Horváth Lajos
Egy iráni kereskedő Magyarországon és a Bizánc elleni magyar-besenyő hadjárat 934-ben 2/2

3. A magyar-besenyő megbékélés és szövetség A magyar szállásokat ért nándorfehérvári városlakók által elkövetett támadás hírére a magyar-besenyő fegyveres konfliktus befejeződött. Feltételezhetően a magyar fél kezdeményezte a békét, annak következtében, hogy elhatározta a város megbüntetését, illetve ezen (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Jókai hírlapjai 1/4

„Elaludt…” mondta csendesen Stricker Mór, a háziorvos, s mi, a folyosón várakozó újságírók tudtuk, hogy ez mit jelent. Jókai meghalt! Április 25-én lett rosszul, ágynak esett, s napok múltán tüdőhurut tört reá. Május ötödikén, a mai napon mintha jobban lett volna, A lőcsei fehér asszonyt kérte, drámát akart írni belőle; aztán estefelé állapota hanyatlani kezdett, s este 9 óra 20... (Publicisztika)

Jókai Anna
Érettkor - A táguló Én

Mindent, ami engem ért – s amit bizonyára megérdemeltem –, mások javára kell fordítanom. Az írás nem eszköz – de a legmagasabb rendű eszközként is használható. Ki kell törnöm önmagam bűvöletéből. Egy jottányit sem szabad engednem abból a meggyőződésből, hogy – az esztétika törvényei szerint ugyan – az irodalom hír-adás; az érvényes lét lehetőségének hívása, a látszatéletek ébresztése. Ha nem fogadják be, hát nem. Ha (Novella)

Szerkesztő B
Dsida Jenő: Az utolsó miatyánk

Az utolsó miatyánk / /Parányi pirula. / Itt a lámpaoltás. / Miatyánk ki vagy a mennyekben! / Megint egy sikoltás. / / Aludni, aludni, / csend, nyugalom, béke. / Szenteltessék meg a Te neved! / Lesz-e ennek vége? / Magas bácsi sóhajt, / aki meghal, jól jár. / Jöjjön el a Te országod! / Hat az altató már. / / Csillagok villognak. / Hunyorogva int egy. / Legyen meg a Te akaratod! / Nekem minden mindegy. / / 1938 / / Magyar Irodalmi Lap (Vers)

Szerkesztő B
1907 május 17-én született Dsida Jenő

Dsida Jenő (Szatmárnémeti, 1907. május 17. – Kolozsvár, 1938. június 7.) erdélyi magyar költő. Élete Dsida Jenő 1907-ben született Szatmárnémetiben, apja Dsida Aladár az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. Anyja Csengeri Tóth Margit, aki Beregszászon élt. Itt ismerkedtek össze és szerettek egymásba, házasságkötésüknek regényes története van.[1] Dsida Jenő gyermekkorát beárnyékolta az első... (Hírek)

Prof. Dr. Bokor Imre
Parlameni dilemmák

Türhetetlen, hogy a közel két évtizeden tartó parlamenti (érdemi) munka és (szorgos) látszattevékenység mellett, nem jutott idejük arra az "illetékeseknek" (az országgyűlés elnökeinek, alelnökeinek, a szépszámú bizottsági elnököknek, alelnököknek és tagoknak, illetve egyetlenegy országgyűlési képviselőnek sem), hogy érdemi lépéseket tegyen(ek) a képviselők számának radikális csökkentésére, a különféle... (Publicisztika)

Lukáts János
„Az utcaseprő sepreget…”

A lapátról állandóan lehullottak a falevelek, a seprű alól meg állandóan kibújtak, Gerendásnak kétszer-háromszor is utánuk kellett nyúlnia, amíg valamennyit egybeterelte. A lapát hosszú szárát a közepén markolta meg, a seprűvel leszorította a leveleket és úgy csoszogott el a kocsiig. Belekotorta a leveleket a lapátról, de ha éppen fújt a szél, újra szétszórta a levél nagy részét. Gerendás csak sóhajtott ilyenkor,... (Novella)

Jókai Anna
Felnőttkor - A látvány és a tények

Az irodalomba „berobbant”, sikeres író. Az általános iskolában, majd a Vörösmarty Gimnáziumban. 1974-től „szabadon”. Szinte évente egy könyv. Külföldi kiadások. Szőkére festett haj, barnára sült bőr. Ellentét a külső megjelenés és a megjelenített életanyag között. Országjárás; megismerem a hazámat. Rendkívüli népszerűség. Hívnak, olvasnak. Beszélek, és hallgatnak rám. Sajátos küzdelem a sötétségbe süllyedt tudat ellen. Megnyílik a külföldi utazás... (Novella)

Doma-Mikó István
Japánságtudat, a belső erő

A világ legkiválóbb elemzői próbálják megjósolni a japán gazdaság jövőjét. Statisztikákat vetnek egybe, számolgatnak, mutatókat analizálnak, miközben figyelmen kívül hagyják, hogy a japánok teljesítményét képtelenség általános emberi mértékkel mérni. (Publicisztika)

Horváth Lajos
Egy iráni kereskedő Magyarországon és a Bizánc elleni magyar-besenyő hadjárat 934-ben 1/2

Al-Maszúdi alapvető forrásművei a magyarokra nézve már évtizedek óta a rendelkezésünkre állnak magyar fordításban is. Meglepő azonban, hogy mennyire nem aknázta ki a magyarországi történetírás. A 933-ra tehető magyar-besenyő konfliktus egy iráni kereskedőt ért sérelem miatt és a 934. évi magyar-besenyő (Tudomány)

Jókai Anna
Felnőttkor - A megkínzott Én

Tévedtem. Az írás sem „megoldás”. Ha éppen nem írok, és nem vagyok „hirdetőúton” – gyötör a fájdalom. A gyerekeim megnőttek. Nincs igazi otthonom, nincs hova, nincs mibe visszavonulni, töltekezni. „Ki vagyok csukva”, „senkinek sem vagyok igazán fontos”, József Attila tudta, „a semmi ágán ül szívem”, és nem felel az Isten, hamarosan meghalok, anélkül, hogy megtaláltam volna, a mélységből kiáltok Hozzád…. Köszönöm... (Novella)

Szerkesztő A
Tisztelet és üdvözlet a baráti Kráter Műhely 21.-dik születésnapjára!

Turcsány Péter költő, író ma 21. éve megalapította a Kráter Műhely könyvkiadót. Nem kevesebb célkitűzéssel, mint korunk legnagyobb magyar írójának, az emigrációba üldözött, tiltott és elhallgatott Wass Albert életművének méltó közreadása. Göröngyös út vezetett a beteljesedésig. Neves és láthatatlan ellenségek gáncsoskodása, perek, fondorlatok indulatok,... (Hírek)

Maczkó Edit
Lélektöredékek... 15.

Amerre a vonat indult... - Miután meghalt a férjem harminchat évesen, már teljesen kilátástalan lett számomra a holnap. Nagyon el voltam keseredve. Nem tudtam igazán koncentrálni semmire. A pillanatnyi megoldás volt jellemző minden cselekedetemre. Nem találtam a helyemet a világban, a környezetemben. Nem volt kedvem sem főzni, sem takarítani, de maszájból megcsináltam. A gyerekeknek mindig vettem valami új játékot, hogy elfoglalják (Egyéb)

Molnár Miklós
A legderekabb tündér

Kis tanmese arról, hogy mily istentelenül nehéz igazmondásra bírni a politikusokat. - Ő Szent Fölsége a trónusán ült, és körülötte ott álltak mind a segítő szellemek, jó tündérek és őrző angyalok; valóságos regiment. És előlépett egy a jótét lelkek közül, és mélyen meghajolt. – Honnét jössz? – kérdezte Ő Szent Fölsége. – A Közel-Keletről. Harminc évig dúlt a háború, ömlött a vér, állandó volt a zűrzavar. Én békét szereztem. Hatástalanítottam a föld, a víz és a (Humor)

Adorján András
Megérte? - Nincs válasz - Megérte (2) - Semmi

A "Megérte? (1)" és a "Nincs válasz" keletkezését 2 év választja el. Elgondolkodtató, hogy a két vers mégis szorosan kapcsolódik egymáshoz. A ráadás, a "Megérte? (2)" rezignált. Végül következik egy társadalmi körkép, a címe: "Semmi". - Megérte? (1) / / Azt kérded : megérte? / Hogy érdemes volt folyton hadakozni / - s a szünetekben olykor adakozni - / Bár akadt, ki tőlem még a jót sem kérte? / / Hiába volt való , vagy... (Vers)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap