Szerkesztő A
Ma 277 éve halt meg II. Rákóczi Ferenc

II. Rákóczi Ferenc (Borsi, 1676. március 27. – Rodostó, 1735. április 8.) a Rákóczi-szabadságharc vezetője, Magyarország vezérlő fejedelme, erdélyi fejedelem.[4] Neve szorosan összefügg az általa 1703-ban indított Rákóczi-szabadságharccal, mely révén Magyarország teljes függetlenségét kívánta visszaszerezni, hogy a Habsburg Birodalomtól független állammá váljék. E célnak megfelelően... (Hírek)

Prof. Dr. Bokor Imre
Szöktetés a Poszt-Gulagról 1/2

Ez az eseménysorozat 1945-ben kezdődött Tiszavasváriban, ahol a hazánkat "felszabadító" Vörös Hadsereg harcosai, valamint az NKVD (1943-után NKGB, 1946- után MGB, 1954-után MVD, végül KGB) "LOGÓT" viselő brigantik,- egy kisebb kocsmai torzsalkodást követően, öt magyar fiatalembert Debrecenbe hurcoltak. A szovjet ad hoc Katonai Bíróság egy személyt agyonlövetett, négyet pedig (Publicisztika)

Adorján András
Barnabás, a királlyá lett juhász 2/9.

- mesesorozat - Mártának és Annának Barnabás, a királlyá lett juhász Ezt a befejezetlen mesesorozatot 1987. december 24-én kezdtem el írni a kislányaimnak. (Márta akkor volt 8, Anna-Berta 7 éves.) Azazhogy nem írtam, hanem magnóra mondtam, hogy – mint afféle papapótlót – a gyerekek esténként meghallgathassák. Évek múltak el, míg egyszer megkértem valakit, gépelné le. Úgy is lett, s én úgy találtam, hogy némi stiláris... (Egyéb)

Jókai Anna
Apokrif imák 8/b

Arche: // Századok, Isten tudja, hány még,/ a Földön, de csak villanásnyi vonulás az Égnek/ többezer türemlés a térben/ teremtett emberi lények összessége/ akik már itt fent/ akik még ott alant/ hullámhegy és hullámvölgy ritmikus morajában/ segítsetek/ engedjétek agyatokban lüktetni a szívem/ engedjetek a szívben válni bölcsességgé/ segítsetek a vonagló Sárkányt a szakadék/ emésztő gyomrába végleg begyűrni/ ne zárjatok ki/ ne száműzzetek az egyébként oly... (Vers)

Balogh Bertalan
Madonna és Mother Teresa

Ki tud a kosz fényesedni annyira, hogy azt hiszi, ő világít. A sok senkiházira gondolok, a sok újgazdagra, akiknek a teljes beteg világ adta meg a korlátlan érvényesülést és gazdagságot: Michael Jacksonra gondolok egyebekben, meg "Madonnára", és a hasonlókra... Mennyi pénzt csinált ugyanakkor Mother Tereza? - "Az életnek sosem volt értelme és sosem lesz", mondta a pesszimista. Apja nyomban... (Novella)


Nagyszombat napja van

Nagyszombat a húsvéti örömünnep kezdete. Este kezdődik az ünnep a tűzszenteléssel (ez a VIII. századból eredő pogány szertartás), ezt követi a keresztvíz-szentelés. A nagyszombati szertartás keretében jönnek vissza a harangok Rómából. 7 olvasmány van, majd a prédikáció után 12 egyetemes könyörgés. Ebben a világ embereiért és vezetőiért, valamint a papságért könyörögnek. Az áldoztatás után a pap - az asszisztencia... (Hírek)

Maczkó Edit
Lélektöredékek... 1.

naplórészlet... - 1954. január 6.-án, Vízkereszt napján láttam meg a napvilágot. Tél volt, fehéren vakított a hó. Édesanyám, már kora reggeltől vajúdott. Abban az időben, még bába segített a szülés levezetésében. Nem volt saját otthonunk, nem tudom hanyadik árendában laktunk, de egy négyszer négyes szobában húzta meg magát a család. Akkor már volt egy bátyám, akiről a későbbiekben bővebben szólok majd. Édesapám nagy lázban égett. Kislány volt az... (Egyéb)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 8/21

Tisztelt Elnök Úr! Most érkeztem vissza Svájcba egy 10 napos magyarországi útról, ez alkalommal amikor tehettem néztem a TV-t és hallgattam a Magyar Rádió adásait. Tegnap, azaz január 21.-én reggel pár perccel 8 óra előtt a NAP TV-ben felfigyeltem Farkasházy Tivadar humorosnak egyáltalán nem mondható tevékenységére. Stílustalan, embereket de főként ellenzéki politikusokat lenéző, sőt megalázó teljesítménye igen (Tudomány)

Lászlóffy Csaba
Nagypéntek misztériuma

„Az igazság, egy élet vagy életmű háttérzenéje sohasem szomorú.” Szabó Magdával pár éve megritkultak találkozásaink. A tavalyi budapesti könyvhéten a nyár elején mégis sikerült körüludvarolnunk (több száz olvasója nevében bátorkodom ezt mondani), „udvara” a Vörösmarty tér egyik könyvsátra volt. Ott dedikálta és küldte „nagy szeretettel” lányomnak legújabb, Mézescsók Cerberusnak című könyvét (Osiris kiadó,... (Hírek)

Papp Lajos
Bízzatok magyarok!

Beszéd a pécsi Rendszerváltó Nagygyűlésen: "A Szellem, Erkölcs forradalmárait nem lehet kifárasztani. A megszólítottakat nem lehet az utcákról, a terekről visszaszorítani a karámok közé, a panelboxokba, nem lehet visszacsalogatni az ólakba vályúkba öntött moslékkal. Hiábavaló vágyakozása a mammon szolgálóinak, a zsarnokoknak, hogy megunjuk, hogy belefáradunk. Nem tudják kivéreztetni a Fény gyermekeit. A küldött emberek, a... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: A völgyek vándora

Hányszor hittem: hazám a fény hazája,/ s a völgyek szürke rabja nem vagyok,/ völgy vándorát a hegyek csókja várja/ és utam egyre feljebb kanyarog./ S ó, ti kegyetlen rózsaszín hegyek, // gyönge-elém hányszor emeltetek/ hajnal-pompában búskomor falat!/ S az utam völgy, ezerszer völgy maradt. // Most este van. Nem látom már az utat:/ hátha most a hegyre fölvezet?/ Hátha holnap könyörül a távol,/ s kanyargós... (Vers)

Serfőző László
Gyilkos kérdés

Emléktábla nélkül - Akik emlékeznek, idős emberek. (Ha élnek még.) Talán nem is a saját emlékeikről beszélnek. Csupán felidézik azokat a mondatokat, amelyeket szüleiktől hallottak, amelyek az elbeszélések nyomán fantáziaképeket varázsoltak tudatuk mélyére. Legyen így, vagy úgy, az események tragikus voltán mit sem változtatnak. Alig ült el az I.Világháború zaja, a sokáig dicsőségesnek titulált 133 nap egyikén négy tállyai férfi sorsa pecsételődött (Egyéb)

Adorján András
Barnabás, a királlyá lett juhász 1/9

- mesesorozat - Mártának és Annának - Ezt a befejezetlen mesesorozatot 1987. december 24-én kezdtem el írni a kislányaimnak. (Márta akkor volt 8, Anna-Berta 7 éves.) Azazhogy nem írtam, hanem magnóra mondtam, hogy – mint afféle papapótlót – a gyerekek esténként meghallgathassák. Évek múltak el, míg egyszer megkértem valakit, gépelné le. Úgy is lett, s én úgy találtam, hogy némi stiláris csiszolással (Egyéb)

Jókai Anna
Apokrif imák 8/a

Ima az emberiséghez// – oratórium –/ (A tér zsúfolódik, az idő felgyorsul. Ők, a lényegükben időn és téren kívüliek, de a feladat miatt mégis időben és térben érdekeltek: egyre aktívabbak. Tervszerinti nyugalmukba mintha némi, az embertől átragadt nyugtalanság vegyülne. Évmilliárdok teltek el – Isten látja, nem hiába. Most mégis mintha nőlne a kockázat. Mintha a kezét dörzsölné, mintha vigadna a Gonosz. S nincs csúfabb látvány a vigyorgó Gonosznál. Az Atya immár felnőtt (Vers)

Balogh Bertalan
Lángészek és agyalágyultak

Úgy látszik, csakis haláluk után lesznek igazán befogadottak a lángeszek, sőt kiderül egyikükről-másikukról, hogy a világ szellemi lángoszlopai, vagyis akkor eszmél rá a világ ezeknek az értékére és jelentőségére, amikor már "csak" az általuk hátrahagyott anyag izzik és világít, és nem zavarog már a személyük izgató jelenléte. A másfajták, azok, akik híresen és köztiszteletben őszültek meg, mint például... (Humor)

Koczeth László
Testetlen kereszt

Húsvét - Reisz Ilona: Jézus c. festménye - a festőművész hozzájárulásával- szemforgatók Kik gyermekként fejedet simogatták most a gyilkost is többre tartják eszme mit kétkedők hatalmasok hada meg nem állíthat mint követ repesztő virág bújik az ige - s világosul milliók mosolyától ennek a zsidónak bűne ugyan nincs de stigmát képzelünk reá hisz hatalmát nem ingatag örvendőktől nyerte - s ki döntené meg önnön nagyságát feszítsd meg kiált a... (Vers)


Megfeszítve

Megfeszítve - /// A keresztfa alatt // roskad egy asszony. // Egy férfit feszítettek meg. /// A keresztfa alatt // roskad egy anya. // A fiát feszítették meg. /// A keresztfa alatt // sír egy nő. // Egy embert feszítettek meg. /// A keresztfa alatt // zokog egy keresztény. // Az Istent feszítették meg. /// Szörnyű sírás ez, // beleremeg az ég, és a föld. // Keserű órák ezek. /// Asszonynak, anyának, nőnek, // kereszténynek, hisz az Embert, // s az Istent a Golgotán ölték meg. (Vers)

Adorján András
Akart a rosseb…(57. születésnapomon / ra)

Akart a rosseb/ Megszületni Akartam-e?/ – Nem kérdett senki/ Akartam-e felnőıni/ Koromat megelőızni?// – Hah! –// Világra jöttem/ Páriának/ Szembe a szenny/ Árjának// – Egymagam –// Számkivetve/ Kigúnyolva/ Letaposva/ Megköpdösve/ Meghalnom/ Sem volt/ – Nem szabad!/ Mondá az Úr:/ „Csak tartsd magad/ Gyengeségedben az erőm"// Mennyire meggyűlöltem akkor Őt!/ Körülöttem zsenitörpék/ Azt akartam, hogy megtőrjék... (Vers)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap