humattila83
Mindennapi Mérgek 2. rész

Nemzetünket ezer sebből próbálják kivéreztetni! De melyek is ezek a sebek? A gyógyuláshoz vezető első lépés a diagnózis... - „Szög húzogató” ..avagy a mindennapi mérgek... Az alábbi gondolatsorokat pusztán a sci-fi iránti korlátlan rajongásom ihlette. Leírásukkal semmiféle párhuzamot nem kívánok vonni avval a világgal kapcsolatban, melyben élünk! Bármiféle egyezés pusztán a véletlen műve... 2. rész: Nemzeti... (Egyéb)

Orosz T Csaba
Mese? A kézműves a kalmár és a regős

Hol volt hol nem volt... Egyszer volt, hol nem volt, még a Fábiánházi végeken is túl, arra Mérk felé, született egy csepp fiúcska. Amíg cseperedett, sok helyen lakott ez a fiú. Sodorta a háború, vitte magával a menekülés. Hogy, hogynem egyszercsak egy nagyvárosban megálltak. A fiúcska, aki már fiúvá cseperedett elhatározta, hogy nem él bele tovább csak úgy a nagyvilágba, mint a mezítlábasok vezetője, hanem kitanulja a maga által választott kézműves... (Novella)

Elmer István
Isten, ölelj meg engem!

Betértünk az egyik krisztinavárosi kisvendéglőbe, és letelepedtünk a hátsó helyiség félreeső asztala mellett. Az utóbbi években gyakran megfordult itt. Valamilyen irodalmi összejövetelről jöttünk, már nem emlékszem pontosan, honnan, csak azt tudom, zajos volt, nagy hangú, nyüzsgő és semmitmondó. Gyurkovics Tibor egy pohár sört kért. Kortyolt az aranygalléros hercegből, aztán rám nézett, talán mondani akart valamit, de mégis inkább hallgatott. Jólesett a csönd. És ebben... (Novella)

Fehér József
A legszebb magyar szó

A legszebb magyar szó számomra a "haza". Amikor kiejtem, hevesebben ver a szívem, és ez a finom, lüktető érzés szétárad az ereimben. Arra ösztönzi minden sejtemet, hogy e gyönyörű fogalom hallatán, szeretettel töltsenek meg. S ez vezérelje életem során minden gondolatomat, szavamat, tettemet. A haza fogalmához földdarab is társul - mezőkkel, folyókkal, hegyekkel, dombokkal -, melyet őseink hagytak ránk örökül, hogy az utódainknak megőrízzük... (Publicisztika)

Bilecz Ferenc
Aradról és Árpádról

Helyneveink sajátos elemzése. "1374-ben még csak egyetlen Ar nevű település volt ismert, s ebből alakulhatott ki, s vált ketté a település Nagyar-ra és Kisar-ra. – írják a falu honlapján. Viszont az is feltételezhető, hogy az eredeti név volt a Kysar. Ansar és Kisar voltak a „teremtő” istenek. A névadóknak nem kellett ismerniük az akkád Enúma elis teremtéseposzt, ahhoz hogy emlékezetükben megmaradjon a Kisar név. Elég volt ismerni a Bel-Béla mítoszt. A falu későbbi szétválásakor a Ki-sar-t... (Egyéb)

Tara Scott
Dallos tanár úr

Amikor két, magányos ember találkozik. - A gimnázium sárgára festett falát, beragyogta a kora őszi napsugár. Az ablakok még többnyire nyitva voltak, halk zajok szűrődtek ki folyt a tanítás. A szemben lévő parkban egy osztály töltötte a lyukas óráját. Lányok egy csoportban halkan beszélgettek, volt, aki a könyvébe mélyedve a következő órára készült. Akadt, aki szendvicset majszolt. A fiúk egy csapata két közeli padot foglalt el. Felültek a támlákra, ültek az... (Novella)

Mila
Plitvicei kirándulás

Tanárkori emlékeim. - Minden évben a hetedikes tanulók Plitvicére mentek kirándulni abban a számunkra jó világban, amikor még Jugoszlávia volt országunk neve. Mi három osztályt vezettünk. Mind a három osztályfőnök kísérte a gyerekeket. Éjjel utaztunk autóbusszal, ily módon több napot tölthettünk azon a természeti szépségektől dagadó helyen. A levegő tiszta, a tavak színe a világos zöldtől a sötét zöldig váltakozik. Keskeny ösvényen haladva lassan jutelőre az ember. Az (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Nagy Zoltán - Tündérmese a lövészárokból

- Rohadt egy világ ez… Ennyit tudott kimondani Kerepes, mielőtt az akna sípoló-süvítő hangja földet rázó robbanásba nem fulladt, elnyomva mindenféle zsibajt. Szerencséjük volt, valahol mögöttük csapódott be, viszonylag messze. Fáradhatatlanul ropogtak a fegyverek, immár harmadik napja. A kiépített lövészárokrendszer a folyamatos tüzérségi... (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: A Magyar Nemzet hét parancsolata

1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből, és rajta kívül más istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdek-imádat, ön-imádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt. 2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az... (Egyéb)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Torockó, a szigetkert A helyszínek teológiája Jókai Mór Egy az Isten című regényében

Jókai Mór műveiben számos vallásos, keresztény utalást olvashatunk, és különösen igaz ez az 1870-es évek nagy regényeire (Fekete gyémántok, A jövő század regénye, Egy az Isten). A kérdés az, hogy ezek ez allúziók pusztán egymáshoz szorosan és szervesen (Tudomány)

Czakó Gábor
Áthaladás 1/2

Az időárus Anyukáját Buczvinszky II. Jakab fogdmegjei háziőrizet alá vonták. Hajnaltól-hajnalig a kertjében lődörögtek, bekukkantottak a tiszafa alá, a farakás mögé, az ajtókra és az ablakokra celluxot ragasztottak, s félóránként ellenőrizték, hogy próbálta-e nyitni őket valaki. A házba nem léptek be, pedig az Anyuka reggel, s délutánként hívta őket birsalmamag és cickafark teára. Úgy találta, hogy életerős, ifjúi mivoltuk ellenére... (Könyvbemutató)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 33/37

XXXIII. Venécia 5. Martii 1737. Légy boldog Rodostóban, Kelemen! Nincs okod rá, hogy ne légy boldog, saját házad vagyon, ahol pipázhatsz kedvedre, saját ablakod, melyen át kipillanthatsz a szépséges Márvány-tengerre, saját fövényed, melyen magányodban sétálgathatsz, le-föl róhatod a mérföldeket, de ha összeadod, a glóbuszon... (Könyv)

Orosz T Csaba
Ősök vére

A nagyhatalmú báró, Terebesi Andorás ridegen bámult a király követére, aki személyesen hozta a véres kardot, szimbolizáló behívót a csepeli harci táborba. - Egye meg a kölyök király, amit főzött – dohogta – éppen elég nekem rendbe hozatni a kunok által okozott téli károkat, nemhogy holmi kis csetepatéba mászkáljak valami sivatagi kutyafalka ellenében. Ha valóban olyan erősek, mint ahogy a gyáva kijevi hercegek mondják, akkor álljon ki ellenük a drágalátos kunjaival. - De apám... (Novella)

Papp Lajos
A nemzet, mely írott irodalmában a halálra készül

Mindent, amit elérhettem, elolvastam. Visszalapoztam ismereteimben. Tanulmányaim során tanultam egy másik Morbis Hungaricusról, a tüdővészről. A múlt század végén, e század elején. S miközben e kort sikeresen áttanulmányoztam, ráakadtam arra, hogy a középkorban volt egy másik Morbus Hungaricus, magyar betegség, a kiütéses tífusz. Az első tehát a kiütéses tífusz volt, a második a tüdővész, a harmadik a... (Tudomány)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Erdélyi István - Az élet igenlése Szentlászló település halottas ruhájában

Szeretném, ha szó esne a halál valóságáról, de bennem az élet valósága dolgozik… Mert a háború, - a több esélyes kártyajáték - kitermelheti a győztest, aki mindenki lehet… Az igazságnak pedig? Semmi köze hozzá… Hát nem mindig az élet igazsága a vesztes? Nem mindig a győztesnek van igaza? Mert mi.. (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap