűnösként, sok hibával megélt életem minden tettét vállalom! Köszönöm Önöknek, a Magyar Népnek, hogy taníttattak, ezért ez idáig és életem visszalévő részében is adósuk maradok. (Könyvbemutató)

Steinné Gruber Katalin
A padlástapasztás

Régen, a húszas években történt ez az eset. Pócsmegyer egyik legmódosabb gazdájának felesége híres volt fösvénységéről. Egyszer a leányfalusi legények, szegények, megtudták, hogy ez a gazdasszony valakiket keres, akik agyaggal letapasztják az új háza padlását. (Humor)

Turcsány Péter
A vajda fia

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Kőműves segéd helyben, az Állami Gazdaságban, hetente kétszer muzsikás cigány, húzza a vonót a lakodalmakban és a helyi vezetők mulattságain, emellett ellátja otthon az állatokat, négy sertést, üszőborjút, tehenet, sőt kiscsikót is! Szekere is van, nyáron fuvarozásra is adja a fejét. Nyírlugoson először épített új, módos pallérházat a cigányok közül. (Könyv)

Czakó Gábor
Aranykapu (2/3)

Judit válaszpillantásában benne volt az a bizonyos mondat. – Csudálatos, ugye? – suttogta odakünn az érsek. – Fölismerte a királyt! – A csizmájáról! – hűtötte le a főpap lelkesedését Judit. – Nem, felséges, asszonyom! Bocsásson meg az ellenkezésemért, de ellent kell mondanom. Ez az asszony nem a világi előkelőséget ismerte föl őfelségében. – Ugyan mit? – Mélyebbre látott. – A habókos tekintetével? (Könyvbemutató)

Kenessey Csaba
Levél az Egyház és Világ- c. lapnak

Az Új Magyarország július 28.-i számában Desewffy László tollából olvashattunk a kereszténység és a politika összefüggéséről. Remekül elemzi Rónay László az Új Ember július 17.-i számában megjelent "Válságban van-e a keresztény gondolat" cikkét. Nos, ehhez a témához igen sok hozzáfűzni való lenne. Ha van válság, ki okozta? Ha meg nincs, akkor kinek érdeke a válság felidézése? (Könyv)

Eszterke
Mennyit internetezett a Neander-völgyi ősember?

Szakavatott tudósok megállapították, hogy a Neander-völgyi homo sapiens napi 2-3 órát internetezett. Ami persze csak átlagérték, mert nem mindegyikük volt ilyen mértékletes. Akadtak például internetfüggő törzsek, amelyek a szenvedélyük miatt elhanyagolták a mamutvadászatot, aminek következtében idővel kipusztultak. A Neander-völgyben a barlang díszének számító személyi számítógép a tűzhely melletti lapos kövön kapott helyet. (Humor)

Szerkesztő A
A Magyar Nyelv Múzeumáról

A Magyar Nyelv Múzeuma 2008. április 23-án nyitotta meg kapuit Széphalmon, Kazinczy Ferenc egykori gyümölcsöskertje helyén. Széphalom Kazinczy Ferenc sírja – és később a Kazinczy Emlékcsarnok – révén már a reformkor óta nemzeti zarándokhely: a magyar nyelv és a hazaszeretet jelképes helye, ahonnan a látogató lélekben gazdagodva, nemzeti és nyelvi öntudatában, magyarságában megerősödve távozhat. (Egyéb)

Szerkesztő A
Üdvözöljük a Magyar Nyelv Múzeumát!

Fogjunk össze utolsó kincsünk – nyelvünk – őrzésére! Utunkon új állomáshoz érkeztünk; folyamatosan közöljük a Magyar Nyelv Múzeumától kapott írásokat, fotókat, és tanulmányokat. A világ egyetlen nyelvmúzeuma, legyen nemzeti kegyhelyünk, anyaga pedig KÖTELEZŐ OLVASMÁNY SZÁMUNKRA! A MIL Szerkesztősége (Hírek)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap