Doma-Mikó István
Újratöltve: Az idő ablaka

Erdélyi vízió, amely megjelent az amerikai Magyarság 1990. ápr. 17-i számában. "Kiderült, hogy amit első látásra dombhasadéknak véltem, az egy földkunyhó álcázott bejárata, aminek árnyékos félhomályában egy öreg pipás-puskás ember ül. A múltszázadbeli mordályt keresztben nyugtatta a térdén, de a keze a ravaszon pihent, és az arcában volt valami, ami nem sok jót ígért… Mondják, hogy az életösztön csodákra képes. Magam sem tudom,... (Novella)

Jókai Anna
Apokrif imák - alkalmakra 5.

Ima a könnyű búcsúért - mert attól félek, nehéz lesz a búcsú, – Uram, hallgass meg engem – amikoron itthagyom csontnyelű gyöngyház fésűmet, hű társamat harminc éve idestova, holott akitől kaptam volt, bezzeg másokkal mulatoz már réges-régen; csontnyelű gyöngyház fésűmet itthagyom. A tükör alatt hever majd, mindössze két foggal csorbult teljessége még ujjam dermedt maszatját őrzi, a gyöngyház befoltosul. Más, tétova kezek emelik egy más, csúcsosabb... (Vers)

Jankovics Marcell
Elvek és tennivalók (a kultúra területén)

A kultúra nem csupán a művészetek és az irodalom gyűjtőneve, ahogy ma sokan hiszik. A tudományokkal és az oktatás-nevelés körével kiegészülve sem teljes. A kultúra fogalmába tartoznak a világnézet (vallás), az erkölcs, a szokások, hagyományok, a testi és szellemi egészség, a munka és a környezet kultúrája, az életmód, viselkedés, szinte minden. Nemzeti, közösségi kultúráról pedig csak akkor beszélhetünk, ha a részek kultúrája (Tudomány)


A szerelmi költészet veszélyeiről

Dantét olvasva ajánlatos az óvatosság. / A szellemes szerző magát írta bele versébe, / hát sohasem tudható, hogy a történet hol lóg át / a szerző életébe, s az vissza hol talál a költészetbe. / Az olvasó is rábukkanhat képmására e lapokon, / így saját története egy másik történetbe tűnik át./ Máskor szerző és olvasó randizik egy/ szöveghelyen, s a költemény felidézi azt,/ ami majd bekövetkezik.// A szerelemről írva a Komédia különösen rafinált (Vers)

Turcsány Péter
Ady-parafázis a Fájdalomról

Ady-parafázis a Fájdalomról/// „Nem tenyeremet rejti csak az öklöm?” / / / S ujjaimat kell imádsághoz törnöm? / / 2011. augusztus 22. Szombathely / / / Élet- és billentyűritmus „Szívbillentyűritmus”/ / Mirtse Zsuza/ / / Olyan ez, mint Liszt zongorajátéka,/ / csak élő emberek adják az életjeleket/ / hangok leütése nyomán! / / / / / Magyar Irodalmi Lap / / /// Vers /// (Vers)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 6/21

Tisztelt Elnök Úr! Nagy örömmel olvastam a TISZTESSÉG-ben a Katona Terézzel készült interjúját. A feltett kérdésekre adott válaszai adják nekem ma a bátorságot ahhoz, hogy levelemmel az Elnök úrhoz forduljak. Régi hallgatója vagyok a Magyar Rádiónak, 40 esztendeje élek külföldön és volt idő, amikor az egyetlen kapcsolatot az "óhazához" az éteren keresztül érkező hangok képezték. Nem volt mindig... (Tudomány)

Eperjes Károly
Thália és teológia 5/20

Számomra úgy tűnik, hogy akik a hagyományos, európai, vagyis keresztény értékrendet vallják és követik, inkább a jobboldal mellett teszik le a voksukat. Tehát szerintem Európában egyre kevésbé Nyugat és Kelet, Közép és Dél között húzódik a vonal. Sokkal inkább a keresztény értékrend és a nem keresztény értékrend áll szemben egymással -- egész Európában. - Bolberitz Pál: Amikor az ENSZ alapokmányát Amerikában megfogalmazták (Könyv)

Jókai Anna
Apokrif imák - alkalmakra 4

A születő üdvözlésére/ Megmosdatunk, megmérünk./ Azt hisszük, pontosan tudjuk súlyodat./ S titok, kit szeretünk benned./ Ott: Isten veled/ Itt: Isten hozott// Halottbúcsúztató/ Megmosdatunk, felmérünk./ Azt hisszük, pontosan tudjuk a veszteséget./ S titok, kit szerettél bennünk./ Itt: Isten veled/ Ott: Isten hozott// Ima az átkozottakért/ Szánd meg őket is. Ha Te nem léteznél, ők sem volnának szánandóak. Mert ha Tőled „eltekintünk”, a... (Vers)

Szerkesztő C
Wass Albert: 1956 – Hősök és hóhérok

Harminc esztendővel ezelőtt Közép-Európának, talán még magának a Szovjetuniónak a sorsa is egy vékony szalmaszálon függött, mely bármikor elszakadhatott volna, s akkor megszabadította volna a világot a kommunista mételytől. Ezt a ritka történelmi eseményt, mely tele volt addig soha nem látott lehetőségekkel, az egyik leghősiesebb és bizonyosan a legpatetikusabb forradalom váltotta ki, melyet a világ... (Publicisztika)


Valaha ifjak

Nagymamám emlékére, akiből oly sok erőt meríthettem...// -Rideg folyosók,/ színtelen falak közé zárva. / Egy rozsdás ódon ágyon/ fehér párnák, pecsételt paplanok. // Kihűlt ebédek, magányos/ villák, néhány fehér szalvétába/ gyűrt gondolat, kevés / korty keserű vízzel. // Fáradt ápolók, nyugtalan / orvosok, nevetést színlelő / féltő rokonok, s a vaságyon / bámészkodó árvák. // Árvák ők, talán mindannyian. / Betegséggel küzdő nagymamák, / s nagypapák. Fáradt arcú / idős emberek. // Ahogy (Vers)

Jókai Anna
Apokrif imák - alkalmakra 3.

Nagyszombaton/ Már szabad ám remélni/ a péntekről regélni/ már szabad visszatérni/ és a túlnant fölidézni/ már szabad a sebet bekötni/ részvétekben megfürödni/ már szabad a választ kérni/ bár ami volt, csak Isten érti/ már szabad újra lábra kelni/ a szenzációt széthirdetni./ Húsvétvasárnap/ Giling-galang szól a harang/ szellő támadt/ holt feltámadt/ tetszhalott csak aki halott/ hagyjatok most csapot-papot/ ál-tanítvány, hű tanítvány/ egymás mellett hű s a (Vers)

Lukáts János
„Medvéből lőn malac…”

avagy egy hősi ének metamorfózisa A tunguz-monguz költészet gyökérzete – mint köztudott – az évezredes szibériai múltba nyúlik vissza. Arra az időre, amikor pálmaligetek lengedeztek az Irtisz-parti oázisok fölött, amikor őseik száraz lábbal dézsmálhatták meg Alaszka aranyát, amikor a kanadai eszkimó birodalom alig két járóföldnyire volt jakháton, amikor az Ob és a Jenyiszej még közös mederben hömpölygött (Novella)

Patócs Júlia
Arany levele szomszédjához

Nagykőrös, márc. 28.1852. Kedves Szomszéd úr! Furcsa szomszédság ez a mienk, 20 mérföldnyire egymástól! No de sebaj, azért a szomszédi jó érzet nem változott. A kérdéses számadásról egyebet nem tudok, mint azt, hogy az a forradalom alatt akkori főszolgabíró Sughó József úrnak volt kiadva (a megyei közgyűléstől) megvizsgálás végett: Súghó úr 1849-ben ha jól emlékszem január vagy február hóban... (Hírek)

Balogh Bertalan
Kopaszon, most meg őszülő fejjel

Amolyanöregurasdologez tőlem, hogy valahányszor, (úgy 3-4 évenként) Pest-Budára látogatok a napfényes (és hurrikános) Floridából, okvetlenűl megnézem barátomatis, a vagány főszerkesztőt, aki még az én írásaimat is közli olykor. Emlékszem, egy ilyen több évvel ezelőtti látogatásomkor történt, hogy eligazodást és megvilágosodást kaptam az utcán egy nagy nemzeti kérdéssel kapcsolatban,... (Egyéb)

Jókai Anna
Apokrif imák - alkalmakra 2

Munkában// Szokott munka/ mégis nehéz/ a kapott szerszám/ csupa penész/ pincefényben/ ne hagyj minket/ világítsd meg/ gépeinket/ add meg a mi méltó bérünk/ hogy mérhessük, mennyit érünk/ Te légy a mi/ munkáltatónk/ Te vond le a/ jogos adónk/ zumma – zumma – zumm/// Tüntetésre// Sza-bad-sá-got/ köz-ke-gyel-met/ nyo-mor-gók-ra/ több fi-gyel-met!/ Em-ber-lé-tet/ jog-ál-la-mot/ nem tart-hat-tok/ mint ál-la-tot!/ Te írd meg a kérvényünket/ követeld ki érvényünket (Vers)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Tévedni isteni dolog

Az Úristennek megfájdult a feje az angyalok énekétől. Még ha csak fájt volna! Szúrt, sajgott, hasogatott, lüktetett! A bárányfelhőn hárfázó kopasz pocakos angyal szörnyű kornyikálása minden bizonnyal bekerült a mennyország végtelen történelmébe. - Életem baklövése volt ideszólítani ezt a pancsert – hörögte elkínzottan a Teremtő – még évtizedig maradhatott volna adóhivatalnok. A kopasz újult erővel fülsértő dallamba kezdett, az Úr felszisszent, és szapora (Humor)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap