Prof. Dr. Bokor Imre
Az Amerikai Népszava és Kertész Ákos állásfoglalása

Az AN elismerte, hogy egy olyan kiemelkedő képességgel rendelkező “zseni”, mint Kertész, nem lehet egy eltorzult arculatú város díszpolgára, nem lehet egy és ugyanazon listán olyan “senkikkel”, mint Agárdi Gábor, Makovecz Imre, Balczó András, Raoul Wallenberg, Tolnai Klári és a többi, tehetségtelen figura, sokkal jobban megvan a kizártak csoportjában... (Hírek)

Jankovics Marcell
Tréfás farkas

See video

Jókai Anna
Az együttlét 15/34

– József körút, azaz a Népszínház utca eleje. Már a megállóoszlopoknak sem lehet hinni! Hazug – jobb esetben csak pontatlan minden kiírás. Ez esetben mégsem teljesen félrevezető, hiszen a Népszínház utca valóban a Körútba torkollik, s a legalább valamelyest tájékozott utazó könnyen megtalálja a felszállóhelyet. Ameli Ladár sokat utazik, de az ilyen–olyan útvonalakat hamar elfelejti. Mintha fölösleges volna megjegyezni, mintha úgysem ismétlődne soha semmi... ( (Könyv)

Lukáts János
Édenkert az ingoványon

Fekete István: Tüskevár Ha egyszer valaki számba venné, hogy hány magyar regény- vagy prózarészlet játszódik mocsárban, nádasban, ingoványon, - meghökkentően nagyszámú gyűjteményt kapnánk. Arany Toldijától kezdve, Jókai: Névtelen vár, Mire megvénülünk, Mikszáth: Két koldusdiák, Móra Ferenc: Rab ember fiai c. regényein keresztül, Szabó Pál XX. századi Ahogy lehet-je is kitüntetett (Könyvbemutató)

Konczek József
A megszületés vágya

– lírai jegyzet az Expanzió XIII. után – l. Fekszem a fűben arccal lefelé. Az esti hűvös áramlás végighullámzik a füvek élén, illatos a mező. Ez a nyár végi éjszakai mező, így hanyatt fekve látni, pontosan és zökkenő nélkül összefügg az éggel. Az ég nem olyan világos, mint nappal, most Hold sincs még, de jól láthatók a csillagok. Rendes nyári ég, júliusi. Valahonnan keserű szag csap felém, lehet, hogy egy csalánosé, odébb kúszom hát egy fához. Gyökerei, mint (Publicisztika)

Steinné Gruber Katalin
Vér és kenyér

Hideg októberi nap volt. Az ágyúzás napok óta egyre sűrűbben hallatszott. A fegyverek szünet nélkül ropogtak. Orosz tankok lőtték a várost. Lőtték, még romhalmaz nem lett. A magyar főváros, magyar kérésre. A Jóságos Kádár elvtárs kérésére! '! Az utcákon össze-vissza futkosó férfiak, nők, gyerekek, akik vagy a szétlőttlakásukból menekültek, vagy azért voltak az utcán, mert úgy hallották, hogy valahol élelmet, kenyeret osztanak... (Novella)

Jankovics Marcell
A katona szerencséje

See video

Jókai Anna
Az együttlét 14/34

– József körút, azaz a Népszínház utca eleje. Már a megállóoszlopoknak sem lehet hinni! Hazug – jobb esetben csak pontatlan minden kiírás. Ez esetben mégsem teljesen félrevezető, hiszen a Népszínház utca valóban a Körútba torkollik, s a legalább valamelyest tájékozott utazó könnyen megtalálja a felszállóhelyet. Ameli Ladár sokat utazik, de az ilyen–olyan útvonalakat hamar elfelejti. Mintha fölösleges volna megjegyezni, mintha úgysem ismétlődne soha semmi... (Könyv)

Nyerges András
Kevéssé ismert női praktikák

Részlet A barátságszédelgő című regényből - A csipkefüggöny mögé bújva, az ablakból figyeled a rád várakozó szerencsétlent. Ha a tekintete véletlenül fölfelé tévedne, te rögtön visszahúzódhatsz, de a lehetőséget, hogy meglesd, mit művel olyankor, amikor nem tudja, hogy nézik, ki nem hagynád. Lehorgasztott fejjel üldögél a szemközti villa kerítésének párkányán, mint aki semmi jót nem remél, s még csak sóvárgó pillantásokat se vet a kapu felé, mely alól elő kéne bukkannod. Kedvedre való, hogy így (Könyvbemutató)

Sebeők János
Kisebbség, többség, mítosz

Mondták valamikor, hogy fekete és fehér. Black and white. Kempeleni morcosságú sakkbábok az asztalon. White power. Fehér hatalom. Blackjack. Mondták valamikor, hogy világos és sötét. Kőbányai világos és jaj a sötét lovaknak az éjszakában, ha egyszer rájuk lel a fény. Mondták, hogy a jó és a gonosz. A jó és a gonosz párharca. Rémlik még ehhez a történethez valahonnét bennem, előző éltem (Egyéb)

Csernák Árpád
Más egyéb akkor nincsen, jó?

. Béla minden nap pontosan 5-kor ébredt. Nem kellett neki ehhez vekker. Derűsen, lendületesen pattant ki az ágyból, sietett a fürdőszobába, közben egy pillantást vetett a szobainason rá várakozó, frissen vasalt egyenruhájára… „Különleges zöld”, így nevezte. És valóban, ennek a ruhának a színe nem volt hasonlatos más zöldekhez; nem olyan volt, mint a fű zöldje vagy a különböző fák lombjának ezerféle zöldje, ez (Novella)

Szerkesztő B
Olvasóink figyelmébe: Nyíri Péter írása

Nem férhet kétség az indexre tett, letagadott és üldözött Wass Albert írói nagyságához. Az emigrációba kényszerült, onnan csak hamvaiban hazajutott tollforgatónk életműve fájdalmas üzenet magyarságunk és a Haza számára. A Kráter Műhely kiadásában megjelent Wass-könyvről, a Rézkígyóról élvezetes átfogó ismertetőt ad Nyiri Péter irodalomtörténész, A Magyar Nyelv Múzeuma igazgatóhelyettese írása, amelyet minden olvasónk figyelmébe ajánlunk (Hírek)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Wass Albert: Rézkígyó

Wass Albert Rézkígyója különleges olvasmány, s kétségtelenül nagy írói vállalkozás, hiszen az 1947-ben keletkezett regény az ember történetének-mítoszának a bibliai és meglátásom szerint sajátosan magyar hagyományon alapuló újraírása. A szöveget ezért – is – mitopoétikai eszközök, metaforák és szimbólumok szervezik, képi világa hiteles és a szó legnemesebb értelmében véve művészi:... (Könyvbemutató)

Jókai Anna
Az együttlét 13/34

– József körút, azaz a Népszínház utca eleje. Már a megállóoszlopoknak sem lehet hinni! Hazug – jobb esetben csak pontatlan minden kiírás. Ez esetben mégsem teljesen félrevezető, hiszen a Népszínház utca valóban a Körútba torkollik, s a legalább valamelyest tájékozott utazó könnyen megtalálja a felszállóhelyet. Ameli Ladár sokat utazik, de az ilyen–olyan útvonalakat hamar elfelejti. Mintha fölösleges volna megjegyezni, mintha úgysem ismétlődne soha semmi... (Könyv)

Doma-Mikó István
Újratöltve: A Tokugawák

Exkluzív interjú Tokugawa Motokoval, az utolsó japán sógun unokájával: "Hogy milyen volt akkor a báli ruha? Fűzőt használtak, a hajukat pedig a francia barokk mintájára bodorították. Az öltözetünkhöz tartozó csipkekalapot és hosszú blúzt külföldről szereztük be. Akkoriban kezdtek a japánok európai cipőt viselni, amiben otthon sokat gyakoroltuk a járást, hogy a külföldiek előtt ne maradjunk szégyenben. Az én koromban a Rokumékant a... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő A
A walesi bárdok

See video

Patócs Júlia
Arany János kézirata: Toldi szerelme

Arany János az elbeszélő költemény megírását szeretett leánya, Juliska halálát követően folytatta, e sorokat 1867-ben vetette papírra. Szeretett gyermekének korai elvesztését soha nem tudta feldolgozni lelkében, a csecsemő gyermekét árván hagyó asszony tragédiája megtörte az apai szívet. - - Piroska... ez a név! jaj nekem, ez a név!/ Hogy tipra keresztül egy boldogtalan év/ S közel a... (Hírek)

Szerkesztő B
Ma 195 éve született Arany János

Élete - Származása - Az Arany család ősi fészke Köleséren található, innen költöztek előbb Szilágynagyfaluba,[1] majd Szalontára; első földjüket és nemességüket Bocskai Istvántól kapták, címerüket I. Rákóczi György adományozta 1634-ben, de ezt elvesztették, amikor Mária Terézia 1745-ben herceg Esterházy Antalnak adományozta a hajdúvárosokat. A nemeslevél birtokában a família 1778 óta külön pereskedett jussáért, de (Hírek)

Kalász István
Magyar temetetlen

Milyen magyarnak lenni? Kérdezte a szerkesztő. Ezzel a novellával válaszolok. Ilyen. Sok még a temetetlen... - Idős nő áll a félhomályos szobában, fekete ruhája suhog, a szövet redőket vet a hátán, a nő nyög, fekete cipőjét húzza fel, kopott az orra, nézi a cipőt. Széttapostam a sarkát is, lehet így temetni? - kérdezi. A fiatal férfi mellette áll, nem szól; menjünk, néz fel a nő, hát fel a fejjel, mondja, ez az élet rendje. A nő kimegy a házból, a fiatal férfi követi, a nő fején fekete... (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap