Adorján András
Halhatatlanság hatér’?

Ő – Tari Róbert vagyok a Svihák és Tsa kiadótól. Iksz úrhoz van szerencsém? Én – Az vagyok. Ő – Tudja kedves uram, kiadóm az ősszel „Ki kicsoda?” lexikont szándékozik megjelentetni, s arra gondoltunk, hogy önt, mint a magyar sport hírhe – akarom mondani ismert alakját ugyancsak felvennénk lapjainkra. Iksz (szerényen) – Örülök, hogy rám is gondoltak. Ő – Találkoznunk kellene, hogy minden részletet személyesen is megbeszélhessünk. Iksz... (Humor)

Jókai Anna
Három kívánság

Aki túl sokat akar, a mesében is megbűnhődik. Néma gyereknek viszont – mondja a népi bölcsesség – az anyja sem érti a szavát. Meg kell szólalni. Egy csapásra még a rosszat is nehéz agyonütni, hát még fölnevelni a jót?! Ne szabaduljanak el az indulatok? El fognak – mert elszabadítják őket. Nemcsak a gazdaságban vannak vállalkozók, nem tétlenek a szellemi bajkeverés vállalkozói sem; mindenütt ott vannak, a pártokban és a pártokon kívül is. Sajnos, mindig a... (Egyéb)

Turcsány Péter
Idő kell a magmutatkozásra, és idő a magunkba fordulásra is

Ágyam fölött gyermekkoromban egy porcelán Szűz Mária őrizte álmaimat és leste ébredéseimet. Édesanyám tüdőbetegsége miatt viszonylag ritkán volt velünk. Inkább nagymamám fiának éreztem magam, hiszen nagy volt az ő öröme, mert harmadik unokája elsőként fiú lett. Valahogy mégis a falról tekintő Mária számomra édesanyám... (Novella)

Arató János
San Bernardino de Siena: Az oroszlán ítéletei

Az oroszlánnak fülébe jutott, hogy a barátok összegyűltek a fővárosban, és bevallották a bűnöket és gyarlóságokat, amiket életük során elkövettek, s vétkeseknek mondták magukat, és erre gondolt egyet: – Ha egyszer a barátok mindnyájan a priorjuk színe elé járulnak a fővárosban, akkor én, aki a világ állatai között a prior, illetve az első vagyok és uralkodom felettük, miért ne hívjak (Egyéb)

Szerkesztő B
Miskolc: Lesz-e népszavazás az 1700 milliós romaközpont ellen?

20 ezernél több aláírás gyűlt össze Miskolcon, de február 8-ig legalább 35 ezer szükséges az 1700 millióból épülő cigányközpont elleni népszavazáshoz. A lakosság nem kér a cigányság miskolci központosításából, másrészt az ország eladósodását, az iskolában éhező gyermekeket, az utcán fagyó hajléktalanokat tekintve nem cigányközpontra költené a közpénzeket. (Hírek)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Evangéliumi egypercesek - Ne féljetek!

Halványan hunyorogtak a csillagok, de az egyikük mintha fényesebb lett volna a többinél. Méltóságteljesen ragyogott, egyre nőtt-növekedett, s lassan betöltötte az egész égboltot. A tűz csendesen lobogott, a pásztorok szótlanul ültek körülötte, s az eget kémlelték. Régóta figyelték már megilletődve a csillagot, látták... (Novella)

Kaiser László
Egyéniségek és filmművészet (Hét portré) - Színészekről - Greta Garbo

Greta Garbo színészi alakításaival, sőt lényével is a teljességre törő nő mítoszát testesítette meg, ugyanakkor új mítoszt is teremtett: a XX. századi nőét, aki korának gyermeke, s nem képes mindig elkerülni a buktatókat, de méltó női – tehát emberi – életért is perlekedik. A sors fintora, hogy ez az érzéki nő, férfiszívek vadítója – mára már ez igazolt (Publicisztika)

Lukáts János
"Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 27/37

XXVII. Venécia 7. Januarii 1731. - Megint eltelt egy esztendő, az Úrnak tarsolyában ott a végtelen idő, de nekünk bizony, lelkem, fiókám, egyre fogy, egyre vékonyodik a készlet. Ez leszen-é utolsó évünk, vagy találunk még tarisznyánk zugában megbújva néhányat? Te a negyvenegyedikben poroszkálsz, ha jól kalkulálom, magam pedig már kiszámolni sem (Könyv)

Orosz T Csaba
A sárkány sz..ba lép

Az írás groteszk, mélységesen tisztelem az egykori Bruce Lee művészetét... - Pörc Lí a hatalmas kung fu harcos elmerengve ült a kínai dzsunka orrában. Öldöklő küzdelemre készült a gonosz Pa Lí szigetén. Pa Lí egy elfajzott Pere lin pap volt aki elvetemültségében kiugrott a Pere lin rendből. Mindjárt a harmadik emeletről. Ekkor kezét és kedvét szegte a kerítés. Azóta felcsatolható műkezek garmadával jár. Van neki szalonnázó műkéz, amolyan hárompengés... (Humor)

Fehér József
A betyár szeretője

Hajdan, amikor még kézzel törték le a kukoricát és kocsiszámra hordták a gazdaházak udvarára, esténként történeteket meséltek egymásnak a kukoricacsövek fosztására összegyűlt emberek. A régi öregektől hallotta nagyapám is az alábbi esetet. Ők ugyanis még tudni vélték, miért járt olyan gyakran Vásárhelyre Rózsa Sándor, a betyár. Élt az aranyági dombok között egy szép fiatal özvegyasszony, akin a férfinépnek – hacsak víz nem folyt az ereiben... (Novella)

Horváth Tivadar
hiába, de aztán mégis...

Tárgyszavak: magyarság-tudat, nemzeti identitás. Semmi. Minden. Semmi. // Majdhogynem ugyanaz./ Cirkuláró, búgó miértek./ - Az udvaron már nagy a gaz./ Nem lenni. Lenni. Nem lenni./ Majdhogynem ugyanaz./ A tenyeréből enni,/ ha már bizalmat szavaz./ Rész. Egész. Rész./ Majdhogynem ugyanaz./ Tehetetlenség. Hályog. Penész./ - Hirtelen megint havaz./ Kívül. Belül. Kívül./ Majdhogynem ugyanaz./ A nagyvilágon ekívül/ mindenütt van tavasz./ Minden. Semmi. Minden..... (Vers)

Turcsány Péter
Naplórészlet, 2008 tavasz

Este édesapámék hadifogság-könyvét olvastam el most már kinyomtatva: Dömsödy Aurél: Soha ilyen vendégséget! Szőnyeg alá söpört történelem – lehetne a programunk címe, amiben az ilyen és hasonló múltra vonatkozó könyveket együtt kellene említeni a hasonlóan kiadott 56-os, kitelepítéses és egyéb korábban agyonhallgatott témákkal. xxx Pünkösd: feladat - szoboravatás Taksonyon. Lelki realitás: ... (Publicisztika)

Balogh Bertalan
Amerikaival beszélgetni...

Amerikaival beszélgetni, méghozzá komoly dolgokról, sokszor azt az érzést kelti, mintha marslakóval csevegnénk. Mondom neki, hogy az "én időmben" és talpalatnyi kis öreg országomban egészen egyszerűen törvény tiltotta a szennyirodalom nyomtatását és terjesztését, és nagyon helyesen tette. Nem volt piff-puff regény, krimi, és hasonlók. "Mit olvastak akkor az emberek?" - néz rám, és... (Novella)

Jókai Anna
Bimbóhalál

Nagy Karoláról Nagy Karola még nem volt igazán Nagy Karola, amikor huszonhét éves korában meghalt. Bimbóhalál az ilyen, még akkor is, ha a bimbó éppen nyílni kezd, és a finoman fodrosodó szirmok sejtetni engedik már az egyéni illatot és a kehely belső színpompáját. Aki ennyire korán elmegy, annál valójában sose tudhatjuk biztosan, a tehetség olykor önpusztító ereje vitte-e ki a világból, vagy éppen ez a tragikus előérzet sürgette ki belőle, sűrítette művészetté keserves létérzéseit? Nagy Karola... (Egyéb)

Tusnády László
Az anya ábrázolása a török és az olasz irodalomban 3/5

A „Termő ékes ág” című kötetünkre hivatkozom, ha az anyáknak írt, róluk szóló olasz és török irodalmi alkotásokat akarom felvillantani. Az Olvasó számára a szép alkotások ismertetése, bemutatása mellett a téma megközelítésével is újat akarok mondani, ezért fordítok figyelmet több olyan nyelvi jelenségre is, amely élmény lehet mindazoknak, akik a nyelvben nem... (Tudomány)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap