Jókai Anna
Ima kétezer küszöbén

Isten, a küszöbhöz érve szűkszavú az ember. Már becsöngetett és most vár a nem előbb és nem később nyíló kapunál. Nincs kedve fecsegni; nehéz a vallomás, és az illúziókkal jórészt leszámolt. A híres vagy hírhedt (utólag kiderül) harmadik évezred majd kötelességszerűen bebocsátja. Isten, a dicsőítő jelzőidet elkoptatták, a körülírások pedig mesterkéltek, puszta neveden szólítunk hát, s még ez is csak közelítés – még ez sem telitalálat: Isten! A mi népünk így hív, (Egyéb)

Papp Lajos
Újratöltve: A nemzet, mely írott irodalmában a halálra készül

Mi,ért olyan sok a szívbeteg Magyarországon, s amely betegséget szinte magyar betegségként, Morbus Hungaricus-ként tartanak számon. (Papp Lajos: Jöjjön el a Te országod) "Hinnünk kell abban, hogy meggyógyulhatunk a mindenkor fenyegető és jelenleg is nemzetünket pusztító Morbus Hungaricustól." - Mindent, amit elérhettem, Mindent, amit elérhettem, elolvastam. (Könyvbemutató)

Szerkesztő C
Wass Albert levelesládája

Wass Albert levelezése a napokban elhunyt Szász (Zas) Lóránttal. 22 darab nélkülözhetetlen dokumentum, amely a nagy író utolsó tíz évének küzdelmeibe enged bepillantást, hitelesen, első kézből. Politikai hitvallás, a második felesége halála után megismert harmadiki feleséggel való kapcsolat, a családi ellentétek, a komoly anyagi nehézségek, a tisztes halálra készülés öntudata...mind-mind föllelhető ezekben a baráthoz és írótárshoz küldött levelekben. A két (Könyvbemutató)


Savanyú uborka

Sajtótájékoztató - csattanóval! Nem tudom miről, de a sztori bekattant… talán az időjárás? Nyomott. Vagy mert ép’ az imént hívott telefonon Kati néni? Na mindegy, mondom a beszélgetés után csak így magamnak (jól elvagyunk), ezt nem hagyom ki. A történet ahhoz a Szoboszlai Barnabáshoz kötődik, aki – mindenki emlékezhet rá - Kesznyétenben védte az uborkáját elektromos vezetékkel, és tragédia lett a vége… … arra is emlékezhetünk, hogy mint új szerveződés, (Humor)

Papp Lajos
Meghívó - Ima Magyarországért - Verőce, 2012. március 25.

Hívjuk, várjuk szeretettel a Kárpát-medencében élő minden honfitársunkat 2012. március 25-én, vasárnap, déli 12 órától harangszóval kezdődő fohászunkra Verőcén, a Kárpát-Haza Temploma előtti szabad téren. Közös Istenóhajtásunk, a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepkörében, a Kárpát-Haza Lakóinak Keresztalja gyülekezése 11.00 órától. A magyar kulturális és (Hírek)

Jókai Anna
Ima az utódokért

Például akik odalenn vihorásznak gipszmárvány oszlopok közt falkába verődve, a nyakuk vékony, és mellkasuk behorpad, korcsosult sarlók, imbolyogva fémmel patkolt lábakon; a vastag talpbőr őket köpésbe és kőre szórt magokba ragasztja. A lányok a semmitől viselősek a hasassá duzzasztott dzseki alatt – a jelentéktelen csúnyaságot így változtatják legalább a rútságban jelentékennyé: ők a botránkoztatók, a régen elpackázott eufória kikövetelői Te legboldogtalanabb (Egyéb)

Temesi Ferenc
A 48-56-os zongora

(Regényrészlet) ▲ Minden zeneszerző átéli azt a kínt és kétségbeesést, amit azoknak az ötleteknek elvesztése okoz, melyeket nem volt ideje leírni. De Mr. Bela Victor Jean Bartoknak, aki a New York-i Nyugati 57. utca 101. szám alatt található, rondán funkcionális Buckingham szállodába jelentkezik be épp a feleségével, azt is át kellett élnie, hogy leírt ötletei, gyŐjtései, egész művei is elvesztek. A spanyol határon, a portugál kikötő felé tartva... (Könyv)

Kovács katáng Ferenc
Svalbardi séta

Kinéz az ember az ablakon át, egyenest fel az égre. Ahogy sok-sok éven keresztül a Nagyalföld északkeleti csücskében a nagyapjától látta, aki napszítta arcát feltárta az égnek, kalapja alól kémlelt a magasba. Aztán megmondta, meg bizony, hogy milyen idő lesz. S ha a jóságos emlékezet nem torzít nagyot, általában igaza lett. Itt szürke minden, álmos, vacogtató, egyhangú és lusta. Nincs havat ígérő átfújt gomolyfelhő, nincsen felszakadozó... (Egyéb)

Szerkesztő C
Ma 131 éve született Bartók Béla

Szuhafői Bartók Béla (Nagyszentmiklós, 1881. március 25. – New York, 1945. szeptember 26.) a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője, zongoraművész, népzenekutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője, a Zeneakadémia tanára. Művészete és tudományos teljesítménye nemcsak a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is korszakalkotó jelentőségű.... (Hírek)

Balogh Bertalan
Négertánc

A hülyegyerekek rendszeres tornaórájára kísértem el egyszer egyik New York-i barátomat, mert gyógypedagógiai doktori disszertációjával kapcsolatban tanulmányt kellett írjon egy ilyen tornáztatásról. Nem érzelmi- és indulati zűrzavaros gyerekek voltak ezek, vagy skizofrének és hasonlók, hanem szellemileg és agyilag fejletlenek, akiknek taknya-nyála folyik, képtelenek a legegyszerűbb értelmes cselekedetre, mint például (Publicisztika)

Jókai Anna
Optimista pesszimizmus

– mi leszek, ha nagy leszek?// – színésznő vagy apáca// de mindenképp írok remeket// a világ csodál majd s szeret// – mi vagyok, ha már vagyok?// – aféle férfias női lélek// amíg írok – alig élek// de sorsot nem cserélek// – mi leszek, ha már nem leszek?// – közömbös lexikonadat// „magyar írók” címszó alatt// egy keskeny utca az omló városszélen// hiányos név egy csúnya paneliskolán// csak az Isten tart majd számon// – talán./// //Magyar Irodalmi Lap// (Vers)

Csernák Árpád
A mecénás

Citromsárga Lada gördült a gotizáló brit stílusban épült kastély elé. Naplemente volt. Mintha vörös drapériát feszítet­tek volna az épület mögé. Az izzó háttéren feketén rajzolódtak ki a parkba ültetett, egymásba fonódó, csupasz japán akácok boltívei. Halkan kattantak és puhán csapódtak be a kocsi ajtajai. Egy hölgy és három úr indult a kastély felé, ahol ebben a pilla­natban felkapcsolták a villanyt. Hideg fény szűrődött ki a lehúzott redőnyök résein. Az egyik oldalszárnyon tábla (Novella)


A Dante-paradoxon

Dantét olvasva ajánlatos az óvatosság./ A szellemes szerző magát írta bele versébe,/ hát sohasem tudható, hogy a történet hol lóg át/ a szerző életébe, s az vissza hol talál a költészetbe./ Az olvasó is rábukkanhat képmására e lapokon,/ így saját története egy másik történetbe tűnik át./ Máskor szerző és olvasó randizik egy/ szöveghelyen, s a költemény felidézi azt,/ ami majd bekövetkezik.// A szerelemről írva a Komédia különösen rafinált./ Megírja például Paolót és Francescát, de/ csak azért (Vers)

Jókai Anna
Az együttlét 34/34

– József körút, azaz a Népszínház utca eleje. Már a megállóoszlopoknak sem lehet hinni! Hazug – jobb esetben csak pontatlan minden kiírás. Ez esetben mégsem teljesen félrevezető, hiszen a Népszínház utca valóban a Körútba torkollik, s a legalább valamelyest tájékozott utazó könnyen megtalálja a felszállóhelyet. Ameli Ladár sokat utazik, de az ilyen–olyan útvonalakat hamar elfelejti. Mintha fölösleges volna megjegyezni, mintha úgysem ismétlődne soha semmi... ( (Könyv)

Turcsány Péter
A csehországi változásokra

A csehországi változásokra / / / //(Patanyomba ékelt vers)/// Szabadságpernye koszorús,/ / égő-embertest szagú föld./ / Kétoldalt sápadt és vörös,/ / te pofonvágott-arcú föld./ / A kettéosztott nemzedék/ / tűzbe lép és feléd üvölt:/ / és testük fojtó vallomás/ / égő-emberhús füstű föld!/ / Szabadságpernye koszorús,/ / világigazság hamvú föld./ / /// Magyar Irodalmi Lap /// (Vers)


Dőrerímek

Bemutatkozás // Harminc éve kertem túrom/ a szép Rákoskeresztúron./// I. Állatságok// Látomás / Erdőszélen vadkan áll,/ agyara közt nagykanál.// Ajánlat / Jaj de fürge az a ponty ott,/ szülök neked egy porontyot.// Ebadta/ Kutyám folyvást odavakkant:/ sose látott eddig vak kant.// Tisztázzuk csak! / A macskát nem tekergeted,/ ám biztos, hogy te kergeted.// Szaktudás / Sikerült a birkanász,/ mert juhász lett a kanász.// Ebféltés / Vigyázz, kutya, jön a sintér,/ jaj (Humor)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap