Lukáts János
Szerelem

(Szünidei elbeszélés) Kabócának hívták a lányt. Nem ez volt a neve, de így hívták. Nem szerette ezt a nevet, de hallgatott rá. Arra mindenesetre jó volt, hogy ha akart, megharagudjon a Kabóca név miatt! Ügyes dolog volt ez, része a Szerelem nevezetű társasjátéknak. Itt volt aztán Vakarcs is, már most elmondom, Vakarcs fiú volt, hogy ne legyen félreértés. A Vakarcs nevet eredetileg azok a selyem-majmocskák viselték, amelyekre a fiú... (Novella)


Ferenc

Egy évforduló kapcsán - … azt (is) tervezte; saját vagyonát áldozza fel annak érdekében, hogy jobbá tegye az amúgy már végsőkig sanyargatott nép életkörülményeit, sőt ugyanilyen tetteket várt azoktól, akiknek volt miből osztani akár a nemzet javára is. Utolsóként kérte volna a legkisebbeket, hogy húzzanak még egyet a nadrágszíjakon. A közös, és legigazságosabb teherviselés módján töprengett, egy új jövőről álmodott, ugyanis mély józansággal... (Egyéb)

Maczkó Edit
Lélektöredékek... 3.

Keserédes... Olyan nyolc, tíz éves lehettem, kikor először moziba mentem. Nem volt ám olyan egyszerű, mert a mozijegy árát nem tudtam mindig ajándékul kapni. Volt, mikor meg kellet érte dolgoznom. Alig vártam a vasárnapot. Anyai nagyapám, az a drága őszhajú papa , olyan jóságos ember volt, amilyet ritkán ad az Isten. Alig múlt negyven éves , már özvegyen maradt szegénykém. Nagymamámat elvitte a tüdővész. Hét... (Egyéb)

Adorján András
Barnabás, a királlyá lett juhász 9/9

- mesesorozat - Mártának és Annának Barnabás, a királlyá lett juhász Ezt a befejezetlen mesesorozatot 1987. december 24-én kezdtem el írni a kislányaimnak. (Márta akkor volt 8, Anna-Berta 7 éves.) Azazhogy nem írtam, hanem magnóra mondtam, hogy – mint afféle papapótlót – a gyerekek esténként meghallgathassák. Évek múltak el, míg egyszer megkértem valakit, gépelné le. Úgy is lett, s én úgy találtam, hogy némi stiláris... (Egyéb)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 12/21

NYÍLT LEVÉL Tisztelt Elnök Úr! Ezen levelemet "nyílt levél" formájában juttatom el Önhöz és a magyar valamint nemzetközi sajtóhoz, mivel eddigi tapasztalataim alapján csak ezen az úton kap a levélíró választ. Magyarország politikai és gazdasági alakulását nagy aggodalommal figyeljük, a két évvel ezelőtti választások óta az ország lakosságának állapota és nemzetközi megítélése katasztrofálisan (Tudomány)

Jókai Anna
Az Advent

Az Advent/// Az Adventben nincs hiba./ Sóvárogva várjuk a valódit./ De az Érkezőt nem ismerjük fel;/ s helyette dícsérjük, aki lódít./ Az Antikrisztus cifra névjegyét/ színes bakelit-tálcán kínálja –/ az Égi Küldött a küszöbön ül,/ hogy behívják, arra várva./ Jöjj el, jöjj el… ahogy már eljöttél,/ megölettél, ki sosem öltél./ Mégse haltál: feltámadtál,/ a vég ellen gyógyírt adtál./ A csalónak kívül tágasabb;/ bennünk sütött föl már a Nap./// Magyar Irodalmi Lap/// (Vers)

Szerkesztő B
Ma 126 éve született Tóth Árpád költő

Tóth Árpád (Arad, 1886. április 14. – Budapest, Várnegyed, 1928. november 7.)[1] költő, műfordító. Életrajza 1886. április 14-én született Aradon. Édesapja Tóth András szobrász volt, édesanyja Molnár Eszter, egy aradi ács-segéd leánya. Az apa megszállottja volt Kossuth Lajos és a szabadságharc emlékének, élete folyamán több különböző város főterei számára készített Kossuth szobrokat, ennek köszönhető a család eleinte (Hírek)

Szerkesztő A
Tóth Árpád: Lélektől lélekig

Állok az ablak mellett éjszaka, / S a mérhetetlen messzeségen át / Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd / Távol csillag remegő sugarát. // Billió mérföldekről jött e fény, / Jött a jeges, fekete és kopár / Terek sötétjén lankadatlanul, / S ki tudja, mennyi ezredéve már. // Egy égi üzenet, mely végre most / Hozzám talált, s szememben célhoz ért, / S boldogan hal meg, amíg rácsukom / Fáradt pillám koporsófödelét.... (Vers)

Kalász István
Fölöttünk jövő ég

Ekkor dőlt össze az első ház a téren. A sarki szecessziós épület, a földszintjén az új német bank működött. Az öreg Pilikiny, a pék kiugrott az ablakon, utána a lánya sikoltozva, végül az ősz férj gyáván kalimpálva. Elsodortra őket is a víz. Ismét megszólalt a telefonom, megint Petra volt az. Csodálkozom, hogy még működik a telefon. mondtam. Adom a bátyádat, szólt Petra, és ne haragudj, hogy annyit vétettem ellened. A kis lelked ellen… Hogy nem hittem benned. Bátyám sírt, (Novella)

Adorján András
Barnabás, a királlyá lett juhász 8/9

- mesesorozat - Mártának és Annának Barnabás, a királlyá lett juhász Ezt a befejezetlen mesesorozatot 1987. december 24-én kezdtem el írni a kislányaimnak. (Márta akkor volt 8, Anna-Berta 7 éves.) Azazhogy nem írtam, hanem magnóra mondtam, hogy – mint afféle papapótlót – a gyerekek esténként meghallgathassák. Évek múltak el, míg egyszer megkértem valakit, gépelné le. Úgy is lett, s én úgy találtam, hogy némi stiláris... (Egyéb)

Kaslik Péter
Felelet a Mondolatra - A hatalmát vesztett magyarországi elit külföldi vádaskodásairól 2/2

„Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van.” Példabeszédek 18: 21 Magától értetődő, és sajnos napjainkban egyre gyakrabban megélt igazság, hogy a tudományok és az ipari fejlettség mai fokán egy minden magasabb képzettség nélküli kis csoport is komoly szörnyűségeket képes elkövetni. A különböző robbanó szerkezetek elkészítésére vonatkozó (Publicisztika)

Jókai Anna
Felismerés

Felismerés / / / Gergely Ágnes születésnapjára / / Neked a bedeszkázott ablak. / / Nekem egy kulcsrazárt szoba. / / A jelen múlandó. / / A múlt nem múlik el soha. / / Vékony páncélt adott az Isten – / / de a kard erős, hogy segítsen. / / A versed szétveri az árnyat. / / Nehéz volt. / / Megcsináltad. / / Magyar Irodalmi Lap / / / (Vers)

Maczkó Edit
Lélektöredékek... 2.

Gyermekévek... Azokra az évekre már alig emlékszem, mikor óvodáskorú voltam. Elmondásokból, mások emlékei, elbeszélései alapján van némi képem arról, hogy milyen is volt a gyermekkorom. Néhány fénykép maradt belőle. Van egy nagyon meghatározó megsárgult fotó. Kicsi voltam, olyan egy-két éves körüli. Szőke, göndör fürtjeim, össze voltak fogva a fejem búbján, ami elég fájdalmas lehetett, mivel alig volt pár szál hajam (Egyéb)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 11/21

Tisztelt Elnök Úr! Mellékelve megküldöm a Magyar Rádió elnökének, Szirányi János úrnak és Hevesi Péter Pál úrnak küldött reklamáló soraimat, tudomásulvétel végett. Gondolom, minden jóérzésű magyar érdeke annak meggátolása, hogy a Magyar Rádió visszaessen a múltban gyakorolt szégyenletes stílusába. Tekintettel a médiatörvény mostani tárgyalására szükségesnek tartom Elnök (Tudomány)

Petrozsényi Nagy Pál
Bolond Irén

Régi közhely, miszerint a pénz, a jólét ritkán boldogít. Bizonyíték erre az a háborút követő néhány év, amit kisfiúként éltem át egy romániai faluban. Helyesebben most romániai, mert akkor, a második bécsi döntés révén, Magyarországhoz tartozott. Kajántót ugyanaz jellemezte, mint a többi falut akkoriban: düledező kunyhók, elhanyagolt szántóföldek, hiányzott a villany, út, pénz. A parasztok mezítláb jártak, egyik-másik rongyokban. Rádió, mozi nem létezett. Ezt pótolták a fonók, a tengerihántás és egyéb... (Novella)

Lukáts János
„A nagy év” és a nagy mesélő

Eötvös Károly és életműve, amely 1848 köré épült Úgy egy évszázadon át tartott Eötvös Károly népszerűsége, az 1870-es évektől az 1970-es évekig. A politikus-ügyvéd és história-búvárló író páratlan bőséggel ontotta írásait a 19. század magyar történelméről, fontos és kevésbé fontos eseményeiről, ködbe és feledésbe hulló alakjairól, tárgyairól, fölemlegetett, azután elfelejtett helyszíneiről. Kétezernél több írás hordozza... (Novella)

Magyar Nyelv Múzeuma
Könyvek között egy életen át

Busa Margit hagyatéka Széphalomban - Széphalom jeles irodalmi emlékhely, a Kazinczy-kultusz központja. E szent helyen állt Kazinczy Ferenc lakóháza, 1806-ban ide költözött a családjával. Az irodalmi élet és a nyelvújítás vezéreként huszonöt évig innen irányította, szervezte a magyar szellemi életet. A széphalmi Mester a helyi közélet tekintélyes személyiségeként (Tudomány)

Serfőző László
Vízi(l)ó

A magykám cet lett? Ha valamire az a jelző, hogy nívós, akkor az egyfajta (pozitív) minősítés a szóban forgó dolog felé, már ha az értékességet, igényességet tesszük górcső alá. A televíziós csatornák műsorait illetően vannak fenntartásaim – ez irányban. Újabban rászoktam az egyik televíziós csatorna ismeretterjesztő filmjeire. Jók. Érdekesek, tartalmilag-képileg színesek, egyszóval le tudnak kötni a bemutatottak. Valamelyik nap egymás után... (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap