Orosz T Csaba
Szandálos háború

Már hajnalban a pirkadó eget néztem az ágyamból. Felkelni nem mertem, hogy lenézzek a negyedik emeletről ahol laktunk, mert bátyám Laci hatalmas pofonokat helyezett kilátásba, ha a szünidő első napjaiban nem hagyom aludni legalább tíz óráig! - Háború lesz! – dalolta a szívem boldogan, és akkor tíz éves fejjel, bele sem gondoltam, hogy ennek a szónak milyen rettenetes jelentése van. - Meglakolnak a gazok! – akkoriban még ez volt a legmerészebb szitokszó amit gondolni (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert? 2/18

Erdélyi magyarok nemzetmentő kísérlete 1943 nyarától Wass Albert Dálnoki Veress Lajos irányításával egyik jelentős szervezője volt a német majd szovjetellenes, de később a szovjettel kollaboráló erdélyi magyar ellenállási mozgalomnak. A Magyar Mentési Bizottság cionista vezetőségével közösen több mint 12 000 zsidó lakos életét mentették meg, elrejtve őket a német deportálások elől. Az író saját Ratosnya (Novella)

Jókai Anna
Mit tehet az író a békességért?

Az író tiltakozása a pusztítás erői ellen éppen – és elsősorban – munkája lényegében, a teremtésben rejlik. Ha dolgozik, s korát, korának erkölcsét fölmutatja, már elhódít egy darabot az ember ösztöneiben élő gyilkos indulatoktól. Az igaz mű mindig békét akar – akkor leginkább, ha fájdalmában a világ szétszaggatottságának ábrázolására kényszerül. Két ember közötti magáncsata, majd egy-egy közösség torzsalkodása intő jel: iszonyatos méretekben... (Egyéb)

Szerkesztő C
Wass Albert: Isten kardja

A Kráter Műhely kiadása: A Kárpátok-övezte, új hazában úgy érezték magukat a hunok, mintha Úr-Isten kimondottan az ő számukra teremtette volna azt a gyönyörű országot. Az erdők tele voltak vaddal, a folyók hallal. Édes fű nőtt a termékeny lapályon, bőven volt legelő a jószág számára. Bendegúz halála után elsőszülött fia, a bölcs és szelíd Buda lett a hun nemzet vezére. Uralkodása alatt békésen... (Könyvbemutató)

Bakay Kornél
In memoriam Dr. Hegedűs Lóránt püspök (1930-2013)

Bakay Kornél emlékbeszéde 2013. feburár 16-án a budapesti Nemzeti Sírkertben. - Tisztelt gyászoló magyarok ! Mindazok számára, akik átérzik és vállalják a magyarságukat, a holtában is halhatatlan nagy halottunk temetési napja nemzeti gyászt jelent. „Nagy vendég van most indulóban” (Ady Endre). A hivatalos Magyarország azonban nem nagyon kíván tudomást... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: Hagyaték (részletek a regényből)

Az öregember ott ült a barlang szájában, a pihenő padkán és csontos kezét odatartotta a roskadó tűz zsarátnoka fölé. Odébb, az aprító tönkön, ott ült a gyerek. Tizennégy éves ha lehetett, de ember módjára ült ott, ázott ködmönében, szakadozott harisnyában, ócska katonabakanccsal a lábán, s mellette a balta. Szeme kerekre nyílva, szomjasan csüngött a vénember minden szaván. Odakint szünet... (Novella)

Doma-Mikó István
Wass Albert titokzatos halála 1/2

Ki is volt gróf Wass Albert? Nemzeti írónk, önfeláldozó magyar hazafi, politikus, bölcs és hajthatatlan. Magyarként Széchenyi, íróként Jókai és Mikszáth mellett lenne a helye. Otthon évtizedekig a nevét is tiltották. Névtelenné tett próféta, akinek könyvein nemzedékek nőttek fel. Miért a felháborodás ma is, ha szobrát avatják? Miért támadják holtában is? Látnokként mondta: „Nem annak a hangját fogják meghallani... (Publicisztika)

Szerkesztő C
A Wass Albertet ért vádak és hamisítások cáfolata

Dobszay Károly: Egy ámokfutó rágalmai - (Wass Albert állítólagos hungarista kapcsolatairól) Eddig úgy gondoltam, hogy az életben már nemigen érhet meglepetés, de be kell vallanom: tévedtem. Azt már megszoktam, hogy a hazudozás, a hamisítás a liberál-bolsevista újságírás kelléktárának fontos része, de őszintén szólva, még a törzsgyökeres kommunista hazudozók is gyáztak arra, hogy... (Egyéb)

Fehér József
Talán még nem késő!..

Ha valaki szépet, lélekből fogant gyönyörűt szeretne olvasni, örömmel ajánlhatom neki Wass Albert könyveit. Kezdjen hozzá máris (ne halogassa és ne hagyja magát senki által lebeszélni!), garantálom, hogy utána keresni fogja a könyvtárak polcain vagy a könyvesboltok gondoláin a nagy erdélyi író, költő szeretettel megírt alkotásait: verseit, meséit, mondáit, novelláit és regényeit. Már rég tanítani kéne munkásságát és műveit a magyar... (Publicisztika)

Czakó Gábor
Világvége 1962-ben - Az utolsó villamos

A világvégét persze nem jelentették be, de oly erősen szaglott, hogy még az álvallási végidő-árusok is mintha megszeppentek volna. Nem prédikálták, hogy ide a pénzt meg a lelkedet, mert 1962 október 28-án annyi a világnak, vagy jövő hó második keddjén, de legislegkésőbb, mondjuk, 2011. március 12-ig – lassú, fájdalmas halállal: éhség, szomjúság, sugárfertőzés, szivacsos agynátha és hasonlók. Ilyen (Könyvbemutató)

Orosz T Csaba
A napba zuhant ország

A vöröslő hajnali napkorong egy széttagozódott Inka birodalmat ébresztett. Atahualpa az Inka szörnyű fejfájással ébredt. Cuczóban Huascar, délen Manco az unokatestvér trónkövetelő, a határon pedig az eleinte szentként tisztelt Cortez csatlósa Pizzaró dúlta a kecsua falvakat. Atahualpa trónját, csak a hatalmas titok az aranybányák titka védte időlegesen. Az Inka nem értette hogy miért fontosabb most a papságnak a most a trón kérdése, mint az országra... (Novella)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 29/37

XXIX. Venécia 29. Novembris 1732. - Vannak a világban szörnyek, akik leselkednek ránk, hogy benyeljenek, jó vigyázni velük, lelkem, fiókám, azért, ha helyén van az eszed, elkerülheted őket, s ha kellő kurázsi lakik benned, meg is küzdhetsz velük, sikeresen. De vannak másfajta szörnyetegek is, melyek szörnyűsége nem látható igazán, mégis... (Könyv)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert? 1/18

Féltő nagyapára leltünk „A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy a szerepet vállaljuk, összefogjunk, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommal dolgozzunk és mindent megtegyünk a szent célért, azokért, akik utánunk következnek.” Márton... (Novella)

Szerkesztő B
Wass Albert: A teremtés története

A Kráter Műhely története: Magosan fönt, az ég kékjén is túl, napsugár-sátrából uralkodott ÚR-ISTEN a világ fölött, két édes testvérével, a napsugárba öltözött BOLDOGASSZONNYAL és az éjszaka sötétjébe öltözött Ördöngasszonnyal együtt. Mikor a föld teremtésére került a sor, a sivár pusztaság szépítését két testvérére bízta az ÚR. Boldogasszony kioldotta hajának hét aranyos tincsét, s ahol megérintette velök a... (Könyvbemutató)

Szerkesztő A
Holnap: Exkluzív írás Wass Albert haláláról!

Wass Albert halálát évekig titok lengte körül. "Meggyilkolták a román soviniszták, és/vagy a balliberálisok." „Csendesen elaludt, orvosfelesége tanúsítja”. „A hálószobájában érte a halál!” „A kertjében találtak rá agyonlőve”. „A tornácon leltek rá, s mellette hevert kedvenc vadászpuskája”. "A 90 éves író titokban Magyarországra látogatott, s halála előtt megásta saját sírját." Az igazságot holnap itt közreadjuk! (Hírek)

Szerkesztő C
Meghívó Somlay Gizella: És azután… című könyvének bemutatójára

Szeretettel meghívjuk Somlay Gizella (Czeiner Nándorné) „És azután…” című könyvének bemutatójára, mely az Óbudai Kulturális Művelődési Központban (1032 Budapest, San Marco utca 81.) kerül megrendezésre 2013. február 20–án 17:00 órától. (A könyvet megjelentette a Kráter Műhely Egyesület, és megjelentetését támogatta a Nemzeti Kulturális (Hírek)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap