A választási propaganda különös virágai (1994)

Kenessey Csaba, sze, 08/24/2011 - 05:00

 

 

 

Aggodalom és reménység 1990 - 1998

Folytatás
     

 

Csodálatos dolog a demokrácia, rengeteg lehetőséget rejteget magában, de nem egyszerű politikai forma, nagyfokú felelősségtudatot igényel a polgártól és - sajnos - vissza is lehet vele élni.

Az természetes, hogy a pártok és a politikai élet szereplői a választási időszakban igyekeznek magukat a legelőnyösebb képben feltüntetni, ez legális és érthető.

 

Vannak azonban olyan megnyilvánulások, amikre érdemes nagyon odafigyelni, mert nyilvánvalóan a választópolgár félrevezetését célozzák. Jó tudni, hogy a pártok választási kampányuk tervezésénél analizálják a választópolgárok kategóriáit, ebből vezetik le a nyilvánosság elé terjesztett választási propagandát, tehát pontosan becélozzák a potenciális választópolgárt. Ez így működik mindenütt a világon.

Számomra érdemesnek tűnik azon megnyilatkozások vizsgálata, amik a polgár tudatos félrevezetését, a politikai életben járatlan polgárok számukra minden módszerrel való megnyerését célozzák. Mivel erről a témáról egész kötetet, ha nem köteteket lehetne írni, így itt csak egy kiragadott esettel foglalkozom, amelye azonban példamutató módon alkalmazható. Ebbe a kategóriába tartozik az MSZP újabban "vallásos" beállítottsága, az MSZP Hivő Szociális Tagozatának életrehívása. E téren eljutottunk már odáig, hogy a Magyar Televízió direkt adásában láthatóandr. Kocsis Elemér ref. püspök, ki Horn Gyulával (1993 dec. 4.-én) közösen lépett fel, megáldotta az MSZP-t és annak pártvezérét.

Ezen cselekedet megítélése minden embernek privát ügye. Ennek ellenére szükségesnek tartom felhívni a magyar választópolgárok figyelmét arra, hogy itt egy furfangos választási trükkről van szó, hisz a fent említett párt elődje és gondolom mai tagjainak is zöme, az ateista nézeteket vallotta, az egyházakat és a hívőket üldözte. Pontosan ezért kellett számtalan embernek sokszor messze utat megtenni ahhoz, hogy lakó- és munkahelyétől távol egy misén vagy istentiszteleten részt vehessen, nehogy valaki ott felismerje. Jól emlékszünk még az elhurcolt szerzetesekre, papokra, az egyházak megfélemlítésére, a hívők börtönbe hurcolására. Ezek az idők még nincsenek annyira távol tőlünk, hogy meg lehetne feledkezni róluk. Nos, az idők változtak és ezzel a metódusok is. A megfélemlítés gyakorlását felváltotta a tudatos félrevezetés. Nagy kár, hogy ezt dr. Kocsis Elemér püspök úr nem ismerte fel és továbbra is asszisztál az MSZP választási propagandája megvalósításában.

Mivel az egyházakban különböző politikai irányzatú hívők találhatóak, igen furcsának tartom azt, hogy egy püspök ennyire világosan állást foglalegy bizonyos párt mellett. Ezzel a más pártállású vagy nézetű híveit sérti meg. Számomra ezen viselkedésmód érthetetlen és megbocsáthatatlan még akkor is ha magát "félrevezetettnek" állítja be. Úgy gondolom, hogy egy magas tisztséget viselő egyházi embertől el lehet várni annyi ítélőképességet, hogy nem hagyja magát tudatosan egyetlen párt választási kampányába se befogni. Annak a reményemnek adok kifejezést, hogy a magyar választópolgár ennél magasabb fokú politikai érettségről fog májusban az urnánál tanúbizonyságot tenni.

 

Folytatjuk

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap  

 

  

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap