Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Bojtor Iván - Dillherr ezredes lova

Történet a labanc világból - Bremer hadnagy csak intett, nem hangzott el parancsszó, nem harsant kürtjel, a svadron mégis megállt. Néhány lovas kapkodva nemrég kilőtt pisztolyát töltötte újra mások a lószerszámok szíjait igazgatták. Dillherr ezredes felkaptatott az út menti dombra, és körbe kémlelt. A távolban megpillantotta azt a fekete sávot, amit keresett, a Dunát, de hiába rántotta elő... (Novella)

Kocsis István
Megszámláltatott fák 2/4

Folytatás. 2. kép. Másnap reggel. Ranke az íróasztalánál ül, levelet tép fel, beleolvas. Tügel az egyik fotelban várakozik. RANKE (rövid szünet után gunyorosan) A fegyveres beavat­kozást ne ajánlgassa többé. A tábornok úr utasít minket, hogy igyekezzünk elke­rülni a vérontást. TÜGEL A tábornok úr valószínűleg nem ismeri az itteni álla­potokat. RANKE Élő bányászokra van szükségünk, Tügel. TÜGEL Néhány tucat bányásszal több vagy kevesebb... RANKE Nem (Dráma)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 6/37

VI. Konstancinápoly Finis Maii 1721. Az ilyen ágrólszakadt, bolondos, harminc s valahány éves vénasszonyt még az ág is húzza! Ne öregedj meg, lelkem, fiókám, ennyi idős pedig, mint én, sose legyél, te is ilyen ügyefogyott lennél! Ezúttal még a naptáram is cserbenhagyott, zajos kimúlással hálálva meg, amiért egy évtizeden által naponta simogattam. Nem (Könyv)

Balogh Bertalan
Franco és a szakszervezetek

Franco legokosabbnak látta, ha összehívja a szakszervezetek vezetőit. Egy üres papírlappal várta őket és megkérdezte: "Voltaképpen mit akarnak önök?" "Nyolcórás munkát, nyolcórás szórakozást, nyolcórás pihenést..." "És még mit?" "Munkát mindenkinek, az állások biztonságát, nyugdíjat, társadalombiztosítást..." "És még mit?" Persze előbb-utóbb kifogytak a vezetők a tipikus és (Publicisztika)

Sajdik Ferenc
Arany János: Barátomhoz (Petőfihez)

Illusztráció Arany János verséhez (Humor)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Rondin Mortemus - Óguruguru és a Neanok tévedése

Der- völgyében minden a maga szokásos rendjében történt azon az őszi hajnalon is. A nap lassan fölkúszott az égre, hogy beragyogja az alant elterülő aranyló, vöröslő tájat, aminek érdekében nem volt rest szétoszlatni a sűrű, komótos ködöt sem. Mamutok, gyapjas orrszarvúk, mászkáltak fel- alá a réteken. Óriás szarvasok bőgték az ilyenkor hallható csábító (Novella)

Kocsis István
Megszámláltatott fák 1/4

Dráma két részben. Új változat: 2005. E drámának olyan német katonatiszt a hőse, akit németek öltek meg. Mégsem a német hadseregről szól. Hasonló drámai helyzet az utóbbi kétezer esztendő bármely hadsereg­é­ben kialakulhatott; természetesen csak hasonló körül­mények között. Idő: 1944 májusa. Szín: Ranke irodája. Berendezése: íróasztal, szekrény, fotelek, székek, cserép­kályha. Az asztalon dossziék, levelek, telefon. A szobából két ajtó nyílik. ELSŐ RÉSZ (Dráma)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
A kis Laló meséje

Büszke fejtartású, okos tekintetű szobor néz le ránk egy kőemelvényről Széphalmon, a Kazinczy Emlékcsarnok mellett. Szemeiben tűz lobog, elszántság és akarat, akárcsak apjáéban, kinek örökségét ő vitte tovább. Ő: Kazinczy Lajos, a széphalmi nyelvmester, a nagy nyelvtarisznya-töltögető legkisebb gyermeke. Aki mégis a legnagyobb lett… Sok-sok évvel ezelőtt... (Novella)

Szaffkó Péter
George F. Walker: Szerelmes bűnözők

Ha az ember olyan dolgokban hisz, amiket nem ért meg, akkor szenved.” (Steve Wonder) - Személyek: JUNIOR Dawson 19 éves, Gail udvarlója GAIL Quinn 18 éves, Junior barátnője WILLIAM 45–65 év közötti csavargó, enyhe kelet-európai akcentussal beszél HENRY, „idősebb” Dawson negyven-egynehány éves, kisstílű bűnöző SANDY Miles 19 éves, sovány, fürge mozgású WINEVA Dawson közelebb van a negyvenhez (Egyéb)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Ritter György - Hendekameron

- múltjáték lesz- B.M. III./III. Szigorúan titkos! Kéziratos példány Tárgy:Jelentés Tartótisztemtől folyó év március 16-án kaptam a feladatot. Eszerint álrabként börtönbe kellett vonulnom. Egykori barátom, Szabó Károly cellatársa lettem. Az volt a feladatom, hogy ellenforradalmi tevékenységét derítsem fel. Már első kérdésemre nagyon hosszan válaszolt, A beszédről hanganyag készült... (Novella)

Dörgő Tibor
A színház mint jótékonysági intézmény

Néhány érdekesség a XIX. századból. - Ma már elképzelni is nehezen tudjuk, milyen jelentősége volt a színháznak a XIX. században, a tévé, a film, a magnó, a rádió előtti korban. A művészet életszerűen látható és hallható eseménysorának szemlélhetésén kívül a színház volt az a hely, ahol estéről estére több száz ember összegyűlt a város lakosságának legkülönbözőbb rétegeiből. Egy közös cél érdekében a... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: Trianon a mikroszkóp alatt

A történelem az emberi világ legnagyobb tanítómestere. Értéke azonban azon múlik, hogy képesek vagyunk-e kiértékelni mondanivalóját a valóságnak megfelelően. Mi, magyarok különösképpen készek vagyunk kiszépíteni az igazságot, hogy érzéseinknek jobban megfeleljen. Tudunk arról, hogy jó ezer évvel ezelőtt hazát foglaltunk magunknak a Kárpátok me­dencéjében. De arról már nem szívesen... (Publicisztika)

Borbély András
A ló liturgiája

Liturgikus állat a ló!// Ez nem alliteráció/ csupán, de a szent dal maga,/ mi a szót így megkívánja,/ sőt majdhogynem követeli, noha lovunk töke teli// már a dallal, mi róla szól,/ mivel öreg már, araszol/ csak, rég volt, mikor poroszkált,/ s szolgálta a porosz krált./ (Rímkényszer, hűha, nyelvjáték,/ ilyet nem tudnak Ráczék.)/ (No de vajon ki az a Rácz,/ mer bizony, hogy nem a Horác,/ Vergil, Ovid, Lucretius,/ sem XII-ik Pius/ ilyenformán sosem dalolt/ dicsőítve Hunort, Magort.)// Elkalandozék! Biz, ez (Vers)

Ircsik Vilmos
A vértanúk dala

Amikor elkezdődött az 1957-es iskolaév, egyszerre vezér és játék nélkül maradtunk. Viktort, aki egy évig itt lakott a nagyszüleinél és velünk járt iskolába, visszavitték Pestre. Nélküle pedig elképzelhetetlenek voltak az utcai tankcsaták, amelyekben a gépállomás kiselejtezett traktorai, pótkocsijai, vetőgépei jelentették a ruszki tankokat, bennünket pedig bölcs vezérünk két részre osztott: a traktorokra, pótkocsikra, vetőgépekre kerültek (Humor)

Balogh Bertalan
A kommunizmus 70 évre "gyártva"

Néha a legravaszabb gazember is elszólja magát. A második világháború elején a szerb királyságot támogatta Anglia, aztán, talán mert Churchill (mint a háttérbeli és titkos világhatalom egyik végrehajtó-bizottsági tagja) más utasítást kapott, egyszeriben köpönyeget fordított Anglia, és Titót támogatta egészen a háború végéig. A konzervatív és arisztokrata politikusoknak meglehetősen felháborító... (Publicisztika)

Jókai Anna
Ima Magyarországért

Öregisten, Nagyisten/ nézd, hogy élünk itt lenn/ katlanba zárva/ csodára várva/ csöbörből-vödörbe magyarok./ Itt élünk se élve se halva/ hurrá a vödörben hal van/ süthetünk szálkás kis pecsenyét/ a friss húst viszi már a fürge menyét/ körben a bozótból/ ragadozók szeme villog/ az elhevert csordákon/ áldozati billog./ (csitt, csak csendesen, ne kiálts,/ mormold csak, mormold az imát)/ Öregisten, Nagyisten/ ha Te nem, ki segítsen?/ Sovány lakomára/ nova bort kínáltak/ s akik ezt megitták (Vers)

Szerkesztő A
Gratulálunk Jókai Anna kitüntetéséhez!

Augusztus 20-án - ez évben egyedüliként - Jókai Anna Kossuth-díjas író vehette át a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjét. A magyar állam által adományozható legmagasabb elismerést megelőzően már húsz rangos kitüntetés dicsérte a hazafias alkotó kiemelkedő munkásságát. Íróink, olvasóink és szerkesztőségünk nevében szívből gratulálunk Jókai Annának, akinek felemelő írásait második éve közöljük rendszeresen Lapunkon! (Hírek)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap