Úton... - A magyar olyan, mint a diófa

Papp Lajos, v, 09/16/2012 - 10:53

 

 

 

 

Jelenczki István filmrendező beszélgetése Papp Lajos gyógyítóval Háború a Nemzet ellen c. filmjéhez.    

     Jelenczki István: A film munkacíme „Uram nem látta Magyarországot?” - József Attila idézet.
     De néhány hete úgy érzem a címe valószínűleg Háború Magyarország ellen lesz. Háború a nemzeti vagyon ellen, háború a magyar kultúra és szellem ellen, maga a nemzet ellen.
     A nemzet ellen, az emberek egészségét pusztító és a meg nem született hazafiak ellen.
     Mi erről az Ön véleménye?

     Papp Lajos: Én még egy mondattal kiegészíteném. Egy belső háború is folyik, magyar a magyar ellen folytat háborút. Hiszen a belátható 1100 éves történelmünkben ilyen pusztító háborút a magyar nem folytatott a külhoni ellenségekkel, mint amelyet a belháborúban, a magzatháborúban, a saját magzatai ellen folytatott.
     Az élet legnagyobb csodája a megszületendő új egyed, legyen az növény, állat, vagy ember.
     A Jóisten, az embert kiemelve teremtményei közül, rábízta a földi mindenséget. A Kárpát-medence különleges helyzetben van, hiszen itt az asszonyok termékenyek, a férfiak nemzőképesek. A Kárpát-medencei magyarság meg-harminckétszerezte önmagát, miközben az angolok, a németek, a franciák, csak nyolc-tízszeresére növekedtek az elmúlt 1100 év alatt. Miközben, Magyarországot pusztította tatár, török, osztrák, német, orosz, a háborúk és a világválság, de összességében nem pusztult el annyi magyar, mint amennyit 1956-tól mi orvosok elpusztítottunk.
     Több mint hétmillió magzatunkat öltük meg.
     Én ezt tartom a legnagyobb gyalázatnak. Ennél nagyobb bűnt egy ember önmaga ellen, egy nemzet saját maga ellen nem tud elkövetni. 

     Ha mindennek az okait próbáljuk elemezni, akkor már színesebb a kép.
     Az első kérdésünk az, hogy van-e jogunk Nemzetről beszélni? Vagy csak népességről, emberek tömegéről?
     Ha ez a nemzet, Nemzet lett volna, nem pusztította volna el a magzatait. Ezért az eredendő hibákat és bűnöket, sokkal korábbi időkben kell keresni. 

     Másfél évszázada egy szellemháborút folytattak a magyarság ellen. Ebben kiemelkedő szerepük volt a Habsburgoknak. A mai napig kiemelkedő szerepük van. A Habsburg pusztítás módszeres és előre elhatározott volt. Haynautól kezdve Ferenc Józsefen át a legutóbbi fattyúig, aki ma Európa Parlamenti képviselőségre készül. Ez mutatja, hogy a magyar nemzet mily mértékben vesztette el önbecsülését, hiszen nem külső erő, hanem belső szándékból akar képviselőnek küldeni az Európai Unióba egy olyan degenerált család sarját, aki még magyarul sem tud.

     A magyarság kettős, furcsa léte azt hiszem, hogy ott érhető a legjobban tetten, hogy egy fantasztikus főnemesi család, a Széchenyiek, Magyar Tudományos Akadémiát alapítanak, és pár év múltán a Habsburgok ezt is átveszik és a magyarság ellen fordítják.
     
     Ma is a magyarság ellen munkálkodik a Tudományos Akadémia azon része, amely a történelem-, irodalomtudományokkal és művészetekkel foglalkozik.
     A természettudományok természetesen a világ tudományos életébe bekapcsolódva komoly eredményeket mutatnak, de egy népnek a lelke, az identitása, az önmeghatározása, történelmi hagyományok és történelmi gyökerek, történelmi ismeretek nélkül lehetetlen.
      Nagyon jól tudták, hogy hol tudják gyengíteni a magyart. Megpróbálták elvenni őstörténetét, átvágni a gyökereket, és egy identitástudat nélküli, mindennapokban élő masszává gyúrni a Magyarországon élőket.
     Nem hiszem, hogy hosszú időt kell várni arra, hogy az a katartikus állapot, ami 2006. október 23-án ebben az országban bekövetkezett, látható, érezhető, tapintható eredményeket hozzon.
     Ma a magyarság öntudatára ébred.
     Számtalan jelét látom, tapasztalom ennek az újraéledésnek. Úgy gondolom, hogy a magyarság történetében új történelmi időszak kezdődik.
     Visszanyervén méltóságát, betölti a Kárpát-medencében és a világban azt a szerepet, amit a Jóisten a magyarságnak szánt.

      J.: Az elmúlt három évtizedben, személyes sorsán tapasztalta meg a hatalom cinizmusát. Hogyan bánik el, a hatalom a   saját honfitársaival az egészségügyön és a betegápoláson keresztül.
     Ez is a nemzet vagyona, ez is a nemzet vagyonának elrablása.
  

      P.: Én talán mindeneknél fontosabbnak tartom a teremtett élő vagyont, hiszen a Kárpát-medence, mint földrajzi egység, az idők kezdetétől van. A föld által elrejtett kincsek egy része ott maradt. A földanya őrzi azt. Hogy itt és most hogyan élünk, azaz élő anyagtól függ. Növénytől, állattól, embertől.
     A legnagyobb pusztítást az elmúlt harminc évben a hatalom végezte, mely nem egyenlő a Magyarországon uralkodó hatalommal, hanem ez a világban jelenlévő pénzhatalom, globális hatalom. Arctalan, felismerhetetlen, ezért ellene küzdeni nincs értelme.
     Valójában ott vétünk, ha ez ellen a hatalom ellen küzdünk, és nem önnön magmaradásunkért, magyarságért harcolunk.
     Az egészségügy a leginkább érzékelhető területe a globális hatalom pusztításának: akadályozni a megszületni, a megfoganni vágyó életet, a megfogant életet elpusztítani, az egészséget nem megőrizni, az elvesztett egészséget, a betegséget nem gyógyítani, korai halálba hajtani fiatal, középkorú embereket, apáinkat, anyáinkat, nagyapáinkat, nagyanyáinkat, nem gyógyítani, nem engedni, hogy éljenek, hogy a munkás évek után legalább pár évet szeretteik körében tölthessenek… Egy ívet rajzoltam fel.

     A magyar egészségügy a betegség gyógyításában ért el komoly eredményeket, de egy nemzet életének szempontjából, nem a betegség-gyógyítás, hanem az egészség-megőrzés a fontos.
     Ez sokkal több, mint egy egészségügyi hálózat működtetése, ahol beteg embereket fogadnak, és jól, rosszul meggyógyítanak. Beteggé tenni, a betegséget előidézni, a legnagyobb gyalázat. Tudatosan ezt teszik egy nemzettel, hiszen lelkében megbetegített, testében meggyengített nemzettársakkal találkozunk.
     Ez különösen azért nagy bűn, mert az a földrajzi klíma, ahol mi élünk a Kárpát-medence, a világ talán legegészségesebb földrajzi tája.
     A mi általunk megtermett növények, itt élő állatok gyógyszerként fogyaszthatók. Ezzel szemben a nyugatról behozott egészségtelen, sok esetben kémiai mérgekkel kezelt táplálékot fogyasztatják a magyarral. Az itthon megtermett javakat, jó esetben külföldre szállítják. Rosszabb esetben oly mértékben károsítják, hogy az már nem azt a célt éri el, amire valójában a Jóisten által teremtetett.
     Az egészség megőrzése (az orvosi körökben említett primer prevenció) a magyar egészségügyben nem csak az elmúlt harminc, hanem az elmúlt hatvan-hetven évben sem volt már jelen.
      Mert ez ott kezdődik, hogy lelkileg megtisztítjuk magunkat, és egészséges lelki életet élünk nemzettársainkkal.

     Ebben az országban szégyen volt magyarnak lenni. A magyarnak bujdosnia kellett, amint azt korábbi századainkban koszorús költőink megírták.

      Érthetetlen, hogy az elmúlt húsz évben, megszabadulván a külhoni elnyomóktól, hogy engedhette meg ez a nép, hogy olyan vezetők kerüljenek hatalomra, akik a nemzetüket cserbenhagyva, kiszolgáltatták a globális tőkének, a globális hatalomnak.

      Az egészség helyreállításának épp ezért az első lépése az, hogy minden olyan vezetőt, aki a népe ellen tesz, azt el kell küldeni!
Nem külhonba.
Belhonba.
Dolgozni.

     Meggyőződésem, hogy a jelenlegi helyzetben, 2009-ben amikor valójában gazdasági világválság van, amikor új elméletek és új rendszerek vannak születőben, az emberiség felismerte, hogy az euró-atlanti civilizáció nem folytathatja tovább azt az éltetet, amit eddig élt.
     Ezt a pazarló, hedonista életet. Ezt az individualista, csak az egyén hasznát kereső életet.

     A magyarság óriási lehetőségekhez jut, de ehhez Nemzeti Vezetőkre van szükség!
     Nemesekre van szükség!
     Magyar Nemesekre van szükség!
     Olyan emberekre, akik Hazájukért, Nemzetükért áldozatot képesek hozni.
     Lemondani akár vagyonukról, és úgy ahogy eleink tették, akár az életükről, ha a Nemzet azt megkívánja.

J.: Egyik írásában Ön azt írja, vissza kell állítani Ég és Föld kapcsolatát. Vissza kell állítani az embernek az Istenhez fűződő olthatatlan szeretetét. Ebben nekünk segítségünkre van a Szent Korona. Azt gondolom, hogy pontosan ebben a 2009-es évben mérhetetlenül fel fog erősödni azaz igény, hogy ez a kapcsolat az ébredő magyarságon keresztül helyreállítódjék. Hosszú, küzdelmes, fáradságos, de kitartó munkával.

      P.: Sokan azt mondják, költőink íróink hogy Isten elhagyott bennünket.
      Nem.
      Mi hagytuk el Istent. Isten nem hagyott el bennünket.
     Ő vár ránk, hogy visszataláljunk hozzá.
     A teremtett világ, isteni szándék szerint, a mindenkori itt élő világ szolgálatára van.
     Az embert a Jóisten kiemelve ebből a sokaságból, feladattal bízta meg.
     Az embert, hogy a föld minden kincsére, holt és élő kincsére vigyázzon.
     Az ember, ahelyett, hogy az isteni küldetését látta volna el, csúcsragadozóvá vált. Pusztítja a holt és élő természetet, és elpusztítja önnön életlehetőségeit.

     Lehet Istent tagadni, de az egyben a természet tagadása is.

     A francia forradalomtól, 1789-től, az ember megtagadta, legalábbis a fehér rassz, az euró-atlanti civilizáció Isten elsőbbségét. Magát az embert helyezte az első helyre.
     Hogy a Föld ilyen állapotban van, az alapvetően ennek az eszmének köszönhető.
     A Föld nem fog elpusztulni, legföljebb a fehér rassz fog elpusztulni. 

     Minden más civilizáció, bár különbözőek egymástól, egyben azonosak.
     Ők megtartották az Ég és Föld közötti kapcsolatot.
     A harmóniát a szellem és a materiális világ, a fent és lent között.
     Ők túl fogják élni ezt a nehéz időszakot. 

     Hiszem és talán túlzóak a szavaim, de tudom, hogy bár megkevesbedve, de a fehér rassz is túléli, de csak akkor, ha a magyarság betölti a küldetését. 
    Valóban nem csak én, aki az emberek sokaságával találkozom, hanem azok is, akik „csak” a Jóistennel találkoznak, a szellem emberei is úgy érzik, hogy óriási szellemi segítséget kapunk.
     A Szentlélek kiáramlása jelen időszakban, hatalmas segítséget ad az embereknek, hogy visszataláljon a Jóistenhez. Visszataláljanak a természet rendjéhez.
     Ez az egyetlen út ahhoz, hogy a Föld élhető maradjon és megmaradjon. 

     J.: József Attila azt írja, hogy „Adjál magyarságot a magyarnak, hogy ne legyen német gyarmat.”

     P.: meg nem legyen török gyarmat, meg osztrák gyarmat, meg orosz gyarmat, meg globális gyarmat sem.
     A magyar nem szolgának született. Soha nem tűrte a szolgaságot. Tűrni tudott, de soha nem vált szolgává.
     Ezért a forradalmai nem anyagi lázadások, hanem szellemi, erkölcsi lázadások.
     A szabadság eszméjének mindenkori megélése.

     Amennyivel nehezebb küzdeni a láthatatlan ellenség, a globális gonosz ellen, annyival könnyebb a mi helyzetünk, hiszen a magyarság mindig eszmékben és ideákban gondolkodott.
     A sátán nehéz helyzetbe került, mert Mihály arkangyal seregét sokan erősítik ebben az országban. 

     J.: Mit jelentenek Önnek azok a fogalmak, hogy Nemzet, vagy Haza? 

     P.. Az ilyen elvontnak tűnő fogalmakat az emberek sokszor próbálják magyarázgatni.
     Számomra a Nemzet nem elvont fogalom. Konkrét, a mindennapokban megélhető és kézzelfogható fogalom. 
  
     Nemzet, amely a Kárpát-medencében él, egyesek szerint többszázezer éve, mások szerint csak több tízezer éve, az oktondiak szerint mintegy ezeregyszáz éve a magyar nyelvű népesség, kiknek az átörökítő állománya, a fehérjéje a gének hordozzák mindazt a tudást, amit tudott tudásnak nevezünk.
     Ami az isteni tudás.
     A szellemvilágból jelenleg érkező üzenetek, információk, tudás részek mindezt erősítik. Az előbb említett sátáni szellem, azért ilyen hihetetlen látványos, mert érzi azt az erőt, amely mint zsarátnok és parázs soha nem aludt ki a Magyar Nemzetben, csak a távolról szemlélők gondolták úgy, hogy már ki is hunyt mindaz, ami a magyarság, a Magyar Nemzet lényegét és princípiumát adja. Ez pedig nem más, mint az Istenhez, a természethez való hűség, a rámért feladat maradéktalan teljesítése, még akkor is, ha ez az életébe kerül. 

     Erről szól a magyar történelem.
     Az elfeledett is, az elhomályosított is meg a látható történelem is.

     J.: Tudom, hogy erre a kérdésre már részleteiben válaszolt, de mégis felteszem, ahogy a többi  szakértőnek is: Mi a teendő, mi a felelősségteljes, cselekvő teendő most, hogy a magyarság betöltse  jogos helyét?

    P.: ha elfogadjuk azt a legfontosabb tételt, hogy a Teremtő isten alkotta a világot, akkor egyben azt is elfogadjuk, hogy minden az Ő akaratából történt.
     A Jóisten mindenkit egyéni felelősséggel, egyéni talentummal ruházott fel. Nem véletlenül vagyunk itt és most.
     Minden kornak megvannak a földre küldött szellemi vezetői, de ez a szellemi vezetés mit sem ér, ha a vezetők mögött nem sorakozik fel, egy őket támogató jelentős tömeg. 

      Ma úgy érzem, hogy nem csak vezetők vannak születőben, hanem a népből ismét Nemzet kovácsolódik.
     Mindenki a maga helyén, a maga talentumával, a maga lehetőségei szerint, ne csak önmagáért, ne csak a családjáért, hanem a nagyobb közösségért, a Nemzetért hozzon áldozatot!

     Pontosan az mutatja az elmúlt idők borzalmát, hogy az a Hős Nemzet, amely évszázadokon keresztül példát mutatott a világnak abban, hogy áldozatot képes hozni, az elmúlt időszakban a legkisebb áldozatot sem volt hajlandó meghozni nemzettársaiért. Gondolok itt 2004. december 5-ére. Pedig egy fillérbe nem került volna, hogy 15-16 millióan mondhassuk magyar nemzetbélieknek magunkat.
     De véleményem szerint ez volt az a katartikus pillanat, ami alapvetően megváltoztatta a magyarság lelkületét.
     Nagyon tiszteltem Nagyapámat, ezért engedjék meg, hogy így befejezésül, őt idézzem.
     Dél-Baranyában az Ormánság szélén éltünk. Ha a diófa éveken át nem termett, meddő volt a diófa. Akkor a parasztember a dióverő fával jól megverte az apró ágakat, és a következő évben termőre fordult.
     Erre szokta mondani Nagyapám, hogy a magyar olyan, mint a diófa. Ahhoz, hogy teremjen, verni kell.
     Na, már most jó ideje vernek bennünket, úgy hogy egészen biztos, hogy termőre fogunk fordulni.

A filmfelvételt Jelenczki István készítette 2009. június 10-én.
A filmfelvétel hanganyagát lejegyezte és szerkesztette:
Sipos Kata

 

      Jelenczki István a HÁBORÚ A NEMZET ELLEN I-IV (Az elrabolt nemzeti vagyon) című filmjét 2009. december 5-én 17 órakor az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatták be.
A filmben közreműködtek: Ángyán József, Bencsik János, Bencze Izabella, Bogár László, Éger István, Hunyor Erna, Kovács Zoltán, Mándoki Andor, Molnár Oszkár, Molnár V. József, Papp Lajos, Tóth Zoltán József, Varga Csaba, Varga István, Zlinszky János.
      Az interjúkat és a montázsokat készítette, a filmet rendezte: Jelenczki István

 

A közölt írás Papp Lajos: Úton című kötetének szerkesztés előtti szövege. A Kairosz Kiadó gondozásában 2012-ben megjelent 210 oldalas könyv a kiadónál szerezhető be (1134. Bp. Apály u. 2/b, www.kairosz.hu), ára 3200 Ft. 
MIL Szerkesztőség

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap