Koczeth László
Lakoma a kettes belen

- Jobbra a 202-esben van a néni! - mondta előzékenyen a nővérke a folyosón űtba irányítva a látogatókat. Négyen jöttek a Mamához. Illedelmesen köszöntek a többi betegnek, majd letelepedtek a néni ágya mellé. - Jól nézel ki Mama - mondta az idősebbik nő, miközben a táskájában kotorászott. - Nézd, hoztam egy kis túrós rétest. Úgy készítettem, ahogy te szereted, sok mazsolával. - s már nyújtotta is a műanyag dobozt, amiben katonás rendben sorakoztak az illatozó (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Lengyel János - A szeretet mestere

Mester – olyan személy, aki hivatását a legmagasabb fokon műveli. A mester tanít, tudását igyekszik átadni a fiatalabb generációnak – a tanítványnak. Mester és tanítvány összetartozik, egyik sem létezhet a másik nélkül. Amikor a mester átadja tudását, tovább él a tanítványban. Idővel majd a tanítvány is mesterré válik, és tanítványa lesz. Az ő tudása is ez által öröklődik tovább. Hosszú (Novella)

Turcsány Péter
Bükkszentléleki följegyzések

Bükkszentléleki följegyzések/ (staccató)// Künn ülök,/ Bükkfák körbefogta/ sziklaormon,/ lentről erdő óvja,/ föntről sas szemléli,/ s karnyújtásnyira/ aranygallérban kél/ a nap.// Hol zsenge tölgy/ ver hegytetőn tanyát,/ sejtelmes hercegnőink:/ a csipkebogyók/ ringanak – /mint a hajadon természet/ lágy fülbevalói/ a nyúlánk nyak hajlatához/ bújva;/ s facsoportok vállra vetett/ barnás kendője alá... (Vers)

Lászlóffy Csaba
Fizess egy pohár keserűvizet!

Apám először látogatott meg azon a hétvégén, amióta egy ősz eleji vasárnap délután horgászfelszerelésével s a megtömött hátizsákkal, gumicsizmában és – torkát úgymond a légcsőhuruttól óvandó – nyakára tekerve az elmaradhatatlan selyemsálat, sietve lépett ki kétvízközi, régi lakásunk ajtaján; vagyis az életünkből. Ennek kereken kilenc esztendeje már. Csoda-e, hogy nem emlékeztem rá, milyen? Mindenekelőtt édeskés,... (Novella)

Jókai Anna
„Lázadás”

Dosztojevszkij A Karamazov testvérek egyik fejezetének címe ez. Legemlékezetesebb „szellemi jelenetem” a Dosztojevszkij-életműből – s mintegy nyitánya ennek Aljosa és Iván beszélgetésének kezdete: A testvérek találkoznak és zárása, Iván látomása, A Nagy Inkvizítor. Iván elfogadja Istent, de világát a puszta logika segédeszközével nem tudja megfejteni. „Eukleidészi, földi eszem van – mondja –, hogyan dönthetnék hát afelől, ami nem e világról való?” – Éppen ezért... (Egyéb)

Sajdik Ferenc
Az ásító sárkány

See video

Druzsin Ferenc
„Mejhöz hasolló lyókat kivánok…”

Mit ér a komikum, ha lepéndi? A 19. század utolsó évtizedének leglátványosabb könyvsikerét Gárdonyi Géza Göre-kötetei jelentették. 1893 tavaszától a Magyar Hírlapban, azután Singer és Wolfner üzleti érzéke folyományaként könyvecskék sorozatában (sőt újabb és újabb „eresztésekben”) ország-világ-járó „bolygásba” indult Göre Gábor lepéndi bíró, Durbints sógor esküdt és Kátsa cigány. Az olvasó pedig szűnni nem akaró kacagásba kezdett... (Publicisztika)

Domonkos István
Kuplé

én nem születtem bonnban/ konyhánk előtt/ verebek hevertek a porban/ dicső Magia Polla// nevem a bibliába lett volna beírva/ (végül ott is áthúzták volna sírva)/ ha lett volna bibliánk/ mint tar koponyám/ lyukán a hártya/ úgy lüktetett a férfiak/ kezében a kártya/ ültek/ ki ládán ki vödrön ki széken/ marakodtak a pénzen/ dünnyögtek nojja nojja/ mert meleg volt/ dicső Magia Polla// fürdettek cinklavórban/ cifra kubikosszalonban/ asztalon nyúl fácán... (Vers)

Balogh Bertalan
Honnan ered a demokratikus választás

És akkor történt a fordulat, ami teljesen felborította a tudományos várakozást, és úgy az egészet. Egy reggel ugyanis, a csoport egyik hetedrangú, fiatal hímje valahogyan elcsent a tudósok kalyibájától egy plasztikvödröt, és mint afféle bennszülött, jó majomhoz illik, ész nélkül püfölni kezdte azt. A zajra odasereglettek a többiek, ez meg csak verte a vödröt, mint az eszelős. Bámulattal (Humor)

Szerkesztő A
A román legfelsőbb bíróságra került a Mikó-ügy!

Újra rátenné a kezét a román kormány a gróf Mikó Imre építette Székely Mikó Kollégiumra! A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének visszaállamosítása ügyében indított per tárgyalásán a három vádlott ügyvédei kérték a per áthelyezését a román legfelső bíróságra. Erre azért jogosultak, mert az egyik vádlott, Markó Attilát decemberben a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-nél képviselői mandátumot szerzett, s a román... (Hírek)

Szerkesztő C
2001. január 18-án hunyt el Sinkovits Imre, a Nemzet Színésze

Sinkovits Imre (Budapest, 1928. szeptember 21. – Budapest, 2001. január 18.) a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és Kiváló Művésze. Öccse: Sinkó László Kossuth-díjas színművész, fia: Sinkovits-Vitay András színművész. Özvegye, Gombos Katalin szintén színművész (Hírek)

Tusnády László
Pánszóphia az udvarban és az iskolában

Különös ez a cím, hiszen Comenius világa az iskola volt, a tanítás, de élete során gyakran hozta magával a sorsa, hogy támogatókra volt szüksége. Egyházát üldözték. A remélt csend és nyugalom nem adatott meg a tudományért, művészetért lobogó lelkének. Tisztessége, becsületes életfelfogása – világképe azt viszont magával hozta, hogy egyik élethelyzete miatt sem kellett... (Tudomány)

Varga Géza
Jordanes Getikája

Jordanes 550 táján azt írta, hogy a szabírok (akik alatt a magyarokat kell értenünk) egyszer már jártak a Kárpát-medencében. Az antik szerző világos adatát az új fordítás megpróbálja másként beállítani. - Források a szabírokról A szabírokkal több kútfő is foglalkozik, ezeket a kitűnő Götz László sorolta fel a "Keleten kél a nap" c. művében. Theophanes azt írja meg, hogy a szaber nevű unn nép egyik törzsének hogyan lesz a királya Muagerisz. Victoris... (Tudomány)

Lukáts János
„Kiköt az év Tihanyban”

„A vízen végig Hermann Ottó korabeli csönd”. A Hajszálgyökerek egyik írásában jellemzi így Illyés a Balaton paradicsomi állapotát. Azt az ősi állapotot, amikor a partvonal kőtorlaszok helyett a nádrengetegben találkozott a tó vizével, amikor a tóban tehenek (sőt, a somogyi parton bivalyok) hűsöltek, amikor a vízben mosni, a vízből főzni, sőt inni lehetett. Mindez nem volt olyan régen, a Balaton környéki öregek... (Tudomány)

Adorján András
Hit,Vallás,Egyház

1995. június 15-e van, este háromnegyed hét. Most a hitről, a vallásról, az egyházról, Istenről szeretnék beszélni. Teszem ezt annál is inkább, mert furcsa, hogy ahhoz képest, amennyit az életnek ezekről a nagy kérdéseiről gondolkodtam, beszéltem, beszélgettem, vitatkoztam, vajmi keveset – ha egyáltalán – írtam le mindazokból a gondolatokból, amelyek végül is ebből a sok lamentálásból letisztultak. Amelyek közt lehetnek eredeti gondolatok, régi... (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert: Az Otthon-fa

Vén bükkfa volt, szíjas, kemény./ Úgy állt az Úristen előtt,/ mint aki már sokat látott./ Sokat látott és belenőtt/ viharba, télbe, küzdelembe/ már évszázadokkal ezelőtt,/ úgy állt az Úr színe előtt.// Valami nyugtalan viharkamasz/ egy éjjelen/ valahogy fél kézzel odakapott./ Az öreg jajdult egy nagyot,/ megremegtek a fák és a hegyek.// Reggel, mikor vadászni mentem,/ ott feküdt. Átléptem rajta./ S néhány nap múlva... (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap