Patócs Júlia
Arany János kézirata: Toldi szerelme

Arany János az elbeszélő költemény megírását szeretett leánya, Juliska halálát követően folytatta, e sorokat 1867-ben vetette papírra. Szeretett gyermekének korai elvesztését soha nem tudta feldolgozni lelkében, a csecsemő gyermekét árván hagyó asszony tragédiája megtörte az apai szívet. A nagy fájdalom elvesztésében a kisunoka, Piroska jelentett némi vigaszt az öreg szülőknek, ugyanakkor (Hírek)

Szerkesztő A
1882. október 22-én hunyt el Arany János költő

Élete - Származása - Az Arany család ősi fészke Köleséren található, innen költöztek előbb Szilágynagyfaluba,[1] majd Szalontára; első földjüket és nemességüket Bocskai Istvántól kapták, címerüket I. Rákóczi György adományozta 1634-ben, de ezt elvesztették, amikor Mária Terézia 1745-ben herceg Esterházy Antalnak adományozta a hajdúvárosokat. A nemeslevél birtokában a família 1778 óta külön... (Hírek)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Fodor Tamás - Egy veréb sem esik le a földre…

Teker… Ránt… 21, 22, 23… Ott ült előttem teljes valójában. Abban a kis patakparti kávéházban, amit annyira szerettem. A fűzfa árnyékában, a kis fonott székben, a pipafüstben. Mindig lenyűgözött a hely miliője, mint egy kis külön világ. Hosszú percekig tudtam mélázni a szélben lobogó fűzfaágakon, az asztal körül zümmögő... (Novella)

Lukáts János
Az eltűnt nyomok idején - Krúdy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése

Alighanem Krúdy Gyula az a próbakő, amely egy évszázada nagy biztonsággal osztja két táborra a magyar olvasókat: Krúdy-hívőkre… és a többiekre. Ne minősítsük egyik tábort sem, se rajongásukat, se kritikájukat ne tűzzük a homlokukra. Töredelmesen megvallom, nem tartozom a Krúdy-hívők táborába. Hogy miért, nem tudom,... (Tudomány)

Szerkesztő A
1878. október 21.-én született Krúdy Gyula író

Szécsény-kovácsi Krúdy Gyula (Nyíregyháza, 1878. október 21. – Budapest, Óbuda, 1933. május 12.[1]) író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere. Apja, id. Krúdy Gyula dzsentri volt, anyja, Csákányi Julianna paraszti származású. Csak tizedik gyermekük születése után, 1895-ben kötöttek házasságot. Az író elsőszülöttként látta meg a napvilágot. Az elemi iskolát (1883-1887) szülővárosában, a gimnáziumot... (Hírek)

Prof. Dr. Bokor Imre
Gondolatok a Szabadság téri szovjet-emlékműről

Vitathatatlan, hogy az emlékművet engedély nélkül állították fel Vorosilov utasítására, vitathatatlan, hogy egy letűnt nagyhatalom címerét ábrázolja, vitathatatlan, hogy a felirata valótlanságot tartalmaz, vitathatatlan, hogy nem minősül katonai síremléknek, vitathatatlan, hogy a Szabadság téri ereklyés országzászlót önkényesen bontották le a szovjetek, megalázva ezzel nemzeti... (Publicisztika)

Jókai Anna
Jancsó Adrienne-ről

Régóta vártam, hogy Jancsó Adrienne-ről – valami aktuális ürüggyel – szólhassak. Róla és egy ügyről, amely szívem szerinti és tépettségében is méltóságos. Az értékmentés, az el- és megszakadt „szigetek” fölmutatásának nemes kényszeréről, ami ezt a törhetetlen asszonyt fűti. Száján fényében ragyog újra a feketedő, elfelejtett régi magyar népi mítosz, s újra helyet kér a korán pusztult (pusztított) tehetségek igazsága. Vagy a ma élő konokak küldetéses hite. Jancsó Adrienne a múlt és a jelen... (Egyéb)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Felbert Zsolt - Gizella koronázása

Dúsan megrakott szekerek zötykölődtek a római úton. Kíséretükben fegyveresek lovagoltak. Hátuk mögött már lemenőben volt az álmos napkorong. Nyugatról, Bajorföldről igyekeztek, hogy részt vegyenek az ünnepi szertartáson. A gazdagon ékesített csézákban felékszerezett, előkelően felgúnyázott urak, arany és karmazsin színben pompázó asszonyságok ültek. Az egyik, karavánhoz tartozó szekér... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Hírek

Kedves Pályázók, kedves Olvasók! A továbbiakban az Arany Sas Történelmi Novellapályázatra beadott azon pályaműveket adjuk közzé (nem kiemelt írásműként), amelyek eltérnek a történelmi témától, vagy nem állnak az élvonalban,de ettől még Lapunkon megjelentethetők. Véleményünk szerint íróik jó úton haladnak, hogy következőleg jobban felkészülve, egy alaposabb művel a díjazottak sorába kerüljenek pályázatunkon. Sikeres alkotást kívánva, Üdvözlettel: a Magyar Irodalmi (Hírek)

Szerkesztő A
1554. október 20-án született Balassi Bálint költő

Gyarmati és kékkői báró Balassi Bálint (eredetileg Balassa; Zólyom, 1554. október 20. – Esztergom-Szentkirály, 1594. május 30.) magyar költő. A magyarországi reneszánsz második korszakának nagy alakja. A magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelője, a magyar irodalom első klasszikusa.[1] - Balassi Bálint 1554. október 20-án született Zólyomban. Apja gyarmati Balassa... (Hírek)

Bakay Kornél
Ezredéves történelmünk és ősi nyelvünk elégséges-e a megmaradásunkhoz?

Pontosan 965 évvel ezelőtt ajánlotta fel István király a Menny Királynőjének (regina coeli), a magyar Boldogasszonynak királyságát (regnum), előkelőivel és népével (cum primatibus et populo) együtt, kérve Szűzmáriát: oltalmazza és óvja ezt az országot. Meghallgatta-é a szent király fohászát... (Tudomány)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 5/23

5. Hamis alkuk csapdájában. - A párttársadalmak közül azonban a 80-as évek elejétől a piaci szocialisták – most már Kádár személyes kiválasztottjaként funkcionáló – új vezérkara kerül domináns pozícióba. Stratégiájuk széles körű támogatását többféle módon is igyekeznek biztosítani. Az egyik – később döntővé váló – törekvésük, hogy tömegesen kezdik el a történelmileg az 50-es évektől az alávetett társadalmak közé száműzött (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 11/25

- Az is nagyszerű, ha egy pap megtiszteli a bűnbánót azzal, hogy a gyónását jutalomként, kegyelemként éli meg. Kevesen tudnak ezzel a szentséggel így élni, kevés pap tudja így kiszolgáltatni. - Úgy van! A "szentség" kulcsfogalom. Az a probléma a mai világban, hogy profán, és nem szakrális. Nem szentségi életet él, hanem "való világ" -ot, és nem akarja az igaz világot élni. A megtérés után fogtam fel József Attilának (Könyv)

Szerkesztő A
Arany Sas Hírek: Citromailről ne írjatok!

Kedves Pályázók, kedves Olvasók! Az Arany Sas Történelmi Novellapályázat díjazásáról minden kedves Pályázónkat kiértesítettünk. Ám hiába várták válaszunkat azok a Pályázók és Olvasók, akik citromail e-mail címről írtak. A számukra küldött tucatnyi levelünk és hírlevelünk kézbesítetlenül visszajött. A problémát a citromail-lel szíveskedjenek rendezni, vagy levelüket másik címről megismételni. Üdvözlettel: a Magyar Irodalmi Lap (Hírek)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Mészáros Barnabás - Hosszú konklávé

B. mesternek, Viterbó krónikásának szavai, mellyel leírja az Úr földi helytartójának, X. Gergely pápának megválasztását, mely az Úr 1268. és 1271. éve között történt, és mely szöveg belekerült Viterbó városának képes krónikájába. Az Úr 1268. esztendejének Szent András havában elhunyt az Úr Jézus földi helytartója, IV. Kelemen pápa. Krisztus legelső szolgájának halála az egész (Novella)

Lukáts János
Sümeg, a dunántúli ékszerdoboz

Sümeg közepén ott a vár, látszik mindenhonnan, és a várból is látszik minden, ami Sümegen történik. Pedig valójában nem olyan magas a várhegy, alig 280 méter, de csupa kő és szikla, csupa ijesztő kiszögellés és szakadék. Szerpentin vezet föl rá, a gyalogló szeme előtt bontakozik ki a város. A közeli Bakony-erdő északról, délről a távolabbi hegycsúcsok, tetejükről hasonlóképpen várak integetnek, a Rezi, a Tátika. Igazi kisváros Sümeg, hol falunak... (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap