Szerkesztő A
Wass Albert: A Magyar Nemzet hét parancsolata

1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből, és rajta kívül más istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdek-imádat, ön-imádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt. 2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig (Egyéb)

humattila83
Wass Albertől...

Aki kicsit is ismeri Wass Albert munkásságát, arról számomra elképzelhetetlen, hogy messzebbre ne menjek, legalább ne kapta volna fel homlokig szaladt szemöldökkel a fejét az MTA (Mások Tudományos Agymosodája) által fémjelezett nemzeti érzelmű íróinkat pocskondiázó előadás kapcsán. Még hogy Wass Albert napjai meg lennének számlálva? Hát nem látják, hogy soha nagyobb szükség nem volt még ilyen emberekre és műveikre, mint manapság, (Egyéb)

Fehér József
Igaz magyarként – hazáért, nemzetért

Mindig is csodálattal néztem föl azon honfitársaimra, akiket sanyarú sorsuk vagy az adott történelmi helyzet messzi idegenbe kényszerített, és annyira nagyon szerették népüket, hazájukat, hogy még onnan is őket kívánták szolgálni. Pontosan úgy, ahogyan ezt korábban Kölcsey Ferenc, a reformkor legnagyobb költője „Emléklapra” című epigrammájában programként megfogalmazta: „A HAZA MINDEN ... (Publicisztika)

Turcsány Péter
Wass Albert emlékére - Az ember véges, az író örök

Wass Albert 1998 február 16. hajnalán // A sors, a hon, az embertelenség/ andráskeresztjére szegezve, végzetesen,/ szája szélén a látni tudók maró verejtékével,/ pisztolytüze lobbant szikár veresen./ Előkészítetlen csattanás; a szájon át,/ vérvelős kráter-masszán keresztül,/ a - koponyahéj szétesve - / plafonba fúródott a golyó íve.// Fegyver a padlón. Gyilkos (Vers)

Döbrentei Kornél
Kopjafa

Vadlibák óriás nyílhegye úszik át/ az égen, halálra sebzi a láthatárt,/ vörös okádék-alkonyat/ a fejed felett,/ fekete álmú vér rohad,/ hol szíved ered./ Vadlibák óriás nyílhegye úszik át,/ az erdôk elcsöndesült, szennyes arénák,/ hol teltház a szomorúság,/ míg sorsodhoz nősz,/ magányod Dózsa-trónusát/ lángoltatja ősz./ Minden sír gyertyalobos kelés, fölfakad,/ virradattal szemközt temetted el magad,/ álmodnak az anyaföldben/ csak a bűze él,... (Vers)

Adorján András
Barnabás, a királlyá lett juhász 8/9

- mesesorozat - Mártának és Annának Barnabás, a királlyá lett juhász Ezt a befejezetlen mesesorozatot 1987. december 24-én kezdtem el írni a kislányaimnak. (Márta akkor volt 8, Anna-Berta 7 éves.) Azazhogy nem írtam, hanem magnóra mondtam, hogy – mint afféle papapótlót – a gyerekek esténként meghallgathassák. Évek múltak el, míg egyszer megkértem valakit, gépelné le. Úgy is lett, s én úgy találtam, hogy némi stiláris... (Egyéb)

Szerkesztő A
Akinek nem tetszik, öntsön vörös festéket magára!

Nemzeti írónk, Wass Albert születésének 105. évfordulójára - Wass Albert nemzeti írónk írásaival, hazaszeretetével, személyes példájával a magyarság útmutatója. Ellenségei – ellenségeink – felismerték és rettegik a vezető egyéniségében rejlő „veszélyt”. Egész életében üldözték. Oláhok, kollaboráns magyarok, kommunisták, irigyek, leleplezett, vagy leleplezéstől tartó tolvajok, hazugok és csalók. A sokat szenvedett (Egyéb)

Szerkesztő A
A Wass Albertet ért vádak és hamisítások cáfolata

Dobszay Károly: Egy ámokfutó rágalmai - (Wass Albert állítólagos hungarista kapcsolatairól) Eddig úgy gondoltam, hogy az életben már nemigen érhet meglepetés, de be kell vallanom: tévedtem. Azt már megszoktam, hogy a hazudozás, a hamisítás a liberál-bolsevista újságírás kelléktárának fontos része, de őszintén szólva, még a törzsgyökeres kommunista hazudozók is gyáztak arra, hogy... (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert: Patkányok honfoglalása

Wass Albert alig ismert tanulságos novellája... "Az ember háza ott állt a dombon és uralkodott. Uralkodott a kerten, fákon, bokrokon és veteményeken. Uralkodott a szántóföldeken, réteken és legelőkön, és uralkodott az erdőn is, amelyik a domb mögött kezdődött és felnyúlt egészen a hegyekig. A fák gyümölcsöt teremtek, a gyümölcsöt leszedte az ember, aki a házban élt, és eltette télire... (Novella)

Turcsány Péter
Wass Albert a magyar jövő iránytűje

Wass Albert életművének megbecsülése és nemzeti önbecsülésünk egy alapvető kérdés párhuzamos tételei. Önértékelésünk része és – műveit megismervén – beteljesítője az Erdélyben született író minden mondata, minden munkája. Trianon előszelének, Kolozsvár román megszállásának sokkja tíz éves korában érte, s élete további nyolcvan esztendeje e magyar és Kárpát-medencei traumára... (Publicisztika)

Kalász István
Döntés

Egy fáról volt szó, több nincsen, mondta az oktató. De ők még vágni akarnak, na, és a férfi pénzt dobott a terepjáró motorháztetejére. Tegye el, mondta az oktató, egyetlen fát sem szabad kivágni. Még ezeket sem lett volna szabad, ő csak megengedte, feketén. Mert… A másik férfi újabb pénzt tett a többire, és ki a franc tudja meg, mondta, az oktató hallgatott, nézte a pénzt. Az egyik férfi beindította a fűrészt, elindult a fák felé. Miért engedi, kérdezte a tanár, ezeknek? Az oktató azt... (Novella)

Bene Zoltán
A harang

Amikor a gerendákat aládúcolták, megelőzendő, hogy egy reggelre az egész tetőszerkezet megál-líthatatlanul a fejükre omoljék, az öreg Perey Agamemnón még napjában négyszer, talán ötször is a padláson görnyedő fiai, Perszeusz, Jázon és Leonidász gyászkeretes körmére nézett, nehogy csak úgy átabotában végezzék a dolgukat, de serényen és odaadóan dolgozzanak. Amikor három esztendő elteltével a fiúk a megroggyant kéményt rakták (Novella)

Kühne Katalin
Kéken pillantanak rám a havasok

Emlékek egy meghatározó erdélyi útról, megismerkedésünkről, séta a kincses Kolozsvár utcáin 30 év múlva. - A Szamos menti Kolozsvár 30 év után ugyanúgy fogadott, mint amikor először látogattam ide. Ódon házai közt, vénséges macskakövein lépkedve, várának magasából lenézve, gyönyörű ősi templomainak hűvösében, parkjaiban üldögélve vagy nagyjaink szobrai előtt meg-megállva, felidéződtek múltunk emlékei. Ott ismerkedtünk meg párommal, ezért ez a város (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Fekete László - Tatárjárás

A sápadt hold fénye megcsillant a vágtató paripák patái nyomán támadt gödrökben összegyűlő víz felszínén. A fáradt állatok fújtattak a didergő csillagfényben, nehezen bírták a sár és a fagy elegyét legyőzni. Minduntalan beleragadtak a süppedős talajba, lábaikat megfeszítve tudtak csak esés nélkül tovább lépni. Az útszéli fák holt gallyai himbálózva nyújtózkodtak az ég felé. Recsegő ágaik... (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Vérszerződés

A Kráter Műhely kiadásában: Átkelvén az ATIL (Volga) folyón, nehány évig ATILKÖZBEN maradtak a magyarok, azonban nem telepedtek meg ezen a földön. Csupán nyájaikat legeltették, és sátorszekereiken tanyáztak. Táboraik törzsek szerint oszlottak meg, a törzseken belül pedig nemzetségek szerint. Egy-egy nemzetség szekértábora kör alakban helyezkedett el, nehéz, vasalt rúdjaikkal kifele, mint a sündisznó... (Könyvbemutató)

Felber Zsolt
Orosz télben

Emlék a doni hősöknek- // Néma álom suhant át a puszta tájon,/Jeges széllel nyargal át a hóhatáron./Gyémánt arcát mutatja a fagyos hideg,/Végtelen rónákon minden oly rideg.//A tajga hűvös leheletet fú az égre,/Vastag jégpáncélt önt a folyó vízére./A sok apró kis fodor végre elernyed,/S lassan szikrázó csonttükörré dermed.//Orosz télben, havas úton kis sereg halad,/Katonák ők, magyarok, mind itt marad!/Bátran mennek az erős muszka falnak,/Hogyha kell, hát büszke hősként (Vers)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap