Bakay Kornél
Döbrentei Kornél

A küzdelem nemessége. A toll: kard. Az emberi értékektől megfosztott tömeg. A költészet: lázadás, a nem-megadás akarata. Nem félni ! Minden igazságtalanság ellen tiltakozni, nem meghátrálni a gonosz elől. Soha nem szabad feladni ! A remény köpviselete: kötelesség. A költészet jobban kötődik a Hazához, mint az anyanyelvhez. Rendületlen hűség a Hazához. A hivatásos katona édesapját .1987-ben 42 évesen vesztette el... (Tudomány)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 4/23

4. A párttársadalmak hanyatlása. - Mielőtt azonban rátérnénk a 80-as évek végjátékának részletes elemzésére, érdemes még újra szemügyre venni ennek az 1972-79-es ciklusnak néhány olyan jellegzetességét, amelyek összekötik ezt az időszakot, a periódus hazai történéseit a globális hatalmi térrel. Ez azért látszik fontosnak, mert – szemben a közkeletű vélekedéssel – mi úgy látjuk, hogy a „rendszerváltás” – ha... (Könyv)

Balogh Bertalan
Hanyatló vallás

...nem valószínű, hogy tipikusan vallásnak nevezzük majd a néptömegeket egy húron pendítő új eszmeiséget, ugyanis lehet, hogy se szervezet, se pap, se templom nem lesz, ami persze nem azt jelenti, hogy hitetlen lesz az új ember, már azért sem, mert az Abszolút Igaz keresése, az a priori Jóra törekvés teszi az embert és a világot értelmessé. Csak éppen az látszik valószínűnek, hogy az újabb kornak nem vallás és főleg nem hit... (Publicisztika)

Jókai Anna
Mű és modell

Mindig ezt kérdezik. Milyen valóságos élmény indította el a művet? Közkeletűbb fogalmazásban: megtörtént-e? Élő alakok vagy csak a fantázia? A modellre vonatkozó ügyetlen, dilettáns ízű kérdezősködés pletykaszintű fecsegést, kínos magyarázkodást szül. Esetleg előkelő, fölényes elzárkózást, fensőbbséges mosollyal, a „be-nem-avatottak” kíváncsiskodására. Éppen ezért ebben a témakörben minden kutatómunka, nyilvános feltárulkozás csak akkor értelmes és érdemes... (Egyéb)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Szekeres Fruzsina: Objektíven... Temesvár '89

A harmincas férfi a tér sarkán áll, nyakában fényképezőgép, szeme a téren összegyűlt embereket méregeti. Nincsenek sokan, úgy két-háromszázan, rossz kabátokban, az enyhe idő ellenére, néhányuk fején a Ceauşescu-féle kucsmaszerű kalap. Arcuk kemény, határozott. Álldogálnak az Opera előtt, mintha előadásra várnának. Egy-két ember... (Novella)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 10/37

X. Konstancinápoly Id. Maii 1722. Ne hagyd, lelkem, fiókám, hogy az idő, akit ezúttal falánk fenevadnak mondok, elrágja és megeméssze emlékeidet. Amit fölösleges hiúságnak gondolsz, vagy ostoba teherként hordasz magaddal, lökd az időnek elébe jó szívvel, hadd falja, rágja el mind. De amit megőrizni akarsz, ne engedd veszni, vedd elő... (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - Ó, édes hazám, te szép Magyarország

Köszönöm a Teremtő Úristen mérhetetlen kegyelmét, hogy a Kárpát-medencébe születtem és a nyelvem a magyar. Meggyőződésem szerint, az idők kezdetétől, őseink a világ legszebb földrajzi egységében a Kárpát-medencében éltek. Vérüket, verítéküket adták azért, hogy a ránk mért isteni küldetésünket teljesíthessük. Nem vagyunk kiválasztott, választott nép. De magyarságunk okán, küldetésünk van-e földi... (Könyv)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Virághullás Penyigén

Kedves Barátom! Amit kér tél tőlem, most elküldöm. De ne lepődj meg, ha felismered, mindezt nem én ötlöttem ki: mások szavait fogod olvasni. Sokáig és sokat kutakodtam, s végül arra jutottam, hogy én ezt nem tudnám elmondani. Ezért bíztam másokra magam. Két emberre a faluból, két különböző, mégis egyazon világ képviselőjére. Egy parasztra, a természetesség (Egyéb)

Jókai Anna
Alakító tájak

Ahol eszmélni kezdünk: számunkra ott a szülőföld. Ahol az anyaggal való ütközést megőrzi elménk, ahová ínséges években visszaszáll az elbágyadt erő: ott a szűkebb haza. Ide szólít – ha öregszünk – az emlék, itt a gyökér, a konok, a megtartó, bár a növekedés, a gyümölcstermés mámorában, föld és ég között kapaszkodóban ez a gyökér olykor elfeledett. A régi táj, gyermekkor emléke először egy-egy szó csak, hangfoszlányok, néhány furcsa mondat... (Egyéb)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Monzéger Katalin - Barlangjegyzetek

Kedves naplóm! A nevem Életlen Szakóca. Szakóca belemártotta az ecsetet a lábszárcsont üreges végében sűrűsödő festékbe, majd a falra nézett, és elgondolkodott. Hogyan is örökíthetné meg a gondolatát? A kicsiny lánggal pislákoló mohafáklya mély árnyékokat vetett a barlang szikláira. Készakarva választotta ezt a helyet, a járatrendszer egyik legeldugottabb... (Novella)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 10/25

- És így tudja megőrizni, állandóvá tenni a megtapasztalt Isten-élményt. - Igen. Így lehetek állandó megtérő, és így más minőségű életet élhetek, mert mindehhez komoly erkölcsi felelősség is tartozik. - Mikortól vesz részt mindennap szentmisén? - 1994 óta. Most volt tíz éve. - Ez sok előkészületet, szervezést igényelhet. - Amikor külföldön forgatok, akkor is úgy intézem, hogy mindennap részt vehessek szentmisén. - 1994 óta. Most volt... (Könyv)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Sütő András könnyű álma

Részlet az Erdélyi Sólyom jelenti c. könyvből: - Hát igen, ne kerteljünk, a szememet kiverték, és egyértelmű, hogy már soha többé nem fogok látni vele. Rövidesen operációra megyek, de csak azért, hogy a szemgolyót megmentsék. Zavarna, ha egy üreg maradna a helyén. - Hozzáértő orvos végzi az operációt? - Egy amerikai japán professzor, aki állítólag legjobb a szakmában. - Bízhatsz benne! A japánok keze ügyes... (Publicisztika)

Turcsány Péter
Né! ma.

Egy neo-neo... feltámasztási kísérletre// És BALASKÓ JENŐ nincsen az előadók között?????????????!/ Pedig nem hulla még s nem hull/ma MÉG!/ Akitől mindenki lop, lop és lop ötletet, ritmust, képet, szófacsarást:/ de egyet NEM tanul el. /– Uraim! „RITMUSRA UNATKOZNI NEM SZABAD!”// No, szép kis összekutyulás és egymásra halmozás lehet eme kisded utójáték/ egy halott mozgalom fölött.../ (pedig hajdan még Balassa... (Vers)

Balogh Bertalan
Brodway és Manhattan

"És még valami volt, ami az agyamra ment" - mondja a tudósember sértődötten. "Bármerre fordultam a Broadway-n, mindenütt marihuánát akartak rámsózni ijesztő alakok." Nézem az öreg fiút: szikár, aszkéta kinézésű, szakálla is van, és farmernadrág van rajta, meg farmerdzseki, és persze az amerikaiak között is oly népszerű sneaker van a lábán, meg kengurutáska az övén... Mintha vén... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Horváth György Tibor: Az Üzenet

Egy levél Arany Jánosnak / A költő rezignáltan nézett körbe a csatatéren. ’Ez hát a vég’ – gondolta lemondóan. Bár a füst eltakarta a mezítelen valóságot, az elmosódott árnyakból nehezen lehetett megállapítani: ki merre tart. Ki fut ki elől és kivel. A költő határozottan érezte, hogy itt a vég. Nem érte váratlanul. Napok, sőt hetek óta számított rá, és most, hogy elérkezett, valamiféle megkönnyebbülést (Novella)

Kristóf Péter
Mit ér a tudós, ha magyar?

„A tudománynak nincs hazája, de a tudósnak van” – mondotta Eötvös Loránd, utalva ezzel annak kiemelt szerepére, hogy a tudós milyen nemzeti környezetből érkezik, milyen vallási-kulturális identitással rendelkezik, és melyek azok az értékek, amelyek számára a hivatástudatot jelentik. De milyen tényezők együttes közrejátszására van szükség ahhoz, hogy valakiből kiemelkedő tudós válhasson, és ebben milyen szerepet képvisel nemzetünk történelme,... (Tudomány)

Kovács Sándor Pál
Kunsági küzdőjátékaink

Szólásmondásaink között gyakran találkozunk olyan kifejezésekkel, amelyeket kapcsolatba hozhatunk az ebben az írásban ismertetett kunsági küzdőjátékokkal. Olyan emberre szokás mondani, hogy „nem jó vele ujjat húzni”, aki erőszakos, kötekedő típus. Nos, ebben a kifejezésben az ujjhúzás elnevezésű játékunkra találhatunk utalást, melyet valamikor a csárdákban hetvenkedő szilaj legények (többnyire pásztorok, betyárok) műveltek, mikor is a... (Tudomány)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap