Csokonai Vitéz Mihály Emléknap

Szerkesztő A, v, 01/28/2018 - 00:16

 

 

 

 

 

Csokonai Vitéz Mihály a magyar költészet egyik legnagyobb alakja, a felvilágosodás kiemelkedő alkotója. Született tehetség (poeta natus) és tudós költő (poeta doctus) is, az eredendő zsenialitás, a folyamatosan gazdagodó műveltség és a gyakorta keserű élettapasztalatok tették őt klasszikus értékű művésszé. Debrecenben nőtt fel, kiváló nyelvtehetsége, csodálatos emlékezőképessége, sokoldalúsága és érzékenysége, „cimbalom” volta korán megmutatkozott. Pályája akkor tört derékba, amikor kicsapták a kollégiumból. Sárospatakra ment, de tanulmányait nem fejezte be: 23 évesen megkezdte vándorútját, tudós koldulását. Bejárta az országot, egyszemélyes verses hetilapot indított, szerelmet talált (Vajda Julianna, Lilla), majd csalódott, tanárkodott Csurgón, aztán hazatért Debrecenbe, s tüdőbaja tragikusan korán, 32 évesen elvette életét. Művészetére a sokszínűség jellemző, a barokkos hagyománytól a klasszicizmuson s rokokón át a rousseau-i szentimentalizmusig. Kiemelkedő filozófiai költeményeiben a természet és testvériség eszméjéről (Konstancinápoly), az aranykor visszaálmodásáról (Az estve) ír. De megszólal a finomkodó rokokó hangján is, bűbájos zeneiséggel (pl. Tartózkodó kérelem). Szentimentális futamokat, a reménytelenség-boldogtalanság-magányosság maradandó értékű sorait fogalmazta meg A reményhez és A tihanyi Ekhóhoz, illetve A Magánossághoz című versében. Felejthetetlen vígeposza (furcsa vitézi versezete) a Dorottya vagyis a dámák diadala a Fársángon, a vénkisasszony komikus, szatirikus története. Népiessége – melyet Kazinczy hibának vélt – nagyszerű versekben mutatkozott meg (pl. Jövendölés az első oskoláról a Somogyban, Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz). E művei, vígeposza és műveltséggel megszilárdított költői géniusza, de szenvedélyes jelleme és tragikus sorsa révén is Csokonai Petőfi előképe. Műve halhatatlan, akárcsak utódjáé.

 

 

 

 

 

Nyiri Péter

igazgató

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap