A politikai "ördög falra festése", mint a választási kampány szerves része

Kenessey Csaba, k, 02/07/2012 - 00:27

 

 

 

 Aggodalom és reménység 1990 - 1998 

 

 

Folytatás  

 

A bal-liberális koalíció hatalomra jutása vége felé közeledünk, érdemes kissé vissza tekinteni az elmúlt évekre, elért eredményekre, azaz olyanokra, amiket eredményként igyekezett a kormánykoalíció beállítani.

 

Kezdjük az elején. Az Antall-Boross kormány hatalmának utolsó hónapjait felidézve sok azonosság fedezhető fel a mai napok eseményeivel. Miután az MDF lassan kezdte érezni választói tábora szétesését, mint bukásuk meggátolása utolsó lehetőségét, felidézték Horn Gyula pufajkás múltját, ami alapjában véve az igazságnak megfelelt csak a választópolgár nem volt "vevő" erre az érvelésre. Azt, hogy Horn a forradalom leverése után "karhatalmista" volt, sohasem tagadta. Ennek ellenére a magyar választópolgár múltja felidézésével még (számomra érthetetlen módon) bizonyos rokonszenvet is érzett "szegény Gyula" iránt. A bűnbak az MDF volt, nem a pufajkás múltú Horn!

 

Manapság ugyanez a szindróma ellenkező előjellel a következő módon mutatkozik meg: Hegyi Gyula MSZP-s honatya a diktatúra előszelét véli látni abban az esetben, ha a Független Kisgazdapárt kerülne Torgyán József vezetése alatt hatalomra. Mintha a demokráciát az a Szocialista Párt, - melynek elődje küldte jó magyarok százait minden ok és jog nélkül a vérpadra, - találta volna fel a demokráciát és lenne annak egyetlen biztosítéka. Már ennek állítása is könnyet facsaró arcátlanság, hisz képes a magyar választópolgárt annyira manipulálhatónak, befolyásolhatónak és butának feltüntetni, hogy az mindent bevesz, amit a volt párt oligarchia mai változata neki feltálal.

 

Érdekes összehasonlítást lehet és kell tenni a nemzeti és keresztény alapokon álló mai ellenzék, az előző periódusban kormányhatalmon álló pártok és a mai szoci-ál-liberális koalíció viselkedésmódja között.

 

1. példa: Tamás Gáspár Miklós, neves politikus és gondolkodó, arra igyekezett felbujtani az embereket, hogy ahol neki és a hozzá hasonló érzelmű "gondolkodóknak" "nem megfelelő" sajtótermékeket terjesztenek, azokat a helyeket rohamozzák meg és gyújtsák fel!! Valóban, a demokratikus gondolkodásmód iskolapéldájával találkozik itt a magyar választópolgár, ennek a szemléletnek lettek sokan faji, vallási vagy származási okokból a rendszer üldözöttei, váltak földönfutóvá, vagy lettek kivégezve. Nem valószínű, hogy követendő példaként lehetne őket a következő választási hadjáratban "bevetni"!

 

2. példa: A választási hadjáratban az akkori ellenzék, - ma kormánykoalíció, - minden módon azt szuggerálta a választópolgárnak, hogy a kormány tagjai/tisztviselői megvesztegethetők, korruptok, "megszedték" magukat a hatalom eszközeivel. A magyar választópolgár bevette ezt a feltételezést, sőt magáévá tette, mert ismerte az előző idők (évtizedek) vezető gárdáját TSZ vagy más állami vállalkozási területen, tudta és nem is tiltakozott ellene, hogy a vezetők jól megszedték magukat. Ezáltal - úgy gondolta - neki is joga volt minden megmozdíthatót eltulajdonítani, "haza vinni". Fel sem tudta tételezni, hogy a demokratikusan kormányhatalomra jutottak nem ugyanúgy viselkednek, mint a már eleddig megszokottak! A magyar választópolgár ezt az értékrendet tette magáévá, fogadta el! És ez nagy hiba, mondhatnám nemzeti katasztrófa.

 

A mostaniszoci-ál-liberális kormánykoalíció hatalomra jutása után mindenki várta a "nagy leleplezéseket", a választási kampányban tett állítások bizonyítását. Semmi sem lett belőlük! Tessék jól ide figyelni, az egész csak egy felfújt választási trükk volt, amit jól betanultak a pártiskolákon vagy a Lomonoszov Egyetemen. Borosst is meggyalázták azzal az állítással, hogy visszaélt hatalmával és hatalmas birtokokra tett szert a Balatonnál! Mi lett az állításból?  Per, amit Boross megnyert, de közben a választást elvesztették.... Erre ment ki a játék, nem arra, hogy az állításnak van-e valós tartalma. Jól bevált trükk, ismert metódus.

 

Ennek megfelelője a - többek között közismertté vált - Tocsik-ügy, amit a kormány "eltitkosított", mintha az ország biztonsága függött volna az igazság megismerésétől! Az igazságból egy betű elhagyásával (rendőr-főkapitányok állítása szerint bizonyíthatóan) GAZSÁG maradt, de büntetlenül.  Sajnos ezáltal nem derült(derülhetett) ki, hogy a "sikerdíjak" (hálapénzek) melyik pártszervezet választási (manipulációs) kasszájában bukkantak fel! "Mecsoda különbség" mondaná a bölcs rabbi!

 

 

3. példa: Igen érdekes megfigyelni, hogy a kormánykoalíció működése első hónapjaiban kizárólag a társadalmat sújtó intézkedések jöttek létre, mivel a gazdasági szakemberek megállapították, hogy az ország túl sokat fogyaszt. Kérdés: mihez viszonyítva? Nyilván a termeléshez! Azóta sok idő telt el, ezalatt az árak a mennyekig emelkedtek, mivel az Európához való csatlakozás útján el kell érnünk a nyugati árszintet - mondták a szakértők. Lehet, hogy igazuk volt, de hol van a nyugati jövedelmi szint??? Ki gondolt erre a szakértők közül?? Ha (esetleg) erre nem gondoltak, miért szakértők ők, illetve miben szakértők azok, akik magukat szakértő kormányként adták el a magyar választópolgárnak?

 

4. példa: A magyar választópolgárt most is politikai mákonyokkal itatják. Nyíltan vagy kendőzve igyekeznek neki bebeszélni, hogy nincs a mostani kormányzatnak alternatívája. Továbbá suttogó propaganda segítségével azt nevelik bele, hogy úgy sem lehet semmit sem tenni, azaz ne éljen választó jogával, ne menjen el szavazni. Így válik az ország manipulálhatóvá, mert "ők" és embereik bizony elmennek szavazni, el bizony!!

 

Ha már az összehasonlításnál tartunk, nézzük meg hol és miben kerültek érvényesülésre a "szakértők" ebben a kormányzási periódusban?

  • A gazdasági élet pang, a munkanélküliség egyre emelkedik. A magyar termékek számára a beígért keleti piacokat jól ismerő szakértő kormánynak sem volt lehetősége megnyitni.
  • Az életszínvonaleddig nem látott mélypontra süllyedt.
  • Az inflációnem csökkent.
  • Az idősek és a fiatalok életlehetőségekatasztrofálissá vált.
  • Az egészségügyiellátás ugyancsak mélypontra került, a betegek, akik egy életen át fizették a járadékokat, ma ki vannak szolgáltatva sorsuknak, sokaknak még a gyógyulásukhoz okvetlenül szükséges gyógyszerek beszerzésére sincs anyagi lehetőségük.
  • A mezőgazdaságszétzilált állapotban keresi lehetőségeit, mindenféle kormánytámogatás nélkül.
  • A médiateljesen a kormánykoalíció és annak gazdasági függvényei kezében lévén igyekszik az emberek szemét bekötni, mindenféle kalandos állításokkal (rendszerint az igazságtól messze eltérően) igyekeznek azt a látszatot kelteni, mintha az ország állapota javulóban lenne.

 

A kormány lassan egy évvel a választások előtt már most igyekszik a magyar választópolgárral elhitetni, hogy az életszínvonal lassan emelkedik, "5%-al" - jelzik a szakemberek -, de elfelejtik megemlíteni, hogy mihez viszonyítva!! A statisztika teljes félrevezető fegyvertárát bevetik annak érdekében, hogy a magyar választópolgárt félrevezessék és ezáltal hatalmukat megtartsák. Miért nem érzékeli a nyugdíjas, a "keresetből élő munkavállaló" ezt a felfelé ívelő életszínvonalat? - kérdi a magyar választópolgár (amennyiben gondolkodik). Jó lenne - saját érdekében - ha a magyar választópolgár végre elgondolkodna azon is, miért szükséges ez a görcsös bizonyítás? Miért kell annyira azt bizonyítani - ami nincs? Nem további tudatos félrevezetésről van itt szó talán?

 

A társadalmi igazságtalanságoka mai Magyarországon délamerikai méreteket öltöttek. A nyugdíjasok képtelenek jövedelmükből megélni és a jövő nyugdíjasainak sincs életük alkonya biztosítva!! Ki mindezért a felelős?

 

Mindezek után kinek lehet hinni, és kinek van valós hitele? Az egész ország csupa nyílt kérdés. Megoldást senki sem képes ma adni, azonban az bizonyos, hogy így nem mehet tovább! Ma nem elegendő a limai eset alapján Fujimorira újjal mutogatni, amagyar Tupac-amaru már megjelent a szinten, maffia és más bűnöző csoportosulások csak világos nappal gyilkolnak az utcákon, csak még nem fogott magának nemzetközi túszokat!

 

A példákat lehetne a végtelenségig felsorolni, sajnos az eredmény mindig ugyanaz marad. A magyar választópolgár eddig - sajnos - nem akarta elfogadni a régi jó magyar közmondást: kutyából nem lesz szalonna. Nos, akár tetszik és elfogadjuk a tényeket akár nem, a tények továbbra is tények maradnak!

 

A magyar választópolgárnak transzszerű álmából és letargiájából végre fel kell ébrednie. A demokratikus államforma abban különbözik a diktatúrától, hogy a választópolgárnak igenis van hatalma! Ha ez nem így lenne, nem kellene görcsös félelemből minden erővel félrevezetni őt. Itt nem segít az sem, ha a Miniszterelnök úr saját pártja berkeiben - ahol már érzik súlyos vereségük bekövetkeztét - "meg van politikájával elégedve, mert eredményes"! Nos, ki ismer olyan (demokratikusan választott) kormányon lévő politikust, aki a nyilvánosság előtt bevallaná alkalmazott politikája kudarcát? Ez csak a diktatórikus időkben volt divatos, mikor is a pártkongresszusokon "építő önkritikát" gyakoroltak az eredménytelennek minősült technokraták! És a házban maradhatott a régi rend!

 

A magyar választópolgárnak rá kell döbbennie arra, hogyne várjon senkitől sem segítséget, vegye saját kezébe sorsát. Erre csak akkor van lehetősége, ha aktívan kiveszi részét a politizálásból, akaratát ezúton tudja megvalósítani.  A demokrácia felnőtt, felelősségteljes polgárok rendszere, akik tudják, hogy mit akarnak és nem várják el senkitől sem, hogy problémáikat megoldják. A demokrácia tehát értelemben olyan, mint egy szerszám, meg kell tanulni használni. Azáltal, ha valaki vesz egy satupadot még nem válik automatikusan lakatossá. Kérem, tessék végre a szakmát kitanulni!

 

Miért is írom le ezeket a gondolatokat 1000 km távolságból, miért érdekel engem hazám és népem sorsa? Mert szeretném azt a tapasztalathalmazt, amit az elmúlt 40 évben Svájcban szereztem és ahol ez a rendszer évszázadok óta jól-rosszul de működik, a magyar választópolgárnak tovább adni. Reménytelen helyzet - tessék jól megfigyelni - nincs, csak tehetetlen emberek! Idézzük naponta Kölcsey Ferenc sorait és főként éljünk vele: ".... Hass, alkoss, gyarapíts, S a Haza fényre derül."

 

  

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap