Orosz T Csaba
Félhold a dzsámi felett

- Már egy fél éve,hogy itt vagyunk és még egy méltó török épület sincs, ebben a rozzant városban – üvöltötte Jakováli Hasszán pasa Gázi Kászim szakállas arcába. - Azonnal jelölj ki egy helyet fürdőnek és egy fényes dzsámit is akarok! - Nincs igazad Hasszán, - szólt csendesen Gázi Kászim – már egy csársi is kialakításra került, és seregeinknek fürdőhelye is van, azután meg Afiun Karahiszar is megépítette a tímár műhelyét. - Eh, kézművesek, vásári... (Novella)

Doma-Mikó István
Álom hava – medicina a Beteg Szív Országának 3/3

Történelmi magyar film, ahogy a rendező megálmodta. * A rendező. - Milyen szálakkal kötődik a magyar kultúrához és Magyarországhoz? - Szinte megválaszolhatatlan kérdés. Csak dadognék ahhoz képest, ami van, s bennem is él. Ráadásul a legbensőbb dolgokról az ember nemigen beszél. Annyit azonban hozzátennék, hogy nemcsak a magyarság, de a jövő léte is múlik... (Riport-tudósítás)

Turcsány Péter
Mezőségi nyolcas - Marosvécsi Hesperidák kertjében

Mezőségi nyolcas/// Ó, én szikár Mezőségem –/ mindennél több tisztaságom –/ havak fénye, halmok hamva –/ pusztaságunk örök titka.../ Rejtőző, nagy emberségünk –/ jövendőnknek bölcs bölcsője – / Beresztelke, ősök háza –/ mentsvárunknak toronylása…/// Marosvécsi Hesperidák kertjében// És a tölgyfaliget, mely őrzi/ az ősök lelkét, / íróink szép,/ halk susogását át a... (Novella)

Lukáts János
A fösvény

Corneille és Racine világa a múlté, ünnepi jellemek helyett köznapi jellemtelenek népesítik be a színpadot, és pimaszul tükröt tartanak a nagyérdemű közönségnek, némelykor még a felséges megrendelőknek is. És még csak nem is görbe tükröt! Mintegy hetven évvel A velencei kalmár után, és 121 évvel a francia forradalom előtt (1668-ban) ezek a polgárok még csak – úgymond – kerülgetik és óhajtják a hatalmat. Még lehet őket bolondnak és... (Publicisztika)

Jókai Anna
Ne mondd meg!

Mindig, mindenki kételkedett abban, hogy vér szerinti testvérek. Pedig mindössze három évvel volt Ida idősebb. Zsuzsannát sohasem becézték – Idát gyerekkora óta Idukának szólongatták; még most is, hogy betöltötte a hatvannyolcat. Legfeljebb hozzátették: mama vagy néni. Zsuzsanna pusztán Zsuzsanna maradt az unokáinak is, s ebben nem rejlett semmi tiszteletlenség, csupán egy tény pontos jelölése. A külön minősítés magától értetődően vált feleslegessé. Senki sem hitte, (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Molnár Marcell - Pengék Dala

Euros Lyn, Varjúvég várkapitánya a várfalon állt és az alatta elterülő pusztulást figyelte. Nyílvesszők szisszentek fel, kardok csilingeltek és emberek sikoltottak. Vértől, rothadó hústól és a halál szagától bűzlött az egész város. Ahogy Euros ott állt és látta otthona pusztulását, aprónak és esetlennek érezte magát, ami még sohasem fordult elő vele. Nem csak katonái kétségbeesett... (Novella)

Szerkesztő B
Móra Ferenc: Miben lakik a magyar tündér?

Szó ki nem mondhatja, milyen büszkén ballagtam haza az alsó utcákon keresztül. Ahogy kiértem a városból a harmatos mezők közé, ott állt a keresztúton az öreg csősz, nagy tasla kalapban, kampós botjával vállán, mint valami furcsa madárijesztő. Nagyon megrökönyödve tátogott felém: - Minden jó lélek dicséri az Urat, te vagy-e az szűcsék Gergője, vagy csak a lelked? - Én hát, Gyurka bácsi, mit figurázik kend velem? Erre... (Novella)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 20/23

11. Bal, jobb bal, törésvonalak A rendszerváltás meghatározó pártjai, vagyis az MDF, az MSZP és a Fidesz az elmúlt húsz év különböző választásai során legalább egyszer elérték a 30%-os szintet, így történelmileg a “nagypártok” közé sorolhatók. Az SZDSZ ugyan soha nem érte el ezt az arányt, de mivel 1990-ben megközelítette azt, másrészt ez az alakzat a parlamenti arányánál mindig nagyobb befolyással... (Könyv)

Jankovics Marcell
„Hívő vagyok anyám méhétől fogva” 5/5

- Említette, hogy egy belső struktúrára nagy átrendező erővel bíró áramlatok, avagy személyek mindig rendszerint kívülről érkeznek. Az a tény, hogy Jézus Krisztus szintén valahol az akkori periférián született, vajon mit jósol a Megváltó második eljövetelét illetően? - Akkoriban Róma volt a világ közepe. A kereszténység a birodalom központjában nem is tudott volna kibontakozni, mert csírájában fojtották volna el. Róma nélkül... (Tudomány)

Tusnády László
Tükör által 3/3

A munkások szelíden hortyogtak változatlanul. Az ifjú munkatársak, gyakornokok szelíd duruzsolással beszéltek egymással. A küldetésükben teljesen biztos fiatalok egykedvűségével fogadták az új fejleményeket. Most a világ a számukra a feje tetejére állt, de az nem lehet örökké így, és az érem szebbik felét nézték: egymás közt suttogva azt beszélték, hogy itt aránylag rövid idő alatt többet tanultak, mint az egyetemen öt év során, hála ennek a derék... (Novella)

Szerkesztő C
Ki Ángyán József?

See video

Felber Zsolt
Kitörés

Emlékül a budai hősöknek - //Szikrázó ágyútorkok lövik városaink,/ Zúgó bombázók tizedelik meg soraink,/ Már csak az utolsó töltény a reményünk,/ A bátorság, a hit a legfőbb erényünk.// Nekem ez a Hazám, az ellen csak átvonul,/ Ma én, holnap te esel nekik áldozatul./ Része leszünk egy gonosz birodalomnak,/ Olcsó játéka a gyilkos világ-hatalomnak.// Kitörünk testvér, tovább nem maradunk,/ Ez a végső harc, ha kell, hát... (Vers)

Orosz T Csaba
Súlyos lovagi gondok

Hansi amióta felcseperedett, mindig is lovag szeretett volna lenni. Csak ezzel a cseperedéssel sietett kissé. Tizenhat éves korára már csak úgy tudták megmérni a mérlegen, az apátsági iskolában, hogy három társa állt fel a mérleg szemközti vékájába. Apja nemes úr lévén, kötelezõ volt elsajátítania az írás és az olvasás mesterségét. A templomosok rendjébe vágyakozott a súlyos gondokkal küzdõ fiú. Pedig nem is zabált sokat, az a két három ványadt csirke amit (Humor)

Fehér József
Fekete barack és a Biblia

Meleg nyári estéken, amikor denevérszárnyak súrolták a zsingelyt, és a közelből időnként a tücskök harsány ciripelése hallatszott, kiültünk mi a nagyszüleimmel a tanya petróleumlámpával megvilágított előterébe a csendet hallgatni. Nagyapám ilyenkor a nyiszorgó, szuette asztalnál belemélyedt kedvenc kalendáriumába, a mama pedig a kopott, barna sámlin mormolta az öreg Bibliát. Én meg a lábamat... (Egyéb)

Szerkesztő B
Móra Ferenc: A gyémántcserép

Mire kiértünk a télből, én már annyira előhaladtam a tudományokban, hogy úgy olvastam a kalendáriumot, mint a vízfolyás. Persze addig olvastam, hogy utoljára valami újat kívántam. Piacról, boltból ha újságpapírban hoztunk valamit, arra én mindjárt rávetettem magam. Ha az ablakon keresztül megláttam, hogy nyomtatott papirost visz a szél az utcán, az után én addig szaladtam, míg meg nem fogtam. Szülém nagyon örült a... (Novella)

Jókai Anna
A megvalósulás rokonságai

(Balassi Bálint – Ady Endre) / Mintha ugyanaz a szellemi egzisztencia öltött volna testet Balassi Bálintban és háromszázhuszonhárom évvel később Ady Endrében. Más korban, más körülmények között – de ugyanabban a nemzetben. A személyiség sorsfeladata is döbbenetesen hasonló maradt: részben birkózás az ellentmondásos Én-nel, részben a magyar közösségi lét szolgálata. Beszédesek az egybeesések: Balassi negyven évet élt, Ady negyvenegyet. (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap