Lukáts János
Esztergom, királyok városa

Kétszázötven évig, az államalapítástól a tatárjárásig volt Magyarország fővárosa. Esztergom országrészek határán fekszik, szemközt a párkányi sík már a Felvidék része, jobbról a Börzsönnyel az északi hegyek sora indul, háta mögött a Dunántúl. Maga Esztergom a hegyen, a hegyoldalban, a hegy lábánál épült. Védi, és határát szabja a Duna kanyarja, játékul egy kis szigetet alakított ki a város elé. (Publicisztika)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 4/21

Tisztelt Elnök Úr! November 10.-ről keltezett válaszlevelét megkaptam és köszönöm, hogy vette magának a fáradtságot. Levele tartalmához két megjegyzésem van: 1.Európa ezen (nyugati) részén is az a gyakorlat, hogy a műsorszerkesztésbe nem szólnak bele, azonban a felelősséget mégis a vezető vállalja, mivel ő választotta meg munkatársait, akikben megbízik. Valakinek - és ez minden esetben a szervezet vezetője - kell (Tudomány)


Jó volt az Öreg - Pesten

Csak úgy - A zsigereiben volt a hülyeség? Vagy csak a természet jó hangulata áldotta meg azzal, hogy bolondos szituk alakuljanak ki körülötte? Semmibe véve az olyan, egyáltalán nem elhanyagolható tényeket, hogy főhősünk sokáig egy úri környezetben kocsisként, majd bányászként, mellette szőlőmunkásként teremtette elő családjának a mindennapit, maga mögött tudva egy doni kirándulást, nem önszántából.Ezeken eltöprengtem néhányszor, magamban jókat... (Egyéb)

Jókai Anna
Apokrif imák – alkalmakra 1

Reggel// ma még minden megtörténhet/ ami tegnap sem történt meg/ most még jövő ami estére a múlt/ kecsegtet a jelen teli van a pult/ most még gyúrható ami estére bekövül/ kibújtak a tervek álmom fátyla mögül/ Kettős ingembe hál’ Isten visszatértem/ tegnapi tudatlan: talán ma megértem/// Délben// amit elkezdtem, be kell azt fejezni/ amit tanultam, ki kell azt fejezni/ ami téveszme, le kell azt fejezni/ csak el ne siessük/ csak le ne késsük (Vers)

Papp Lajos
Újratöltve: Tanulságok

Egy szívsebész tapasztalatai az Amerikában eltöltött egy éve után a magyar és amerikai hozzáállásról és a "magyar átokról" a Jöjjön el a Te országod c. könyvében: "...mi nem vagyunk képesek arra, hogy feladatokat tűzzünk ki magunk elé, és ezért összefogjunk, egy, két, öt, tíz, száz ember. Maximum két emberig jutunk el időnként, és abban a pillanatban, amikor valahol felüti a fejét valami más, ami ugyan a közös érdeket szolgálja, akkor a... (Könyvbemutató)

Doma-Mikó István
Foggal és körömmel Eger váráért

- Dobó István kapitány vagyok. Kit keres az úr? – szólította meg a hatalmas férfi. Ibrahim fejében egymást kergették a gondolatok: lehet, hogy eltévedt, és ez itt nem is az egri vár? Mit jelent az ünneplő, és hogy nem harcolnak? Mitévő legyen? A többieknek már itt kellene lenniük… - Nos!? – ágaskodott fel Dobó bozontos szemöldöke. A csendet vágni lehetett. Tisztán érezte, hogy egy kövér verejtékcsepp elindul a tarkójától. A kapitány türelmetlenül toporgott... (Humor)

Balogh Bertalan
Az írás mechanizmusa

Az írás mechanizmusa közeli rokonságot mutat a hipnózis mechanizmusával: azt akarom, hogy összpontosíts a tárgyra, becsallak (jól kitanult fogásokkal) az odafigyelés állapotába, aztán játszom veled, vezetlek és hagyom, hogy élvezd amint eggyé válsz a hőssel, hagyom, hogy érezd amit a hős érez az események sodrában, gondold, amit ő gondol, együtt vegyél lélegzetet vele, küzdd az ő küzdelmét (Novella)

Erdődi Gábor
Hamvas szonett

Már itt áll az a csősz/ az a súlyos sötét/ tapadó nyirkos ősz/ a maradandó rét// már a varjú köröz/ nem jön a margarét/ akárhogy is pörölsz/ e korom nem oszlik szét// szived hiába Őz/ sirállyá varjakat/ fehér toll nem akad// nem éget át a tŐz/ homlokon gallyakat/ s hajadban hamvadat!/// Magyar Irodalmi Lap/ (Vers)

Jókai Anna
A gyermek imája

Jézus-baba, hát eljöttél./// Ide a ronda panelbe, hozzám. A kék égből jöttél, mondják, én meg a lila óvodából./ Nézd, a többiek alszanak már. Ketten vagyunk ébren./ A holdautó pörög és berreg./ A robotember nyikorogva lépked./ A lézerpisztoly villog és sivít./ Ezek az ajándékaim, bizony, most kaptam őket.// De Te csendes vagy, nincs semmi mutatványod. Csak fekszel itten a gipszjászolban. Mert Te jó vagy. A rossz én vagyok, mert szaladgálok, izgek-mozgok folyton. Fetrengek is, ugrálok is. És azt (Egyéb)

Kalász István
Első parancsolat

Aztán kimondta, és maga is meglepődött, hát Istenhez. A férje pedig biccentett, és ezért a megértésért hirtelen megint szerette abban a pillanatban. Útlevél, elektromos fogkefe, térkép, pénz, ruha, minden szükséges ott volt az ágyon, rendezetten, indulhatott akár. Aztán leült és sírt. Elindult (54 éves nő, két gyerek anyja) foglalkozása főkönyvelő, igen, szerdán koradélután indult el. Miután kedden délben elütötte a négy éves unokáját egy motorkerékpár. Két fiatal sietett sehová a pesti (Novella)

Balogh Bertalan
Vezető, vagy követő?

Leader or follower... vezető, vagy követő... Így kategorizál az amerikai minden embert. Egyszerű ez: a botnak is két vége van, meg a menetoszlopnak is. És vannak is roppant szisztematikusan összeállított tesztjeik arra, hogy hivatalosan is le lehessen szögezni: alkalmas-e vezetői állásra valaki, vagy csak arra jó, hogy utasításra dolgozzék. "De hol a számomra nagyon is létező harmadik típus?" - kérdeztem naivan... (Publicisztika)

Lukáts János
Muhi

Ahogy elhagytuk Miskolcot, szinte belefutottunk a ködtengerbe. Apró szemű, sűrű, decemberi permet hullott, a szélvédőn ezernyi vízcsepp ült meg pillanatok alatt. A ködnél talán csak a némaság volt nyomasztóbb, a mozdulatlanság. Száz lépésre előttünk az út mintha a semmiben oldódott volna fel. Szemem váratlanul megtorpant az autótérképen. - Muhi? Ez az a Muhi? - Hát… Muhi csak egy van. Egy kicsit elszégyelltem magamat, Muhit – (Egyéb)


Szél Atya Szellő fia

Kopog az eső ablakomon, / furcsa dallamot játszik./ A cseppek bámészkodva / terülnek el üvegemen, / bebocsátást kérve. / Hisz tudják ők, míg kint zord az idő, idebentről/ szobám melege csábít./ Kinyitom hát, s arcomra/ cseppen hidegségük. / A résen át egy huncut / szellő oson be. / Ágyamról felkap egy/ pihét, játszik vele./ Magasba emeli,/ majd földre ejti. / Ismét fel, szédülésig pörgeti,/ végül könnyedén dobja/ földre megunt játékszerét. / Hozzám rohan,/ játszik velem (Vers)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 3/21

Tisztelt Hevesi Úr! Szeptember 15.-i levelemre a mai napig nem reagált. Engedje meg, hogy viselkedését itt ne taglaljam. Egyszerűen nem kultúremberhez illő vilselkedésmód. Ezen felül, mint azt Szirányi János elnök úrral is tudattam, hallgatásával csak azt bizonyítja, hogy adásával nem tisztességes módon viselkedve, valótlan állításokat állítva, egy teljesen elferdített nézőpontot képviselve sugárzott ki a... (Tudomány)

Papp Lajos
Újratöltve: Hazaszeretet, Sinkovits és Latinovits

A gyenge emberek nem tudják elképzelni, hogy vannak náluknál erősebbek. Ha valaki mégis kiválóbb, mint ők, azt csak úgy tudják elfogadni, ha az illetőt beszennyezik, mert akkor lerángatják a maguk szintjére. Minden olyan történet, amely a nemzet nagyságait és hőseit erkölcsileg próbálja denunciálni, az a gonosz birodalmába tartozik. (A Legyen meg a Te országod c. könyvből) (Könyv)


A görög mítoszok és a magyar mondák azonos gyökerei

Az ez évben kiadásra került könyvemnek a címszerkezete szerint, a fő mondanivalója a görög és a magyar kultúra azonos eredetének bemutatásáról és annak bizonyításáról szól. De tágabb értelemben, mint a bemutató írásom címe is jelzi, az ókori világban lezajlott elképesztő méretű kultúrharc történelmi feltárását is bemutatja. A kultúrák harcával könyvtárnyi irodalom... (Könyvbemutató)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Jelen(lét)

Szerelemszín tulipánok készülődtek alváshoz a templomkertben. Lágyan összezárták szirmukat, és fejüket a föld felé hajtották, hogy a rögök éltető ereje csendes álomba ringassa őket. A fiú akkor indult ki a hit házából, amikor az orgonaima mélyen búgó hangjai már elültek az ódon falak között, s az emberi lelkekbe költözve röpítették tova az örömhír szólamát. (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap