Jókai Anna
Godot megjött (11.)

Masha Az ékesszólás. Elhagyott. Michy Bevették. A maszlagot. Masha Többet kaptak. Michy Többet vétnek. Masha Lidércfényük. Csillogtatják. Michy Cinkosai. Sötétségnek. A Fiú még közelebb préseli egymáshoz Lorenzát és Lorenzót. Körülnéz. Mosolyog. Most először, amióta a színen van. Flóráhozlép, aki magányosan ácsorog, forgatja a törött hegedűt. A Fiú ráfúj, talán sikerül megreparálni. A kéz Flóra bal vállán. Flóra küszködik a szavakkal – nem akar... (Könyv)

Cserényi Zsuzsa
Árvíz

Honnan ennyi erő, harag, tán düh is meglehet / egy villámban, mennydörgésben, / az árban, mely sáros sodrással / hordja, dobálja széjjel a keserves életet? / / Hiába könny, panasz, átok, / visz mindent erdőt, virágot, / utat, hidat, elfoglal asztalt, s ágyat,/ romba dönt templomot, várat,/ zúg, mar, terül és hentereg/ a hömpölygő vízrengeteg. (Vers)

Balogh Bertalan
Kopaszon, most meg őszülő fejjel

Már napokkal körábban körül vették a ruszkik a laktanáyt a tankjaikkal, és november negyedike hajnalán elkezdtek bennünket ágyúzni. Mint a hülye. A főkapu őrszobáját egyből szétlőtték, aztán a többi épület került sorra. valószínüleg íjesztés gyanánt, amit azóta is köszönök szépen a meghalt kiskatonák nevében. (Novella)

Patócs Júlia
Arany János kézirata: Toldi szerelme

Arany János az elbeszélő költemény megírását szeretett leánya, Juliska halálát követően folytatta, e sorokat 1867-ben vetette papírra. Szeretett gyermekének korai elvesztését soha nem tudta feldolgozni lelkében, a csecsemő gyermekét árván hagyó asszony tragédiája megtörte az apai szívet. (Hírek)

Szerkesztő A
SZENZÁCIÓS ARANY-LELETEK!

Minden valószínűség szerint a MIL publikálja elsőként Arany János néhány eltűntnek hitt, vagy elfelejtett eredeti kézírását! A múzeum kis páncélszekrényében féltve őriznek néhány eredeti Arany-levelet, amelyek a diktátor érájában elkerülték a kegytárgyakat „költöztető” román múzeulógusok figyelmét. (Hírek)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (III/3.)

A Bem térről Bandival elindultunk Pest felé, át a Margit-hídon, énekelve, jelszavakat kiáltozva: „Aki magyar, velünk tart!”, „Vesszen Gerő!”, „Ruszkik haza!”... (Könyv)

Turcsány Péter
Tessék fényképezni – itt a számadó gulyás!

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Fáradt vagyok. Erős élettel találkoztam. Aki kívánja, bogozza ki, rendezze el az ember sorsát, egy emberi élet sodrát. Csak montírozni fogok a beszélgetésből… egy-egy megvilágító ötlettel összehelyezek néhány részletet, a világos egymás-mellérendelést nem zárom ki! (Könyv)

Szerkesztő A
Wass Albert: A teremtés története

A Kráter Műhely története: Magosan fönt, az ég kékjén is túl, napsugár-sátrából uralkodott ÚR-ISTEN a világ fölött, két édes testvérével, a napsugárba öltözött BOLDOGASSZONNYAL és az éjszaka sötétjébe öltözött Ördöngasszonnyal együtt. Mikor a föld teremtésére került a sor, a sivár pusztaság szépítését két testvérére bízta az ÚR. Boldogasszony kioldotta hajának hét aranyos tincsét, s ahol megérintette velök a földet, hét hatalmas folyó támadt ott nyomban. (Könyvbemutató)

Jankovics Marcell
Csontváry évszakai - Nyár

Már említettem, hogy Csontváry a nyarat – és, tegyem hozzá gyorsan – az őszt többnyire itthon töltötte. Mindjárt az is ide kívánkozik, hogy ha el is utazott a jelzett évszakokban, hasonló klímájú országokat látogatott meg. Itthon festett tájképei tehát rendszerint nyáron és ősszel készültek, és ez látszik is rajtuk. A címben jelzett hortobágyi tájképen éppen úgy, ahogy a Selmecbánya látképén(1902, 90 x 152 cm). Ez utóbbi nem annyira „csontvárys”, viszont jellemzően egy... (Tudomány)

Czakó Gábor
Aranykapu (3/3)

A küzdők ismét összecsaptak, csendültek a nehéz kardok, de csak egyet. Salamon hirtelen elejtette a magáét, a nevezetes Vasvágót, s ha paripája nem teszi a dolgát, s nem szökken oldalra valami hihetetlen lóbölcsességgel, bizony a tegnapi vitéz csapása leteríti a királyt. A várfalon mulatozó közönség elnémult, mint amikor vércse csap le a verebek közé. Ilyent ők még sosem láttak, hogy a király viadalban meghátrált volna... (Könyvbemutató)

Eperjes Károly
Thália és teológia 17/20

A család két pillére az apa és az anya. Mivel a Teremtő pontosan tudta, hogy kit teremtett, ismerte a természetüket is. Az apának és az anyának a családon belül elmozdíthatatlan és egyenrangú, de ugyanakkor nem egyforma felelősséget adott. Az egyiknek a külvilág felé védőpajzs szerepet adott, és a család fejévé tette. Ez az apa. Az anya a belső pajzs szerepét kapta. (Könyv)

Kenessey Csaba
A "liberilzmus", egy elkoptatott fogalom újkori

A kommunikáció az életben, így a politikában is nagy szerepet játszik. Ezért a vitát azesetben nem szabad elkerülni, ha elvek, alapvető világnézetek kerülnek egymással szembe. A vita célja a saját nézet lehető legmesszebb menő megvédése és a tárgyalópartner meggyőzése. Tárgyi kérdésekben a politikusoknak lehet, sőt sokesetben kell kompromisszumos megoldást keresni. (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (10.)

A Fiú továbblép, ezúttal szinte vonakodva. Gabó visszabújik az apjához. Önként visszanyomja a sapkát a fejébe, fordított „csőrrel”. A Fiú Lidi néni mögé áll. Lidi néni ülve marad, szaporán kötöget. A Fiú keze Lidi néni bal vállára nehezedik. Lidi néni dudorászik: – Batyut kötött a hátára, úgy ment a kis Lidike a vásárra, tyuhajja… (Könyv)

Sajdik Ferenc
Arany János: Házasság (3.)

Illusztráció Arany János verséhez (Humor)

Doma-Mikó István
Tora-tora-tora!

Exkluzív riport a Pearl Harbort megtámadó vadászpilótával. - A tora japánul tigris, háromszor mondva pedig a jelszó, amely 1941. december 8.-án elindította Pearl Harbor bombázását, s ezzel Japán hadba lépését Amerika ellen. A hatvanas évek bestsellere lett az eseményeket felelevenítő Tora-tora-tora című könyv, 1970-ben pedig nagy sikert aratott megfilmesítése. Mindkettő megemlékezik Muranaka vadászpilótáról: "Fucsita kapitány egyfolytában a felderítőgépek (Riport-tudósítás)

Turcsány Péter
A férj is közbeszól

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. 1944-ben született. Öten voltak testvérek. Érdekes, ahogy megkülönbözteti szülei nevelési elveit a sajátjától. Saját normái egy önálló, teljesedő életképet vetítenek bele a gyereknevelési elképzelésekbe. Szülei egy engedelmesebb, vallásos és emberséges élet stabilabb formáit hagyták rá a nevelésükkel. (Könyv)

Papp Lajos
Újratöltve: Tanulságok

Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész tapasztalatai az Amerikában eltöltött egy éve után a magyar és amerikai hozzáállásról és a "magyar átokról" a Jöjjön el a Te országod c. könyvében: "...mi nem vagyunk képesek arra, hogy feladatokat tűzzünk ki magunk elé, és ezért összefogjunk, egy, két, öt, tíz, száz ember." (Könyv)

Kalász István
Az ég alatt

Az idő olyan, mint a gyerek, mindig elfut, mondta az anyám, ha megint nem jöttem, ha megint csak telefonáltam, kimentettem magam, bizony, az idő az erkölcs gyereke, mondtam erre mindig. És nevettünk. Nagy baj van, mondta a szomszédasszony a telefonba, jönnie kell. Most. És kanyarodtam, dudáltam, átvágtam a záróvonalon, áthajtottam a piros lámpán, száguldottam a folyó felett, és eszembe jutott, hogy randevúkra mennyit rohantam, az anyámhoz... (Novella)

Doma-Mikó István
Sütő András könnyű álma

Részlet az Erdélyi Sólyom jelenti c. könyvből: - Hát igen, ne kerteljünk, a szememet kiverték, és egyértelmű, hogy már soha többé nem fogok látni vele. Rövidesen operációra megyek, de csak azért, hogy a szemgolyót megmentsék. Zavarna, ha egy üreg maradna a helyén. - Hozzáértő orvos végzi az operációt? - Egy amerikai japán professzor, aki állítólag legjobb a szakmában. (Könyv)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (III/2.)

Azon a nyáron és koraőszön egészen más légkör volt a városban, mint az előző években. Mintha egyszerre elege lett volna mindenkinek a hazudozásból, a rettegésből, a sunyi számítgatásokból. Mintha nagyon fáradt, elgyötört, de épp ezért mindenre elszántak lettek volna az emberek. (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap