Kiss Dénes
Velünk, vagy ellenünk

Kiss Dénes József Attila díjas költő, újságíró nyelvfantaszta „Velünk nagy ellenünk” című 1956-ban írt verse miatt húsz évesen börtönbe került. 1957. március 10-én tartóztatták le. Szabadulása után az ország összes egyeteméről és főiskolájáról kitiltották, és ez ma is érvényben van. 1996 márciusában visszautasította a Magyar Köztársaság Érdemrendjét. - Döntsd el magyar, mondd ki a szót! / Itt visszalépni nem lehet! (Vers)

Szerkesztő C
November 4-e, az 1956-os szabadságharc leverésének gyásznapja

1956. november 4-én végzetes változás történt Magyarországon. A Wikipédia szavai szerint: "A szovjet csapatok megszállják Magyarországot, Nagy Imre a jugoszláv követségre menekül, Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetségre, a Parlamentben Bibó István marad egyedül, ő képviseli a Magyar kormány jogfolytonosságát. Elhangzik Kádár felhívása... (Egyéb)

Jankovics Marcell
Ötven év kétszáz sorban

Ha jubileum, válogat az emlékezet - - 1956 nyara. A magyar nemzeti bankosok hűtlenségi perében életfogytiglani börtönre ítélt, ’odabenn’ agyvérzést szenvedett édesapám kegyelmi kérvényét elutasítják. Indok: különösen veszélyes. A betegségére való tekintettel a büntetését leszállítják nyolc évre. 1956 ősze. Pannonhalmán megkezdem a gimnázium II. osztályát. A soron következő három évben a diákotthon dekorációja nagyrészt az én feladatom... (Publicisztika)

Steinné Gruber Katalin
Ők csak mentek

(id. Kecskés János és Stein József elmondása alapján) Hideg októberi nap volt. 1956-ot írtunk. Napok óta ostromolták Budapestet az oroszok. Az egész főváros éhezett. S a vidék megmozdult! Élelmiszergyűjtésbe kezdett. Falunkban az akkori nemzetőrök oroszlánrészt vállaltak ebben a munkábanis. Házról-házra jártak és kérték az embereket, hogy ki mennyit tud adni, tegye meg. Az akkori Kultúrházban volt a gyűjtőhely. Sokan személyesen vitték oda amit fölajánlottak a... (Könyv)

Fehér József
A három hold

Az esti fejéshez készülődött, amikor a tanya udvarán egyszerre fölugattak a kutyák. A férfi hirtelen összerezzent: „Megint jönnek… Már harmadjára a héten”. Nyíltan megmondta nekik, hogy a földet nem adja. Azért osztották ki negyvenötben, hogy négy évre rá elvegyék? Halkan letette a fejőedényt és elfújta a lámpát. A sarokból ösztönösen fölkapta a vasvillát, amivel almozni szokott és kibámult az istálló nyitott ajtaján a leszálló alkonyatba. A közeledő alakok még... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Wilhelm József - A diplomata

Sohasem lehetett tudni a bácsi vár tornyából szemlélve, hogy a távolból közeledő lovas törökök követek, kereskedők, vagy portyázó akindzsik-e? A donjonból megpillantott, a messziről felismerhető turbános törökökről most mégis tudni lehetett, hogy hitetlen levantei kereskedők, ugyanis Váradi Péter, Bács ura, már hetek óta várta megjelenésüket. A felújított várfal, és a... (Novella)

Bakay Kornél
A nemzeti tudományok helyzete manapság Magyarországon - A Magyar Tudományos Akadémia

Akademeia: a tudományok és művészetek művelésére szolgáló intézet. 1655 évvel ezelőtt jött létre az első, Platon iskoláját nevezték először akadémiának, az Athén északi részében fekvőAkadémosz kertjéről. XVIII.századi előzmények után (Bessenyei György, Révai (Tudomány)

Szerkesztő B
November 3-a, a Magyar Tudomány Napja, a Magyar tudományos Akadémia születésnapja

A magyar tudomány ünnepéről az MTA már 1997 óta megemlékezik[1], hivatalosan azonban 2003 óta ünnepeljük minden év november 3-án, azon a napon, melyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására, és ezzel lehetővé tette a... (Egyéb)

Koczeth László
A szépség esztétikája a japán művészetben, közéletben

Ahhoz, hogy megértsük a japán emberek kifinomult érzékét a harmónia, a művészi ízlés iránt ismernünk kell lelki beállítódásukat. Gyakorlatilag 3 vallás hagyott nyomot a történelem során a szigetország lakóiban. A sinto - mely a természeti szépségek iránti fogékonyságot, a buddhizmus - mely a sorsszerűséget, a megpróbáltatásokkal szembeni ellenállást, a művészetek filozófiai alapjának megerősítését hozta,... (Egyéb)

Szerkesztő A
November 3-a, a Japán Kultúra Napja

1852-ben, november 3.-án született a japán császári hatalmat visszaállító Macuhito herceg, a későbbi Meidzsi-császár. (A jelenleg uralkodó Akihito császár dédapja.) Halála után az ő születésnapja, lett Japánban a Kultúra Napja (文化の日, Bunka no hi), amit 1947. óta minden évben megünnepelnek. Ugyanerre a napra esik 1956-ban a II. világháború befejezése után az új japán alkotmány elfogadása is. Mire emlékezhetünk a Japán Kultúra Napján? A Szigetország sajátságos kultúrájára, a világhírű filmekre és könyvekre, (Hírek)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Zoltán Miklós - Drága feleim

Életemben történt egy s más csuda dolog, amiken a Jóisten girbe gurbán átvezetett. No, de sebaj, hiszen urunk jókedviben lehetett akkortájt, mert mindig megsegített, ha sorom kutyául kezdék alakulni. Történt egyszer, hogy utam elvezetett Debrecen városába. Akkoriban még csendesen folydogált az élet, a szebb és dicsőbb napokat megélt cívisvárosban, ahol egykoron Kossuth apánk... (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: A magyar Szent Korona

A Kráter Műhely kiadása: Második Szilveszter pápának különös álma volt egy éjszaka. Álmában egy angyal jelent meg előtte és ezeket mondta: – Sok évszázaddal ezelőtt egyik elődöd mezítláb lépett ki Róma kapuján, hogy kegyelmet kérjen Attilától, hunok királyától a város számára. A hatalmas Attila meghallgatta elődöd kérését, és békésen vonult el Róma falai alól. Most ennek az Attilának egyik utóda, magyarok... (Könyvbemutató)

Szerkesztő B
1902. november 2-án született Illyés Gyula költő, író, drámairó, műfordító, lapszerkesztő

Illyés Gyula (eredetileg, 1933-ig Illés Gyula; Sárszentlőrinc-Felsőrácegrespuszta, 1902. november 2. – Budapest, 1983. április 15.) háromszoros Kossuth-díjas magyar költő, író, drámaíró, műfordító, lapszerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A Digitális Irodalmi Akadémia megalakulásától annak posztumusz tagja. (Hírek)

Szerkesztő A
Újabb fejlemény a Mikó-ügyben!!

Halasztás a Mikó-ügy perében - December 5-ére halasztották a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosításának tárgyalását. A halasztás az egyik vádlott ügyvédjének akadályoztatása miatt vált szükségessé. A tárgyalásra ez a harmadik kitűzött időpont. A gróf Mikó Imre által építtetett kollégium épületét a kommunizmus alatt a román kormány állami tulajdonba vette. 2002-ben az új jogszabályok szerint az épületet egy restaurációs bizottság... (Hírek)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Veres Tamás - A budai villa titka

A sofőr kinyitotta előttem az autó ajtaját. Kitettem az egyik lábam az autóból, miközben magamba szívtam a budai hegyek tiszta illatát. A sofőr segített kiszállni. Intettem neki, hogy elmehet. Összecsapta a bokáját, tisztelgett és elrobogott az autóval. Még útközben megbeszéltük, hogy csak késő este kell értem jönnie. Ha mégis valami közbejönne, majd felhívom. Vendéglátóm egyike volt azon (Novella)

Papp Lajos
Úton... - Több mint ötezer ember szívét tartotta a kezében

Dr. Papp Lajos nyugdíjas sebészprofesszor a Nők Egyesülete meghívására látogatott Kézdivásárhelyre. A Vigadó Művelődési Házban tartott előadásában a mindennapok gyötrelmeiben megfáradt közönségnek igyekezett megmutatni az élet és a magyar lét gyönyörűségeit, külön hangsúlyozva, minden egyes lélek valamilyen feladattal születik a világra. Lapunknak (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 13/37

XIII. Konstancinápoly 7. Martii 1723. Megvan mindenkinek a maga sorsa, lelkem, fiókám, ezt a sorsot napról-napra fonja, szövi, bontogatja az ember. Fonása közben bele-belepislant a más életébe, és ámul rajta, mennyire más módon foly a más ember élete. Azért, persze, tudjad, hogy ki ügyesnek véli magát, az is tud nagy balgaságot beléfonni a saját életébe... (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap