Fehér József
Ördögfiókák

Annyira még nem vártuk a karácsonyt, mint azon a télen. Egyhangú tanyai életünkből nagyon hiányzott a változatosság. S reméltük, hogy a Mikulás az ajándékokkal együtt majd azt is meghozza. Már katalinkor akkora hó esett, hogy csak a kucsmánk csúcsa látszott ki belőle. Ezért jóformán ki sem mozdultunk a kemence fűtötte, jó meleg szobából. El is rendelte hát a csicsatéri tanító a téli szünetet, de sok örömünk nem lett belőle. Egy idő után a... (Novella)

Bakay Kornél
László Gyula életműve

2. Szkíta hún hagyományok vagy finnugor rokonság? / A hunokhoz közünk van, őshazánk: Eurázsia (Ex 28.) Mi sajátos summája vagyunk az eurázsiai népnek. Nehogy megmerevedjék az őstörténetkutatásiunk. (M II. 747.) Sejtések nélkül leltárrá, tömény unalommá szürkül a múlt. (M II.969.) Mindennapjainkban a múlt uralkodik. Múltunkat szenvedélyesen szeretem. A hazai föld... (Tudomány)

Kaiser László
Szőts István filmrendezőről

„Nálunk a művészet mindig több volt, mint másutt. Sosem öncél és játék. Elv, hit, magatartás, sikoltás és jaj volt legtöbbször. Féltő gond.”Szőts István. - Szőts István a magyar és egyetemes filmművészet egyik legnagyobb alakja. Az 1957 óta Bécsbe kényszerült filmrendező hetvenhét esztendős korában, a magyar Színház- és Filmművészeti Főiskola díszdoktori címének átvételekor Tinódi Lantos Sebestyént idézte: (Publicisztika)

Szerkesztő A
Németh László - Iszony

Németh László az Iszonyban a női létnek olyan biológiai-pszichológiai mélységeit tárja fel, amelyre csak a világirodalom legnagyobb lélekismerői, egy Tolsztoj vagy Flaubert vállalkoztak. Flaubert híres mondása, "Bovaryné én vagyok", vonatkozik Németh Lászlóra is, aki - Flaubert-hez hasonlóan - a saját lényéből fakadt eszményi nőt és létproblémáját építette Kárász Nelli alakjába. A regény kötelező középiskolai olvasmány! Iszony - ISBN: 962 7329... (Könyvbemutató)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 19/37

XIX. Konstancinápoly 17. Octobris 1724. Mossa, mossa Konstancinápolyunk partjait a Márványos tenger, elgörget belőle egy-egy követ, meg lerak helyébe némelyes kavicsot, fövenyt, ez a dolga a tengernek, ez a sorsa a köveknek. Hát nekünk mi a dolgunk, lelkem, fiókám, hát nekünk mi a sorsunk, Kelemenem? Meg ne rémülj, hogy sóhajtásomat (Könyv)

Balázs Géza
A magyar nyelv változásai a rendszerváltás óta

A magyar nyelv európai történetében megkülönböztetünk ómagyar, középmagyar és újmagyar kort. Az új szakaszon belül korszakhatárnak tűnik 1920, az I. világháború utáni határrendezés, amelynek hatásaként a korábbi Magyarország lakosságának egyharmada (közte legalább 3 millió magyar) az ország határain túlra került. Ennek következtében... (Publicisztika)

Steinné Gruber Katalin
Találkozás a kukánál

Az öregember a semmibe révedt. A kukában matató keze a sonkás-zsömlére tévedt. S hogy mi volt a bűne? A múlt rezsim miért verte, űzte? Mert 56-ban a lyukas trikolort, az ablakába tűzte! Öreg volt, rokkant és éhes. Felnyitotta a kuka tetejét, éppen bele akart nézni, amikor egy durva hang ráripakodott. "Húzz el innen, öreg, mert a falra kenlek!" Ez a másik sem volt már fiatal. Az öregember összerezzent. Agya, mint egy komputer, dolgozni kezdett. Összehúzott... (Novella)

Szerkesztő C
Kosáryné Réz Lola - Marinka három udvarlója

A párkapcsolatok regénye. Vonzó és érdekes szerelmi geometriákkal. A psziché belső dinamikájának szabad magnyilvánulásaival. Ami maradandó és időtlen a felvidéki magyar dzsentri- és polgárvilág problematikájában, az kerül terítékre ebben a csak látszólag hétköznapi történetben, mint Maupassant novelláiban. Konok, modern embereket ismerünk meg a könyvben, köztük egy gyermekes... (Könyvbemutató)

Jókai Anna
Mécsvilág

Kassa, március huszonkettedike. Erős szél, a napfény még felhőkkel váltakozik. Márai Sándor emléktábláját avatjuk, a kassai házon, ahol eltöltötte gyermek- s ifjúkorát. Az utca szűk – a sokaság még többnek látszik. Talán kétszázan is lehetünk. A „Csengettyű”-kórus énekel, Pomogáts Béla és Grendel Lajos értő szavai egymást követik. Egy fiatalember a soha el nem avuló Halotti beszédet mondja, a reménytelenség és kétségbeesés versét, amelyben az emigráns Márai egy... (Egyéb)

Döbrentei Kornél
Út menti Krisztusok

Olasz Ferencnek// Nyűve kőbe, fatömbbe mélyszántás-erejűn,/ kikalapálva pléhből – képmásotoktól/ boldoggá avatva a bádog! –, a szelíd/ jelenlét dacával idôztök az Isten szabad/ ege alatt, emelkedetten, mint akiket nem nyűgöz/ nehézségi erő, mégis súlyosabban, mint/ liturgiás Igehirdetés. Tomboljon bár/ korpuszotokon a Nemere, a Bóra, a lecsapó/ balatonfelvidéki fônszél és mennyből/ a madárgané vagy a zápor,... (Vers)

Szerkesztő A
Wass Albert: A hunok útra kelnek

A Kráter Műhely kiadása: Évszázadok jöttek és mentek, évezredek teltek. Hunor és Magor népei egyre jobban elszaporodtak. Eljött aztán az idő, amikor többen voltak, mint csillag az égen, fűszál a mezőn és homokszem a pusztaságban. Az erdőnek nem volt már elég vadja, tavaknak, folyóknak elég hala, hogy mindenkinek jusson belőle s a mezőkön nem volt elég hely a legelő jószág számára. A legöregebb táltos gyűlésbe (Könyvbemutató)

Tusnády László
Ötvenhatodik év (Forradalmunk az irodalomban)

Az ötvenhatodik évforduló méltán sugallja azt, hogy szembenézzünk azzal a titokzatos áramlással, amely utoljára fogta össze a magyarságot akkora erővel, amely döbbentbe ejtette a világot. Szabadságot akartunk, de a kor nagyhatalmai méltatlanok voltak ehhez a nagy eszméhez. Lelkünket csodálatos áramlás hatotta át, és ez megdobogtatta a jóakaratú emberek szívét. Egy... (Tudomány)

b.horvath53
Vers egy költőtárshoz.

Van olyan, hogy az ember másra is emlékezik, nem csak önmagára.// Sziveri olvasása közben // van is nincs is/ / valahol barangol/ halála fölemeli -/ engem lehangol/ minden okoskodás// bölcselet banális/ ha értelmes az élet/ az lehet a halál is?// A végtelenség tény/ a változatlanhoz képest/ van szép nappal/ csúf éj de/ nincs szép est// elcsalt évek/ most már nélküle/ teljes a semmi/ a gömb üres// nincs annál/ kegyetlenebb börtön... (Vers)

Szerkesztő C
Herczeg Ferenc - Ádám hol vagy?

A klasszikus felépítésű, de ugyanakkor modern keretbe foglalt kalandregény, amely a mű megírásának jelenéből repít vissza minket a honfoglalás korába. Figyelemmel kísérhetjük egy rendhagyó életút néhány érdekes, sorsfordító eseményét… S mi, mai olvasók, elgondolkodhatunk: a korabeli magyarság európai beágyazódásának hosszú folyamatában milyen érdekes és emberi drámákkal teljes epizódok... (Könyvbemutató)

Bágyoni Szabó István
Úgy őrizlek

Úgy őrizlek, mint aranyát a harmat:/ hajnalban rejti el, hogy este/ égőtisztán elővehesse -/ így őrizlek, tartalak önmagamnak,// hogy éltessél, mint utcasort a lámpák/ falun, ha fáradtan kiülnek.../ (A percek milyen keserűek/ lennének, hogyha fényszemük nem látnák!)// Úgy őrizlek, mint harmatot a száraz/ falevél: noha szomja gyötri, éhe -/ fölszívná..., csakhogy tartja a gyökérre.// Így őrizlek önmagamnak, vigyázlak,/ a nedvem vagy, fényeid bennem... (Vers)

Szerkesztő C
Szent Korona Konferencia

2012. december 27 - 28 - 29. Szent Korona Konferencia. Szervező: A Szent Korona Országáért Alapítvány által működtetett Szent Korona Szabadegyetem. (Alapító: Dr. Varga Tibor )... Előadások: * Dr. Aandrásfalvy Bertalan - A magyar településrendszer átalakulása a 13. szd.-ban. * Dr. Bakay Kornél - A magyar társadalom sorsdöntő átalakulása 12.-13. szd.-ban. *Dr. Béres Judit – A magyarság keleti gyökerei a genetikai... (Hírek)

Szerkesztő C
Wass Albert - Karácsonyi üzenetek

Az életműsorozat új kötete tartalmazza az ifjú költő 1933-ban A Temető megindul címmel írott és Marosvásárhelyen előadott vers-oratóriumát, amely emlék és tiltakozás a XX. század háborús szörnyűségei ellen és szegénnyé nyomorított népei mellett. Ugyanakkor ajándék is olvasóinknak Wass Albert karácsonyi írásainak gyűjteménye, közöttük a szintén először újrapublikált Ötven erdélyi... (Könyvbemutató)

Szerkesztő A
Gróf Benyovszky Móric élete és kalandjai 7/13

Egyedülálló, hiánypótló élmény a Japánba második magyarként érkezett honfitársunk sokrétű tapasztalata. Érdemes megismerni e nem mindennapi, vállalkozó szellemű magyar teljes életét és halálát is. – a Szerkesztőség. A szövetségesek egész tizenöt lépésnyire közeledtek a katonasághoz s most egyszerre tüzet adtak. Minden lövés talált. A katonák rémülten futottak az... (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap