Balogh Bertalan
Tanács a szörnyű költőnek

Még otthon történt, egészen fiatal korunkban. Egyívású barátom megmutatta titkon írott verseit, ahogy Harpagon tenné, ha egy gyönge pillanatában az egyetlen és megbízható valakinek fölfedné a pincében őrzött öreg ládika titkát, amelyben már évek óta gyűjti kincseit. Szörnyűek voltak a versek. Irodalmi szörnyetegek. Nem formailag, mert az még csak jó volna, hanem minden második szava vér... zivataros volt valahogyan: velők loccsantak ki bennük, csigolyák csikordultak, (Humor)

Döbrentei Kornél
Évszakon kívüli ősz

Újabb kérdések Petôfihez /Gondoltad volna-é, a szívtöppesztô lôporfüst / és a friss lóganéj forrón burjánzó ködébe / fátylazódó öntudattal, a hanyatlás elüszkösödô / ezüst lejtôjén sebes csuszamlással kiszületôben / a világból, gondoltad-é, a halál erôszakos / fém-rideg ízével a szádban, porba szégyenítô / leterítésed magaslesén, gondoltad-é, / a törvényesített merénylet-helyen bocsánatos / botrány az idegenkezûség, a Szent Jobb annyira / csonka már, gondoltad-é, a nagy európai / ábrándmálladások évadán, (Vers)

Huber Béla
Káin vasárnapja (Arany Sas pályamű)

Hamar sötétedett. Bár ebben a megállapításban így, december elején semmi meglepő nem volt. A keskeny, macskaköves utcán az amúgy is gyenge világítást csak néhol kapcsolták fel. Az ónos eső órák óta kitartóan szitált. Különösebben nem volt hideg, csak mindent a nyirkosság uralt. A betört pinceablakokból felszálló dohszag, néhol a kutyaürülék bűzével együtt csapott az orrába. Sietni mégsem lehetett. Néhány tócsa, az éj... szakai fagy óta dermedt vigyorral várta a gyanútlan járókelőket.

Szerkesztő A
Tóth Árpád: Karácsonyi emlék

Itt volt, elment a szép karácsony, / S amíg itt volt, jó koszton éltünk, / Cukron, fügén, mákos kalácson. // Hozott diót, mogyorót, smukkot, / Új százkoronás is volt nála, / De erről alig szólt egy kukkot. // Hogy a pénzügy is derűt öltsön, / Adott az osztrák - magyar banknak / Húsz koronát – aranyban! – kölcsön. / / És hozott új választó-listát. / Mely szerint csak Lukács szavazhat, / S megválaszthatja Tisza Pistát. // A Béke is, e bús egyénke, / Jött vol... (Vers)

Kondra Katalin
Angyalok

Az öregember alkonyattájt az ablaknál állva épp a lemenő napot bámulta, amikor észrevette, hogy két kisgyerek az úttesten fel-alá szaladgál. Éppen indult, hogy megnézze őket, hisz szokatlannak találta, hogy estébe hajlóan egyedül csatangolnak az utcán. Amint kilépett az ajtón látta, hogy egy autó fékcsikorgással száguld el a ház előtt, majd éktelen csattanást hallott, amitől megrettenve rohant ki az utcára. Biztos volt abban, hogy a kocsi elütötte a gyermekeket, ezért teljesen ledöb... bent, (Novella)

Kő-Szabó Imre
Kényszerpályán

Tódor Ferenc minden reggel Pestre utazott. Nem jókedvéből tette, bejárók, ingázók életét kényszerült élni, mert munkát csak ott kapott. Most múlt negyven éves és egy műszaki cikkeket forgalmazó cégnél volt raktáros. Rendszerint a héthuszonnyolcas zónázó vonattal utazott. Ezt az utat már az elmúlt tizenöt évben közel ötezerszer megtette. Kinézett a vonat ablakán, az elsuhanó táj minden szeglete ismerős volt számára. Ha az állomás táblát nem látta, akkor is meg tudta mondani, most éppen hol jár a vonat. ... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV VI/7 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig hazai földön, feje fölött a kommunizmus (Könyv)

Adorján András
Bölcselmek és marhaságok

Marhaságokat bárki tud mondani, akár másoktól valót is összegyűjteni. Bölcselmeket világra hozni már nehezebb feladat. Mivel mindannyian elfogultak vagyunk sajátmagunk, illetve szellemi gyermekeink iránt, az Olvasókra bízom, vajon az alábbi miafenék soraiban a bölcselmek és a marhaságok arányát milyennek ítélik. - Képes lennék arra, hogy egy lakatlan szigeten polgárháborút robbantsak ki. De hogy megél... jek rajta…? // Reinkarnáció / Figyeld meg: megint rosszkor fogok meghalni, mint a múltkor… (Humor)

Erdély-szerkesztő
A juhász és a kormánytanácsos

A juhász a nyáját terelgette, amikor a porfelhőből előtűnt egy Cherokee dzsip. Az ablakon egy fiatal dugta ki a fejét és azt kérdezte: - Hé, juhász, ha megmondom pontosan, hogy hány juhod van a nyájban, akkor egyet nekem adsz belőle? A pásztor ránézett a fiatalra és nyugodtan felelte: - Neked adom. A fiatal félreállt a kocsijával, elővette a laptopját és rákapcsolta a mobiltelefonjára, majd az interneten a GPS műhold segítségével felpásztázta a zónát, majd (Humor)

Jókai Anna
Apa és leánya

Tóth Árpád emlékezete Lehetne XIX. századi romantikus regénycím – de nem; két költőről van szó. „Gondolatok két költőről”, így is írhatnám, s azért nem írom, mert manapság csaknem mindent, ami nem az, gondolatnak neveznek. Vélekedés, javaslat, ötlet, közhelyek ismétlése, fecsegés, közszereplési panelszöveg, szólam: mind-mind, hogy ő a nyilatkozó „gondolata”, azzal kérkedik. Jobb lesz szegény, meghurcolt fogalommal csínján bánni. Néhány – talán szubjektív – ész... revétel, (Egyéb)

Döbrentei Kornél
Fekete Advent

Antall József, 1993. december 12. / Kórház, kórok háza: haza. Foglár hazám, ím celládban / itt vagyok, fogva tartanak a mészhevülettôl makulátlan-rideg / falak, foglyul ejtettek, akár a húsom, ez a / féktelen sejtekbôl körém szôtt, sûrû háló, / burjánozva lappaszt le a csontig, s hónom alatt / a csomók, megannyi testembe testált gordiuszi bog, / Uram, reménykedem, irgalmadból futja annyi tán, / hogy közülük néhányat még szétvághatok, odakint / a faggyal balzsamozó tél mindent kötszer-fehér / múmiapólyába (Vers)

Szerkesztő A
A futballzseni

Utánanéztem! Nemcsak az ajánlott irodalmakat böngésztem, hanem felkerestem néhány fogatlan öregembert, akik elmondásuk szerint tanúi voltak az eseményeknek, melyben nincs okom kételkedni, hiszek a saját szememnek. Azokban az időkben ajánlatos volt a biciklipumpát bevinni a nézőtérre, egyrészt azért, hogy nehogy leakassza valaki a kerékpárról, de legfőképpen a tekintély növelése érdekében. A nézőtér kicsiny, családias han... (Humor)

Köteles Lajos
A szerelmes hercegnő és a huszár (Arany Sas pályamű)

Egy valóságos szerelmi történet, romantikus és hazafias tartalommal. / Bár a történet a mesék varázslatos világát idézi, minden részletében valóságos, ettől lesz olyan tiszta és szép, mint egykor Rómeó és Júlia szerelme. A történet 1821-ben kezdődött, amikor az osztrák befolyás alatt álló Észak-Itáliában az önállóságért küzdő hazafias mozgalom (karbonárik) leverésének megsegítésére egy magyar huszárezredet vezényeltek Nápolyba, az ottani király, V. Ferdinánd megsegítésére. Ebben az ezredben szolgált

Kő-Szabó Imre
Hétköznapi apró örömök

Ezek az örömök, aprók, nem nagyok, de ahhoz elegendőek, hogy a nap kellemesen folytatódjék. Lelkünket békesség szállja meg. Tudjunk gondolni a holnapra és az emésztő bánat, messze elkerüljön bennünket. Nem kell nagy dolgokra gondolni. A nagy rész, kicsi aprókból tevődik össze. Radnóti Miklós költő, úgy írt erről: - „Eső esik. Felszárad. Nap süt. Ló nyerít. Nézd a világ apró robbanásait.” Hétköznapok pedig sokszor vannak, szinte abból áll az élet. Ünnepek ritkábban, ... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV VI/6 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap