Jókai Anna
Szerkesztőség a szerzőhöz 1/2

(Levélvariációk 2010 szeptember) Ι. T. Cím! Mint köztudomású, szerkesztőségünk a már bevált gyakorlat szerint ismét kiadja fenyőünnepi, periódusos számát 5 oldal terjedelemben. Pályázni lehet verssel, mininovellával, publicisztikai röpirattal vagy akár esszéesszenciával, tematikai megkötöttség nélkül. (A „karácsony” ünnepkörének leleplező, illúziómentes ábrázolása azonban előnyben.) A pályázat győztese természetszerűleg a legmagasabb (Novella)

Doma-Mikó István
A japán Különleges Támadó Alakulat

FUKURYÚ (Lapuló Sárkány) egysége A tokiói Jaszukuni-szentély szomszédságában épített Yúshú-kan, a Hősök Múzeuma berendezésekor a kamikaze relikviák között helyet követeltek maguknak a Lapuló Sárkányok. A II. Világháborúban létrehozott japán Különleges Támadó Alakulatnak ez az egysége olyan szupertitkos volt, hogy évtizedekkel a háború után még honfitársaik sem tudtak a létezéséről. A kiképzetteknek a kikötők mélyén (Riport-tudósítás)

Kaslik Péter
Újratöltve: Nemzeti, vagy „kozmopolita” költészet?

József Attila: „Ady-vízió” című, a Nyugat folyóiratnak szánt írásában fogalmazza meg, a ma már szállóigévé vált mondatát: „A nemzet közös ihlet.” József Attila ugyanott azt is megjegyzi, hogy a nemzet „nyelvet alkotó tevékeny szellemiség.” Ugyanott olvassuk azt is, hogy néhány ember is lehet nemzet, sőt egyetlen személy is lehet a nemzeti értékek hiteles megtestesítője. Illyés Gyula „Az ozorai példai” c. versében írja, hogy a... (Tudomány)

Erdős Géza
Lehull az EU-lepel

A napokban olvastam egy leleplező írást, amit minden magyarnak meg kell ismernie. Előrebocsátom, nem vagyok híve ennek a kormánynak. Mi több, egyiknek sem. Kormányok jönnek-mennek, az ország marad. Marad? Talán! Ha fel nem zabálják a külföldi bankok és a multik. Mert eddig szabad préda voltunk. Most történt valami. A kormány az Nyugat, az Unió ellenében a magyarság mellé állt! Tehette volna előbb is, nem az utolsó pillanatban, de... (Hírek)

Jókai Anna
Remake 2/2

A mese a könyökünkön jön ki. A história az öreggel, a fiával meg a szamárral. Némelyek idézgetik: lám, úgyse lehet mindenkinek a kedvére tenni; ezért aztán, hacsak nem akarunk nevetségessé válni, arra hogy ki mit mond, nem kell odafigyelni. Mások felháborodnak, a demokráciában lejárt mese ez, a tanulság az önkényeskedőket segíti. Hohó, ma már nem úgy van, hogy csak bandukolunk az úton, komótosan, vagy ami gyanúsabb, célra tartva, a többiek... (Novella)

Lukáts János
Felico-tortuo-gazdiomachia*

Pillanat! Óh, te aranyforgácsa a lomha időnek,/ hopp, ide toppantasz közibénk, s már látjuk a hátad/ elviharozni, te arcátlan, szép lepkemadárka! Mondd, kibe’ bízhatnék, ha te nem szállnál ide, ho/zzám./ Lepjél meg, te, a menny legléhább ihletadója!// I. // „Óh, százszor boldogtalan, én, ki e nagyszerü testben/ élem az állati lét nyűgét, s keseregni e sorson/ nincsen mégsem erőm, mert – lám! – lebilincsel a jólét (Egyéb)

Borbáth Péter
Bezeg és Bazga: A Bazgabűz

Bazga egy délután arra ébredt, hogy irtózatosan kolompolnak. Próbálta magát mélyebbre vájni a vackán, csuhos pokrócokon, megpenészült szőrgombócokon keresztül jutott végre a bezöldült farostlemezekhez. A biztonság kedvéért még magára húzott két gipszkartont, füleit szőrgombóccal dugaszolta be, fészkelődött, és tovább hortyogott. Aztán mégis fölkelt, lábaival kotorászott az ágy alatt, de sehol sem lelte a... (Egyéb)

Tótfalusi Gergely
Újratöltve: Dédapám diófája

Dédapám diófája / / / Diófát ültetett/ dédapám./ Reszkető kézzel,/ betegen/ Kossuth seregéből/ hazatérve/ - verten./ / Csontja az/ ó-temetőben sárgul,/ arca fakó fotón/ mosolyog,/ de fája ma is él, és/ diót ad kinyújtott/ kezembe./ / Példája hangos:/ "Harcolj, ültess!" / / / Magyar Irodalmi Lap / / / (Vers)

Jókai Anna
Remake 1/2

A mese a könyökünkön jön ki. A história az öreggel, a fiával meg a szamárral. Némelyek idézgetik: lám, úgyse lehet mindenkinek a kedvére tenni; ezért aztán, hacsak nem akarunk nevetségessé válni, arra hogy ki mit mond, nem kell odafigyelni. Mások felháborodnak, a demokráciában lejárt mese ez, a tanulság az önkényeskedőket segíti. Hohó, ma már nem úgy van, hogy csak bandukolunk az úton, komótosan, vagy ami gyanúsabb, célra tartva, a többiek... (Novella)

Kenessey Csaba
Mögöttem az özönvíz!

A rendszerváltozás óta az államadósságot illetően, melynek kamatterhei az országot gazdaságilag agyonnyomják, nem nyugodnak le a kedélyek. Jó pestiesen mondva, a tankok diktatúráját követi a bankok diktatúrája! Az adósságtömegért ma senki sem akar felelősséget vállalni, folyik a politikai Fekete (!) Péter-játék. A választópolgárok azonban kezdenek átlátni a szitán, a kormánynak már nem sikerül az adósságokért is az elmúlt... (Tudomány)

Balogh Bertalan
A leigázás módszere

Elsárgult újságkivágás kerül elő a lomjaim közül: az egyik versprózám. Nézem, nincs rajta dátum. Olvasom, és emlékszem, valamikor harminc-egynéhány évvel ezelőtt írhattam: Seft Ha ki akarsz irtani egy kultúrát, ne a népet öld le, mert akkor szolga nélkül maradsz! Szent szobraik hitelét ingasd meg inkább, a hitüket, az eszmerendszerüket. Az már nagyon elég - mondta álmomban az Ős-parazita, és üveggyöngyöket adott az indiánnak... (Egyéb)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 21/25

- A köpeny a művészettörténetben is a gondviselésnek, a védelemnek a szimbóluma. A keresztény művészetben Máriát gyakran ábrázolták hatalmas köpenyben, ami alól kikandikálnak az emberek, akik hozzá fohászkodnak védelemért. Ez a "védelmező köpönyeg"- motívum valószínűleg azóta létezik a művészetben, amióta az emberek palástot, köpenyt hordanak. - A "skapuláré"-imádságban is ezt kérjük Máriától... (Könyv)

Jókai Anna
Ítélet

– Neved? – ........... – Tévedsz. Tetteid? – ............ – A vétket meg nem fojtottad. A kísértést befogadtad. Közölnivalód? – ............. – A Törvény nem ismerése nem mentesít. Enyhít csupán. A Bíróság dönt; fellebbezés lehetséges. 2 – Neved? – ............ – Hazudsz. Cselekedeteid? – ................. – Otthonossá tetted a gonoszt. Közölnivalód? – ................... – Tudtad a törvényt. Mégis megszegted. Súlyosbító körülmény. A Bíróság dönt; fellebbezés nincs. 3 Az ítélet: Általános átnevelő tábor. (Novella)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Kamikaze, az "Isteni Vihar"

„1945. augusztus 13.-án, két nappal a háború vége előtt a Kisarazu Légitámaszpontról egy öngyilkos egység indult bevetésre. Elöljáróm, Nisimori Josiomi őrmester így szólt hozzám: "Kawano, most meghalok. A te egyenruhád tisztább. Cseréld el velem, hogy méltó módon érjen a halál." Fájó szívvel adtam át pilótaruhámat, amit három nappal későbbi bevetésemre, saját halálomra... (Riport-tudósítás)

Doma-Mikó István
Hétpálinkás Yamada

- Az mindjárt kiderül – matatott zsebeiben a rendőr szonda után – ejnye, hova is tettem? No, mindegy, leheljen csak rám jó erősen!. A felszólításra, Yamada, mint férfi és szamurájok büszke leszármazottja, tudta mivel tartozik őseinek. Megigazította sokdioptriás szemüvegét, és csatatéren haldokló sebesültek módjára, akik utolsó erejükkel harsogják, hogy „éljen a haza”, mindent beleadott a lehelésbe. Japán sokezer éves történelmi... (Humor)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap