Doma-Mikó István
Álom hava – medicina a Beteg Szív Országának 3/3

Történelmi magyar film, ahogy a rendező megálmodta. * A rendező. - Milyen szálakkal kötődik a magyar kultúrához és Magyarországhoz? - Szinte megválaszolhatatlan kérdés. Csak dadognék ahhoz képest, ami van, s bennem is él. Ráadásul a legbensőbb dolgokról az ember nemigen beszél. Annyit azonban hozzátennék, hogy nemcsak a magyarság, de a jövő léte is múlik... (Riport-tudósítás)

Kalász István
Újratöltve: Szellemi stand by?

Egy nemzedék szellemi helyzete... "Egy egész generáció hülyül. Nem tudják a Himnuszt, sem a Szózatot, - mi az? - nem tudják, mit jelent az a kifejezés, hogy empátia, hogy monszun, sem azt, hogy hol lakik a pápa? Na, akkor hol van Róma? Őőő, izé… Tanár úr, kicsöngettek! Igen, az iskola a szünetben nyer értelmet. Kikről beszélek? A mostani generációról. Mert tagjain mutatkozik meg a kereskedelmi média silányságának, just for fun üzenetének... (Publicisztika)

Cservenka Attila
A futballzseni

Utánanéztem! Nemcsak az ajánlott irodalmakat böngésztem, hanem felkerestem néhány fogatlan öregembert, akik elmondásuk szerint tanúi voltak az eseményeknek, melyben nincs okom kételkedni, hiszek a saját szememnek. Azokban az időkben ajánlatos volt a biciklipumpát bevinni a nézőtérre, egyrészt azért, hogy nehogy leakassza valaki a kerékpárról, de legfőképpen a tekintély növelése érdekében. A nézőtér kicsiny, családias... (Humor)

Jókai Anna
Gogol: Holt lelkek

Élvezetes olvasmány sok akad – maradandó kevesebb. Könyv könyv hátán; mű a művel felesel. Egyik a másikat elfedi. Más tetszik fiatalon, más éretten, és a tapasztalat sújtotta öregkor is mást keres. Az ember, annyit felejtve és szüntelen véleménykorrekcióban megtanulja, ezzel a szóval: „maradandó”, ne játsszon. Flitteres sikerek émelyítenek, és sokszor súlyos értékek „bukása” erősít. A Holt lelkek az, a gogoli világban, ami számomra mindig, tavaszomtól és majd a télben is... (Egyéb)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Rácz Krisztina - Alkonyba hulló rózsaszirmok

Mire a Nap lebukott a magas hegyek mögé, hazatért a lány is. Odafent járt az erdőben, s azután mindig nagyon boldognak érezte magát, szívében megszámlálhatatlan új csodával… Mikor azonban belépett a kapun, és meglátta az eldobott, porba taposott rózsát, szemei tágra nyíltak a rémülettől. Jól emlékezett rá, már kicsi gyerekként is mennyire... (Novella)

Papp Lajos
Úton... - Nyílt levél Dániel Péterhez - "A stílus maga az ember"

Dániel Péter! Ön GYÁVA ember. Gyáva ember az, aki kockázat nélkül kiszolgáltatott embert testileg-lelkileg megöl, emberségében meggyaláz, tönkretesz, bemocskol. Gyáva tett volt bemocskolni, összemaszatolni más munkáját, közösségi házban ketchuppel bármit is összekenni. A gyávaságnak is vannak fokozatai. Atombiztos bunkerből lőrésen keresztül,... (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 9/37

IX. Konstancinápoly 1. Februarii 1722. Furcsa jószág az idő, tudod-e, fiókám?! Hívjuk és hessentjük, szidjuk és dicsérjük, sőt munkát bízunk rá és várunk segítségére, miközben azt se tudjuk, mi fán terem egyáltalán. Némelykor hisszük Istennek, vagy Isten valamelyes teremtményének, de hát melyikünk nem Isten teremtménye. Az idő, mégis, jobban az, (Könyv)

Kő-Szabó Imre
Érettségi öltöny

Már évek óta nem jutott eszébe Sándornak, hogy a szekrény oldalsó részében, ott lóg az érettségi öltönye. Évente egyszer rápillantott, akkor is csak úgy futólag. Talán kezdeni kellene vele valamit, hiszen több mint tíz éve, nem volt rajta. Emlékszik a gimnáziumban mindig pulóverben járt, ez az öltöny csak az érettségire készült, hiszen megvolt az iskolai szokásrend, ebben a sötétkék öltönyben kellett ballagni. Özvegy apjának, nagy erőfeszítésébe került,... (Novella)

Horváth Lajos
A honfoglaláskori 108 nemzetség számáról

A történettudomány terén vissza kell utasítanunk minden vélekedést, áramlatot, törekvést, amely nemzetünk igazi történetét eltemeti, szétosztja az újsütetű szomszédnépek között. Védenünk kell a tudomány eszközeivel nemzetünket, amelyet nemcsak anyagi javaiból forgattak ki többször és többen a 20. században, hanem valódi múltjától is meg akarnak fosztani. Mi nem lehetünk a magyar nép... (Tudomány)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Kelemen Balázs - Bezerédi dicsérete, avagy egy nemes ifjú levele édes szülőjéhez

Nemes, és nemzetes Ostffy Kálmánnénak, fia Ostffy János, Bezerédi Imre brigadéros dandárjából, valahol a Rába partján 1707 /a hónap elmosódott./ Szerelmetes édesanyám! Remélem, jó egészségbe találja kegyelmedet levelem. Én tőlem legyen nyugodt, egészséges vagyok, mint a makk. Pinty... (Novella)

Lukáts János
Eger: örök város, török város?

Egerbe minden évtizedben ellátogatok, már majdnem azt mondtam: elzarándokolok, mint szent helyre visszatérő vándor, akit fogadalma hajt. Ha jó fordulat történt életemben, azt tudatni a hajdan volt ifjúság tanú-városával, ha baj, akkor meg még inkább: elsóhajtani a rosszat, s még akár tanácsot is kérni olyantól, aki már sokszor kisegített bánatunkból. Egerbe sose megyek egyedül,mindig magammal... (Egyéb)

Bene Zoltán
Simon Bolívar látogatása

Miután Simon Bolívar 1830. december 17-én Santa Marta szigetén föladta a harcot a tüdővésszel vívott utolsó háborújában, mindazok, akik korábban is számtalanszor megcsalták és semmibe vették, még egyszer utoljára fittyet hánytak az akaratára: nem vetették tűzre írásait és kiterjedt levelezését. Hajszálra így járt Dénesffy Dénes is. Igaz, az ő levelezése kiterjedésében messze elmaradt Bolívaré mögött. Fontosságában nemkülönben.... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Kühne Katalin - Szélfútta táj

A villanydróton fázós verebek sorakoznak szorosan egymás mellett, tollukat felborzolják, így tartják meg azt a kis meleget, ami még bennük maradt. Az égen sötét hófelhők gyülekeznek, az erős szél hordja-viszi tovább őket, itt-ott kivillan még a kékség. Méteres hó esett. A kémény alig látszik a nagy hótól. A járda két oldalán felhalmozták a havat, közte mintegy alagútban araszolunk a keskeny úton. (Novella)

Lukáts János
Mikes Kelemen

Budavár visszavétele (1686) és a Szatmári béke (1711) között mindössze huszonöt év telt el, ez az egyetlen emberöltőnyi idő azonban egyértelműen bebizonyította, hogy a magyar történelem és a magyar élet megváltozott, és helyén új szabályok között működő, új világ kezdődik. Az ország pótolhatatlan veszteséget szenvedett emberéletben, tárgyi értékekben és szellemi javakban, politikai szabadságát elveszítette, fejlődési lehetőségei beszűkültek. De a... (Novella)

Szerkesztő A
1761. október 2-án halt meg Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc íródeákja

Mikes Pál és Torma Éva fia; atyja Thököly Imre pártján levő erdélyi úr volt, akit mint bujdosót hűtlensége miatt a havasalföldi vajda kiadott Heisternek, aki őt Fogarason 1700 körül kivégeztette. Mikes szülei reformátusok voltak, de nevelőapja, Boér Ferenc hatására már gyermekkorában a katolikus hitre tért át, amelynek élete végéig buzgó híve volt... (Egyéb)

Doma-Mikó István
Álom hava – medicina a Beteg Szív Országának 2/3

Történelmi magyar film, ahogy a rendező megálmodta. - Az alkotó, a színészi gárda és a technikai stáb harmonikus összhangja hozta létre az Álom hava című történelmi film első harmadát. Az igényes író-rendező Bicskei Zoltán szuggesztív jelenetei jelentős művet ígérnek. A néző feledi a kamerát, mikrofont, nem díszleteket és színészeket lát, inkább magát érzi a... (Riport-tudósítás)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap