Kristóf Péter
Mit ér a tudós, ha magyar?

„A tudománynak nincs hazája, de a tudósnak van” – mondotta Eötvös Loránd, utalva ezzel annak kiemelt szerepére, hogy a tudós milyen nemzeti környezetből érkezik, milyen vallási-kulturális identitással rendelkezik, és melyek azok az értékek, amelyek számára a hivatástudatot jelentik. De milyen tényezők együttes közrejátszására van szükség ahhoz, hogy valakiből kiemelkedő tudós válhasson, és ebben milyen szerepet képvisel nemzetünk történelme, (Publicisztika)

Lukáts János
Patmosz

Ott ment az úton, megelőzött néhány őgyelgő parasztot, őt meg egy szamár előzte meg, a szamár patája ütemesen kopogott a köveken, a gazda hitvány kis fekete ember volt, bottal ütötte az állatot gyorsabb ügetésre, Johanannak összerándult a gyomra, amikor azt látta, hogy ember ver állatot. Nehéz szőr átalvető húzta a vállát, sajt volt benne, egy óriási meg két kisebb, az óriási sajt kerek volt, hibátlan, a kisebbet az őrparancsnok félbetörte, Johanan (Novella)

Adorján András
Iksz Ipszilon önéletet ír

Iksz Ipszilon néhány barátja téveszméjétől vezettetve, mely szerint az élete ért valamit, szelíd presszió hatására elhatározta, hogy megörökíti. (Mintha nem lett volna elég végigcsinálni…) Még mielőtt meghalna. Neki is látott a papírjait, kegytárgyait, fényképeit rendezgetni, jegyzetelni. Sőt, az első pár oldal el is készült. Több sem! Ugyanis – mondtam már? – Iksz Ipszilon még élt. És akármilyen begubózva is tette, csak történtek vele dolgok a jelenben is. Néha... (Humor)

Jókai Anna
Az a harc és az a béke 1/3

– Ne ölj! - Nincs kommentár. A parancs őrjítőén szűkszavú. Használati utasítást nem tartalmaz. Esetenkénti felmentést nem jelöl meg. Nem szól a körülményekről. A lábjegyzetet hozzá – megszegésekor – maga az ember gyártja. Az ember az, aki több-kevesebb sikerrel megmagyarázza, hogyan kell az általános tilalmat „voltaképpen” érteni. – Ne ölj! - Ez az a parancs, amit vagy mindenki betart, vagy senki sem lehet biztos abban, hogy ő be tudja tartani. Függ (Egyéb)

Szerkesztő A
USA - Kanada előadói körútra indul Papp Lajos

Dr. Papp Lajos szívsebész professzor, Alkotóközösségünk tagja Elhallgatott magyar Történelem címmel. A professzor többek között Széchenyi díjas, Magyar Örökség díjas, Prima Primisszima díjas, Budapest, Kaposvár díszpolgára, a Magyar Tudományos Akadémia nagydoktora, több mint 8 önálló könyv szerzője és 12 könyv társszerzője. Zöldmezős beruházással két önálló szívsebészeti (Hírek)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 19/21

Tisztelt Tabajdi Csaba Úr! Kedves Csaba! Nem első alkalommal cseréljük ki nézeteinket, álláspontjainkat, eddig a nyilvánosságot a magam részéről kerültem, nem azért, mert féltem volna tőle, hanem mert bizonyos mértékig tiszteltelek és becsültelek régi kiállásodért, nem akartam Neked személy szerint ártani. Sajnos az utóbbi években a rólad alkotott pozitív képem egyre jobban elhomályosodott, most pedig mondhatnám (Tudomány)


Emberi gyarlóság

Te, ki egykoron hittél önmagadban / most sietsz az Úr templomába / elveszett hited megtalálni. / Bűnöktől remegő, csontig átfagyott / testednek menedéket lelni. / Te, ki egykoron megtagadtad Őt, / most szentül hiszed, fájdalmadra / gyógyír, csak az Isten kegyelme lehet, / s a távolból fényét , látni véled. / / Te, ki egykoron Őt kerested, / s miután kegyelmét elnyerted, / ismét hittél önmagadban. / S szentül megfogadtad: / egyedül is bírod majd a (Vers)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 22/25

- Amikor én Ady verseit olvasgattam, arra gondoltam: lenyűgöző, hogy micsoda Isten-tapasztalatokra jutott! Ugyanakkor majdnem minden istenes versében érezhető, hogy ezeket nem tudta igazán a lelkébe építeni. Babitscsal más a helyzet: ő is bejárta a maga vándorútját a hitben, de el isjutott Isten megértéséhez. - Ady is, Babits is kivételes tehetségű költő, de mások voltak az eszközeik és a lehetőségeik a hit... (Könyv)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Nikodémusz

A hold varázsosan tündökölt, a csillagok szemérmes-halványan hunyorogtak a mélykék égen. Lágy, gyenge szellő indult útnak, s mosolygott, mert a magas kőfal mellvédjén vidám csillámdalt énekelt egy pajkos holdsugár. A fal mellett, a sötétben egy férfi ment sietősen. Hosszú, erőteljes léptekkel haladt, fejét időnként lehajtotta, mintha attól félt volna, hogy észreveszik… Őt, a híres (Novella)

Kalász István
Nehéz idők - Örkény István emlékére

Tudatom: nem hagyom el a 416-os szobát egészen addig, amíg el nem tűnik az arcomról a kiütés. És ez eltarthat néhány napig. Másodszor: ez alatt az idő alatt senki sem léphet a szobámba. Harmadszor: ezt az időszakot nem vagyok hajlandó kifizetni, így ne is jöjjenek semmilyen számlával. Negyedszer: a kárt, amit tudományos pályafutásomban okoztak, meg fogják téríteni, Ezt még megkeserülik! S. Tisztelt Schmidt úr, kérem, nyissa ki az ajtót. (Novella)

Adorján András
Iksz Ipszilon megkövet

Rajongói, de azok számára is, akik csak hírből – mondjam azt, a róla ke-ringő legendákból – ismerték, nehezen lesz hihető, amit mondok, de Iksz Ipszilonnak hibái is voltak. Egy olyan világban, ahol mindenki és minden – méretarányosan bár – de kitűnő, egy ilyen hír kiszivárgása zavart, bi-zonytalanságot kelthetne, ezért a szíves olvasó kéretik ezt a meghökkentő közlést bizalmasan kezelni. A legjobb lett volna persze, ha már eddig sem olvassa el ezt az írást. De a baj már (Humor)

Jókai Anna
A várakozás és a keresés 1/2

Várakozni ezután is, vagy továbbra is keresni? A kategorikus döntés megkönnyebbítene, mert eligazítana, egyszer s mindenkorra. De a kategorikus döntések – az alap igenen és alap nemen kívül – csak részben igazságosak; általánosíthatók ugyan, még sincsenek elég tekintettel a személyre. Egy dolog a bizonyos: akire a kérdés vonatkozik: van. Nem úgy, ahogy földhözragadt fantáziánkkal elképzeljük, nem ott, ahova... (Egyéb)

Maczkó Edit
Lélektöredékek 6.

Bátyámról is essen néhány szó. Édesanyám féltve őrzött kincse és minden reménysége ő volt. Miután a középiskolát ott hagyta , mert megbetegedett és szanatóriumba került, hazajött a szülői házhoz. Nem gyakorolhatta a sportot, az ökölvívást, ami valószínű csak kezdete volt a félresikeredett életének. Édesanyám beíratta a közeli gimnáziumba, ahol nagyon jól tanult, de csak két évet végzett el. Nem érettségizett le, mert minden más érdekelte, csak a tanulás (Egyéb)

Adorján András
Iksz Ipszilon magába száll

„Szállj magadba Ipszi, míg nem késő, kérd mindazok bocsánatát, akiket megbántottál” – írta hősünknek egy jóbarátja. Iksz különben makacs volt, mint egy öszvér, ritkán hallgatott másokra (vagy pél-dátlan szívóssággal kutatta fel azt az egyetlenegyet, aki pont azt tanácsolta, mint amit úgyis tenni akart), de a felszólítás ezúttal olyankor érte, mikor már úgyis késő volt. Valami megint cigányútra ment, lábai alól kiszaladt a szőnyeg (Humor)

Jókai Anna
A sorrend és az alkalom

A sekélyes, elsősorban a praktikumhoz szoktatott gondolkodás számára a krisztusi feddés ingerlő. Átsuhan a lelken a szentségtörés: Krisztus, aki maga az Igazság, ezúttal igazságtalan? „Egy Márta nevű asszony befogadta házába. Ennek volt egy húga, Mária. Ez odaült a lábához, és hallgatta szavait, Márta meg sürgött-forgott, végezte a háziasszonyi teendőket. Egyszer csak megállt: – Uram – méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy... (Novella)

Bene Zoltán
A bennszakadt lélegzet

Történt, hogy Vilmos Elekben, a nagyszegi fotográfusban három végeláthatatlan percig bennsza-kadt a lélegzet, s úgy érezte, menten a föld alá süllyed, amikor kiderült, hogy voltaképpen senki más, mint éppen ő maga az egyik oka annak, hogy kitört az a háború, amit majd az utókor eleinte a nagy háborúként, aztán hosszú, keserves évtizedekkel később, amikor már lesz mihez igazítani a sorszámot, első világháborúként emleget. Amikor... (Novella)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 17/21

Tisztelt Elnök Ur! Kedves Árpád! Igen nyugtalanító hangú hírek érnek el bennünket, melyek Magyarország nemzetközi megítélését negatív módon befolyásolhatják. Amint értesültünk, PETÁK István MTV elnökét akarják helyéről elmozdítani. Egy másik ugyancsak eklatánsnak mondható média eset a Pálfy G. István elleni SZDSZ támadás. Hol egyeztethetők ezen esetek össze a sajtószabadsággal? Mivel (Tudomány)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap