Kránicz Gábor
Irodalomtudomány mint az irodalomtörténet provokációja

Az irodalomtudomány hazánkban egyre rosszabb hírbe került s nem is ok nélkül; e tiszteletre méltó diszciplína és annak jeles képviselői ugyanis arra a következtetésre jutottak, hogy elegendő elméleti alap áll rendelkezésre egy, az irodalomtörténettel szembeni offenzíva kivitelezésére. Így született meg A magyar irodalom történetei című tanulmánykötet (avagy kézikönyv, esetleg kísérleti munka?), amelynek végül sikerült elérnie, hogy az az olvasó, aki eredetileg az ostromlókkal érkezett, végül (Novella)

Turcsány Péter
Arc-varázs

(Apokrif, Andrej Rubljov Uszpenszkij-i Mária-ikonja emlékezve) // Nézem a szemed,/ és nézel vele,/ fáradt az arcod,/ és üres a lélek helye,// fáj a zilált haj, fáj az elmúlás/ fájdalmas tekintete,/ fáj az egyszerű arc/ sehova tekintő végtelene,// pedig még szűz ez a homlok,/ s a száj gyönyörű ránca/ egy élet szomorú tánca,/ ó, egész életed egy csomag,// mit Isten ujja számunkra/ kibontott:/ s igen, ajándékaid asztalunkra/ csak egyre-egyre hordod!// Ó, hogy... (Vers)

Németh Csaba
Csak egy nagy érzés éltetett

Részlet)* Az életút vége (1887–1893). Élete utolsó évei a magányosság esztendei voltak, már csak ünnepi alkalmakkor lépett közönség elé.1 A Nemzeti Színház fél évszázados jubileumán, 1887. szeptember 23-án a Hunyadi-nyitányt és az erre az alkalomra szerzett Ünnepi nyitányt vezényelte. Ez a mű végig a fia, Erkel Gyula kézírásában maradt ránk, a hangszerelése is Gyula stílusára vall: nosztalgikus visszatekintés (Publicisztika)

Döbrentei Kornél
Levél

Édesapa,/ sírodról önmagukba hátrálnak a tulipánok,/ légy nyugodt, rendezetten, nem fejveszett csürheként/ tolonganak a hadiúton, szétrobbant szíved/ emlékhelyére vissza, s begubóznak ott a maradandóság/ böjtre kész, elbölcsült bábjaiként, míg te egyre/ gyakrabban biciklizel át, chagalli lebegéssel,/ tengelyig baljós fényben, éjszakáim rettenetes/ mocsarán, hol forrón homlokba fúló kék töviseket/ terem az álom, szálegyenesen ülsz,... (Vers)

Szabó Jolán
Az utolsó ólomkatona

Munkás éveink két legszebb napja, az első és az utolsó munkában töltött nap. - Kedd van, az utolsó munkanapom. Pontosan ötven éve és egy napja járok be minden reggel a gyárba. Derűs az idő, csak hideg, mint minden téli reggel, nem szólhatok semmit, a kötelesség az kötelesség. Azt mondom mindig a gyerekeimnek is, amit annak idején az apám mond nekem, hogy a munkában roppant észen kell járni, mert ha valami elkerüli a figyelmedet, azért keményen... (Novella)

Szerkesztő B
Hazafias rövidfilm

See video

humattila83
Mesék - Solymó és Cugacír

Gyerekmese - Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegénylegény. A szíve és az esze a helyén, de olyan szegény volt, hogy kenyeret még világ életiben sose látott, nem hogy még evett is volna belőle. Ezt a legényt Solymónak hívták. Na de amilyen szegény volt ez a Solymó, olyan jólelkű is, erős is, bátor is. Bárkinek segített, kérni sem kellett rá. Mégse fogadott el soha semmit cserébe, pedig még a legszegényebb ... (Egyéb)

Balogh Bertalan
Vezető, vagy követő?

Leader or follower... vezető, vagy követő... Így kategorizál az amerikai minden embert. Egyszerű ez: a botnak is két vége van, meg a menetoszlopnak is. És vannak is roppant szisztematikusan összeállított tesztjeik arra, hogy hivatalosan is le lehessen szögezni: alkalmas-e vezetői állásra valaki, vagy csak arra jó, hogy utasításra dolgozzék. "De hol a számomra nagyon is létező harmadik típus?" - kérdeztem naivan, (Publicisztika)

Czakó Gábor
A mester

Valamennyiünknek voltak, vannak tanítói, akiktől ezt-azt fölcsipegettünk. Fellengzősen mestereinknek szoktuk nevezni, néha így is szólítjuk őket. Természetesen hencegésből, mert akinek mestere van, az nem akárki, hanem komoly tanítvány. Maga is mesterjelölt. Jézus ilyeneknek tartotta a farizeusokat, s óvta tőlük tanítványait. „Ti ne hívassátok magatokat rabbinak (azaz mesternek), mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan... (Könyvbemutató)

Petrozsényi Nagy Pál
A motor

Török tekintete büszkén cirógatta körül fia karcsú alakját. Kicsit sovány a kölyök, de szívós – állapította meg tárgyilagosan. Apja fia: napbarnított bőr, arányos formák... – Gyere a vízbe, apa! – Rögtön, fiam, rögtön! A férfi mosolyogva nyújtózkodott el a gyepen. Egész héten hajtott, a gépek még ott zakatoltak benne, ezért mindennek kétszeresen örült: a napnak, mely ugyanolyan gyengéden simogatta, mint ő a fiát, de elsősorban a napnak örült,... (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Jókai Mórról

„Nem mondok én ódát dicséretedre,/Mint a magyar költészet nagyjai,/Furulyaszó az én versem, merengve/És andalogva hódol, Jókai!/A régi gyermek hálás szíve áldoz/Mesemondó, nagy gyermekünk, neked,/Ki földeríted a magyar családot,/Ha sorsunk egén beesteledett.” (Juhász Gyula: Ének Jókairól) - 185 éve, 1825. február 18-án született Jókai Mór,... (Tudomány)

Orosz T Csaba
Péntek 13

v Fülöp, ki a királyok sorában e néven a negyedik volt, bár az udvarhölgyek gyűrűje a „Szép" jelzőt tette a neve elé, ordítva követelte a kimutatásokat a pénzügyminisztert helyettesítő Guillame de Nogaret-tól. - Értsd meg Guillame, hogy az elmaradt flandriai hadjáratra beszedett adók nagy részét vissza kell fizetnem. - Tudom felség, de a kincstár kong az ürességtől, még a tegnapi bál költségeit is a magánvagyonomból fedeztem (Novella)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 36/37

XXXVI. Venécia 28. Februarii 1741. A reménytelenség napja jött el, Kelemen, céltalanná vált életem, Lorenzóm nincs többé. Olyan bánat szakadt reám, amelyet aligha leszek képes hordozni. Vajon mit szán még nekem a sorsok intézője? Ájult tehetetlenségemben ülök a ház sarokszobájában, amely Lorenzo háza volt, s melyet már szinte én is... (Könyv)

BGaby96
Éjjeli töprengés

A bizonytalanságnál kevés rosszabb érzés létezik. Amikor 18:30.Az esti híradó kezdete. Legtöbbször megnézem,érdekel mi történik a nagyvilágban. Férjem,Gábor este nyolc körül ér haza az üzleti útról. Nem is baj,hogy elment néhány napra. Mostanában nem jövünk ki túl jól,elhidegültünk egymástól. Leülök a tévé előtti kanapéra és bekapcsolom a tévét. Először két politikai hírt mondanak be,aztán egy nőt mutatnak,aki megpróbálta kirabolni az OTP-t. Végül egy balesetet az M7-es budapesti elágazásánál (Novella)

Gajdos Csaba
Mindentelen Mindenek

Lekerekített álomjáték 9 színben - 1. szín - Egy klubban vagyunk. Nagyon szépen berendezett, divatosan szólva: igényesen kialakított, de mégsem elit helyiség. Domináns színek a falon és berendezésben a rózsaszín és halványkék. Átlépve ajtaját, először végigmegyünk a félkörrel kiépített bejárón, ami ha sokan vannak, dugig megtelik izzadt, fülledt levegőt belélegző, táncoló emberekkel. A Reddit, egy föld alatt épült; mondhatni pinceszint. Maga a pultot is tartalmazó tér... (Dráma)

Mila
Elment, jött

Emlékek és a jelen találkozása. - Rohant a jelenből vissza a múltba,/útközben belebotlott önmagába,/látta amint a mezítlábas kislány/a tükör előtt illegeti, billegeti magát,/hoszasan nézi a tükörmását, mintha tudná,/jön, tódul, erővel eltörli a kicsit / egy komoly arcú, én-ismeretlen lány, aki/akarta irányítani, amit nem lehet,/máshol fonyták az életet,/álomvilágból jött a fájó ébredés,/felnőtt korában szerették,.lökdösték,... (Vers)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap